622 NOTISER.    Juridiska examina vårterminen 1928. Juris licentiatexamen har d. 16/5 1928 vid Uppsala universitet avlagts av Knut Hans Karl Olivecrona, uppl.,f. i Norrbärke förs. Kopparbergs 1. 25/10 97, student i Uppsala 22/5 15, jur. kand.där 15/12 20. O. disputerade 30/5 28 för juridisk doktorsgrad på grund av en avhandling med titel »Studier över begreppet juridisk person», och promoverades till juris doktor följande dag. D. 7/6 28 förordnades O. till docent i civilrätt och romersk rätt vid Uppsala universitet.
    Juris kandidatexamen har avlagts

 

vid Uppsala universitet
den 31 januari 1928 av:

 

    Johan Halfdan Bengtsson, göteb., f. i Fotskäls förs. Älvsb. 1. 7/7 97, student i Göteborg 14/5 18. — Mats Hörsné, gotl., f. i Hörsne förs. Gotl. 1. 13/1 97, student i Visby 6/6 16. — Nils Axel Kärrlander, norrl., f. i Rödöns förs. iJämtl. 1. 2/8 07, student i Östersund 7/6 24. — Stig Palmer, f. i Grycksbo förs.Kopparbergs 1. 7/11 04, student i Falun 17/5 22.

 

den 5 mars 1928 av:

 

    Carl Erik Samuel Degerman, norrl., f. i Sundsvall 13/5 03, student där 18/5 21. — Per Hans Gustaf Ludvig Edsberg, söderm.-närk., f. i Jönköping 6/10 05, student i Eskilstuna 16/5 23. — Einar Maurits Holm, norrl., f. i Gellivare 19/2 04, student i Uppsala 31/5 22. — Ivan Waldemar Munkegård, värml., f. i Ransäter förs. Värml. 1. 27/5 97, student i Uppsala 26/5 20. — Kaj Ludvig Arbo Pinens, göteb., f. i Göteborg 9/10 05, student där 7/6 23;

 

den 19 april 1928 av:

 

    Sven Olof Barkfeldt, uppl., f. i Enköping 29/11 99, student i Uppsala 27/5 20.Carl Otto Björsell, västg., f. i Borås 13/10 01, student där 26/5 21. — Nils Frisendahl, norrl., f. i Sköns förs. Västernorrl. 1. 11/10 02, student i Sundsvall 18/5 21. — Karl Erik Gillberg, norrl., f. i Umeå 11/11 06, student där 4/6 24. —Karl Erik Einar Sterner. smål., f. i Skirö förs. Jönköpings 1. 3/5 01, student i Växjö 31/5 23. — Per Filip Åke Malmström, smål., f. i Jönköping 5/10 05, student där 29/5 23. — Ragnar Henry Eugen Weidenhayn, söderm.-närk., f. i Sthm 15/9 97, student där 11/5 17;

 

den 30 maj 1928 av:

 

