BITRÄDANDE DOMARE OCH RÄTTSBILDADE BITRÄDENI RIKETS DOMSAGOR UNDER ÅR 1927.

 

    Uppgifterna äro hämtade ur de från domsagorna till Statistiska centralbyrån avlämnade arbetsredogörelserna och hava sammanställts av aktuarien G. S. GROTH. Biträden, som icke innehaft förordnande såsom förste eller andre not., betecknas såsom Övr. Ifall då en person innehaft samma anställning i en domsaga under flera perioder under redogörelseåret, har vid angivande av anställningstiden hänsyn tagits allenast till första dagen i den första perioden och sista dagen i den sista perioden.

 

Svea hovrätt.

 

Stockholms län.

 

    Norra Roslags domsaga: 1 not. Arthur Karl Fredrik Lehman, f. 93, J. K. 24. — 2 not. Rolf Bertil Dahlgren, f. 02, J. K. 24.
    Mellersta Roslags: 1 not. Gunnar Erik Gunmar, f. 96, J. K. 24. — 2 not. Ane Gustaf Cecil Törnqvist, f. 97, J. K. 25. — Övr. Karl Emil Knut Grillo Ankarsvärd, f. 00, J. K. 26; fr. 7/3.
    Stockholms läns västra: 1 not. Gunnar von Krusenstjerna, f. 00, J. K. 24; 1/1—25/5. — Nisse Vilhelm Jansson, f. 00, J. K. 23; fr. 26/5. — 2 not. Eric Borell, f. 99, J. K. 25. — Övr. Hans K:son Sundström, f. 98, J. K. 25. —Bertil Magnus Löfström, f. 00, J. K. 24. — Karl Ivar Agge, f. 03, J. K. 26. —Knut Gustav Adolf Cassel, f. 94, J. K. 27; 23/4—30/6. — Ebba Fanny Heyman, f. 03, J. K. 27; fr. 5/10.
    Södra Roslags: Chef för inskrivningsavdelningen Herbert Fagerström, f. 92, J. K. 17, v. hhvd. 24. — 1 not. Johan Ruben Osvald Ljungwaldh, f. 94, J. K. 21. — Vilhelm Bertil Kugelberg, f. 00, J. K. 23; 1/1—30/8. — Gunnar Erik Axel Mauritz Molin, f. 02, J. K. 25; fr. 1/9. — Sven Ludvig Hammarskiöld, f. 01, J. K. 25; 20/11—2/12. — 2 not. G. E. A. M. Molin; 1/1—31/7. — S. L. Hammarskiöld;— Baltzar Widlund, f. 98, J. K. 24; fr. 1/8. — Salomon Nissalowitz, f. 01, J. K. 24; 20/11—2/12. — Övr. B. Widlund; 1/1—31/7. — Anders Nils Oskar Kåse Ståhle, f. 01, J. K. 26; 1/1—30/6. — S. Nissalowitz. — Nils Mannheimer, f. 99, J. K.26. — Holger Wiklund, f. 01, J. K. 26; 3/1—2/4. — Karl Erik Henrik Ehlin, f. 05, J. K. 27; fr. 19/4. — Carl Gustaf Nordin, f. 00, J. K. 27; fr. 14/7. — Johan Holger Carlman, f. 05, J. K. 27; fr. 1/10. — Carl-Gunder Hedström, f. 02, J. K. 27; fr. 7/11.
    Sollentuna och Färentuna: Bitr. domare Johan Axel Erland Nordenfalk, f. 97, J. K. 22; 1/1—31/1. — Lars Olof Tillner, f. 92, J. K. 19, v. hhvd 25; fr.1/2. — Bertil Karl Georg Hagström, f. 98, J. K. 23; 29/8—26/9.— 1 not. Gösta Nils Olof Lagergrehn, f. 98, J. K. 24; 1/1—31/10. — Nils Arvid Teodor Beckman, f. 02, J. K. 23; fr. 1/11. — 2 not. Erik Arne Norman, f. 00, J. K. 24. — N. A.T. Beckman; 1/1—30/6. — Nils Gustav Erik Malm, f. 00, J. K. 26; fr. 1/7. —Övr. Lorentz Herman Göransson, f. 96, J. K. 25; 1/1—1/4. — N. G. E. Malm; 1/1—30/6. — Jan Brynte Hugne, f. 96, J. K. 26. — Carl-Axel Gabriel Durling, f. 04, J. K. 26; 1/1—1/3. — Hans Wilhelm Germund Brodin, f. 02, J. K. 25.—Berndt Gunnar Emil Danielsson, f. 01, J. K. 27; fr. 14/2. — Anton Einar Hedwall, f. 01, J. K. 26; fr. 13/5. — Carl Gideon Alm, f. 02, J. K. 27; fr. 1/6. —Karl Allan Brusén, f. 97, J. K. 27; fr. 1/10.
    Södertörns: Bitr. domare Erik Herbert Larsson, f. 92, J. K. 18; 1/1—30/6.— Carl Albert Bååth, f. 94, J. K. 20; fr. 1/7.— 1 not. Stig Hofman-Bang, f. 98, J. K. 24; 1/1—31/3. — Vidar Martin Jonas Fahlander, f. 97, J. K.25; 1/4 — Nils Gunnar Valentin, f. 02, J. K. 23; fr. 1/7. — 2 not. Sture Brück, f. 98, J. K. 21; 1/1—30/4. — N. G. Valentin; 1/1—30/6. — Birger Rudling, f. 01, J. K. 25; fr. 1/4. — Nils Oscar Dillen, f. 00, J. K 23; fr. 1/7.— Övr. Oscar Viktor Norden, f. 90, J. K. 24; 1/1—30/6. — V. M. J. Fahlander; 1/1—31/3.— Toft Kristian Eugén Smedberg, f. 87, J. K. 25. — B. Rudling; 1/1—31/3. —

206 RÄTTSBILDA DE BITRÄDEN I RIKETS DOMSAGOR.N. O. Dillén; 1/1—30/6. — Harry Georg Holmström, f. 92, J. K. 22. — JohanGunnar Sandström, f. 02, J. K. 25; 1/1—15/6. — Marguerite Traugott, f. 98, J. K. 25. — Erik Schütz, f. 95, J. K. 21. — Josef Samuel Granér, f. 95, J. K.24. — Göte Gustav Thorbjörn Blomqvist, f. 02, J. K. 26. — Mattis Tengberg, f. 89, J. K. 24; 1/1—15/8. — Carl Anders Öhrnberg, f. 99, J. K. 26; 1/1—22/9. —Nils Anton Eugén Malmfors, f. 99, J. K. 26; 1/1—30/9. — Bo Natt och Dag, f. 00, J. K. 27; 1/2—27/9. — Anders Christie, f. 02, J. K. 27 ; fr. 5/2. — Lennart Löfquist, f. 01, J. K. 27; fr. 5/2. — Anna Brita Löfgren, f. 96, J. K. 27; 1/6—30/11.— Johannes Dillner, f. 03, J. K. 27; fr. 15/7. — Erna Jeanette Frodi, f. 95, J. K. 27; fr. 1/10. — Olof Edvard Sahlin, f. 02, J. K. 26; fr. 1/10. — Sven Holm, f. 98, J. K. 27; fr. 3/10. — Per Lindberg, f. 94, J. K. 26; fr. 26/9.

