316 NOTISER.    Lediga notarieplatser i domsagorna.1 I följande domsagor hava lediga notarieplatser anmälts hos redaktionen:
    Östersysslets: förste notarieplatsen ledig att genast tillträdas. Adr. häradsh. J. von Knorring, Kristinehamn.
    Gästriklands västra: förste notarieplatsen ledig fr. o. m. d. 1 sept. 1924. Fri bostad med värme och lyse. Adr. häradsh. Ragnar Grönhagen, Storvik.

 

    Juridiska examina vårterminen 1924. Juris kandidatexamen har under vårterminen 1924 avlagts
vid Uppsala universitet
den 31 jan. 1924 av:
    Märta Bäckström, sthm, f. i Grantorpets förs. Kalm. 1. 29/11 98, studentex. i Sthm 16/5 17. — Hans Eriksson, västm.-dala, f. i Norrtälje 21/8 99, studentex. i Uppsala 28/5 18. — Birgit Flodström, västm.-dala, f. i Falun 16/1 97, studentex. i Uppsala 1/6 18. — Frank Gustaf Harry Holmsjö, västg., f. i Björkängs förs. Skarab. 1. 20/12 98, studentex. i Skövde 8/6 18. — Claes Eric Axelsson Thuröe von Post, smål., f. i Trälleborg 31/10 99, studentex. i Växjö 22/5 17.Nils Richard Schéle, smål., f. i Jönköping 14/9 01, studentex. därst. 19/5 19.Fritiof Sjögren, göteb., f. i Foss förs. Göteb. och Bohus l. 19/2 00, studentex. i Göteborg 27/5 18. — Arne Gösta Valfrid Fredenmark, norrl., f. i Skara 18/6 96, studentex. i Härnösand 31/5 15. — Erik Gösta Gunnarsson Frånberg, norrl., f. i Gideå förs. Västern. l. 5/2 99, studentex. i Härnösand 3/6 18;
den 8 mars 1924 av:
    Erik Gunnar Gunmar, sthm, f. i Sthm 11/11 96, studentex. därst. 9/5 16. — Mogens Nils Gyllenstierna, sthm, f. i Vedby förs. Krist. l. 24/4 97, studentex. i Hälsingborg 3/6 15. — Nils Oscar Kinnander, sthm, f. i Sthm 4/1 00, studentex. i Lund 8/6 18. — Oscar Gunnar Nordholm, västg., f. i Sthm 7/1 02, studentex. i Karlskrona 7/6 20. — Heinrich Wilhelm Wester, västg., f. i Hälsingborg 7/2 99, studentex. i Vänersborg 6/6 17. — Gunnar Jonatan Dellborg, göteb., f. i Göteborg 24/5 99, studentex. därst. 25/5 18. — Bengt August Mark Holming, göteb., f. i Göteborg 3/1 01, studentex. därst. 26/5 19. — Richard Theodor Kölqvist, norrl., f. i Hudiksvall 9/11 93, studentex. i Östersund 27/5 15. — Olof Rödöö, norrl., f. i Rödöns förs. Jämtl. l. 8/12 98, studentex. i Östersund 30/5 18. —Carl Olof Gisle, göteb., f. i Göteb. 22/9 00, studentex. därst 28/5 19;
den 12 april 1924 av:
    Erik Olof Zacheus Frenne, sthm, f. i Hälsingborg 26/1 96, studentex. därst. 30/5 14. — Ruben Adolf Andreas Rosendal, uppl., f. i Uppsala 6/3 94, studentex. därst. 25/5 14. — Arthur Karl Fredrik Lehman, gästr.-häls., f. i Gävle 29/1 93, studentex. därst. 23/5 13. — Allan Wolrath Victor Tham, östg., f. i Tranås 30/100, studentex. i Linköping 18/5 18. — Erik Olof Alexander Hellman, västg., f.i Vänersborg 8/12 00, studentex. i Skövde 28/5 19. — Adolf Hjalmar Fredrik Croneborg, sthm, f. i Sthm 2/9 00, studentex. därst. 13/5 18;
den 30 maj 1924 av:
    Tor Jonatan L:son Orton, sthm, f. i Sthm 15/6 89, studentex. därst. 15/5 07.Sven Börje Drakenberg, västg., f. i Laxarby förs. Älvsb. l. 2/10 98, studentex. i Vänersborg 6/6 17. — Ake Gustaf Leonard Sahlgren, söderm.-närke, f. i Skagershults förs. Örebro l. 1/5 97, studentex. i Örebro 13/5 16. — Sten Gustav Emanuel Larsson, västm.-dala, f. i Sparrsätra förs. Upps. l. 28/11 98, studentex. i Västerås 6/6 17. — Gerdt Carl Axel Reuterskiöld, västm.-dala, f. i Uppsala 30/7 99, studentex. därst, 19/5 17. — Anders Julius Appeltofft, göteb., f. i Göteborg 11/7 99, studentex. därst. 30/5 17. — Jöns Artur Bååthe, norrl., f. i Strömsförs. Jämtl. l. 11/12 00, studentex. i Östersund 30/5 19;
vid Lunds universitet
den 31 jan. 1924 av:
    Carl Birger Gustaf Borgström, krist., f. i Kristianstad 27/3 02, studentex. därst. 10/6 20. — Claës Axel Lindskog, smål., f. i Lund 23/2 01, studentex. därst.