    Ivar Arnold Andersson, östg., f. i Norrköping 1/2 04, student där 17/5 23. —Karl Gustaf Bergman, norrl., f. i Nederkalix förs., Norrb. 1. 2/4 91, student iUppsala 31/5 10. — Curt Valter Bergström, norrl., f. i Skellefteå 12/3 04, studenti Växjö 31/5 23. — Yngve Teodor Bjerström, smål., f. i Eksjö 24/7 02, student där 4/6 21. — Karl Jakob Edvin Boivie, uppl., f. i Uppsala 21/1 04, student där 24/5 23. — Göran Torgil Göransson, västm.-dala, f. i Scharlottenburg, Tyskland 15/7 98, student i Sthm 10/5 17. — Anders Sture August Hjalmar Hanson, norrl., f. i Umeå landsförs. 2/7 05, student i Umeå 4/6 24. — Rolf Wilhelm Augustinus Johansson, göteb., f. i Göteborg 28/8 02, student där 2/6 22. —Elmer William Jahnsson, västg., f. i Rockford Ill. U. S. A 15/8 99, student i Skara 22/5 17. — Erik Theodor Johansson, västg., f. i Floby förs. Skaraborgs1. 13/10 97, student i Skara 26/5 19. — Carl-Otto Robert Krook, norrl, f. i Örebro 29/6 02, student i Luleå 30/5 21. — John Torsten Fredrik Liljedahl, västg.,f. i Skövde 8/12 99, student i Göteborg 22/5 18. — Nils Tore Johan Lindahl, sthm, f. i Sthm 2/4 04, student där 13/5 22. — Carl Hjalmar Lundström, värml.,f. i Grimstads förs. Älvsborgs 1. 15/1 03, student i Sthm 13/5 21. — Anders Olof Munkhammar, uppl., f. i Bromma förs. Sthms 1. 26/6 03, student i Uppsala 24/5 22. — Samuel Anders Mats Nordström, östg., f. i Norrköping 18/4 03, student där 19/5 21. — Axel Erik Orrenius, östg., f. i Ödeshögs förs. Östergötl. 1.3/7 05, student i Linköping 19/5 23. — Nils Johan Valdemar Palmblad, norrl.,f. i Ramsele förs. Västernorrl. 1. 25/10 95, student i Sundsvall 25/5 17. — Hans Gustaf Fredrik Troil Ramel, värml., f. i Sthm 1/1 03, student i Lundsberg 1/621. — Carl Edvard Sundström, söderm.-närk., f. i Eskilstuna 31/10 02, student där 30/5 21. — Erik Gustaf Svenonius, norrl., f. i Sthm 23/9 01, student i Uppsala 22/5 20. — Georg Ake Ludvig Thulin, västm.-dala, f. i Falun 4/4 02, student

NOTISER. 623där 17/5 22. — Lars Bo Erik Rudolf Tirén, söderm.-närke, f. i Över-Selö förs.Södermanl. 1. 27/7 01, student i Strängnäs 28/5 21. — Knut Anders Tofft, västg., f. i Lidköping 22/6 03, student i Skara 1/6 21. — Herman Zetterberg, smål.,f. i Uddevalla 1/7 04, student i Jönköping 28/5 23. — Inga Emma Charlotta Wildner, smål., f. i Bjurholms förs. Västerb. 1. 16/2 06, student i Uppsala 24/5 23.Per Gustav Vilhelm Österdahl, västg., f. i Skara 26/3 04, student där 1/6 21;

 

vid Lunds universitet
den 31 jan. 1928 av:

 

    Axel Theodor Ferdinand Bernhoff, yst., f. i Borrby förs. Kristianstads 1. 11/385, student i Lund 13/12 05. — Valdemar Hakon Carling, f. i Uddevalla 16/401, student där 22/5 20. — Åke Reinhold Hultman, göteb., f. i Göteborg 16/1103, student i Halmstad 30/5 22. — Knut Axel Gottfried Lindqvist, mlm, f. iMalmö 20/1 95, student där 17/5 13. — Nils Albert Georg Nilsson, smål., f i Hälsingborg 30/4 02, student i Växjö 9/6 20. — Gustav Olov Fredrik Palmér, göteb., f i London 26/5 99, student i Landskrona 1/6 18. — Sten Allan Wettermark, ld, f. i Östersund 14/5 01, student i Lund 27/5 22. — Kurt Ernst Wulff. mlm, f. i Malmö 12/2 06, student där 4/6 23;

 

den 12 mars 1928 av:

 

    Helge Viktor Hellekant, göteb., f. i Göteborg 15/9 02, student i Eslöv 23/5 22.Yngve Sedenius, ld, f. i Lund 3/9 02, student där 25/5 21;

 

den 26 mars 1928 av:

 

    Carl-Axel Olof Charpentier, mlm, f. i Malmö 26/4 01, student där 4/6 20,Erik Johan Teodor Eriksson, ld, f. i Frustuna förs. Södermanlands 1. 20/801, student i Lund 25/5 21;

 

den 25 april 1928 av:

 

    Axel Gunnar Isaksson, smål., f. i Lommaryds förs. Jönköpings 1. 12/5 03, student i Eksjö 23/5 23. — Olof Ragnar Julius Laurin, mlm, f. i Malmö 25/1003, student där 23/5 21. — Per-Olof Lundgren, västg., f i Erska förs. Älvsborgs 1. 20/3 04, student i Skara 8/6 23. — Lars Gunnar Ohlsson, f. i Löderupsförs. Kristianstads 1. 16/5 05, student i Lund 17/5 22. — Otto Gunnar Leonard Wennström, göteb., f. i Lund 5/1 03, student där 27/5 22;

