BITRÄDANDE DOMARE OCH RÄTTSBILDADE BITRÄDEN I RIKETS DOMSAGOR UNDER ÅR 1926.

 

    Uppgifterna äro hämtade ur de från domsagorna till statistiska centralbyrån avlämnade arbetsredogörelserna och hava sammanställts av aktuarien G. S. GROTH. Biträden, som icke innehaft förordnande såsom förste eller andre not., betecknas såsom Övr.

 

Svea hovrätt.
Stockholms län.

    Norra Roslags domsaga: 1 not. Curt William Backman, f. 91, J. K. 12; 1/117/6. — Arthur Karl Fredrik Lehman, f. 93, J. K. 24; fr. 18/6. — 2 not. A. K. F. Lehman; 1/117/6.— Rolf Bertil Dahlgren, f. 02, J. K. 24; fr. 1/7.
    Mellersta Roslags: 1 not. Erik Hagbergh, f. 00, J. K. 23. — 2 not. Gunnar E. Gunmar, f. 96, J. K. 24. — Övr. Ane Törnqvist, f. 97, J. K. 25.
    Stockholms läns västra: 1 not. Erik Lagerbielke, f. 99, J. K. 23; 1/110/8. —Gunnar von Krusenstjerna, f. 00, J. K. 24; fr. 11/8. — 2 not. G. v. Krusenstjerna; 1/110/8. — Eric Bratt, f. 99, J. K. 25; fr. 11/8. — Övr. Nisse Vilhelm Jansson, f. 00, J. K. 23. — Bertil Löfström, f. 00, J. K. 24; fr. 1/9. — Hans Sundström, f. 98, J. K. 25; fr. 9/10. — Karl Ivar Agge, f. 03, J. K. 26; fr. 27/12.
    Södra Roslags: Chef för inskrivningsavdelningen Herbert Fagerström, f. 92, J. K. 17, v. hhvd. 24. — 1 not. Erik Gustaf Hugo Norman, f. 96, J. K. 23; 1/131/1 — Lars Filip Einar Melldahl, f. 96, J. K. 23; 1/131/3, 1/831/12.—Anders Norrman, f. 01, J. K. 23; 1/231/7. — Vilhelm Bertil Kugelberg, f. 00, J. K. 23; 1/430/6. — Johan Ruben Oswald Ljungvald, f. 94, J. K. 21; fr. 1/7. —2 not. A. Norrman; 1/131/1. — Karl Gustaf Albert Psilander, f. 00, J. K. 24; 1/131/10. — V. B. Kugelberg; fr. 1/2. — Gunnar Erik Axel Mauritz Molin, f. 02, J. K. 25; fr. 1/4. — Övr. V. B. Kugelberg; 1/131/1. — Carl August Wallgren, f. 96, J. K. 24; 1/130/6. — Sten Torbjörn Södermark, f. 01, J. K. 25; 1/1 31/1. — G. E. A. M. Molin, f. 02, J. K. 25; 1/131/10. — Sven Ludvig Hammarskiöld, f. 01, J. K. 25. — Baltzar Vidlund, f. 98, J. K. 24; fr. 15/1. — Anders Nils Oskar Kåse Ståhle, f. 01, J. K. 26; fr. 1/3. — Salomon Nissalowitz, f. 01, J. K. 24; fr. 1/7. — Nils Mannheimer, f. 99, J. K. 26; fr. 15/12.
    Sollentuna och Färentuna: Bitr. domare Lars Olof Tillner, f. 92, J. K. 19,v. hhvd 25; 1/17/10. — Gösta Nils Olof Lagergrehn, f. 98, J. K. 24; 8/1014/11.— Johan Axel Erland Nordenfalk. f. 97, J. K. 22; fr. 15/11. — 1 not. G. N. O. Lagergrehn. — Erik Arne Norman, f. 00, J. K. 24; 13/1014/11. — 2 not. Nils Arvid Teodor Beckman, f. 02, J. K. 23. — Fritz Voldemar Fredrik Karl Gustaf Bloomfield Ridgeway Eugène von Rosen, f. 99, J. K. 23; 1/130/6. — E. A. Norman, fr. 1/8. — Sten Detlof Harald Almer, f. 02, J. K. 24; 9/1014/11. — Övr. Nils Erik Harald Mossberg, f. 00, J. K. 24; 1/11/6. — Erik Einar Nylander, f. 93, J. K. 22; 1/11/6. — E. A. Norman; 1/131/5. — Lorentz Herman Göransson, f. 96, J. K. 25; 1/117/10. — S. D. H. Almer. — Carl Philip Sven Hugo Ossian Raab, f. 01, J. K. 25; 1/11/6. — Nils Gustav Erik Malm, f. 00, J. K. 26; fr. 20/4. — Bertil Jones Anton Valter af Jochnick, f. 00, J. K. 26; 19/419/10.— Bengt Åke Beckman, f. 99, J. K. 26; 1/631/8. — Bertil Magnus Löfström, f. 00, J. K. 24; 7/631/8. — Jan Brynte Hugne, f. 96, J. K. 26; fr. 10/6. — Carl Axel Durling, f. 04, J. K. 26; fr. 1/9. — Hans Vilhelm Germund Brodin, f. 02,J. K. 25; fr. 18/10
    Södertörns: Bitr. domare Erik Herbert Larsson, f. 92, J. K. 18. — 1 not. Gerard Lindström, f. 98, J. K. 22; 1/131/5. — Stig Hofman-Bang, f. 98, J. K.24; fr. 1/6. — 2 not. Hjalmar Karlgren, f. 97, J. K. 18; 1/131/5. — S. HofmanBang; 1/131/5. Sture Brück, f. 98, J. K. 21; fr. 1/6. — Nils Gunnar Valentin, f. 02, J. K. 23; fr. 1/6. — Övr. S. Brück; 1/131/5.— N. G. Valentin; 1/131/5.- Torsten Hellberg, f. 97, J. K. 24; 1/120/11. — Oscar Viktor Nordén, f. 90,

RÄTTSBILDADE BITRÄDEN I RIKETS DOMSAGOR. 177J. K. 24. — Anders Konrad Jeremias Lund, f. 83, J. K. 24. — Vidar Martin Jonas Fahlander, f. 97, J. K. 25. — Toft Kristian Eugén Smedberg, f. 87, J. K. 25. —Birger Rudling, f. 01, J. K. 25. — Nils Oskar Dillén, f. 00, J. K. 23. — Harry Georg Holmström, f. 92, J. K. 22. — Carl Einar Falk, f. 95, J. K. 22; 1/130/10.— Johan Gunnar Sandström, f. 02, J. K. 25; fr. 9/1. — Marguerite Traugott,f. 98, J. K. 26; fr. 1/2. — Erik Schütz, f. 95, J. K. 21; fr. 1/2. — Josef Samuel Granér, f. 95, J. K. 24; fr. 16/2. — Olof Edvard Sahlin, f. 02, J. K. 26; 7/618/12.— Göte Gustav Thorbjörn Blomqvist, f. 02, J. K. 26; fr. 25/9. — Mattis Tengberg, f. 89, J. K. 24; fr. 2/10. — Carl Anders Öhrnberg, f. 99, J. K. 26; fr. 11/10.— Nils Anton Eugén Malmfors, f. 99, J. K. 26; fr. 16/11.