 

    1 De prenumeranter, som mellan häftenas publicering önska vinna kännedom om nyanmälda lediga notarieplatser, erhålla mot insändande till red. av dubbelt postporto omgående meddelande härom.

NOTISER. 31726/5 19. — Stig Yngve Bertil Salomon, mlm., f. i Lund 22/4 03, studentex. i Malmö 4/6 20. — John Åke Truls Wiberg, göteb., f. i Göteborg 20/3 02, studentex. därst. 27/5 20;
den 14 april 1924 av:
    Bertil August Gabrielson, mlm., f. i Landskrona 24/10 00, studentex. i Malmö 31/5 19. — Josef Gunnar Hallert, smål., f. i Ramkvilla förs. Jönk. l. 27/8 92, studentex. i Lund 8/12 14. — Erik Wilhelm Samuel Lindestam, östg., f. i Linköping 31/10 96, studentex. i Lund 8/6 18. — Nils Oskar Samuel Nilsson, mlm, f. i Hyllie förs. Malmh. l. 27/10, 95, studentex. i Malmö 22/5 16;
den 31 maj 1924 av:
    Arvid Bengt Fredrik Helge Arfvidsson, ld., f. i Lund 15/10 02, studentex. därst. 1/6 20. — Göte Karl Fredrik Aspegren, vg., f. i Toltorps förs. Malmh. l. 20/101, studentex. i Lund 29/5 20. — Rolf Bertil Dahlgren, mlm., f. i Lund 2/9 02, studentex. i Malmö 5/6 20. — John Gustaf Folke Forssander, smål., f. i Växiö 7/1 01, studentex. i Lund 26/5 19. — Bertil Fritiof Hansson, mlm., f. i Lund 12/9 01, studentex. i Malmö 4/6 20. — Lars Ebbe Jacobsson, krist., f. i Ivetofta förs. Krist. l. 31/5 02, studentex. i Kristianstad 11/6 20. — Sture Reinhold Jönsson, ld, f. i Holmby förs. Malmh. l. 5/3 01, studentex. i Lund 27/5 20. — Knut Mauritz Ljungberg, mlm., f. i Malmö 21/7 98, studentex. därst. 10/12 17. — John Henrik Lindbom, krist., f. i Vinslöfs förs. Krist. l. 22/11 93, studentex. i Kristianstad 30/5 13. — Svante Vilhelm Malmqvist, mlm., f. i Malmö 3/8 99, studentex. därst. 7/6 18. — Nils Emil Nyström, krist., f. i N. Mellby förs. Krist. l.4/5 16, studentex. i Lund 27/5 20. — Artur Henry Sjögren, mlm., f. i Malmö 2/2 99, studentex. därst. 31/5 17. — Uno Axel Stenström, mlm., f. i Malmö 17/7 95, studentex. därst. 10/12 14. — Edgar Vitalis Wieslander, smål., f. i Jönköping 9/11 96, studentex. i Lund 10/6 18;
vid Stockholms högskola
den 31 jan. 1924 av:
    Carl Sture Lindström, f. i Sthm 12/3 99, studentex. därst. 10/5 17. — Ernst Bernhard Pettersson, f. i Bolmsö förs. Jönk. l. 26/10 89, studentex. i Sthm 13/5 19.Karl Gustaf Albert Psilander, f. i Sthm 10/12 00, studentex. därst. 12/5 19;
den 8 mars 1924 av:
    Felix Gustaf Gilbert Claud Arran Hamilton, f. i Sthm 24/8 99, studentex. därst. 16/6 16. — Gösta Nils Olof Lagergrehn, f. i Sthm 12/2 98, studentex. därst. 19/5 17. — Alarik Nils Viktor Lundberg, f. i Norrsunda förs. Sthm l. 8/10 94, studentex. i Sthm 9/5 13. — Nils Erik Harald Mossberg, f. i Sthm 26/7 00, studentex. därst. 23/5 18. — Henning Christian Gottfried Müller, f. i Sthm 4/11 96, studentex. därst. 15/5 15. — Carl Helmer Leonard Norell, f. i Sthm 3/6 97, studentex. därst. 9/5 16. — Alvar Sigfrid Johansson Rudfeldt, f. i Ingatorps förs. Jönk. l. 10/5 96, studentex. i Lund 9/6 17, fil. kand. ex. därst. 15/9 20;
den 12 april 1924 av:
    Gunnar Adolf von Krusenstjerna, f. i Sthm 2/4 00, studentex. därst. 14/5 18.—Nils Gustaf Eskil Ljungdahl, f. i Tensta förs. Upps. l. 3/5 01, studentex. i Sthm 14/5 20. — Erik Arne Norman, f. i Östersund 28/3 00, studentex. i Sthm 9/5 19. — Ulfwi Vobrat Theodor, f. i Leksand Kopparb. l. 19/12 92, studentex. i Göteborg 5/6 12;
den 28 maj 1924 av:
    Axel Fredrik Herbert Alexandersson, f. i Göteborg 22/5 01, studentex. därst. 26/5 20. — Nils Erik Julius Aurén, f. i Sthm 28/8 98, studentex. därst. 15/5 18.Gösta Edvin Natanael Berstad, f. i Södertälje 3/9 94, studentex. i Sthm 15/515. — Kurt Erik Alfred Björklund, f. i Söderköping 4/10 01, studentex. i Linköping 16/5 19. — Tore Flodin, f. i Sthm 15/9 00, studentex. därst. 12/5 19. — John Rolf Gillblad, f. i Göteborg 11/3 00, studentex. därst. 27/5 18. — Erik Wilhelm Zacharias Göransson, f. i Sthm 27/11 02, studentex. därst. 11/5 20. —Torsten Alexander Hellberg, f. i Sthm 17/3 97, studentex. därst. 15/5 15. — Axel Henricson, f. i Fresta förs. Sthms l. 26/6 98, studentex. i Sthm 9/5 17. — Stig Ivar Fredrik Hofman-Bang, f. i Fasterna förs. Sthms l. 27/6 98, studentex. i Sthm 11/5 17. — Sigrid Karlsson, f. i Råda förs. Värml. l. 18/6 99, studentex. i Sthm

