Föreläsningar över skiftesstadgan. Av revisionssekreterare Hilding Forssmans föreläsningar över den svenska skiftesstadgan, vilka såsom förut meddelats utgivits av Stockholms högskolas juridiska förening, finnas ännu ett fåtal exemplar, vilka till ett pris av 10 kr. jämte porto kunna rekvireras hos bibliotekarien Harry Johansson, Stockholms högskola.

 

    Juridiska examina vårterminen 1926. Juris kandidatexamen har under vårterminen 1926 avlagts
vid Uppsala Universitet d. 30 jan. 1926 av:
    Göte Arne Andreas Hammarbäck, östg., f. i Norrköping 26/11 00, studentex. därst. 16/5 19. — Helmer Felix Lindh, västm. -dala, f. i Grythyttans förs., Örebro 1. 14/12 93, studentex. i Sthlm 17/12 21. — Tore Axel Emanuel Högsell, kalm., f. i Madesjö förs., Kalm. l. 25/12 01, studentex. i Kalmar 2/6 20. — Sten Axel Lundberg, gotl., f. i Visby 15/6 99, studentex. därst. 8/6 18;

d. 9 mars 1926 av:
   Karl Nils Söderberg, uppl., f. i Uppsala 26/10 99, studentex. därst. 28/5 19:

d. 19 april 1926 av:

     Olof Fritiof Olinder, gästr.-häls., f. i Ljusdals förs., Gävleb. 1. 11/3 03, studentex. i Hudiksvall 6/6 21. — Oskar Hugo Binnell, göteb., f. i Göteborg 18/11 90, studentex. därst. 24/5 11. — Folke Rolf August Elfving, göteb., f. i Lundby förs., Göteb. och Boh. 1. 7/8 03, studentex. i Göteborg 20/5 21. — Erik Eberhard Sauter, göteb., f. i Göteborg 10/1 02, studentex. därst. 6/6 21. — Karl Axel Måns Jesper Swedenborg, göteb., f. i Alingsås 19/9 00, studentex. i Göteborg 31/5 20. — Gustaf Gunnar Collin, västg., f. i Skara 10/10 97, studentex. därst. 2/6 16. — Harald Teodor Skotte, västm.-dala, f. i Själevads förs., Västern. 1. 1/5 02, studentex. i Umeå 27/5 21. — Otto Edvard Thurdin, norrl., f. i Härnösand 20/12 99, studentex. därst 3/6 18. — Olof Harald Nore Danielsson, värml., f. i Lekvattnets förs., Värml. 1. 27/5 00, studentex. i Karlstad 15/5 19;

den 29 maj 1926 av:

    Bernt Bertil Unger, f. i Arbrå förs., Gävleb. 1. 26/6 02, studentex. i Lundsberg 23/5 20. — Gustaf P:son Geger, östg., f. i Colorado, N. Amerika 6/11 99, studentex. i Linköping 17/5 19. — Carl Ludvig Janssen, östg., f. i Törnsfall förs., Kalm. 1., studentex. i Västervik 21/5 18. — Gunnar Albert Westerholm, östg, f. i Norrköping 10/5 02, studentex. därst. 9/6 20. — Carl-Erik Walfrid Johansson, västg., f. i Vara förs., Skaraborgs 1. 29/5 02, studentex. i Skara 1/6 21. — Oskar Arne Josefsson, västg., f. i Trollhättan 1/3 02, studentex. i Karlstad 7/12 21. — Knut Folke Karlström, västm.-dala, f. i St. Tuna förs., Kopparb. 1. 14/12 99, studentex. i Falun 3/6 19. — Carl Wilhelm Waller, västm.-dala, f. i Kils förs., Örebro 1. 20/10 00, studentex. i Sthlm 14/5 18. —Nils Folke Georg Ekdahl, smål., f. i Jönköping 12/11 02, studentex. därst. 3/6 21. — Per Hilding Lindberg, smål., f. i Everlövs förs., Malm. 1. 25/3 94, studentex. i Lund 3/6 14. — Sven Birger Helge Sebastian Sjöstrand, smål., f. i Kånna förs., Kronob. 1. 27/10 98, studentex. i Jönköping 23/5 17. — Olof Alfred Waldenström, kalm, f. i Ljungby förs., Kalmar 1. 16/2 00, studentex. i Kalmar 28/5 18. — Otto Klas Fredrik Lagerqvist, norrl., f. i Umeå 31/12 00, studentex. därst. 3/6 19. — Alexander (Alex) Rehn, norrl., f. i Umeå 10/11 97, studentex. i Göteborg 18/6 20;