 

den 10 maj 1928 av:

 

    Bengt Ivar Gierup, ld, f. i Lund 16/9 02, student där 27/5 21;

 

den 31 maj 1928 av:

 

    Gunnar Andersson, mlm, f. i Malmö 9/1 03, student där 22/5 22. — Adolf Sture Hilding Bergstrand, smål., f. i Långasjö förs. Kronobergs 1. 30/4 00, student i Växjö 15/5 19. — Sture Lennart Borgquist, hbg, f. i Kristianstad 20/8 02, student i Landskrona 4/6 21. — Emil Wilhelm Dalén, göteb., f. i Göteborg28/7 04, student där 2/6 23. — Samuel Moritz Danowsky, krist., f. i Kristianstad 17/2 99, student där 1/6 18. — Nils Eric Gustaf Ekblad, ld, f. i Lund 12/11 04, student där 25/5 20, fil. kand.-ex. i Lund 31/5 22. - Alvar Vilhelm Ekstrand, yst., f. i Källerö förs. Jönköpings 1. 3/11 02, student i Lund 30/5 22. — Johan Olof Fogel, västg., f. i Vassända-Naglums förs., Älvsborgs 1. 14/1 02, student i Vänersborg 1/6 21. — Jarl Evert Fröberg, blek., f. i Karlskrona 4/10 04, student där 2/6 22. — Torsten Genberg, ld., f. i Stockholm 10/8 05, student i Visby 20/5 24.Carl Hasselrot, smål., f. i Öja förs. Kronobergs 1. 29/12 00, student i Växjö 17/5 19. — Carl Gustaf Georg Hedenskog, mlm, f. i Malmö 16/6 00, student där 5/6 18. — Hans Axel Ingemanson, ld., i Lund 2/4 05, student där 29/5 23. —Torsten Håkan Edmund Jeansson, blek., f. i Karlskrona 16/11 98, student där 22/5 17. — Sten Gustaf Löfberg, mlm, f. i Malmö 14/11 05, student där 4/6 23.Axel Ehrenfried Harald Molin, mlm, f. i Partille förs. Göteborgs 1., student i Malmö 6/6 23. — Henning Valfrid Nilsson, krist., f. i Västra Broby förs. Kristianstads 1. 4/11 05, student i Lund 6/6 24. — Eric Holgersson Rosencrantz, mlm, f. i Malmö 4/2 02, student där 20/5 21. — Hans Erik Munck af Rosenschiöld, hbg, f. i Landskrona 29/7 06, student där 10/6 24. — Erik Artur Peters-

624 NOTISER.son, mlm, f. i Malmö 27/10 98, student där 5/6 18. — Stellan Starkenberg, mlm,f. i Askersund 16/7 05, student i Malmö 4/6 23. — Ragnar Karl Villehad Södén, klm, f. i Kalmar 22/10 95, student där 24/5 16. — Johannes Henrik Törnvall, smål.f. i Dänningelanda förs. Kronobergs 1. 22/6 98, student i Lund 31/5 23. — Lars Otto Axel Wedrup, göteb., f. i As förs. Hallands 1. 9/3 00, student i Lund7/12 17;

 

vid Stockholms högskola
den 31 jan. 1928 av:

 

    Tor Alfred Bexelius, f. i Sthm 25/9 03, student där 12/5 22. — Karl Håkan Gezelius, f. i Sthm 27/11 03, student där 10/5 22. — Sven Eskil Lampers, f. i Uddevalla 3/5 04, student där 26/5 23. — Johan Olof Leffler, f. i Sthm 11/9 04, student där 10/5 22. — Gunnar Erland Bo Löfgren, f. i Sthm 11/5 04, student där 13/5 22. — Olof Åke Nyberg, f. i Forsa förs. Gävleb. 1. 25/5 01, student i Hudiksvall 6/6 21. — Sven Folke Rossby, f. i Sthm 10/12 00, student där 9/5 19.Nils Gustaf Fredrik Stjernberg, f. i Uppsala 28/12 02, student i Sthm 13/5 21.Olof Anders Viktor Söderström, f. i Böne förs., Älvsb. 1. 29/7 03, student i Skara 3/6 21, fil. kand.-ex. Sthm 29/5 23. — Herman Alrik Wede, f i Åre förs.Jämtl. 1. 12/2 03, student i Sthm 16/5 22;