 

Uppsala län.

    Uppsala läns södra: 1 not. Tell William Thunberg, f. 00, J. K. 25; 1/127/12.
    Uppsala läns mellersta: 1 not. Einar Magnus Nilsson, f. 99, J. K. 23. —2 not. Nils Richard Schéle, f. 01, J. K. 24. — Övr. Nils Gösta Rundgren, f. 00, J. K. 25. — Gunnar August Sandberg, f. 02, J. K. 26.
    Uppsala läns norra: 1 not. Johan Gustaf Richard Kettner, f. 99, J. K. 23.— 2 not. Sven Arvid Hagström, f. 00, J. K. 24. — Övr. Claes-Elis Ljung, f.00, J. K. 25. — Nils Söderberg, f. 00, J. K. 26; fr. 15/4.

 

Södermanlands län.

    Nyköpings: 1 not. Bror Walter Behrman, f. 00, J. K. 22; 1/15/2. — Fredrik Wretman, f. 99, J. K. 23; fr. 6/2. — 2 not. F. Wretman; 1/1 5/2. — Allan Victor Evers, f. 01, J. K. 25; fr. 6/2. — Övr. Ernst Arne Beijnoff, f. 01, J. K. 26; fr. 20/12.
    Oppunda och Villåttinge: Bitr. domare Birger Jacobsson, f. 90, J. K. 15, v. hhvd. 21. — 1 not. Enar Lars Eckerberg, f. 00, J. K. 23; 1/115/11. — Knut Johan Jacob Hagströmer, f. 99, J. K. 24; fr. 16/11. — 2 not. K. J. J. Hagströmer; 1/1 — Hjalmar Karl Adolf Ekengren, f. 01, J. K. 25; fr. 16/11. — Övr. H. K. A. Ekengren; 12/515/11.
    Livgedingets: 1 not. Nils Erik Julius Aurén, f. 98, J. K. 24. — 2 not. Carl Jens Bergstedt, f. 99, J. K. 25. — Övr. Åke von Zweigbergk, f. 02, J. K. 25; fr. 15/3. — Sven Gustaf Björkman, f. 00, J. K. 25; 1/116/10.

 

Gotlands län.

    Gotlands norra: 1 not. Arne Nils Gustaf Schedin, f. 99, J. K. 21; 1/130/9.— Carl August Wallgren, f. 96, J. K. 24; fr. 1/10.
    Gotlands södra: 1 not. Ragnar Gustav Mellin, f. 98, J. K. 23; 1/115/9. —Karl Erik Sohlman, f. 89, J. K. 24; fr. 16/9. — 2 not. K. E. Sohlman; 1/115/9.— Övr. Gunnar Gösta Hampus Kjellman, f. 00, J. K. 25; fr. 26/8.

 

Värmlands län.

    Östersysslets: 1 not. Adolf Croneborg, f. 00, J. K. 24. — 2 not. Anders Tottie, f. 02, J. K. 25.
    Mellansysslets: 1 not. Rolf Jonas Didrik Maechel, f. 97, J. K. 23; 1/120/3.— Bo Tore Nordling, f. 01, J. K. 24; 21/318/12. — Arthur Johansson, f. 98, J. K. 22; fr. 19/12. — 2 not. B. T. Nordling; 1/120/3. — Gunnar Bengt Teodor Lindh, f. 01, J. K. 24; fr. 21/3 — Övr. G. B. T. Lindh; 18/120/3. — Carl Gustaf G:son Leijonhuvud, f. 00, J. K. 26; fr. 21/12.
    Södersysslets: 1 not. Helmer Gustaf Helmertz, f. 95, J. K. 23; 1/1 31/8. —Kurt Erik Alfred Björklund, f. 01, J. K. 24; fr. 1/9. — 2 not. K. E. A. Björklund; 1/1 31/8. — Bernt Bertil Unger, f. 02, J. K. 26; fr. 1/9.
    Nordmarks: 1 not. Klas Jonas Yngve Häckner, f. 95, J. K. 23; 1/1 6/6. —Nils Arvid Reinhold Sundell, f. 92, J. K. 23; fr. 7/6. — 2 not. N. A. R. Sundell; 1/131/3. — Övr. N. A. R. Sundell; 1/4 6/6. — Olof Harald Nore Danielsson, f. 00, J. K. 26; fr. 1/6.
    Jösse: 1 not. Sven Börje Drakenberg, f. 98, J. K. 24; 1/131/10. — August Herman v. Hartmansdorff, f. 99, J. K. 24; fr. 1/11. — 2 not. A. H. v. Hartmansdorff; 1/131/10. — Nils Gustaf Lundblad, f. 95, J. K. 25; fr. 1/11. — Övr. Karl Gustaf Persson, f. 02, J. K. 26; fr. 1/11.
    Fryksdals: 1 not. Axel Erik Victor Swartling, f. 00, J. K. 23; 1/130/11. —Curt Iwan Gustaf August Nordwall, f. 00, J. K. 24; fr. 1/12. — 2 not. C. I. G. A.

 

12 — Svensk Juristtidning 1927.

178 RÄTTSBILDADE BITRÄDEN I RIKETS DOMSAGOR.Nordwall; 1/130/11. — Gunnar Oscar Ekström. f. 02, J. K. 26; fr. 1/12. Övr. G. O. Ekström; 25/630/11.
    Älvdals och Nyeds: 1 not. Cyril Enar Gustaf Lindblom, f. 00, J. K. 22. —2 not. Nils Axel Hampus Mörner, f. 94, J. K. 25. — Övr. Reinhold Bertil Gottschalk Geijer, f. 02, J. K. 26; fr. 20/9.

Örebro län.

