Dödsfall. D. 13 okt. 1923 avled hovrättsrådet Claes Andersson. A. var född i Järstorp, Jönk. 1., d. 19 nov. 1859, avlade mogenhetsex. i Jönköping 1879 och blev s. å. student i Lund, där han 1884 avlade hovrättsex. Efter tingstjänstgöring under Göta hovrätt blev A. år 1887 v. häradshövding. A. utnämndes 1895 till assessor i Göta hovrätt och följande år till assessor i Svea hovrätt, där han 1904 blev hovrättsråd. A. var ordförande å en av hovrättens divisioner.
    Häradshövdingen Erik Wilhelm Reinhold Moberg har d. 18 okt. 1923 avlidit. Född i Vreta kloster, Österg. l., d. 11 okt. 1857, avlade M. mogenhetsex. i Stockholm 1876 samt hovrättsex. i Uppsala 1881. M. blev v. häradshövding under Svea hovrätt 1884, notarie där 1890 och advokatfiskal i samma hovrätt 1898. M. var under längre tider adjungerad ledamot i hovrätten och utnämndes år 1906 till häradshövding i Sydöstra Hälsinglands domsaga.
    D. 21 okt. 1923 avled rådmannen Thorsten Sjövall. S. var född d. 14 juni 1870 i Hova, Skarab. l. Han avlade mogenhetsex. i Malmö 1886 och blev jur. utr. kand. i Lund 1891. Efter tjänstgöring under Svea hovrätt och Skånska hovrätten blev S. 1904 brottmåls- och polisnotarie i Hälsingborg och rådman där 1911. S. innehade flera kommunala förtroendeuppdrag.

 

    Presidenten frih. Marks von Würtemberg utrikesminister. K. M:t har d. 11 nov. 1923 beviljat utrikesministern C. Hederstierna sökt avsked samt till hans efterträdare utnämnt t. f. presidenten i Svea hovrätt frih. E. Marks von Würtemberg.

 

    Regeringsrätten. K. M:t har d. 29 sept. 1923 till regeringsråd fr. o. m. d. 1 okt. 1923 utnämnt statssekreteraren i försvarsdepartementet, revisionssekreteraren Knut Emil Söderwall.

 

    Departementen. Till landshövding i Blekinge län fr. o. m. d. 1 jan. 1924 har K. M:t d. 26 okt. 1923 utnämnt statssekreteraren i justitiedepartementet, revisionssekreteraren Sven Axel Eschelsson Hagströmer.
    K. M:t har förordnat d. 25 maj 1923 till byråchef för lagärenden i finansdepartementet fr. o. m. d. 1 sept. 1923 tillsvidare under den tid, ordinarie innehavaren av befattningen byråchefen C. U. W. Kuylenstierna uppehåller statssekreterarämbetet i samma departement, assessorn i Hovrätten över Skåne och Blekinge John Alsén;
    d. 29 sept. 1923 till byråchef för lagärenden i socialdepartementet fr. o. m. d. 1 okt. 1923 tillsvidare under den tid, ordinarie innehavaren av befattningen hovrättsrådet C. W. Aschan uppehåller statssekreterarämbetet i kommunikationsdepartementet1 förordnade revisionssekreteraren, hovrättsrådet i Svea hovrätt Philipp Joseph Aastrup;
    d. 9 okt. 1923 till statssekreterare i försvarsdepartementet numera hovrättsrådet i Göta hovrätt Karl Samuel Levinson och till expeditionschef därstädes kanslirådet i K. M:ts kansli, förste kanslisekreteraren i nämnda departement Karl Olof Hjalmar Humble;
    s. d. till expeditionschef i jordbruksdepartementet fr. o. m. d. 15 okt. 1923 tillsvidare under den tid, ordinarie innehavaren av befattningen hovrättsrådet E. M. Kellberg uppehåller statssekreterarämbetet i samma departement, kanslirådet i justitiedepartementet Lennart Berglöf.

 

    Nedre justitierevisionen. K. M:t har
    dels d. 26 okt. 1923 till revisionssekreterare fr. o. m. d 1 nov. 1923 utnämnt hovrättsrådet i Göta hovrätt Ivan Anders Olof Björklund;
    dels ock till revisionssekreterare med egna rotlar förordnat d. 29 sept. 1923

 

1 Härmed rättas en otydlighet i notis å s. 342 om Aschans förordnande.

 

424 NOTISER.hovrättsrådet i Svea hovrätt Ragnar Lundbergh och d. 26 okt. 1923 hovrättsrådet i Göta hovrätt Harald Waller, båda t. o. m. dec. 1923.