 

Uppsala län.

 

    Uppsala läns södra: Bitr. domare Tord Carl Johan Sandström, f. 94, J. K.17, v. hhvd 24; 1/1—2/9. — Sven Ludvig Gösta Quensel, f. 96, J. K. 22; fr. 3/9.— 1 not. Nils Rickard Schéle, f. 01, J. K. 24. — 2 not. Nils Gösta Rundgren,f. 00, J. K. 25. — Övr. Gunnar August Sandberg, f. 02, J. K. 26. — Stig Hans Olof Johnsson, f. 02, J. K. 27; 1/5—30/9. — Ebba Julia Ellen Margareta Sandberg, f. 97, J. K. 27; 7/6—16/11. — Hjalmar Konrad Alfred Nordfelt, f. 04, J. K.27; fr. 7/11.
    Uppsala läns norra: 1 not. Johan Gustaf Richard Kettner, f. 99, J. K. 23;1/1—30/6. — Sven Arvid Hagström, f. 00, J. K. 24; fr. 17/1. — 2 not. S. A. Hagström; 1/1—30/6. — Claes Elis Ljung, f. 00, J. K. 25: 17/1—30/4. — Carl Nils R:son Söderberg, f. 99, J. K. 26; fr. 1/7. — Övr. C. E. Ljung; 1/1—1/6. — C. N. R:son Söderberg; 1/1—30/6. — Bo Oscarsson Kollberg, f. 03, J. K. 27; fr. 1/6. —Hans Wiman, f. 04, J. K. 27; fr. 16/12. — Claës Otto Wersäll, f. 00, J. K. 25;fr. 24/11.

 

Södermanlands län.

 

    Nyköpings: 1 not. Fredrik Wretman, f. 99, J. K. 23; 1/1—12/2. — Allan VictorEvers, f. 01, J. K. 25; fr. 13/2. — 2 not. A. V. Evers; 1/1—12/2. — Ernst ArneBeijnoff, f. 01, J. K. 26; fr. 13/2. — Övr. Karl Pontus Sven Lidberg, f. 01, J. K.26; fr. 3/1. — Erik Algot Ljunggren, f. 02, J. K. 27; fr. 15/3. — Erik Gustaf Bertil Forssell, f. 03, J. K. 27; fr. 20/4.
    Oppunda och Villåttinge: Bitr. domare Birger Jacobsson, f. 90, J. K. 15, v. hhvd. 21. — 1 not. Knut Johan Jacob Hagströmer, f. 99, J. K. 24; 1/1—17/8.— Hjalmar Karl Adolf Ekengren, f. 01, J. K. 25; fr. 17/8. — 2 not. Hj. K. A. Ekengren; 1/1—17/8. — Charles-Emile von Oelreich, f. 02, J. K. 27; fr. 17/8. —Övr. Ch.-E. von Oelreich; 1/6—17/8.
    Livgedingets: 1 not. Nils Erik Julius Aurén, f. 98, J. K. 24; 1/1—10/4. —Carl Jens Bergstedt, f. 99, J. K. 25; 11/4—18/12. — Åke Christenson von Zweigbergk, f. 02, J. K. 25; fr. 19/12. — 2 not. C. J. Bergstedt; 1/1—10/4. — Å. Ch:son von Zweigbergk; 11/4Å18/12. Å Carl Birger Carling, f. 01, J. K. 27; fr. 19/12. —Övr. Å. Ch:son von Zweigbergk; 1/1—10/4. — C. B. Carling; 7/3—18/12.

 

Gotlands län.

 

    Gotlands norra: 1 not. Carl August Wallgren, f. 96, J. K. 24.
    Gotlands södra: 1 not. Karl Erik Sohlman, f. 89, J. K. 24; 1/1—1/9. — GunnarGösta Hampus Kjällman, f. 00, J. K. 25; fr. 1/9. — 2 not. G. G. H. Kjällman;1/1—1/9.

 

Värmlands län.

 

    Östersysslets: 1 not. Adolf Croneborg, f. 00, J. K. 24; 1/1—5/5. — Anders Tottie, f. 02, J. K. 25; fr. 6/5. — 2 not. A. Tottie; 1/1—5/5. — Hans Falkenberg, f. 03, J. K. 27; fr. 6/5. — Övr. H. Falkenberg; 22/4—5/5. — Gunnar Malmström, f. 03, J. K. 27; fr. 30/11.
    Mellansysslets: 1 not. Gunnar Bengt Theodor Lindh, f. 01, J. K. 24. —2 not. Carl Gustaf G:son Leijonhufvud, f. 00, J. K. 26.
    Södersysslets: 1 not. Kurt Erik Alfred Björklund, f. 01, J. K. 24. — 2 not. Bernt Bertil Unger, f. 02, J. K. 26.

RÄTTSBILDADE BITRÄDEN I RIKETS DOMSAGOR. 207    Nordmarks: 1 not. Carl Gunnar Wejle, f. 02, J. K. 24; 1/1—25/9.— Olof Harald Nore Danielsson, f. 00, J. K. 26; 26/9. — Övr. O. H. N. Danielsson; 1/1—25/9. — Victor Edward Thorgny Ernberg, f. 00, J. K. 27; fr. 1/10.
    Jösse: 1 not. August Herman von Hartmansdorff, f. 99, J. K. 24; 1/1—25/9. —Gunnar Wejle, f. 02, J. K. 24; 26/9—6/11. — Nils Gustaf Lundblad, f. 95, J. K.25; fr. 7/11. — 2 not. N. G. Lundblad; 1/1—6/11. — Karl Gustaf Persson, f. 02,J. K. 26; fr. 7/11.
    Fryksdals: 1 not. Curt Iwan Gustaf August Nordwall, f. 00, J. K. 24; 1/1—30/11. — Gunnar Oscar Ekström, f. 02, J. K. 26; fr. 1/12. — 2 not. G. O. Ekström; 1/1—30/11. — Gustaf Nikander Brunnfält, f. 98, J. K. 27; fr. 1/12. — Övr. G. N. Brunnfält; 17/11—30/11.
    Älvsdals och Nyeds: 1 not. Nils Axel Hampus Mörner, f. 94, J. K. 25. —2 not. Bertil Reinhold Gottschalk Geijer, f. 02, J. K. 26.

 

Örebro län.

 

    Östernärkes: 1 not. Carl Helmer Leonard Norell, f. 97, J. K. 24; 1/1—10/3.— Nils Otto Oest, f. 98, J. K. 23; 11/3—31/5. — Kurt Einar Hallström, f. 02, J. K. 25; fr. 1/6. — 2 not. K. E. Hallström; 1/1—31/5. — Johan Martin Wahlbäck, f. 01, J. K. 24; fr. 1/6. — Övr. J. M. Wahlbäck; 1/1—31/5. — Erik Gustaf Adolf Björkquist, f. 01, J. K. 25; 1/1—30/9. — Olof Rutger Robson, f. 04, J. K.27; fr. 1/2.
    Västernärkes: 1 not. Carl Arvid Berggren, f. 01, J. K. 25. — 2 not. Rolf Henrik Julius Broberg, f. 03, J. K. 25. — Övr. Axel Gustaf Bertil Heidenberg, f. 03, J. K. 26. — Birger Roland Rutger Hugo Hedberg, f. 02, J. K. 26; 1/1—20/4.— Claes Elis Ljung, f. 00, J. K. 25; fr. 7/6. — Martin Eugen Hagenfelt, f. 02,J. K. 27; 6/6—6/7. — Mårten Bengt Ottosson Stiernström, f. 05, J. K. 27; fr. 5/12.
    Nora: 1 not. Ernst Gustaf Bexelius, f. 00, J. K. 25. — 2 not. Carl Wilhelm Ivar Skarstedt, f. 03, J. K. 27; fr. 10/2. — Övr. Bror Gösta Bertil Söderström, f. 98, J. K. 27; fr. 7/3.
    Lindes: 1 not. Bror Åke Conrad Quensel, f. 01, J. K. 24. — 2 not. Nils Gösta Öhman, f. 00, J. K. 26.