    Östernärkes: 1 not. Oskar Gösta Philip Wilkens, f. 00, J. K. 23; 1/130/9. —Carl Helmer Leonard Norell, f. 97, J. K. 24; fr. 1/10. — 2 not. Kurt Einar Hallström, f. 02, J. K. 25. — Övr. Essie Aurora Charlier, f. 97, J. K. 25; 1/120/5.— Johan Martin Vahlbäck, f. 01, J. K. 24; fr. 10/5. — Erik Gustaf Adolf Björkquist, f. 01, J. K. 25; fr. 20/6.
    Västernärkes: 1 not. Nils Otto Oest, f. 98, J. K. 23. — 2 not. Carl Arvid Berggren, f. 01. J. K. 25. — Övr. Rolf Henrik Julius Broberg, f. 03, J. K. 25.— Bertil Viktor Wiberg, f. 93; J. K. 25; fr. 11/2. — Sven Birger Helge Sebastian Sjöstrand, f. 98, J. K. 26; fr. 6/9. — Birger Roland Hugo Hedberg, f. 02, J. K. 26; fr. 16/12.
    Nora: 1 not. Anders Victor Hugo Anderberg, f. 88, J. K. 23. — 2 not. Ernst Gustaf Bexelius, f. 00, J. K. 25. — Övr. Carl Vilhelm Waller, f. 00, J. K. 26; 15/615/8.
    Lindes: 1 not. Nils Olof Hjalmar Rosenius, f. 98, J. K. 23; 1/130/6.— Ruben Adolf Andreas Rosendahl, f. 94; J. K. 24; 1/731/10. — Bror Åke Conrad Quensel, f. 01, J. K. 24; fr. 1/11. — 2 not. R. A. A. Rosendahl; 1/130/6. — B. Å. C. Quensel; 1/731/10. — Övr. Nils Gösta Öhman, f. 00, J. K. 26; fr. 17/11.

 

Västmanlands län.

    Västmanlands södra: 1 not. Ivan Maximilian Belinki, f. 98, J. K. 23; 1/131/8.— Harald Vilhelm Ericsson, f. 98, J. K. 25; fr. 1/9. — Övr. H. V. Ericsson; 1/131/8. — Carl Olof Wallgren, f. 99, J. K. 25. — Edvard Emil Sjöfält, f. 00, J. K. 26; fr. 2/11.
    Västmanlands västra: 1 not. Sigrid Katarina Karlsson, f. 99, J. K. 24; 1/130/6.— Sten Gustaf Emanuel Larsson, f. 98, J. K. 24; fr. 30/6.
    Västmanlands norra: 1 not. John Fredrik Jahn, f. 00, J. K. 22. — 2 not. Claës Otto Wersäll, f. 00, J. K. 25. — Övr. Arne Valdemar Lindén, f. 02, J. K. 25; fr. 1/6. — Gurli Maria Valborg Kalling, f. 98, J. K. 26; fr. 28/6.
    Västmanlands östra: 1 not. Erik Vilhelm Samuel Linderstam, f. 96, J. K. 24; 1/115/12 — Sture Olof Edvinsson von Zweigbergk, f. 99, J. K. 24; fr. 16/12.— 2 not. S. O. E. von Zweigbergk; 1/115/12. — Arvid Emil Wenker, f. 99, J. K. 25; fr. 16/12. — Övr. A. E. Wenker; 2/115/12. — Nils Karl Henric Rignell,f. 02, J. K. 26; fr. 20/12.

 

Kopparbergs län.

    Falu: Bitr. domare Eskil Gustaf Young, f. 92, J. K. 14, v. hhvd. 22. —1 not. Kurt Abraham Laurentius Alinder, f. 98, J. K. 24. — 2 not. Sture Nils Hjalmar Wennström, f. 01, J. K. 25; 1/114/1. — Nils Erik Hjalmar Mellerborg, f. 00, J. K. 25; 18/1 30/6. — Carl Arvid Emil Lundbäck, f. 02, J. K. 25; fr. 1/7. — Övr. C. A. E. Lundbäck; 4/531/6. — Knut Folke Karlström,f. 99, J. K. 26; fr. 1/9.
    Hedemora: 1 not. Anders Fredrik Björkman, f. 89. J. K. 23, 1/1 30/6. — Sven Justus Augustin Montelius, f. 99, J. K. 24; fr. 1/7. — 2 not. S. J. A. Montelius; 1/1 1/7. — Otto Fredrik Ludvig Lorichs, f. 02, J. K. 25; fr. 1/7. — Övr. O. F. L. Lorichs; 1/6 1/7.
    Västerbergslags: 1 not. Per Johan Hemberg, f. 00, J. K. 24. — 2 not. Anders Waldemar Flodström, f. 99, J. K. 25. — Övr. Ernst Olof Ekström, f. 97, J. K. 25; 18/1022/12.
    Nås och Malungs: 1 not. Karl Jakob Lundholm, f. 97, J. K. 23; 1/115/1.— Olof Alfred Morén, f. 97, J. K. 24; fr. 16/1. — 2 not. O. A. Morén; 1/115/1.— John Filip Jonell, f. 98, J. K. 25; fr. 16/1. — Övr. J. F. Jonell; 1/115/1.
    Nedansiljans: 1 not. Karl Sture Lindström, f. 99, J. K. 24; 1/130/6. — Bror Roland Alvin, f. 00, J. K. 23; fr. 1/7. — 2 not. B. R. Alvin; 1/130/6. — Karl Olof Josef Frenander, f. 01, J. K. 25; fr. 1/7 — Övr. K. O. J. Frenander; 16/130/6.

RÄTTSBILDADE BITRÄDEN I RIKETS DOMSAGOR. 179    Ovansiljans: Bitr. domare Erik Gustaf Beling, f. 93, J. K. 18. — 1 not. Carl Helmer Leonard Norell, f. 97, J. K. 24; 1/130/6. — Nils Olof Olofsson,f. 99, J. K. 25; fr. 1/7. — 2 not. N. O. Olofsson; 1/130/6. — Gustaf Blomkvist, f. 99, J. K. 25; fr. 1/7. — Övr. G. Blomkvist; 1/530/6.

 

Gävleborgs län.

    Gästriklands östra: 1 not. Carl Adolf Folke Widstrand, f. 00, J. K. 23. —2 not. Sven Georg Berglund, f. 99, J. K. 25. — Övr. Gustaf Blomkvist, f. 99, J. K. 25; 1/131/3.
    Gästriklands västra: 1 not. Josef Gunnar Hallert, f. 92, J. K. 24.
    Bollnäs: 1 not. Heinrich Wilhelm Reinholdsson Wester, f. 99, J. K. 24; 1/130/6. — Nils Erik Harald Mossberg, f. 00, J. K. 24; fr. 1/7. — 2 not. Erik Werner, f. 01, J. K. 25. — Övr. Axel Gösta Walin, f. 02, J. K. 25; fr. 17/5.
    Sydöstra Hälsinglands: 1 not. Niels Laurentius Nielsen, f. 88, J. K. 23; 1/130/6. — Oscar Gunnar Nordholm, f. 02, J. K. 24; fr. 1/7. — Övr. O. G. Nordholm; 1/130/6. — Nikita Tolstoy, f. 02, J. K. 25; fr. 13/10.
    Norra Hälsinglands: 1 not. Bertil Albertsson Fallenius, f. 00, J. K. 22; 1/131/8. — Nils Gustaf Köhler, f. .02, J. K. 24; fr. 1/9. — 2 not. Hans Karlson Sundström, f. 98, J. K. 25; 1/131/5. — N. G. Köhler; 1/631/8. — Algot Gustav Fredrik Werneman, f. 00, J. K 26; fr. 1/10. — Övr. A. G. F. Werneman; 16/930/9.
    Västra Hälsinglands: 1 not. Carl Ivar Berggren, f. 97, J.. K. 23. — 2 not. Erik Abelson Bergman, f. 00, J. K. 25. — Övr. Fritz Harrv Johansson, f. 00, J. K. 25; fr. 26/3. — Nils Erik Hjalmar Mellerborg, f. 00, J. K. 25; fr. 1/7. —Olof Fritiof Olinder, f. 03, J. K. 26; fr. 3/10.

