Tjänstlediga häradshövdingar och vattenrättsdomare. Följande ordinarie häradshövdingar åtnjuta längre tjänstledighet.
    Under Svea hovrätt: C. E. Bengtsson, greve H. Hamilton och N. Quennerstedt (samtliga vattenrättsdomare) samt H. Kylander (biträder i justitiedep:t, kyrkolagstiftning). N. Johansson är tjänstledig på grund av sjukdom. Dessutom åtnjuter under riksdagstiden ledamoten av riksdagens första kammare Th. Borell för utövande av uppdraget såsom riksdagsman erforderlig ledighet.
    Under Göta hovrätt: H. von Sydow (vattenrättsdomare). Dessutom åtnjuta under riksdagstiden ledamöterna av riksdagens första kammare K. J. D. Schlyter och A. Åkerman samt ledamoten av andra kammaren Th. af Ekenstam för utövande av uppdraget såsom riksdagsmän erforderlig ledighet.
    Vattenrättsdomaren N. Gärde är statsråd.

 

    Vice häradshövdingarnas tjänstgöring. Av vice häradshövdingarna under Svea hovrätt tjänstgöra för närvarande: såsom t. f. vattenrättsdomare i Österbygdens vattendomstol F. Appelberg (den ordinarie vattenrättsdomaren statsråd); såsom vikarier för häradshövdingar Otto Karlsson i Väster-Närkesdoms. (hhvdn vattenrättsdomare), S. Luterkort i Medelpads östra doms. (hhvdn vattenrättsdomare), T. Brandt i samma doms. under den tid, Luterkort såsom ledamot av riksdagens första kammare åtnjuter ledighet från domarämbetet, F. Wiberg i Kalix doms. (hhvdn vattenrättsdomare), K. Jancke i Luleå doms. (hhvdn tjl. på grund av sjukdom), L. O. Tillner i Sollentuna och Färentuna doms. (ämb. vakant) och P. Grufman i Livgedingets doms. (hhvdn tjl. för fullgörande av offentligt uppdrag); såsom biträdande domare (se nedan) B. Jacobsson, E. Young, C. J. von Essen och T. Sandström; såsom chef för inskrivningsavdelningen i Södra Roslags doms. H. Fagerström; samt såsom vattenrättssekreterare L. Almqvist vid Österbygdens och K. F. Pfeiffer vid Norrbygdens vattendomstol; varjämte H. Beckman innehar förordnande såsom särskild vattenrättssekreterare vid Västerbygdens vattendomstol. A. Söderberg tjänstgör såsom t. f. notarie i Svea hovrätt.
    Av vice häradshövdingar under Göta hovrätt är S. Odéen förordn. rev.-sekr. Följande uppehålla för närvarande häradshövdingämbete i nedannämnda domsagor, nämligen: G. A. Ottosson i Nordals, Sundals och Valbo doms. (hhvdn vattenrättsdomare), A. Arbman i Norra och Södra Vedbo doms. (ämbetetvakant), H. Wullt i Askims, Västra och Östra Hisings samt Sävedals doms. (hhvdn riksdagsman), H. Torell i Hallands läns södra doms. (hhvdn riksdagsman) och G. Severin i Hammarkinds, Stegeborgs och Skärkinds doms. (hhvdnriksdagsman). Av övriga vice häradshövdingar äro G. Glifenberg, B. Lundberg och S. Nordlund biträdande domare, J. Wandén och G. Lundström vattenrättssekreterare i resp. Söderbygdens och Västerbygdens vattendomstol samt H. Ullman förordnad att utföra visst arbete med fastighetsregister i Askims, Västra och Östra Hisings samt Sävedals doms.
    Av vice häradshövdingarna under hovrätten över Skåne och Blekinge uppehåller C. Ehrenborg häradshövdingämbetet i Rönnebergs, Onsjö och Harjagers doms. J. Molt och E. Hernlund äro biträdande domare, H. Nohrlander förrättar jordregisterarbete i Ingelstads och Järrestads doms.

 

    Nu tjänstgörande biträdande domare. Såsom biträdande domare tjänstgöra under första halvåret 1927:
    i Sollentuna och Färentuna doms. e. o. notarien J. Nordenfalk; i Södertörns doms. e. o. notarien H. Larsson; i den nybildade Uppsala läns södra doms. v. häradshövd. T. Sandström; i Oppunda och Villåttinge doms. v. häradshövd. B. Jacobsson; i Falu doms. v. häradshövd. E. Young; i Ovansiljans doms. e. o. notarien E. G. Beling; i Jämtlands norra doms. v. häradshövd. C.J. von Essen; och i Västerbottens norra doms. e. o. notarien G. M. Mellbin;
    i Tveta, Vista och Mo doms. assessorn T. Gullström; i Östra Värends doms.v. häradshövd. B. Lundberg; i Askims, Västra och Östra Hisings samt Säve-

NOTISER. 95dals doms. v. häradshövd. Sven Nordlund; i Sunnerbo doms. e. o. notarien G. Gilén; i Bråbygdens och Finspånga läns doms. v. häradshövd. G. Glifenberg;
    i V. Göinge doms. v. häradshövd. J. Molt; i Frosta och Eslövs doms. v. häradshövd. E. Hernlund; i Rönnebergs, Onsjö och Harjagers doms. e. o. notarien J. Laurin; i Oxie och Skytts doms. v. häradshövd. C. Ehrenborg. Under tiden 1/125/3 1927 är e. o. notarien P. Rune förordnad i Oxie och Skytts doms.