 

Västmanlands län:
    Västmanlands södra: 1 not. Harald Vilhelm Ericsson, f. 98, J. K. 25; 1/1 —23/9. — Carl-Olof Wallgren, f. 99, J. K. 25; fr. 24/9. — Övr. C. O. Wallgren; 1/1—23/9. — Bror Olof Hildebrand Hildebrand, f. 03, J. K. 26; 7/2—22/12. —Hans Olof Stig Johnsson, f. 02, J. K. 27; fr. 1/10. — Magnus Richard Pontin, f. 01, J. K. 27; fr. 1/12.
    Västmanlands västra: 1 not. Nils Liliequist, f. 01, J. K. 25. — Övr. Nils Kellgren, f. 98, J. K. 26.
    Västmanlands norra: 1 not. Claes Otto Wersäll, f. 00, J. K. 25; 1/1—31/5. —Arne Valdemar Lindén, f. 02, J. K. 25; fr. 1/6. — 2 not. A. V. Linden; 1/1—31/5. — Övr. Edvard Sjöfält, f. 00, J. K. 26. — Gurli Maria Valborg Kalling, f. 98, J. K. 26; 1/1—15/9. — John Oscar Karlsson, f. 05, J. K. 27; fr. 15/11.
    Västmanlands östra: 1 not. Sture Olof Edvinsson von Zweigbergk, f. 99,J. K. 24. — 2 not. Arvid Emil Wenker, f. 99, J. K. 25. — Övr. Nils Karl Henric Rignell, f. 02, J. K. 26. — Sven Gunnar Vilhelm Serrander, f. 00, J. K. 27; fr. 26/10.

 

Kopparbergs län.
    Falu: Bitr. domare Eskil Gustaf Young, f. 92, J. K. 14, v. hhvd. 22. —— 1 not. Kurt Abraham Laurentius Alinder, f. 98, J. K. 24. — 2 not. Carl Arvid Emil Lundbäck, f. 02, J. K. 25. — Övr. Bengt Adolf Ahlgren, f. 00, J. K. 26; 1/1—30/6. — Carl Anders Örnberg, f. 99, J. K. 26; fr. 22/9.
    Hedemora: 1 not. Sven Justus Augustin Montelius, f. 99, J. K. 24; 1/1—30/6.— Otto Fredrik Ludvig Lorichs, f. 02, J. K. 25; fr. 1/7. — 2 not. O. F. L. Lorichs; 1/1—30/6. — Jon Gudmund Haldan Lindencrona, f. 02, J. K. 27; fr. 1/7. — Övr. J. G. H. Lindencrona; 1/6—30/6. — S. J. A. Montelius; fr. 1/7.
    Västerbergslags: 1 not. Per Johan Hemberg, f. 00, J. K. 24; 1/1—31/8. —Anders Waldemar Flodström, f. 99, J. K. 25; fr. 1/9. — 2 not. A. W. Flod

208 RÄTTSBILDADE BITRÄDEN I RIKETS DOMSAGOR.ström, 1/1—31/8. — Harald Edvard Hultgren, f. 00, J. K. 26; fr. 1/9. — Övr. H. E. Hultgren; 1/1—31/8. — Sven Einar Brenander, f. 01, J. K. 27; fr. 19/9.
    Nås och Malungs: 1 not. Olof Alfred Morén, f. 97, J. K. 24; 1/1—18/12. —Johan Filip Jonell, f. 98, J. K. 25; fr. 19/12. — 2 not. J. F. Jonell; 1/1—18/12.— Nils Gunnar Teodor Holmström, f. 04, J. K. 26; fr. 19/12. — Övr. N. G. T. Holmström; 6/5—18/12.
    Nedansiljans: 1 not. Bror Roland Alvin, f. 00, J. K. 23; 1/1—30/9. — Karl Olof Josef Frenander, f. 01, J. K. 25; fr. 1/10. — 2 not. K. O. J. Frenander; 1/1—30/9. — Erik Gustaf Adolf Björkquist, f. 01, J. K. 25; fr. 1/10. — Övr. Sven Skåning Richardsson Hägglöf, f. 03, J. K. 27; fr. 2/11.
    Ovansiljans: Bitr. domare Erik Gustaf Beling, f. 93, J. K. 18. — 1 not. Nils Olof Olofsson, f. 99, J. K. 25. — 2 not. Gustaf Blomkvist, f. 99, J. K. 25; 1/1—20/2. — Per Gustaf Alexander Dalén, f. 01, J. K. 27; fr. 28/4.

 

Gävleborgs län.
    Gästriklands östra: 1 not. Sven Georg Berglund, f. 99, J. K. 25. — 2 not. Gustaf P:son Geger, f. 99, J. K. 26. — Övr. Wilhelm Theodor Klingberg, f. 02, J. K. 26; fr. 4/5.
    Gästriklands västra: 1 not. Josef Gunnar Hallert, f. 92, J. K. 24; 1/1—28/2.— Gustaf Blomkvist, f. 99, J. K. 25; fr. 1/3. — Övr. Sven Jakob Harnesk, f. 01, J. K. 26; fr. 15/1.
    Bollnäs: 1 not. Erik Werner, f. 01, J. K. 25. — 2 not. Axel Gösta Walin,f. 02, J. K. 25.
    Sydöstra Hälsinglands: 1 not. Oscar Gunnar Nordholm, f. 02, J. K. 24. —Nikita Tolstoy, f. 02, J. K. 25; 17/8—3/9. — Övr. N. Tolstoy.
    Norra Hälsinglands: 1 not. Nils Gustaf Köhler, f. 02, J. K. 24. — 2 not. Algot Gustav Fredrik Werneman, f. 00, J. K. 26. — Övr. Rolf Viktor Josephsson, f. 03, J. K. 27; fr. 14/11.
    Västra Hälsinglands: 1 not. Erik Abelsson Bergman, f. 00, J. K. 25. —2 not. Nils Erik Hjalmar Mellerborg, f. 00, J. K. 25. — Övr. Fritz Harry Johanson, f. 00, J. K. 25. — Olof Fritiof Olinder, f. 03, J. K. 26.