 

Västernorrlands län:

    Medelpads västra: 1 not. Erik Clas Einar Fmgelstedt, f. 00, J. K. 23; 1/131/10.— Rolf Fredrik Lidin, f. 00, J. K. 25; fr. 1/11. — 2 not. Karl Vilhelm Carlsson, f. 96, J. K. 23; 1/131/1. — R. F. Lidin; 1/231/10. — Bertel Carl Adolf Rennerfelt, f. 02, J. K. 25; fr. 1/11. — Övr. R. F. Lidin; 1/131/1. — B. C. A.Rennerfelt; 19/331/10.
    Medelpads östra: 1 not. Gustaf Bergström, f. 00. J. K. 23. — 2 not. John Nordstrand, f. 01, .1. K. 25. — Övr. Folke Svanfeldt, f. 00, J. K. 26; fr. 22/11.
    Ångermanlands södra: 1 not. Sven Ekbom, f. 00, J. K. 22; 1/131/5. —Fritiof Hilding Björne, f. 00, J. K. 23; fr. 1/6. — 2 not. F. H. Björne; 1/131/5.— Gunnar Carl Johan Wik, f. 00, J. K. 24; fr. 1/6. — Övr. Otto Edvard Thurdin, f. 99, J. K. 26; fr. 24/4.
    Ångermanlands mellersta: 1 not. Arne Gösta Valfrid Fredenmark, f. 96, J. K. 24; 1/11/6. — Axel Hemmar, f. 01, J. K. 25; fr. 1/6. — 2 not. A. Hemmar; 1/11/6. — Theodor Olof Petter Thunegard, f. 99, J. K. 25; fr. 1/6. — Övr. Henry Davidsson, f. 00, J. K. 25; 15/115/5. — T. O. P. Thunegard; 18/51/6. —Fritz Harry Johansson, f. 00, J. K. 25; 6/913/11.
    Ångermanlands västra: 1 not. Erik Gustaf Söderlund, f. 99, J. K. 23. —2 not. Gunnar Fredrik Hägglund, f. 96, J. K. 24. — Övr. Johan Ludvig Arne Åmell, f. 98, J. K. 25.
    Nätra och Nordingrå: 1 not. Sten Gustaf Emanuel Larsson, f. 98, J. K. 24; 1/130/6. — Herman Lorentz Göranson, f. 96, J. K. 25; fr. 18/10. — 2 not. Harald Teodor Skotte, f. 02, J. K. 26; fr. 1/6.
    Själevads och Arnäs: 1 not. Sven Fölke Arvid Löwing,, f. 99, J. K. 23; 1/15/9. — Erik Hilding Rumar, f. 97, J. K. 24; fr. 6/9. — 2 not. E. H. Runiar; 1/15/9. — Erik Henrik Lindblom, f. 01, J. K. 26; fr. 4/11.

Jämtlands län.

    Jämtlands östra: 1 not. Knut Olof Strömberg, f. 98, J. K. 23; 1/11/10. —Kjell Otto Stoltz, f. 02, J. K. 24; fr. 1/10. — 2 not. K. O. Stoltz; 1/11/10. —Sten Edvard Söderqvist, f. 02, J. K. 25; fr. 1/10. — Övr. Jonas Frik Sivertsen, f. 99, J. K. 25; 1/31/9. — Gottfrid Birger Middelsten, f. 82, J. K. 25; fr. 11/10.

    Jämtlands norra: Bitr. domare Carl Johan v. Essen, f. 74, J. K. 98, v. hhvd. 23. — 1 not. Axel Hans Vilhelm Hjalmarsson Bennicli, f. 95, J. K. 18. —2 not. Karl Gustaf Grummecke, f. 97, J. K. 24; 1/130/6. — Karl Emanuel Melander, f. 99, J. K. 25; fr. 1/7.

 

180 RÄTTSBILDADE BITRÄDEN I RIKETS DOMSAGOR.    Jämtlands västra: 1 not. Edgar Vitalis Wieslander, f. 96, J. K. 24; 1/130/6.— Olof Rödöö, f. 98, J. K. 24; fr. 1/7. — 2 not. O. Rödöö; 1/130/6.— Hans Erik Ottosson Norell, f. 01, J. K. 24; fr. 1/7. — Jonas Erik Sivertson, f. 99, J. K.
    Härjedalens: 1 not. Anders Eric Wolmer Simonsson, f. 95, J. K. 23; 1/131/1.— Tor Jonatan L:son Orton, f. 89, J. K. 24; 1/2 — 31/7. — Bengt Fogelberg,f. 00, J. K. 24; fr. 1/8. — 2 not. B. Fogelberg; 1/131/7. — Greger Casimir Casimirsson Lewenhaupt, f. 02, J. K. 26; fr. 8/10.

 

Västerbottens län.

    Umeå: 1 not. Claës Ture Wersäll, f. 83, J. K. 24; 1/130/6. — Otto Klas Fredrik Lagerqvist, f. 00, J. K. 26; fr. 8/12. — Övr. O. K. F. Lagerqvist; 7/67/12.
    Västerbottens södra: 1 not. Carl-Georg Segerstråle, f. 00, J. K. 24; 1/131/8.— Torsten Alexander Hellberg, f. 97, J. K. 24; fr. 16/11. — Övr. Alexander Rehn, f. 97, J. K. 26; fr. 27/8.
    Västerbottens västra: 1 not. Erik Gösta G:son Frånberg, f. 99, J. K. 24; 1/11/6. — Erik Arne Norman, f. 00, J. K. 24; 1/61/8. — Anders Norrman, f. 01, J. K. 23; fr. 1/8. — 2 not. Sten Volter William Sjöberg, f. 97, J. K. 25.— Karl Axel Sigurd Bäckman, f. 02, J. K. 25; fr. 1/8. — Övr. K. A. S. Bäckman; 1/131/7. — Joel Svensson, f. 00, J. K. 26; fr. 2/7.
    Västerbottens mellersta: 1 not. Johan Thorsten Aurén, f. 01, J. K. 25; fr. 20/2.
    Västerbottens norra: Bitr. domare Johan Birger Björklöf, f. 92, J. K. 17; 1/130/6. — Gustaf Martin Frithiof Mellbin, f. 96, J. K. 21; fr. 1/7. — 1 not. Hans Axel Albreckt Ihre, f. 99, J. K. 23; 1/131/8. — Fritz Voldemar Fredrik Carl Gustaf Bloomfield Ridgeway Eugène von Rosen, f. 99, J. K. 23; fr. 1/9. —2 not. Nils Gustaf Helge Liliequist, f. 01, J. K. 25. — Övr. Thure Harald Christian Bünger, f. 01, J. K. 24; fr. 1/11.