 

NOTISER. 399vid Lunds universitet
d. 30 jan. 1926 av:

    Rohl Båth, ld., f. i Lund 15/5 03, studentex. därst. 26/5 22. — Erik Gunnar Hansson, bl., f. i Karlskrona 12/8 02, studentex. därst. 8/6 21. — Karl Johan Folke Gustafsson, sm., f. i Hovmanstorps förs., Kronob. 1. 25/6 98, studentex. i Växjö 17/5 19. — Nils Kellgren, mlm., f. i Köpinge förs., Krist. 1. 30/1 98, studentex. i Linköping 18/5 18. — Adolf Yngve Samuel Kristensson, kr., f. i Osbyförs., Krist. l. 24/8 00, studentex. i Kristianstad 3/6 18, fil. kand.-ex. i Lund 31/5 20. — Sten Lindskog, gb., f. i Lund 18/6 03, studentex. därst. 25/5 21. — Ivar Folke Magnusson, ld., f. i V. Sallerups förs., Malm. 1. 12/4 98, studentex. i Lund 7/12 18. — Nils Hugo Viking Nilsson, kr., f. i Önnestads förs., Krist. 1.17/10 01, studentex. i Kristianstad 11/6 20. — Anders Nils Oscar Kåse Ståhle, hb., f. i Hälsingborg 12/7 01, studentex. därst. 10/6 20. — Erik Carl Hans Thyselius, mlm., f. i Malmö 1/6 99, studentex. därst. 30/6 17. — Carl Erik Täcklind, gb., f. i Alingsås 23/8 02, studentex. i Göteborg 8/6 21. — Janne Emil Nicolaus Westlin, gb., f. i Jönköping 8/2 03, studentex. Göteborg 6/6 21;

 

d. 8 mars 1926 av:

 

    Einar Emanuel Weiss, bl., f. i Karlshamn 29/5 01, studentex. i Sthlm 10/5 19. — Axel Viking Eugen Nilsson, mlm., f. i Lund 26/6 98, studentex. därst. 9/6 17. — Joel Svensson, hb., f. i Hishults förs., Hallands 1. 10/3 00, studentex. i Hälsingborg 26/5 21 ;

 

d. 21 april 1926 av:

 

    Per Waldemar Nikolaus Westling, gb., f. i Örebro 22/12 00, studentex. i Göteborg 18/6 20. — Johan Artur Hansson, vrml., f. i Svanskogs förs., Värml. 1. 28/9 98. studentex. i Lund 10/6 18;

 

d. 30 april 1926 av:

 

    Nils Arvid Anders Lindgren, yst., f. i Ystad 14/2 01, studentex. därst 10/12 19. — Georg Herbert Tyko Lundahl, västg., f. i Holms förs., Älvsborgs 1. 29/4 97,studentex. i Vänersborg 29/5 16. — Gunnar Oscar Ekström, mlm., f. i Malmö 21/1 02, studentex därst. 20/5 21;

 

d. 31 maj 1926 av:

 

    Majken Elisabet Billjer-Andersson, mlm., f. i Jönköping 11/10 99, studentex. i Malmö 7/6 20. — Torsten Bredin, smål., f. i Öggestorps förs., Jönköp. 1 14/6 98, studentex. i Lund 7/12 19. — Karl Harry Carlsson, ld., f. i Nättraby förs., Blekinge 1. 13/3 99, studentex. i Karlskrona 21/5 17. — Erik Gustaf Oscar Gustafsson, östg., f. i Horns förs., Österg. 1. 11/2 02, studentex. i Lund 26/5 20.Gustaf Helge Valentin Gustafsson, östg., f. i Hycklinge förs., Österg. 1. 24/11 95, studentex. i Lund 7/6 18. — Ivan Bertil August Haglund, ld., f. i Lund 1/9 03, studentex. därst 1/6 21. — Knut Henning Joabson, smål., f. i Hovmantorps förs., Kronob. 1. 3/3 99, studentex. i Växjö 10/6 20. — Peter Ernst Otto Lange, värml., f. i Öxendrup, Langaa (Danmark) 12/1 01, studentex. i Karlstad 16/5 19. — Karl Gustaf Robert Robertson Lundberg, mlm., f. i Malmö 27/1 99, studentex. därst. 4/6 18. — Thomas Munck af Rosenschöld, hb., f. i Landskrona 19/10 99, studentex. därst. 31/5 18. — Sven Sigurd Norrsell, hbg., f. i Hälsingborg 1/11 02, studentex. därst. 26/5 21. — Axel Helge Scholander, göteb., f. i Förslövs förs., Krist. 1. 26/11 93, studentex. i Halmstad 28/5 13. — Folke Henry Svanfeldt, smål., f. i Söderköping 13/5 00, studentex. i Växjö 17/5 19. — Bertil Oscar Arvid Thuleson, västg., f. i Ugglums förs., Skarab. 1. 1/12 98, studentex. i Lund 8/12 21;