318 NOTISER.17/6 20. — Karl Hilmer Kollberg, f. i Kungsbacka 1/2 96, studentex. i Lund 26/5 20. — Bertil Magnus Löfström, f. i Gävle 22/7 00, studentex. därst. 18/5 18.Salomon Nissalowitz, f. i Malmö 3/11 01, studentex. i Sthm 11/5 20. — Oscar Viktor Nordén, f. i Landeryds förs. Österg. l. 5/7 90, studentex. i Sthm 20/1219. — Bo Tore Nordling, f. i Sthm 15/4 01, studentex. i Västerås 18/5 20. —Conrad Quensel, f. i Sthm 5/10 01, studentex. därst. 11/5 20. — Sven Gabriel Richert, f. i Sthm 3/9 00, studentex. därst. 18/5 18. — Carl-Georg Samuel Segerstråle, f. i Åbo, Finland 20/4 00, studentex. i Sthm 18/5 18. — Carl Gunnar Wejle, f. i Sthm 13/1 02, studentex. därst. 13/5 19. — Baltzar Widlund, f. i Jönköping 20/9 98, studentex. i Sthm 20/12 17. — Erik Ragnar Vinell, f. i Sthm 2/5 02, studentex. därst. 10/5 20.
    Juris kandidatexamen har under vårterminen 1924 alltså avlagts: vid Uppsala universitet av 32, vid Lunds universitet av 22 och vid Stockholms högskola av 36 personer.
    Kansliexamen har under vårterminen avlagts vid Uppsala universitet av 1, vid Lunds universitet av 1 och vid Stockholms högskola av 12 personer.