 

Norrbottens län.

    Piteå: 1 not. Bengt Olof Rodrik Åhrström, f. 00, J. K. 22; 1/1 15/8. — Carl Herman Övden, f. 92, J. K. 23; fr. 16/8. — 2 not. C. H. Övden; 1/115/8. —Axel Oscar Ragnar Daniel Dahlqvist, f. 02, J. K. 26; fr. 9/11.
    Luleå: 1 not. Carl Harald Henschen, f. 97, J. K. 22; 1/115/3. — Lars Filip Einar Melldahl, f. 96, J. K. 23; 1/430/7. — Gustaf Alexander Johansson, f. 96, J. K. 24; 1/815/10. — Edgar Vitalis Wieslander, f. 97, J. K. 24; fr. 16/10. —2 not. G. A. Johansson. — Övr. Johan Torsten Aurén, f. 01, J. K. 25; 1/128/2.
    Kalix: 1 not. Nils Felix Knapp, f. 98, J. K. 23. — 2 not. David Nilzén,f. 98, J. K. 25.
    Torneå : 1 not. Erik Ragnar Vinell, f. 02, J. K. 24; fr. 7/1.
    Gällivare: 1 not. Carl Vilhelm Carlsson, f. 96, J. K. 23; fr. 1/2. — 2 not. Nils Torsten Valter Bramstång, f. 02, J. K. 25.

 

Göta hovrätt.
Östergötlands län.

    Kinda och Ydre: 1 not. Johan Fredrik Dahl, f. 95, J. K. 23. — Övr. Per Olof Svante Palmgren, f. 99, J. K. 26; fr. 8/11.
    Mjölby: 1 not. Erik Fristedt, f. 99, J. K. 22; 1/130/6. — Carl Gunnar Wejle, f. 02, J. K. 24; fr. 1/7. — 2 not. C. G. Wejle; 1/130/6. — Sten Haraldsson Schött, f. 99, J. K. 25; fr. 1/7. — Övr. S. H:son Schött; 1/130/6. — Gustaf P:son Geger, f. 99, J. K. 26; fr. 1/7.
    Aska, Dals och Bobergs: 1 not. Nils Simon Gustaf Hanström, f. 97, J. K. 25.
    Finspånga läns härads: 1 not. Bengt Steuch, f. 95, J. K. 23.
    Björkekinds, Östkinds, Lösings, Bråbo och Memmings: 1 not. Olof von Unge,f. 99, J. K. 24; fr. 11/1. — 2 not. Erland Lagerlöf, f. 93, J. K. 25; 12/231/5.— Sten Carl August Hultbom, f. 02, J. K. 26; fr. 11/8.
    Hammarkinds, Stegeborgs och Skärkinds: 1 not. John Gustaf Folke Forssander, f. 01, J. K. 24. — Övr. Sten Axel Lundberg, f. 99, J. K. 26; fr. 1/9.
    Linköpings: 1 not. Erik Gustaf Hedensiö, f. 97, J. K. 23; 1/1 18/1. — Henning Christian Gottfried Müller, f. 96, J. K. 24; fr. 18/1. — 2 not. H. C. G. Müller; 1/1 18/1. — Otto Folke Emanuel Lundvall, f. 99, J. K. 25; fr. 18/1 — Övr. Torsten Alfred Emil Fredriksson, f. 00, J. K. 24.

RÄTTSBILDADE BITRÄDEN I RIKETS DOMSAGOR. 181Jönköpings län.
    Tveta, Vista och Mo: Bitr. domare Johan Peder Uno Grönwall, f. 94, J. K. 20; 1/1 30/3. — Torsten Arvid Gullström, f. 94, J. K. 18; fr. 31/3. — 1 not. Nils Allan Christer Wirgin, f. 01, J. K. 23. — 2 not. Ulf Gudmar Lorentz Barck-Holst, f. 00, J. K. 25. — Övr. Nils Folke Georg Ekdahl, f. 02, J. K. 26; fr. 10/6. — Bernt Vilhelm Lindskog, f. 02, J. K. 26; fr. 27/12.
    Norra och Södra Vedbo: 1 not. Alvar Sigfrid Rudfeldt, f. 96, J. K. 24. — 2 not. Gerdt Carl Axel Reuterskiöld, f. 99, J. K. 24.
    Östra härads: 1 not. Jean Gustav Louis Olsson, f. 00, J. K. 22; 1/116/11.— Edvard Alfred Sangberg, f. 02, J. K. 24; fr. 17/11. — Övr. E. A. Sangberg;
    Västra härads: 1 not. Knut Mauritz Ljungberg, f. 98, J. K. 24. — Karl Johan Folke Gustafsson, f. 98, J. K. 26; 3/915/10. — Övr. K. J. F. Gustafsson; fr. 4/5.
    Östbo och Västbo: 1 not. Nils Oskar Nilsson, f. 95, J. K. 24. — 2 not. Bror Erik Sjöholm, f. 98, J. K. 24. — Folke Höijer, f. 04, J. K. 24; fr. 1/7. — Övr. Tore Harald Kristian Biinger, f. 01, J. K. 24; 25/615/10.

 

Kronobergs län.

    Östra Värends: Bitr. domare Birger Axelsson Lundberg, f. 90, J. K. 16, v. hhvd. 22. — 1 not. Carl Olof Gisle, f. 00, J. K. 24. — 2 not. Yngve Kristensson, f. 00, J. K. 26; 15/2 15/6. — Thomas Ludvig Munck af Rosenschöld, f. 99, J. K. 26; fr. 15/6.
    Mellersta Värends: 1 not. Carl-Elof Lindgren, f. 99, J. K. 23; 1/115/12. —Per Ferdinand Schörling, f. 91, J. K. 25; fr. 1/7 — Övr. P. F. Schörling; 1/1 15/12. — K. J. Folke Gustavsson, f. 98, J. K. 26; 8/228/4. — Knut Henning Joabson, f. 99, J. K. 26; fr. 6/9.
    Västra Värends: 1 not. Carl Elof Bergenholtz, f. 87, J. K. 20; 1/130/4. —Alvar Thorburn, f. 94, J. K. 22; fr. 1/6. — 2 not. Oscar Welin-Berger, f. 94, J. K. 24. — Övr. Yngve Kristensson, f. 00, J. K. 26; fr. 15/6.
    Sunnerbo: 1 not. Christian Bengt Martin Lembke, f. 00, J. K. 22; 1/130/9.— Rolf Johan Gillis Ahlström, f. 99, J. K. 25; fr. 1/10. — 2 not. R. J. G. Ahlström; 1/130/9. — Carl Vilhelm Waller, f. 00, J. K. 26; fr. 1/10.