 

Västernorrlands län.
    Medelpads västra: 1 not. Rolf Fredrik Lidin, f. 00, J. K. 25. — 2 not. Bertel Carl Adolf Rennerfelt, f. 02, J. K. 25. — Övr. Gunnar Rane, f. 03, J. K. 27; fr. 24/9.
    Medelpads östra: 1 not. Anders Gustaf Bergström, f. 00, J. K. 23. — 2 not. John Gustav Nordstrand, f. 01, J. K. 25. — Övr. Folke Svanfeldt, f. 00, J. K.26; 1/1—5/3. — Ernst Olof Ekström, f. 97, J. K. 25; fr. 4/4. — Roland AdolfConradsson Nordberg, f. 01, J. K. 27; fr. 13/10.
    Ångermanlands södra: 1 not. Fritiof Hilding Björne, f. 00, J. K. 23; 1/1—31/7. — Sven Ekbom, f. 00, J. K. 22; 1/8—14/12. — Otto Edvard Thurdin, f. 99,J. K. 26; fr. 15/12. — 2 not. Gunnar Carl Johan Wik, f. 00, J. K. 24; 1/1—2/1.— O. E. Thurdin; 3/1—14/12. — Carl-Axel Gabriel Durling; f. 04, J. K. 26; fr.15/12. — Övr. C.-A. G. Durling; 1/8—14/12.
    Ångermanlands mellersta: 1 not. Axel Hemmar, f. 01, J. K. 25; 1/1—30/6. —Theodor Olof Petter Thunegard, f. 99, J. K. 25; 30/6—10/12. — Erik Bertil Hermansson Duse, f. 03, J. K. 25, fr. 10/12. — 2 not. T. O. P. Thunegard; 1/1—30/6. — E. B. H:son Duse; 30/6—30/9. — Valdemar Boman, f. 02, J. K. 27; fr.1/10. — Övr. E. B. H:son Duse; 11/1—10/12. — V. Boman; 1/5—1/10. — ErikGustaf Söderlund, f. 99, J. K. 23; fr. 10/12.
    Ångermanlands västra: 1 not. Gunnar Fredrik Hägglund, f. 96, J. K. 24. —2 not. Johan Ludvig Arne Åmell, f. 98, J. K. 25. — Övr. Gunnar Hedlund, f. 00, J. K. 27; fr. 5/2.
    Nätra och Nordingrå: 1 not. Harald Teodor Skotte, f. 02, J. K. 26; fr. 1/2.— 2 not. H. T. Skotte; 1/1—31/1.
    Själevads och Arnäs: 1 not. Erik Hilding Rumar; f. 97, J. K. 24. — 2 not. Erik Henrik Lindblom, f. 01, J. K. 26. — Övr. Yngve Vikberg, f. 01, J. K. 27; fr. 12/11.

RÄTTSBILDADE BITRÄDEN I RIKETS DOMSAGOR. 209Jämtlands län.
    Jämtlands östra: 1 not. Kjell Otto Stoltz, f. 02, J. K. 24. — 2 not. Sten Edvard Söderqvist, f. 02, J. K. 25. — Övr. Gottfrid Birger Middelsten, f. 82, J. K. 25; 1/1—15/4. — Kurt Söderberg, f. 03, J. K. 26; 17/10—17/12.
    Jämtlands norra: Bitr. domare Carl Johan v. Essen, f. 74, J. K. 98, v. hhvd 23. — 1 not. Karl Gustaf Grummecke, f. 97, J. K. 24. — Karl Emanuel Melander, f. 99, J. K. 25; 24/11—14/12. — 2 not. K. E. Melander. — Yngve Birger Knöös, f. 03, J. K. 26; 24/11—14/12. — Övr. Y. B. Knöös; fr. 7/1.
    Jämtlands västra: 1 not. Olof Rödöö, f. 98, J. K. 24; 1/1—31/8. — Hans ErikOttosson Norell, f. 01, J. K. 24; fr. 1/9. — 2 not. H. E. O:son Norell; 1/1—31/8.— Jonas Erik Sivertson, f. 99, J. K. 25; fr. 1/9. — Övr. J. E. Sivertson; 1/1—31/8.— Lisbeth Kristina Nylén, f. 03, J. K. 27; fr. 10/10.
    Härjedalens: 1 not. Bengt Fogelberg, f. 00, J. K. 24. — 2 not. Greger Casimir Casimirsson Lewenhaupt, f. 02, J. K. 26.

 

Västerbottens län.
    Umeå: 1 not. Otto Klas Fredrik Lagerqvist, f. 00, J. K. 26. — övr. Sten Erik Tydén, f. 01, J. K. 27; fr. 2/6.
    Västerbottens södra: 1 not. Torsten Alexander Hellberg, f. 97, J. K. 24. —Övr. Alexander Rehn, f. 97, J. K. 26; 1/1—30/9.
    Västerbottens västra: 1 not. Lars Einar Filip Melldahl, f. 96, J. K. 23; 1/1—30/4.— Anders Norrman, f. 01, J. K. 23; 1/5—31/10. — Sten Valter William Sjöberg,f. 97, J. K. 25; 16/11—20/12. — 2 not. S. V. W. Sjöberg; 1/1—31/10. — Karl AxelSigurd Bäckman, f. 02, J. K. 25; 1/1—31/10. — Joël Svensson, f. 00, J. K. 26; fr. 1/11.— Frans Gullbrand Rönnlund, f. 94, J. K. 26; fr. 1/11. — Övr. J. Svensson;1/1—31/10. — F. G. Rönnlund; 1/6—31/10.
    Västerbottens mellersta: 1 not. Johan Thorsten Aurén, f. 01, J. K. 25. —Övr. Olof Axel Olsson, f. 00, J. K. 27; fr. 1/4.
    Västerbottens norra: Bitr. domare Gustaf Martin Frithiof Mellbin, f. 96, J. K. 21. — 1 not. Fritz Voldemar Fredrik Carl Gustaf Bloomfield Ridgeway Eugène von Rosen, f. 99, J. K. 23; 1/1—31/8. — Thure Harald Christian Biinger, f. 01, J. K. 24; fr. 1/9. — 2 not. T. H. C. Bünger; 1/1—31/8. — Frans Rudolf Ahlgren, f. 01, J. K. 27; fr. 1/9. — Övr. F. R. Ahlgren; 31/5—31/8.

 

Norrbottens län.
    Piteå: 1 not. Carl Herman Övden, f. 92, J. K. 23; 1/1—30/6. — Carl LudvigJanssen, f. 00, J. K. 26; fr. 3/7. — 2 not. Axel Oskar Ragnar Daniel Dahlqvist,f. 02, J. K. 26. — Övr. C. L. Janssen; 9/2—2/7 — Ingvar Emil C:son Skogh,f. 01, J. K. 27; fr. 28/9.
    Luleå: 1 not. Gustaf Alexander Johansson, f. 96, J. K. 24; 10/1—31/10. —Karl Axel Sigurd Bäckman, f. 02, J. K. 25; fr. 1/11. — 2 not. Axel Rudolf Camitz, f. 02, J. K. 26; 10/1—8/9. — Jöns Johan Yngve Mattsson, f. 00, J. K.27; fr. 9/9. — Övr. J. J. Y. Mattsson; 31/5—8/9. — Gunnar Nordmark, f. 01,J. K. 27; fr. 15/11.
    Kalix: 1 not. Nils Felix Knapp, f. 98, J. K. 23; 1/1—30/6. — David Nilzén,f. 98, J. K. 25; fr. 1/7. — 2 not. D. Nilzén; 1/1—30/6. — Bertil Viktor Viberg, f. 93; J. K. 25; fr. 1/7. — Övr. Per Erik Sture Dyberg, f. 00, J. K. 27; fr. 1/7.
    Torneå: 1 not. Erik Ragnar Vinell, f. 02, J. K. 24. — 2 not. Agnar GustafCederberg, f. 01, J. K. 27; fr. 1/7. — Övr. Nils Ragnar Reimers, f. 02, J. K.27; fr. 27/10.
    Gällivare: 1 not. Carl Vilhelm Carlsson, f. 96, J. K. 23; 1/1—15/1. — Nils Torsten Valter Bramstång, f. 02, J. K. 25; fr. 16/1. — 2 not. N. T. V. Bramstång; 1/1—15/1. — August Emil Nyström, f. 00, J. K. 27; fr. 16/1.