 

den 10 mars 1928 av:

 

    Nils Josef Magnus Lundberg, f. i Sthm 19/8 00, student där 10/5 20. — Gustav Edvard Wilhelm Sundberg, f. i Eksjö 20/5 02, student där 4/6 21. — Hans Fritiof Thessner, f. i Landskrona 13/10 87, student i Helsingborg 13/6 07. —Ingrid Christina Törnå, f. i Sthm 22/1 00, student där 19/5 22;

 

den 21 april 1928 av:

 

    Karl Erik Alexanderson, f. i Uppsala 30/5 06, student där 9/5 23. — Gustaf Baltsar (Gösta) von Hartmansdorff, f. i Sthm 11/11 00, student i Djursholm 19/5 20. — Lars Arne Hasselgren, f. i Åmål 23/11 01, student i Sthm 11/5 20. —Pehr Johan Gunnar Lindström, f. i Stora Malms förs. Södermanl. 1. 8/11 99, student i Norrköping 27/5 18. — Lars Per Olof Palmquist, f. i Sthm 29/7 04, student där 11/5 23. — Richard Folke Wedin, f. i Tierps förs. Sthms 1. 20/4 05, student i Sthm 12/5 23;

 

den 29 maj 1928 av:

 

    Lars Uno Andersson, f. i Sthm 16/6 04, student där 9/5 23. — Sten Karl Wilhelm Bergstrand, f. i Skövde 28/11 99, student i Strängnäs 15/5 20. — Hans Gustav Carlsson, f. i Eslöv 23/10 98, student där 31/5 18. — Bror Carl Iwar Dahlheim, f. i Sthm 31/1 01, student där 16/5 20. — Axel Otto Danielson, f. i Luleå 21/2 05, student i Sthm 9/5 23. — Hans Theodor Axelsson Fogelberg, f. i Karlskrona 11/10 02, student i Sthm 13/5 21. — Axel Nils Ossian Hulterström, f. i Linköping 25/12 02, student där 29/5 22. — Carl Martin Lundqvist, f. i V.Färnebo förs. Västmanl. 1. 16/2 05, student i Västerås 19/5 23. — Curt Erik Nilssonf. i Sthm 18/10 04, student där 11/5 23. — Bernt Adolf Nilsson, f. i Sthm 13/704, student där 16/5 22. — Folke Birger Gerhard Robling, f. i Sthm 25/6 02, student där 10/5 22. — Håkan Edvard Samuel Rumstedt, f. i Sthm 23/7 05, student där 12/5 23. — Isak Filip Rune, f. i Sthm 19/7 02, student där 13/5 21.Carl-Axel Lars Sandberg, f. i Barlingbo förs. Gotl. 1. 11/11 03, student i Visby 7/6 22. — Erik Skoglund, f. i Sthm 1/10 03, student där 10/5 22. — Sven Harald Svesse, f. i Svärdsjö förs. Kopparbergs 1. 28/4 06, student i Falun 20/524. — Gustaf Alexander Hellvig Titz, f. i Berlin 6/10 03, student i Sthm 10/5 22. — Stig Ferdinand Hjalmarsson Unander, f. i Sthm 22/8 00, student  där 10/5 20. — Sven Gustaf Albert Wannstedt, f. i Linköping 14/3 01, student där 5/6 20. — Bo Karl Vilhelm Westhall, f. i Ulricehamn 12/1 05, student i Vänersborg 29/5 23. — Åke Wirseen, f. i Göteborg 17/12 04, student där 1/6 23.
    Juris kandidatexamen har under vårterminen 1928 alltså avlagts vid Uppsala universitet av 43, vid Lunds universitet av 42 och vid Stockholms högskola av 41 personer.
    Kansliexamen har under vårterminen avlagts vid Uppsala universitet av 2, vid Lunds universitet av 4 och vid Stockholms högskola av 7 personer.

Bilaga till Svensk Juristtidning 1928.