Kalmar län.

    Norra och Södra Tjusts: 1. not. Sven Håkan Hjalmar Björkholm, f. 99, J. K. 22; 1/1 28/11. — Hans Johan Henrik Teodor Eklund, f. 99, J. K. 20; fr. 29/11. — 2 not. Otto Henrik Lindvall, f. 99, J. K. 25. — Övr. Göte Arne Andreas Hammarbäck, f. 00, J. K. 26; fr. 10/2.
    Sevede och Tunaläns: 1 not. Richard Herman Laurin, f. 93, J. K. 22; 1/130/6.
    Aspelands och Handbörds: 1 not. Erik Albin Hägerdal, f. 99, J. K. 23. — 2 not. Axel Olof Edvin Rylander, f. 00, J. K. 24. — Övr. Erik Valdemar Atterfelt, f. 91, J. K. 25; fr. 1/2.
    Norra Möre och Stranda: 1 not. Arvid Thorpe, f. 89, J. K. 21; 15/1 31/8. —Nils Trotting, f. 93, J. K. 24; fr. 1/9. — 2 not. N. Trotting; 1/131/8. — Nils Ludvig August Falk, f. 01, J. K. 25; fr. 11/10.
    Södra Möre: Intet rättsbildat biträde.
    Ölands: 1/1 not. Bengt Henry Clarence Alvsten, f. 92, J. K. 21; 1/110/1. —Erik Ahlgren, f. 00, J. K. 22; fr. 1/6. — 2 not. Anders Elis Lande, f. 95, J. K. 23; 1/130/6. — Gunnar Isak August Carlesjö, f. 01, J. K. 25; fr. 1/7. — Övr. G. I. A. Carlesjö; 25/530/6.

 

Hallands län

    Hallands läns södra: Bitr. domare Hjalmar Torell, f. 82, J. K. 07, v. hhvd. 18; fr. 1/9. — 1 not. Curt d'Orchimont, f. 98, J. K. 23; 1/131/10. — Carl Gustaf Albert Psilander, f. 00, J. K. 24; fr. 1/11. — 2 not. Sven Erik Lutteman, f. 02, J. K. 25. — Övr. Georg Gamel, f. 99, J. K. 25; 1/128/2.
    Hallands läns mellersta: 1 not. Erik Olof Zacheus Frenne, f. 96, J. K. 24.— 2 not. Hilding Sigfrid Christlieb Herrlin, f. 97, J. K. 25.

182 RÄTTSBILDADE BITRÄDEN I RIKETS DOMSAGOR.    Hallands läns norra: 1 not. Gösta Engström, f. 00, J. K. 23. — Nils Arvid Samuelson, f. 99, J. K. 25; 9/97/10. — 2 not. N. A. Samuelson. — Karl Eber Lindblad, f. 95, J. K. 25; 9/97/10. — Övr. K. E. Lindblad; fr. 1/9.

Göteborgs och Bohus län.

    Askims, Hisings och Sävedals: Bitr. domare Sven Axel Martin Nordlund. f. 95, J. K. 18, v. hhvd. 25. — 1 not. Eskil Oskar Rosengren, f. 99, J. K. 23; 1/128/2. — Johan Fredrik Ramberg, f. 01, J. K. 22; 1/330/6. — Bengt August Mark Holming, f. 01, J. K. 24; fr. 1/7. — 2 not. J. F. Ramberg; 1/128/2. —B. A. M. Holming; 1/11/7. — Karl Bertil Emanuel Carlé, f. 97. J. K. 24; fr. 1/3. — Pehr Gustaf Wictor Gyllenhammar, f. 01, J. K. 25; 1/730/11. — Birgit Spångberg, f. 00, J. K. 25; fr. 1/12. — Övr. Carl Helge Mathias Heüman, f. 99, J. K. 25; 1/130/11. — B. Spångberg; 1/130/11. — Urban Natanael Kihlman,f. 98, J. K. 25. — Folke Elfving, f. 03, J. K. 26; fr. 3/4. — Pehr Waldemar Nikolaus Westling, f. 00, J. K. 26; 21/41/10. — Astrid Maria Holmquist, f. 02, J. K. 26; fr. 1/5. — Axel Fredrik Herbert Alexandersson, f. 01, J. K. 24; fr. 29/6. — Erik Gunnar Bomgren, f. 02, J. K. 23; fr. 3/8. — Sten Erland Lundberg, f. 03, J. K. 26; fr. 1/10. — Erik Tage Eugen Kilander, f. 02, J. K. 26; fr. 13/11. — Stig Yngve Randwer Wiberg, f. 03, J. K. 25; fr. 1/12.
    Inlands: 1 not. Uno Axel Stenström, f. 95, J. K. 24; 1/131/1. — Övr. Ernst Hugo Frithiof Hederström, f. 98, J. K. 25; 12/131/7. — Erik Magnus Rhodin, f. 98, J. K. 26; fr. 1/8. — Knut Erik Lyngby, f. 98, J. K. 26; fr. 1/11.
    Orusts och Tjörns: 1 not. John Rolf Gillblad, f. 00, J. K. 24. — 2 not. Fredrik Gerhard Muhl, f. 95, J. K. 23; 1/131/5.
    Sunnervikens: 1 not. Carl Erik Ahlgren, f. 00, J. K. 22; 1/129/5. — Fritjof Sjögren, f. 00, J. K. 24; fr. 29/5. — 2 not. F. Sjögren; 1/129/5. — Nils Oscar Kinnander, f. 00, J. K. 24; fr. 29/5. — Övr. Gunnar Hugo Bogren, f. 04, J. K. 26; fr. 20/9.
    Norrvikens: 1 not. Gustaf Erik Valdemar Ljung, f. 99, J. K. 23; 1/130/6. —Bengt Grapengiesser, f. 98, J. K. 24; fr. 1/7. — 2 not. B. Grapengiesser; 1/130/6.— Karl Algot Verner Wenander, f. 98, J. K. 25; fr. 1/7. — Övr. K. A. V.Wenander; 1/130/6. — Janne Emil Nikolaus Westlin, f. 03, J. K. 26; fr. 23/10.

Älvsborgs län.