 

Göta hovrätt.

 

Östergötlands län.
    Kinda och Ydre: 1 not. Johan Fredrik Dahl, f. 95, J. K. 23; 1/1—31/8. —Per Olof Svante Palmgren, f. 99, J. K. 26; fr. 1/9. — Övr. P. O. S. Palmgren; 1/1—31/8.

 

14 — Svensk Juristtidning 1928.

210 RÄTTSBILDADE BITRÄDEN I RIKETS DOMSAGOR.    Mjölby: 1 not. Hans Fredrik Klinghammer, f. 93, J. K. 19; 1/1—14/6. — StenHaraldsson Schött, f. 99, J. K. 25; fr. 15/6. — 2 not. Sten H:son Schött; 1/1—14/6.— Gustaf Viktor Tryselius, f. 01, J. K. 26; fr. 15/6. — Övr. G. V. Tryselius;14/1—14/6. — Erik August Johansson, f. 01, J. K. 27; fr. 5/7 — Sune C:sonVahlquist, f. 02, J. K. 27; fr. 1/10.
    Aska, Dals och Bobergs: 1 not. Nils Simon Gustaf Hanström, f. 97, J. K.25. — Övr. Carl Axel Bertil Koch, f. 05, J. K. 26; 1/2—31/5. — Elof Bormann,f . 98, J. K. 27; fr. 19/7.
    Bråbygdens och Finspånga läns: Bitr. domare Gustaf Adolf Glifenberg, f. 85, J. K. 13, v. hhvd. 22. — 1 not. Olof v. Unge, f. 99, J. K. 24; 1/1—28/2.— Stig Anders Vilhelm Furster, f. 99, J. K. 22; 1/3—31/5. — Anders Henrik Axel Tidner, f. 99, J. K. 23: fr. 1/6. — 2 not. Sten Carl August Hultbom; f. 02, J. K. 26. — Övr. Gunnar Albert Westerholm, f. 02, J. K. 26; 1/1—1/11.
    Hammarkinds, Stegeborgs och Skärkinds: 1 not. John Gustaf Folke Forssander, f. 01, J. K. 24. — Övr. Sten Axel Lundberg, f. 99, J. K. 26.
    Linköpings: 1 not. Henning Christian Gottfried Müller, f. 96, J. K. 24;1/1—15/1. — Otto Folke Emanuel Lundvall, f. 99, J. K. 25; fr. 16/1. — 2 not. O. F. E. Lundvall; 1/1—15/1. — Torsten Alfred Emil Fredriksson, f. 00, J. K.24; fr. 16/1. — Övr. T. A. E. Fredriksson; 1/1—15/1. — Sten Gunnar Alfred Almstedt, f. 03, J. K. 26; fr. 10/1.

 

Jönköpings län.

 

    Tveta, Vista och Mo: Bitr. domare Torsten Arvid Gullström, f. 94, J. K. 18. - 1 not. Nils Allan Christer Wirgin, f. 01, J. K. 23; 1/1—30/6. — Ulf Gudmar Lorentz Barck-Holst, f. 00, J. K. 25; fr. 1/7. — 2 not. U. G. L. Barck-Holst; 1/1—30/6. — Nils Folke Georg Ekdahl, f. 02, J. K. 26; fr. 1/7 — Övr. N. F. G. Ekdahl; 1/1—30/6. — Bernt Vilhelm Lindskog, f. 02, J. K. 26. — Harry Edvin Filip Sterner, f. 04, J. K. 27; fr. 17/11.
    Norra och Södra Vedbo: 1 not. Alvar Sigfried Rudfeldt, f. 96, J. K. 24; 1/1—10/3. — Gerdt Carl Axel Reuterskiöld, f. 99, J. K. 24; fr. 10/3. — 2 not. G. C. A. Reuterskiöld; 1/1—10/3. — Gustaf Harald Essén, f. 01, J. K. 25; fr. 10/3. — Övr. Georg Vilhelm Lindeblad, f. 96, J. K. 25.
    Östra härads: 1 not. Edvard Alfred Sangberg, f. 02, J. K. 24. — Övr. Sven Emil Leijman Scholander, f. 00, J. K. 26; fr. 17/1.
    Västra härads: 1 not. Knut Mauritz Ljungberg, f. 98, J. K. 24; 1/1—16/7. —Karl Johan Folke Gustafsson, f. 98, J. K. 26; fr. 17/7. — Övr. Gunnar Rudolf Winter Widergren, f. 02, J. K. 27; fr. 2/11.
    Östbo och Västbo: 1 not. Bror Erik Sjöholm, f. 98, J. K. 24. — 2 not. Folke Höijer, f. 04, J. K. 24. — Övr. John Birger Ekberg, f. 02, J. K. 27; fr. 1/2.

 

Kronobergs län.
    Östra Värends: Bitr. domare Birger Axelsson Lundberg, f. 90, J. K. 16, v. hhvd 22. — 1 not. Carl Olof Gisle, f. 00, J. K. 24; 1/1—30/6. — Rolf Johan Gillis Ahlström, f. 99, J. K. 25; fr. 1/7. — 2 not. R. J. G. Ahlström; 1/1—30/6. —Gunnar Ekedahl, f. 01, J. K. 27; 1/7—31/8. — Thomas Ludvig Munck af Rosenschöld, f. 99, J. K. 26; fr. 1/9. — Övr. G. Ekedahl; fr. 15/6.
    Mellersta Värends: 1 not. Per Ferdinand Schörling, f. 91, J. K. 25. — Övr. Knut Henning Joabsson, f. 99, J. K. 26; 1/1—21/8. — Ingvar Albert Lindell, f. 04, J. K. 25; fr. 6/10.
    Västra Värends: 1 not. Oscar Natanael Welin-Berger, f. 94, J. K. 24. —2 not. Yngve Kristensson, f. 00, J. K., 26. — Övr. Nils Nelander, f. 02, J. K. 25.
    Sunnerbo: Bitr. domare Gunnar Gilén, f. 92, J. K. 20; 1/1—30/6. — 1 not.Thomas Munck av Rosenschöld, f. 99, J. K. 26; 1/1—31/8. — Carl Olof Gisle, f. 00, J. K. 24; fr. 1/9. — 2 not. Carl Vilhelm Waller, f. 00, J. K. 26; 1/1—30/9.— Sven Munck af Rosenschöld, f. 03, J. K. 27; fr. 1/9.

 

Kalmar län.
    Tjlists: 1 not. Hans Johan Henrik Teodor Eklund, f. 99, J. K. 20; 1/1—31/5.— Otto Henrik Lindvall, f. 99, J. K. 25; fr. 1/6. — 2 not. O. H. Lindvall; 1/1—31/5.

