Dödsfall. D. 20 jan. 1924 avled häradshövdingen Carl Fredrik Berglund. F. i Arboga d. 18 mars 1866, avlade B. mogenhetsex. i Örebro 1886 samt hovrättsex. i Uppsala 1891. Efter tjänstgöring under Svea och Göta hovrätter utnämndes B. 1910 till häradshövding i Nora domsaga. B. var vice ordförande i Nora stadsfullmäktige 1912―1914 och ordförande 1914―1922.
    D. 20 jan. 1924 avled borgmästaren Jonas Fredrik Boberg. B. var född i Vatteryd, Kronob. 1., d. 14 juni 1850, avlade mogenhetsex. i Växjö 1871 samt i Lund fil. kand.-ex. 1876 och hovrättsex. 1883. Efter tingstjänstgöring utnämndes B. 1886 till vice häradshövding samt blev 1892 rådman och 1893 borgmästare i Borås.
    D. 29 jan. 1924 avled f. d. rådmannen Emil Ferdinand Grenander. Gvar född i Augerum, Blek. l., d. 2 sept. 1838. Han blev student i Lund 1856, avlade hovrättsex. 1861, blev vice häradshövding 1867 och var 1886 —1918 justitierådman i Göteborg.
    D. 2 febr. 1924 avled häradshövdingen Carl Victor Matias Ursell. F. i Jönköping d. 17 maj 1857, avlade U. mogenhetsex. i Uppsala 1877 och hovrättsex. i Lund 1881. Han utnämndes till vice häradshövding under Göta hovrätt 1883 och till häradshövding i Frosta doms. 1896.
    D. 6 febr. 1924 avled häradshövdingen Walter Bergström. B. var född å Lilla Ekered i Brunn, Ålvsb. l., d. 14 okt. 1863 samt avlade i Lund mogenhetsex. 1883 och hovrättsex. 1889. Efter tingstjänstgöring under Svea hovrätt utnämndes B. till vice häradshövding 1892 och till häradshövding i Ångermanlands mellersta domsaga 1902. B. var från 1915 krigsdomare vid regementskrigsrätterna vid Västernorrlands regemente och Norrlands trängkår. Han var sedan 1917 ordförande i stadsstyrelsen i Sollefteå.
    F. d. häradshövdingen August Wilhelm Hygrell avled d. 13 mars 1924. G. var född i Hörby, Malm. 1. d. 27 febr. 1848. Efter mogenhetsex. i Lund 1868 och hovrättsex. där 1872, tjänstgjorde Hygrell dels under Skånska hovrätten dels i norra Ångermanlands domsaga tills han 1876 utnämndes till v. häradshövding. Efter borgmästareförordnande i Eskilstuna 1877—78 och ytterligare tingstjänstgöring under Svea hovrätt utnämndes H. till häradshövding i Västerbottens västra domsaga 1883 samt fick härifrån transport till Lindes domsaga 1894. H. har varit ledamot av såväl Västerbottens läns som Örebro läns landsting samt av riksdagens andra kammare. 1897—1907 var han ordförande hos stadsfullmäktige i Lindesberg.
    D. 16 mars 1924 avled advokaten Johan Abraham Abrahamson. F. i Asarum Blek. 1. d. 26 jan. 1881 avlade A. mogenhetsex. i Karlskrona 1900 och jur. utr. kand. ex. i Lund 1904. Advokat i Karlshamn sedan 1905 blev A. ledamot av Sveriges advokatsamfund 1910. A. har innehaft upprepade förordnanden såsom kronofogde i Blekinge västra fögderi samt varit v. auditör vid Karlskrona kustartillerireg. 1911—1916.

    Nya justitieministrar i Finland. Sedan d. 21 dec. 1923 till justitieminister i Finland kallats häradshövdingen, förre hovrättsassessorn Elias Valfrid Sopanen, avgick den regering varav S. var ledamot d. 18 jan. 1924. Justitieminister i den nya regeringen blev förutvarande justitieministern, justitierådet dr Frans Oskar Lilius. Se Sv. J. T. 1922 s. 285.