Dödsfall. D. 19 okt. 1924 avled rådmannen Josef Adrian Norrby-Söderström. Född i När, Gottl. l., d. 13 maj 1873, avlade N. mogenhetsex. i Visby 1893 och jur. utr. kand.-ex. i Uppsala 1899. Efter tingstjänstgöring blev N. extra rådman i Visby 1915 och förste rådman 1920. N. innehade flera kommunala förtroendeuppdrag.
    D. 26 okt. 1924 avled t. f. borgmästaren Oskar Julius Nikolaus Söderhjelm. S. var född i Hille, Gävleb. l., d. 12 april 1886, avlade mogenhetsex. i Gävle 1904 och jur. kand.-ex. i Uppsala 1909. S. tjänstgjorde såsom t. f. domhavande under Svea hovrätt i över två år och därefter såsom amanuens i jordbruksdepartementet. Han blev 1914 registrator vid justitieombudsmansexp. Vid sin död var S. t. f. borgmästare i Trosa. Sedan 1918 var han ordförande i Täby sockens kommunalstämma och sedan 1920 i kommunalnämnden.
    Häradshövdingen Per Gustaf Theodor Eksandh har d. 31 okt. 1924 avlidit. Född i Nottebäck, Kronob. l., d. 16 sept. 1858 avlade E. i Lund mogenhetsex. 1879 och hovrättsex. 1884. E. utnämndes till vice häradshövding 1887 och till häradshövding i Uppsala läns södra domsaga 1900. Han var ledamot i styrelsen för Upplands enskilda banks avd. kontor i Enköping sedan 1903 och ordf. i styrelsen sedan 1914.

 

    Ny justitieminister. Statsrådet Torsten Karl Viktor Nothin, vilken såsom statsråd utan departement varit medlem av de båda första Brantingska ministärerna (10 mars—27 okt. 1920 och 13 okt. 1921 — 19 april 1923), har 18 okt. 1924 inträtt såsom justitieminister i den tredje ministären Branting. Född 16 febr. 1884 i Voxtorp, Jönk. län, avlade N. mogenhetsex. i Växjö 1901 och hovrättsex. i Lund 1905. Efter tingstjänstgöring under Göta hovrätt, blev N. adjungerad ledamot i hovrätten 1911, t. f. rev.-sekr. 1915, hovrättsråd 1917 och rev.-sekr. 1920. Byråchef för lagärenden i finansdep. sedan 1 jan. 1918, deltog N. bl. a. i utredningen rörande kommunalskattereformen. 1920-1921 utredde N. bl. a. frågan om städernas särskilda skyldigheter och rättigheter i förhållande till staten (tryckt betänkande 1922, 246 s.). Sedan 1 sept. 1923 har N. varit t. f. generaldirektör och chef för lantmäteristyrelsen. Ledamot av riksdagens första kammare sedan 1921.

NOTISER. 487    Förutom justitieministern sitta i den nya regeringen ytterligare två jurister, nämligen utrikesministern Östen Undén och statsrådet Karl Levinson.