RÄTTSBILDADE BITRÄDEN I RIKETS DOMSAGOR. 211— Göte Arne Andreas Hammarbäck, f. 00, J. K. 26; fr. 1/6. — Övr. G. A. A.Hammarbäck; 1/1—31/5. — Olof Alfons Berger, f. 02, J. K. 26; fr. 1/2.
    Sevede och Tunaläns: 1 not. Gustaf Henrik Ljungström, f. 99, J. K. 25. —2 not. Folke Hägglund, f. 02, J. K. 26; fr. 17/1. — Övr. Håkan Magnus Moberg, f. 02, J. K. 27; fr. 1/11.
    Aspeland och Handbörds: 1 not. Erik Albin Hägerdal, f. 99, J. K. 23; 1/1 —31/5. — Axel Olov Edvin Rylander, f. 00, J. K. 24; fr. 1/6. — 2 not. A. O. E.Rylander; 1/1—31/5; Erik Waldemar Atterfelt, f. 91, J. K. 25; fr. 1/6. — Övr.E. W. Atterfelt; 1/1—31/5. — Ambjörn Olof Lönegren, f. 01, J. K. 27; fr. 20/6.— Olof August Bergholtz, f. 04, J. K. 27; fr. 18/10.
    Norra Möre och Stranda: 1 not. Nils Trotting, f. 93, J. K. 24. — 2 not. Nils Ludvig August Falk, f. 01, J. K. 25.
    Södra Möre: Intet rättsbildat biträde.
    Ölands: 1 not. Gunnar Isak August Carlesjö, f. 01, J. K. 25.

 

Hallands län.

 

    Hallands läns södra: Bitr. domare Johan Hjalmar Torell, f. 82, J. K. 07, v. hhvd. 18; fr. 15/8. — 1 not. Carl Gustaf Albert Psilander, f. 00, J. K. 24.— 2 not. Sven Erik Lutteman, f. 02, J. K. 25. — Övr. Erik Appelberg, f. 98, J. K. 26. — Artur Arnström, f. 04, J K. 26.
    Hallands läns mellersta: 1 not. Erik Olof Zacheus Frenne, f. 96, J. K. 24; 1/1—31/1. — Hilding Sigfrid Christlieb Herrlin, f. 97, J. K. 25; fr. 1/2. — 2 not. H. S. C. Herrlin; 1/1—31/1. — Karl Axel Måns Jesper Swedenborg. f. 00, J. K. 26; fr. 1/2. — Övr. Arne Samuel Rimbert, f. 03, J. K. 27; fr. 16/3. — Torsten Cervin, f. 01, J. K. 27; fr. 11/6.
    Hallands läns norra: 1 not. Gösta Engström, f. 00, J. K. 23; 1/1—30/6. —Nils Arvid Samuelson, f. 99, J. K. 25; fr. 1/7. — 2 not. N. A. Samuelson; 1/1—30/6. — Karl Eber Lindblad, f. 95, J. K. 25; fr. 1/7. — Övr. Erik Åberg, f. 01, J. K. 27; fr. 1/7.

 

Göteborgs och Bohus län.

 

    Askims, Hisings oeh Sävedals: Bitr. domare Sven Axel Martin Nordlund, f. 95, J. K. 18, v. hhvd. 25. — 1 not. Bengt August Mark Holming, f. 01,J. K. 24; 1/1—1/4. — Karl Bertil Emanuel Carlé, f. 97, J. K. 24; 1/4—1/6. —Pehr Gustaf Wictor Gyllenhammar, f. 01, J. K. 25; fr. 1/6. — 2 not. K. B. E.Carlé; 1/1—1/4. — Birgit Spångberg, f. 00, J. K. 25; 1/1—1/5. — P. G. W. Gyllenhammar; 1/5—1/6. — Urban Natanael Kihlman, f. 98, J. K. 25; fr. 1/4. — Carl Helge Mathias Heüman, f. 99, J. K. 25; 1/6—15/11. — Axel Fredrik Herbert Alexandersson, f. 01, J. K. 24; 15/9—16/11. — Erik Tage Eugén Kilander, f. 02, J. K. 26; fr. 16/11. — Övr. P. G. W. Gyllenhammar; 1/1—1/5. — C. H. M. Heüman; 1/1—1/6. — B. Spångberg; fr. 1/5. — U. N. Kihlman; 1/1—1/4. — A. F. H. Alexandersson; E. T. E. Kilander; 1/1—15/11. — Erik Gunnar Bomgren, f. 02, J. K. 23. — Astrid Maria Holmqvist, f. 02, J. K. 26. — Folke Rolf August Elfving, f. 03, J. K. 26. — Stig Yngve Randwer Wiberg, f. 03, J. K. 25; 1/1—15/8.— Gustaf Engelhart Gyllenhammar, f. 02, J. K. 27; fr. 7/3. — Bo Adolf Knutsson Natt och Dag, f. 00, J. K. 27; fr. 26/9. — Sven Olof Larsson, f. 05, J. K.26; fr. 1/10. — Nils August Hjalmar Swedberg, f. 02, J. K. 27; fr. 17/10.
    Inlands: 1 not. Uno Axel Stenström, f. 95, J. K. 24; 1/1—1/5. — Knut Erik Lyngby, f. 98, J. K. 26; fr. 1/5. — Övr. Sten Erland Lundberg, f. 03, J. K.26; fr. 11/1. — Erik Eberhard Sauter, f. 02, J. K. 26; fr. 1/11.
    Orusts och Tjörns: 1 not. John Rolf Gillblad, f. 00, J. K. 24; 1/1—1/9. —Stig Yngve Randwer Wiberg, f. 03, J. K. 25; fr. 1/9. — Övr. Henry Friberg,f. 02, J. K. 27; fr. 15/9.
    Sunnervikens: 1 not. Fritjof Sjögren, f. 00, J. K. 24; 1/1—9/11. — Nils Oscar Kinnander, f. 00, J. K. 24; fr. 10/11. — 2 not. N. O. Kinnan der; 1/1—9/11. —Per Volrat Mikael Koch, f. 02, J. K. 26; fr. 9/9. — Övr. P. V. M. Koch; 10/1—9/11.— Gunnar Hugo Bogren, f. 04, J. K. 26.
    Norrvikens: 1 not. Bengt Grapengiesser, f. 98, J. K. 24; 1/1—30/6. — Karl Algot Verner Wenander, f. 98, J. K. 25; fr. 1/7. — 2 not. K. A. V. Wenander;

212 RÄTTSBILDADE BITRÄDEN I RIKETS DOMSAGOR.1/1—30/6. — Janne Emil Nikolaus Westlin, f. 03, J. K. 26; fr. 1/7. — Övr. Nils Erik Axel Axelson, f. 04, J. K. 27; fr. 1/10.