    Marks: 1 not. Harry Jacobson, f. 00, J. K. 23; 1/131/10. — Otto Albert Nordenfors, f. 98, J. K. 25; fr. 1/11. — 2 not. O. Nordenfors; 1/131/10. — Erik Andreas Hedlund, f. 01, J. K. 25; fr. 1/11. — Övr. E. A. Hedlund; 1/131/10.
    Kinds och Redvägs: 1 not. Otto Arvid Rosengren, f. 98, J. K. 23; 1/11/3.— Anders Eric Thore, f. 97, J. K. 24; fr. 1/3. — 2 not. A. E. Thore; 1/11/3.— Robert August Hjalmar Magnusson, f. 00, J. K. 25; fr. 1/3. — Övr. R. A. H. Magnusson; 1/11/3. — Gösta Conrad Tidelius, f. 03, J. K. 25; fr. 25/5.
    Borås: 1 not. Nils August Wahlgren, f. 96, J. K. 23; 1/131/5. — Sigurd Gustaf Wildte, f. 00, J. K. 23; fr. 1/7. — 2 not. S. G. Wildte; 1/130/6. — Arne Bertil Bergenholtz, f. 02, J. K. 26; fr. 15/11.
    Vättle; Ale och Kullings: 1 not. Karl Peter Wessman, f. 98, J. K. 22; 1/130/4.— Karl Hilmer Kollberg, f. 96, J. K. 24; fr. 1/5. — 2 not. K. H. Kollberg; 1/130/4. — Lars Ebbe Jacobsson, f. 02, J. K. 24; fr. 1/5; — Övr. L. E. Jacobsson; 1/130/4. — Carl Erik Täcklind, f. 02, J. K. 26; fr. 15/2.
    Flundre, Väne och Bjärke: 1 not. Einar Henrik Olsson Restad, f. 95, J. K. 23. — 2 not. Erik Nilsson Genell, f. 98, J. K. 25. — Övr. Oskar Arne Josefsson, f. 02, J. K. 26; fr. 1/9.
    Nordals, Sundals och Valbo: 1 not. Hans Pontus Odelmark, f. 00, J. K. 22; 1/117/6. — Kristian Gerhard von Sydow, f. 99, J. K. 25; fr. 26/7. — 2 not. K. G. von Sydow; 1/126/7. — Herbert Lundahl, f. 97, J. K. 26; fr. 26/7. —Övr. Sune Wetterlundh, f. 04, J. K. 25; 1/130/6.
    Tössbo och Vedbo: 1 not. Anders Stig Vilhelm Furster, f. 99, J. K. 23; 1/115/11. — Nils Gustaf Knut Brandt, f. 97, J. K. 25; fr. 16/11. — 2 not. N. G.K. Brandt; 1/115/11. — Bertil Wirseen, f. 02, J. K. 25; fr. 16/11.

RÄTTSBILDADE BITRÄDEN I RIKETS DOMSAGOR. 183Skaraborgs län.

    Vadsbro norra: 1 not. Bertel Markus Linder, f. 92, J. 23; 1/120/5. — Nils Anders Nilén, f. 96, J. K. 25; fr. 7/4. — Övr. N. A. Nilén, 1/120/5. — Gustaf Gunnar Collin, f. 97, J. K. 26; fr. 26/4.
    Vadsbro södra: 1 not. Anders Julius Appeltofft, f. 99, J. K. 24; 1/131/10.— Gösta Fredrik Fabian Carlander, f. 01, J. K. 24; 1/1130/12. — 2 not. G. F. F. Carlander; 1/131/10. — Gustaf Axel Wilhelm Ros, f. 01, J. K. 24; 1/1230/12.— Övr. G. A. W. Ros; 5/1130/11.
    Gudhems och Kåkinds: 1 not. Frank Gustaf Harry Holmsjö f. 98, J. K. 24.— Övr. Erik Olof Alexander Hellman, f. 00, J. K. 24. — Per Filip Sebastian Tham, f. 03, J. K. 25; 1/114/6. — Nils Henrik Brodén, f. 03, J. K. 26; fr. 15/11.
    Vartofta och Frökinds: 1 not. Ewert Holmberg, f. 00, J. K. 23. — 2 not. Sven Brundin, f. 01, J. K. 25; fr. 10/1.
    Skånings, Vilske och Valle: 1 not. Erik Torsten Vinberg, f. 00, J. K. 23; 1/131/8. — Helmer Norell, f. 98, J. K. 24; 1/91/10. Ernst Bertil Söderpalm, f. 00, J. K. 24; fr. 1/10. — 2 not. E. B. Söderpalm; 1/11/10. — Sven Einar Hammar, f. 01, J. K. 25; fr. 10/10.
    Åse, Viste, Barne och Laske: 1 not. Tore Wilhelm Kullberg, f. 99, J. K. 22; 1/131/3. — Tore Flodin, f. 00, J. K. 24, fr. 1/4. — 2 not. T. Flodin, 1/131/3.— Per Filip Sebastian Tham, f. 03, J. K. 25; 1/531/5. — Olof Waldenström, f. 00, J. K. 26; fr. 1/6. — Övr. Karl Erik Johansson, f. 02, J. K. 26; fr. 1/9.
    Kinnefjärdings, Kinne och Kållands: 1 not. Erik Zethelius, f. 99, J. K. 23; 1/131/8. — Sven Gabriel Richert, f. 00, J. K. 24; fr. 1/9. — 2 not. S. G. Richert; 1/131/8. — Carl Filip Sven Ossian Hugo Raab, f. 01, J. K. 25; fr. 1/9. — Övr. Henrik Birger David Brandt, f. 03, J. K. 25; fr. 12/10.

 

Hovrätten över Skåne och Blekinge.

Blekinge län.

    Östra härads: 1 not. Sven Axel Rönnqvist, f. 00, J. K. 24. — 2 not. Karl-Olof Wallgren, f. 99, J. K. 25; 1/71/10. — Tore Axel Emanuel Högsell, f. 01, J. K. 26; fr. 1/11. — Övr. T. A. E. Högsell; 26/51/11.
    Medelstads härads: 1 not. Knut Norrman, f. 96, J. K. 23. — 2 not. Sven Ludvig Ingemar Ernberg, f. 97, J. K. 25. — Övr. Stig Otto Lorentz G:son Kaijser, f. 01, J. K. 25; fr. 15/1.
    Bräkne härads: 1 not. Thorvald Erik Natanael Bergquist, f. 99, J. K. 22; 1/131/6. — Gösta Wrede, f. 99, J. K. 24; fr. 1/7.
    Listers härads: 1 not. Carl Birger Bengtsson, f. 99, J. K. 22.

Kristianstads län.

