Dödsfall. Borgmästaren Johan von Bahr avled i Uppsala 13 jan. 1929. Han var född i Sthm 1860, avlade studentex. i Uppsala 1878 och hovrättsex. där 1883. Han blev v. hhvd. 1886, var auditör vid Upplands inf.-reg. 1892—1907, tjänstgjorde i olika befattningar hos Uppsala universitets kansli 1890—1915, blev borgmästare i Uppsala 1915, var vice ordf. i stadsfullmäktige 1909—15 och ordf. i länets landsting sedan 1915 samt ledamot av riksdagens första kammare 1911—17.
    Rådmannen Carl Gustaf Bertil Beijer avled i Askersund 20 jan. 1929. Född i Sthm 1864, avlade B. hovrättsex. i Uppsala samt var därefter verksam vid länsstyrelsen i Sthlms län. Sedan 1919 var han extra rådman i Askersund.
    Assessorn Nils Ulric Grill avled 27 jan. 1929. Han föddes i Lerbäck, Örebro l. 1885, avlade studentex. i Uppsala 1904 och jur. kand. ex. där 1909, blev notarie vid Göteborgs rådhusrätt 1913 och assessor där 1922.
    Hovrättsnotarien Wilhelm Lavén avled 4 febr. 1929 i Jönköping. Född 1870 avlade han studentex. i Uppsala 1891 och hovrättsex. där 1897. Han anställdes vid Göta hovrätt, varest han blev ordinarie notarie 1910.
    Kriminalassessorn Helge Torkel Harald Sundberg avled i Sthm 7 febr. 1929. S. var född 1895 i Sthm. Han avlade studentex. i Uppsala 1914 och jur.-kand. ex. i Sthm 1920. Han tjänstgjorde därefter i Sthms rådhusrätt och befordrades 1927 till kriminalassessor.

 

    Danmarks Højesteret bestaar i Øjeblikket af følgende Højesteretsdommere:

 Født  

HØJESTERETSDOMMER

(HØJESTERETSASSESSOR)

TIDLIGERE STILLING
Meyer, C. A. C. (Præsident 1928) 1866 1918Landsdommer (Overretsassessor)
Krarup, V. 18601912"
Lunn, V. H. 18551912"
Schou, A. L.18631915"
Olrik, E. G. 18661917"
Nellemann, V. J. 18641917"
Møller, L. M. J. 18681923"
Riise, C. L. 18661923"
Trolle, E. 18721923"
Rump, C. D. G. 18711923"
Topsøe-Jensen, V. 18741925Rigsadvokat
Jørgensen, T. G. 18741925Landsdommer
Bülow, P. 18751928"