 

Älvsborgs län.
    Marks: 1 not. Otto Albert Nordenfors, f. 98, J. K. 25. — 2 not. Erik AndreasHedlund, f. 01, J. K. 25. — Övr. Sven Erland Fredrik Ros, f. 01, J. K. 27; fr. 10/2. — Holger Johan Gustaf Nyberg, f. 00, J. K. 27; fr. 1/12.
    Kinds och Redvägs: 1 not. Anders Eric Thore, f. 97, J. K. 24; 1/1—11/6. —Robert August Hjalmar Magnusson, f. 00, J. K. 25; fr. 1/4. — 2 not. R. A. Hj.Magnusson; 1/1—11/6. — Gösta Conrad Tidelius, f. 03, J. K. 25; fr. 1/4. — Övr.Sven Birger Helge Sebastian Sjöstrand, f. 98, J. K. 26; fr. 20/1. — Samuel Åseskog, f. 00, J. K. 26; fr. 7/9.
    Borås: 1 not. Sigurd Gustaf Wildte, f. 00, J. K. 23. — 2 not. Arne Bertil Bergenholtz, f. 02, J. K. 26. — Övr. Håkan Axelsson Drake, f. 02, J. K. 27; fr. 27/6.
    Vättle, Ale och Kullings: 1 not. Karl Hilmer Kollberg, f. 96, J. K. 24; 1/1—30/6. — Lars Ebbe Jacobsson, f. 02, J. K. 24; fr. 1/7. — 2 not. L. E. Jacobsson; 1/1—30/6. — Carl Erik Täcklind, f. 02, J. K. 26; fr. 1/7. — Övr. C. E. Täcklind; 1/1—30/6. — Allan Henning Valdemar Grauers, f. 01, J. K. 27; fr. 17/3. — Gustaf Palm, f. 96, J. K. 27; fr. 14/10.
    Flundre, Väne och Bjärke: 1 not. Erik Nilsson Genell, f. 98, J. K. 25. —2 not. Oskar Arne Josefson, f. 02, J. K. 26. — Övr. John Ivar Philipson, f. 01, J. K. 26; 1/1—30/11.
    Nordals, Sundals och Valbo: 1 not. Gerhard Kristian Edvard von Sydow, f. 99, J. K. 25. — 2 not. Georg Herbert Tyko Lundahl, f. 97, J. K. 26. —Övr. Sune Charles Gustav Wetterlundh, f. 04, J. K. 25; fr. 15/3.
    Tössbo och Vedbo: 1 not. Nils Gustaf Knut Brandt, f. 97, J. K. 25. — 2 not. Bertil Wirseen, f. 02, J. K. 25. — Övr. Edvard Tage Levinson, f. 01, J. K. 26; fr. 1/7.

 

Skaraborgs län.
    Vadsbro norra: 1 not. Nils Anders Nilen, f. 96, J. K. 25; 1/1—15/10. — GustafGunnar Collin, f. 97, J. K. 26; fr. 16/10. — Övr. Pontus Einar Holmberg f. 02,J. K. 27; fr. 3/6.
    Vadsbro södra: 1 not. Gösta Fredrik Fabian Carlander, f. 01, J. K. 24; 1/1—31/5. — Sven Gabriel Richert, f. 00, J. K. 24; 1/6—30/6, — Gustaf Axel Wilhelm Ros, f. 01, J. K. 26; fr. 1/7. — 2 not. G. A. W. Ros; 1/1—30/6.
    Gudhems och Kakinds: 1 not. Erik Olof Alexander Hellman, f. 00, J. K.24. — Övr. Per Filip Sebastian Tham, f. 03, J. K. 25; fr. 28/2. — Nils Henrik Brodén, f. 03, J. K. 26.
    Varlofla och Frökinds: 1 not. Sven Gunnar Brundin, f. 01, J. K. 25. —2 not. Frank Hjalmar Zachau, f. 00, J. K. 26.
    Skånings, Vilske och Valle: 1 not. Ernst Bertil Söderpalm, f. 00, J. K. 24.— 2 not. Sven Einar Hammar, f. 01, J. K. 25; 1/1—30/6. — Karl-Erik ValfridJohansson, f. 02, J. K. 26; fr. 1/7. — Övr. K. E. V. Johansson; 27/1—30/6. —Erik Harry Högberg, f. 00, J. K. 27; fr. 14/4. — Boo Ture Holger Stenbäck,f. 01, J. K. 27; 15/6—15/11. — Arne Willgodt Kullgren, f. 01, J. K. 27; fr. 12/11.
    Ase, Viste, Barne och Laske: 1 not. Johan Peder Uno Grönwall, f. 94, J. K.20; 1/1—28/2. — Tore Flodin, f. 00, J. K. 24; 1/3—31/7. — Olof Alfred Waldenström, f. 00, J. K. 26; fr. 1/8. — 2 not. O. A. Waldenström; 1/1—31/7. — Lars Edvard Waller, f. 03, J. K. 26; fr. 1/8. — Övr. L. E. Waller; 1/1—31/7. — Bertil Oscar Arvid Thuleson, f. 98, J. K. 25; fr. 1/9.
    Kinnefjärdings, Kinne och Kållands: 1 not. Sven Gabriel Richert, f. 00, J. K. 24; 1/1—30/9. — Carl Philip Sven Hugo Ossian Raab, f. 01, J. K. 25; fr.1/7. — 2 not. C. P. S. H. O. Raab; 1/1—30/9. — Henrik Birger David Brandt, f. 03, J. K. 25; fr. 1/6. — Övr. H. B. D. Brandt; 1/1—31/8.

 

Hovrätten över Skåne och Blekinge.
Blekinge län.
    Östra härads: 1 not. Harry Holmsjö, f. 99, J. K. 24; 1/1—30/6. — Helge BengtArfwidsson, f. 02, J. K. 25; fr. 1/7. — 2 not. Tore Axel Emanuel Högrell;

RÄTTSBILDADE BITRÄDEN I RIKETS DOMSAGOR. 213f. 01, J. K. 26; 1/1—30/6. — Övr. T. A. E. Högrell; fr. 1/7. — Nils Peter Söderström, f. 00, J. K. 27; fr. 16/11.
    Medelstads härads: 1 not. Knut Norrman, f. 96, J. K. 23; 1/1—28/2. — SvenLudvig Ingemar Ernberg, f. 97, J. K. 25; fr. 1/3. — 2 not. S. L. I. Ernberg; 1/1—28/2. — Stig Otto Lorentz G:son Kaijser, f. 01, J. K. 25; fr. 1/3. — Övr. S. O. L. G:son Kaijser; 1/1—28/2. — Birger Roland Rutger Hugo Hedberg, f. 02, J. K. 26; fr. 27/4.
    Bräkne härads: 1 not. Gösta Wrede, f. 99, J. K. 24. — Sven Ludvig Ingemar Ernberg, f. 97, J. K. 25; 26/1—14/2. — Helge Bengt Arfwidsson, f. 02, J. K. 25; 1/4—30/4. — Nils-Oscar Nilsson, f. 95, J. K. 24; 1/5—20/5. — Övr. Hugo Malcolm Wennerholm, f. 03, J. K. 27; fr. 1/7.
    Listers härads: 1 not. Walter Per Ossian Merwün, f. 91, J. K. 25.

 

Kristianstads län.