vid Stockholms högskola
d. 30 jan. 1926 av:

    Lars Olof Hendahl, f. i Sthlm 9/5 01, studentex. därst. 15/5 20;

 

d. 6 mars 1926 av:

 

    Carl-Axel Gabriel Durling, f. i Sthlm 16/2 04, studentex. därst. 12/5 22. — Astrid Maria Holmqvist, f. i Västerås 6/3 02, studentex. i Göteborg 24/5 21. — Jan Brynte Larson, f. i Köla förs., Värml. 1. 12/1 96, studentex. i Göteborg 17/6 19;

 

400 NOTISER.d. 17 april 1926 av:

    Bengt Åke Beckman, f. i Sthlm 24/7 99, studentex. i Lundsberg 6/6 18. Hugo Emanuel Ekberg, f. i Eslöv 24/8 99, studentex. i Lund 27/5 18. — Yngve Alfred Robert Ericsson, f. i Sthlm 5/9 03, studentex. därst. 10/5 22. — Carl Thure Hahn, f. i Sthlm 16/11 01, studentex. därst. 10/5 20. — Bertil Jonas Anton Valter av Jocknick, f. i Sthlm 28/3 00, studentex. i Djursholm 13/12 19. Herbert Georg Lange, f. i Sthlm 5/6 02, studentex. därst. 10/5 20. — Nils Gustaf Erik Malm, f. i Sthlm 27/6 00, studentex. därst. 22/5 19. — Arnold Ragnar Westberg, f. i Kristianstad 9/2 88, studentex i Sthlm 14/5 07;
d. 28 maj 1926 av:
    Karl Ivar Agge, f. i Sthlm 29/9 03, studentex. därst. 13/5 21. — Nils Mauritz N:son Barrner, f. i Djupvik, Västerb. 1. 9/2 87, studentex. i Sthlm 10/5 13, kansliex. därst. 29/5 15. — Torsten Ivar Engström, f. i Hemse förs., Gotl. 1. 22/7 01, studentex. i Visby 31/5 20. — Nils Gunnar Teodor Holmström, f. i Sthlm 30/10 04, studentex. därst. 10/5 22. — Sten Carl August Hultbom, f. i Sthlm 13/2 02, studentex. därst. 17/5 21. — Folke Hägglund, f. i Hälsingborg 18/8 02, studentex. därst. 26/5 21. — Gurli Maria Wahlborg Kalling, f. i Sthlm 24/7 98, studentex. därst. 15/5 18. — Nils Anton Eugen Malmfors, f. i Mo förs.,Västern. 1 4/6 99, studentex. i Härnösand 1/6 17, fil. kand.-ex. 30/5 19. — Sven Hj. M. Petri, f. i Sthlm 27/7 03, studentex. därst. 12/5 21. — John Ivar Philipson, f. i Sthlm 12/12 01, studentex. därst. 11/5 20. — Erik Magnus Rhodin, f. i Stads förs., Göteb. och Boh. 1. 14/11 98, studentex. i Lund 12/6 18. — Per Viktor Emanuel Ryhninger, f. i Martebo förs., Gotl. 1. 26/10 00, studentex. i Visby 31/5 20. — Olof Edvard Sahlin, f. i Sthlm 20/2 02, studentex. därst. 14/5 20. — John Gustaf Sundin, f. i Sthlm 25/2 89, studentex. därst. 10/5 17.
    Juris kandidatexamen har under vårterminen 1926 alltså avlagts: vid Uppsala universitet av 28 vid Lunds universitet av 34 och vid Stockholms högskola av 26 personer.
    Kansliexamen har under vårterminen avlagts vid Uppsala universitet av 5, vid Lunds universitet av 6 och vid Stockholms högskola av 16 personer.