    Ingelstads och Järrestads: 1 not. Birger Owesson, f. 90, J. K. 23; 1/130/9.— Arnold Herrlin, f. 99, J. K. 25; fr. 1/10. — 2. not. A. Herrlin, 1/130/9. —Mogens Gyllenstierna, f. 97, J. K. 24; fr. 1/10. — Övr. M. Gyllenstierna; 1/130/9. — Carl Harry Carlsson, f. 99, J. K. 26; fr. 8/6.
    Gärds och Albo: 1 not. Folke Carl Magnus Otto Psilander, f. 01, J. K. 23.— 2 not. Sten Gunnar Edvard Lyberg, f. 99, J. K. 25; 1/112/10. — Knut Bergwall, f. 02, J. K. 24; fr. 12/10. — Övr. K. Bergwall; 15/512/10.
    Villands: 1 not. Arran Hamilton, f. 99, J. K. 24; 1/11/9. — 2 not. Gösta Wrede, f. 99, J. K. 24; 1/11/6. — Övr. Nils Regner, f. 02, J. K. 26; fr. 15/12.
    Östra Göinge: 1 not. Svante Wilhelm Malmquist, f. 99, J. K. 24. — 2 not. Martin Bernhard Malm, f. 00, J. K. 25. — Övr. Nils Hugo Viking Nilsson, f. 01, J. K. 26; fr. 8/2.
    Västra Göinge: Bitr. domare Ernst Hugo Nohrlander, f. 92, J. K. 15, v. hhvd. 23; 1/124/7. — Ture Johan Molt, f. 90, J. K. 16, v. hhvd. 21; fr. 25/7.— 1 not. Hans Percival (Percy) Gullstrand, f. 98, J. K. 23; 1/131/5. — Bertil Gabrielson, f. 00, J. K. 24; fr. 1/6. — 2 not. B. Gabrielson; 1/131/5. — Nils Nyström, f. 00, J. K. 24; fr. 1/6. — Övr. N. Nyström; 1/131/5. — Axel Möller, f. 01, J. K. 25. — Folke Andersson, f. 00, J. K. 25.
    Norra Åsbo: 1 not. Frank Gustaf Rodenberg, f. 92, J. K. 22; 1/131/3. —Artur Henry Sjögren, f. 99, J. K. 24; fr. 1/4. — 2 not. A. H. Sjögren; 1/131/3.— Otto Anders Fredrik Schell, f. 01, J. K. 25; fr. 1/4.

184 RÄTTSBILDADE BITRÄDEN I RIKETS DOMSAGOR.    Södra Åsbo och Bjäre: 1 not. Ernst Lundblad, f. 96, J. K. 23; 1/130/4. —Göte Karl Fredrik Aspegren, f. 01, J. K. 24; fr. 1/5. — 2 not. G. K. F. Aspegren; 1/130/4. — Ernst Georg Uddenberg, f. 93, J. K. 19; fr. 1/5. — Övr. E. G. Uddenberg; 1/130/4. — Nils Gustaf Rudolf Lindh, f. 00. J. K. 26; fr. 18/9. —Helge Axel Scholander, f. 93, J. K. 26; fr. 12/7.

 

Malmöhus län.

    Oxie och Skytts: 1 not. Carl Willy Bergström, f. 98, J. K. 23; 1/128/2. —Per Elis Melander, f. 99, J. K. 23; fr. 1/3. — 2 not. P. E. Melander; 1/128/2.— Nils Hjalmarsson Grafström. f. 01, J. K. 23; fr. 1/3. — Övr. Arvid Bengt Helge Arfwidsson, f. 02, J. K. 24. — Sigurd Kristian Georg Ljunggren, f. 96, J. K. 25. — Elam Wihlgott Thunhammar, f. 03, J. K. 25; 1/131/8. — Tore Sven Pål Svenby, f. 02, J. K. 25; fr. 11/9.
    Torna och Bara: 1 not. Carl Davidsson, f. 99, J. K. 23. — 2 not. Claes Lindskog, f. 01, J. K. 24. — Övr. Gunnar Adlerton, f. 98, J. K. 25; 1/17/9.— Sten Lindskog, f. 03, J. K. 26; fr. 1/6. — Yngve Knöös, f. 03, J. K. 26; fr. 1/10.
    Vemmenhögs, Ljunits och Herrestads: 1 not. Anders Gunnar Lindskog, f. 00, J. K. 24. — 2 not. Axel Fredrik Björnberg, f. 02, J. K. 25. — Övr. Henry Ehrnford, f. 99, J. K. 24; 4/114/5. — Nils Arvid Anders Lindgren, f. 01, J. K. 26; 14/517/8. — Sten Anders Körling, f. 01, J. K. 26; fr. 17/9.
    Färs härads: 1 not. Carl Gunnar Nilsson, f. 95, J. K. 23; 1/131/8. — Sven Carl Georg Hedborg, f. 98, J. K. 24; fr. 1/9. — 2 not. S. C. G. Hedborg, 1/1 31/8.— Ernst Hugo Frithiof Hederström, f. 98, J. K. 25; fr. 1/9.
    Frosta och Eslövs: Bitr. domare Carl Ebbe Hugosson Hernlund, f. 91, J. K. 15, v. hhvd. 21. — 1 not. Rolf Carl Bruno Rosenberg, f. 98, J. K. 23; 1/18/2. — Carl Birger Gustaf Borgström, f. 01, J. K. 24; fr. 9/2. — 2 not. C. B. G. Borgström; 1/18/2. — Erik Åke Lars Viktor Thomasson, f. 01, J. K. 25; fr. 9/2. — Övr. E. Å. L. V. Thomasson; 1/18/2. — Carl Johan Magnus Bertil Wickman, f. 01, J. K. 23. — Göthe Emanuel Gordon Nilsen, f. 01, J. K. 24. — Otto Robert Wangson, f. 93, J. K. 24; fr. 2/5. — Sven Sigvard Norsell, f. 02, J. K. 26; fr. 15/8. — Rohl Båth, f. 03, J. K. 26; fr. 15/11.
    Rönnebergs, Onsjö och Harjagers: Bitr. domare Lars Casper Vilhelm Ehrenborg, f. 89, J. K. 10, v. hhvd. 19; 1/125/3. — Folke Holmberg, f. 97, J. K. 20; 26/327/7. — Ernst Hugo Nohrlander, f. 92, J. K. 15, v. hhvd. 23; 28/730/8. — Bo Joël Laurin, f. 99, J. K. 22; fr. 1/9. — 1 not. Nils Bonde Rydhagen, f. 99, J. K. 24. — 2 not. Sture Reinhold Jönsson, f. 01, J. K. 24. —Övr. Olle Larsson, f. 98, J. K. 25. — Gösta Lindman, f. 89, J. K. 25; fr. 15/1.
    Luggude: 1 not. Åke Braunstein, f. 00, J. K. 23; 1/130/9. — Wilhelm Ivan Pehrsson, f. 99, J. K. 25; fr. 1/10. — 2 not. W. I. Pehrsson; 1/130/9. — Elam Wihlgott Thunhammar, f. 03, J. K. 25; fr. 1/10. — Övr. E. W. Thunhammar; 15/930/9. — Tore Sven Paul Svenby. f. 02, J. K. 25; 12/122/5.