 

    Ingelstads och Järrestads: 1 not. Arnold Herrlin, f. 99, J. K. 25. — 2 not. Carl Harry Carlsson, f. 99, J. K. 26. — Övr. Gösta Hansson, f. 02, J. K. 26.— Knut Norström, f. 04, J. K. 25; fr. 1/7.
    Gärds och Albo: 1 not. Nils Bonde Rydhagen, f. 99, J. K. 24. — 2 not. Knut Bergwall, f. 01, J. K. 24. — Övr. Curt Gösta Wilhelm Rydén, f. 99, J. K. 26; fr. 3/1. — Lage Orvar Samuelson, f. 01, J. K. 27; fr. 15/3.
    Villtands: 1 not. Nils Ivan Regner, f. 02, J. K. 26; fr. 15/6. — Övr. N. I. Regner; 1/1 — John Hugo Svensson, f. 99, J. K. 27; fr. 29/9.
    Östra Göinge: 1 not. Svante Wilhelm Malmqvist, f. 99, J. K. 24; 1/1—12/2. —Martin Bernhard Malm, f. 00, J. K. 25; fr. 12/2. — 2 not. M. B. Malm; 1/1—12/2.— Nils Hugo Viking Nilsson, f. 01, J. K. 26; fr. 12/2. — Övr. N. H. V. Nilsson; 1/1—12/2. — Knut Gunnar Redstam, f. 00, J. K. 27; fr. 16/5.
    Västra Göinge: Bitr. domare Ture Johan Molt, f. 90, J. K. 16, v. hhvd. 21. — 1 not. Bertil Gabrielsson, f. 00, J. K. 24; 1/1—30/6. — Nils Nyström, f. 00, J. K. 24; fr. 1/7. — 2 not. N. Nyström; 1/1—30/6. — Axel Möller, f. 01, J. K. 25; fr. 1/7. — Övr. A. Möller; 13/8—30/6. — Folke Andersson, f. 00, J. K. 25. — Torsten Huldén, f. 03, J. K. 27; fr. 16/4. — Göte Liedholm, f. 04, J. K. 27; fr. 1/11.
    Norra Åsbo: 1 not. Artur Henry Sjögren, f. 99, J. K. 24. — 2 not. Otto Anders Fredrik Schell, f. 01, J. K. 25. — Övr. Karl Erik Ferdinand Ardhe, f. 99, J. K. 26; fr. 5/2.
    Södra Asbo och Bjäre: 1 not. Göte Karl Fredrik Aspegren, f. 01, J. K. 24; 1/1—28/2. — Ernst Georg Uddenberg, f. 93, J. K. 19; fr. 1/3. — 2 not. E. G. Uddenberg; 1/1—28/2. — Nils Gustaf Rudolf Lindh, f. 00, J. K. 26; fr. 1/3. — Övr. N. G. R. Lindh; 1/1—28/2. — Helge Axel Scholander, f. 93, J. K. 26. —Bengt Jacob Linders, f. 04, J. K. 26; fr. 10/1.

 

Malmöhus län.

 

    Oxie och Skytts: Bitr. domare Per Rune, f. 98, J. K. 21; 1/1—25/3. — LouisWilhelm Casper Ehrenborg, f. 89, J. K. 10, v. hhvd. 19; fr. 26/3. — 1 not.Per Elis Melander, f. 99, J. K. 23; 1/1—14/5. — Nils Hjalmarsson Grafström, f. 01, J. K. 23; fr. 15/5. — 2 not. N. H:son Grafström; 1/1—14/5. — Tore Sven Pål Svenby, f. 02, J. K. 25; fr. 15/5. — Övr. Arvid Bengt Helge Arvidsson, f. 02, J. K. 24; 1/1—30/6. — Sigurd Kristian Ljunggren, f. 96, J. K. 25. — Gösta Sandberg, f. 01, J. K. 27; 5/2—21/12. — Frans Karl Ivar Öhman, f. 03, J. K. 27; fr. 10/3. — Erik Reinhold Witthoff, f. 99, J. K. 26; fr. 28/3. — Hans Arnold Johansen, f. 93, J. K. 27; fr. 10/7. — Rolf Johan Engstrand, f. 05, J. K. 27; fr. 1/12.
    Torna och Bara: 1 not. Claes Lindskog, f. 01, J. K. 24. — 2 not. Sten Lindskog, f. 03, J. K. 26. — Övr. Gustaf Brunnfält, f. 98, J. K. 27; 10/2—15/10. —Bo Pfannenstill, f. 03, J. K. 27; fr. 10/3.
    Vemmenhögs, Ljunits och Herrestads: 1 not. Anders Gunnar Lindskog, f. 00, J. K. 24; 1/1—15/5. — Axel Fredrik Björnberg, f. 02, J. K. 25; fr. 16/5. — 2 not. A. F. Björnberg; 1/1—15/5. — Sten Anders Körling, f. 01, J. K. 26; fr. 16/5. —Övr. S. A. Körling; 1/1—15/5. — Stig Yngve Bertil Axelson Salomon, f. 03, J. K.

214 RÄTTSBILDADE BITRÄDEN I RIKETS DOMSAGOR.24; fr. 1/3. — Gustaf Elis Nilsson Almqvist, f. 00, J. K. 27; fr. 10/7. — GöstaJacobsson, f. 04, J. K. 27; fr. 10/10.
    Färs: 1 not. Sven Carl Georg Hedborg, f. 98, J. K. 24. — 2 not. Ernst Hugo Frithiof Hederström, f. 98, J. K. 25. — Övr. Axel Bernhard Gottfrid Möller, f. 01, J. K. 24; fr. 25/6.
    Frosta och Eslövs: Bitr. domare Carl Ebbe Hugosson Hernlund, f. 91, J. K. 15, v. hhvd. 21. — Carl Davidsson, f. 99, J. K. 23; 5/3—12/4. — Carl Birger Gustaf Borgström, f. 02, J. K. 24; fr. 22/10. — 1 not. C. B. G. Borgström; 1/1—12/6. — Erik Åke Lars Viktor Thomasson, f. 01, J. K. 25; 13/6—2/10. — Carl Johan Magnus Bertil Wickman, f. 01, J. K. 23; fr. 3/10. — 2 not. E. A. L. V. Thomasson; 1/1—12/6. — C. J. M. B. Wickman; 13/6—2/10. — Göthe Emanuel Gordon Nilsen, f. 01. J. K. 24; fr. 3/10. — Övr. C. J. M. B. Wickman; 1/1—12/6.— G. E. G. Nilsen; 1/1—2/10. — Otto Robert Wangsson, f. 93, J. K. 24. — Sven Sigvard Norrsell, f. 02, J. K. 26. — Rohl Båth, f. 03, J. K. 26. — Nils Falk, f. 01, J. K. 27; fr. 7/11.
    Rönnebergs, Onsjö och Harjagers: Bitr. domare Bo Joël Laurin, f. 99, J. K. 22; 1/1—30/6. — Ernst Hugo Nohrlander, f. 92, J. K. 15, v. hhvd. 23,1/7—31/8. — Carl Davidsson, f. 99, J. K. 23; fr. 1/9. — 1 not. Sture Reinhold Jönsson, f. 01, J. K. 24. — 2 not. Nils Olle Larsson, f. 98, J. K. 25. — Övr. Gösta Otto Lindman, f. 89, J. K. 25. — Sigurd Ryde, f. 04, J. K. 25; fr. 1/5.— Baltzar Vult von Steyern, f. 00, J. K. 27; fr. 26/9.
    Luggude: 1 not. Wilhelm Ivan Pehrsson, f. 99, J. K. 25. — 2 not. Elam Wihlgott Tunhammar, f. 03, J. K. 25. — Övr. Karl Gustav Gårdmark, f. 03. J. K. 27; fr. 7/2. — Hugo Magnus Andersson, f. 05, J. K. 27; fr. 10/6. — Eric Albert Andersson, f. 04, J. K. 27; fr. 1/8.