598 NOTISER.    Nedre justitiere vision en. K. M:t har till revisionssekreterare utnämnt: d. 4 sept. 1929 hovrättsrådet i Göta hovrätt Karl Hellmuth Wöhler, d. 13 sept. 1929 hovrättsrådet i Svea hovrätt Erik Valle B:son Lind, båda fr. o. m.d. 1 okt. 1929, samt d. 11 okt. 1929 hovrättsrådet i Svea hovrätt Gustaf William Hemberg.
    K. M:t har d. 4 sept. 1929 förordnat assessorn i Svea hovrätt Sven Erik Helmer Turén att fr. o. m. d. 1 okt. t. v. t. o. m. d. 31 dec. 1929 med egen rotel tjänstgöra såsom revisionssekreterare.

 

    Hovrätterna. K. M:t har:
    d. 18 okt. 1929 till hovrättsråd i Svea hovrätt utnämnt assessorerna vid hovrätten Bengl Alexander Scherdin, Anders Torsten Salén och Bo Gustaf Hjalmar Hammarskjöld, med förklaring tillika att utnämningen icke skall föranleda rubbning beträffande Salén i honom meddelat uppdrag att vara ledamot av De blandade domstolarna i Egypten och beträffande Hammarskjöld i honom meddelat förordnande att t. v. uppehålla statssekreterarbefattningen i socialdepartementet;
    s. d. förordnat e. o. notarierna vid Svea hovrätt Karl Olof Magnus Ekecrantz och Ernst Henrik Leche att vara assessorer vid hovrätten.

 

    Häradsrätterna. K. M:t har
    d. 4 sept. 1929 till häradshövding i Västra Göinge domsaga fr. o. m. d. 1 okt. 1929 utnämnt revisionssekreteraren Ivan Anders Olof Björklund,
    d. 13 sept. 1929 tillagt e. o. notarien vid Svea hovrätt Erik Herbert Larsson vice häradshövdings namn,
    d. 4 okt. 1929 till häradshövding i Fryksdals härads domsaga utnämnt vicehäradshövdingen Knut Gustaf Jancke,
    d. 11 okt. 1929 beviljat häradshövdingen i Nyköpings domsaga Tage Germund Rudling avsked fr. o. m. d. 15 okt. 1929. K. M:t har förordnat
    d. 4 sept. 1929 att Västra Göinge domsagas kansli skall t. v. vara förlagt till Hässleholm och d. 4 okt. 1929 att Fryksdals härads domsagas kansli skall t. v. vara förlagt till Sunne.
    Svea hovrätt har d. 4 okt. 1929 å förslag till återbesättande av häradshövdingämbetet i Ångermanlands södra domsaga uppfört vice häradshövdingarna Lennart Axel Ludvig Almqvist och Tord Carl Johan Sandström i nunämnd ordning.

 

    Rådhusrätterna. K. M:t har d. 30 aug. 1929 medgivit att, i avbidan på fastställandet av ny lönestat för borgmästarbefattningen i Västerås, med åtgärder för samma befattnings återbesättande må anstå till den 1 mars 1930.

 

    Juridiska examina vårterminen 1929. Juris licentiatexamen har vid Stockholms högskola avlagts:
    d. 16/5 av Stig Håkan N:son Nial, f. i Skara 28/2 99, student där 5/6 18, jur.kand. 29/5 22.
    Juris kandidatexamen har under vårterminen 1929 avlagts:

 

vid Uppsala universitet
d. 31 jan. 1929 av:
    Gunnar Aquilon, värml., f. i Karlskoga förs. Värml. l. 25/2 99, student i Jönköping 21/5 18. — Wotmar Augustin Dryselius, söderm.-närk., f. i Timrå förs. Västernorrl. l. 13/12 02, student i Karlstad 7/12 22. — Otto Ragnar Teodor Leander, göteb., f. i Göteborg 31/10 98, student där 26/5 19. — Carl-Otto Wilhelm Olsson, uppl., f. i Uppsala 23/3 06, student där 16/5 24. — Thord Gustaf Osterman, värml., f. i Östra Fågelviks förs. Värml. l. 19/7 03, student i Karlstad 22/5 22. — Anna Ragnhild Pettersson, uppl., f. i Uppsala 11/6 04, student där 28/5 23. — Sven Arne Aström, östg., f. i Stora Åby förs. Österg. 1. 2/7 04, student i Linköping 11/5 23;

NOTISER. 599d. 21 mars 1929 av:

 

    John Harry Andersson, östg., f. i Väderstads förs. Österg. 1. 21/12 98, student i Lund 15/6 22. — Nils Brynolf Ericsson, östg., f. i Orsa förs. Kopparbergs l, 31/5 02, student i Västervik 28/5 21. — Karl Henry Fahlslröm, söderm.-närk., f. i Örebro 31/5 06, student där 26/5 24. — Bo Helmersson Kellgren, västm.-dala, f. i Norrbärke förs. Kopparbergs l. 12/10 02, student i Falun 31/5 21. — NilsE rland Mårten Lorichs, västm.-dala, f. i Heds förs. Västmanl. l. 11/7 05, student i Västerås 19/5 23. — Karl Bertil von Matern, västg., f. i Göteborg 20/2 00, student i Vänersborg 10/6 18. — Per Mauritz Siösteen, söderm.-närk., f. i Köpenhamn 30/11 05, student i Örebro 24/5 24. — Karl Gunnar Wirsell, klm., f. i Kastlösa förs. Kalmar l. 2/7 03, student i Kalmar 1/6 21. — Erik Gösta Aquist, söderm.-närk., f. i Sthm 20/10 04, student i Örebro 7/6 23;
d. 30 maj 1929 av:
    Torsten Martin Allard, östg., f. i Vists förs. Österg. l. 13/3 05, student i Linköping 19/5 23. — Gunnar Torsten Forssenius, göteb., f. i Göteborg 30/12 03, student där 5/6 23. — Kurt Gösta Leonard Graffman, göteb., f. i Göteborg 13/304, student där 2/6 23. — Nils Hertin, värml., f. i Abilds förs. Hallands 1. 28/12 05, student i Karlstad 22/5 23. — Sven Anders Kjellegård, göteb., f. i Örkerö förs. Göteborgs l. 4/11 04, student i Göteborg 28/5 24. — Sigurd Engelbrekt Nilsson, värml., f. i Tösse-Tydje förs. Älvsborgs l. 29/9 02, student i Karlstad 19/5 22. — Tage Georg Rudling, söderm.-närk., f. i Nyköping 17/12 01, student i Skara 1/6 21. — Nils Hugo Wittmar Tamm, sthm, f. i Västanfors' förs. Västmanl. l. 5/9 03, student i Lundsberg 24/5 22, fil. kand. 30/1 26. — Carl Lage Rolf Christoffer Wernstedt, norrl., f i Sthm 23/11 03, student i Lundsberg 24/5 22;
vid Lunds universitet
d. 31 jan. 1929 av:
    Nils Arne Adolf Ekblom, värml., f. i Fellingsbro förs. Örebro l. 1/8 04, student i Sthm 12/5 23. — Herman Edvin Jensen, ld, f. i Lund 10/6 96, student där 25/5 15. — Gillis Emanuel Sandy Karlbrink, hbg, f. i N. Sallerups förs. Malmöhus l. 1/3 05, student i Landskrona 19/5 23. — Gösta Källblad, krist., f. i Hjärsås förs. Kristianstads l. 7/9 02, student i Kristianstad 11/6 20. — Harald Gustav Adolf Nordholm, blek., f. i Sölvesborg 28/11 03, student i Lund 31/5 23;
d. 22 mars 1929 av:
    Olof Holger Appeltofft, göteb., f. i Göteborg 10/7 05, student i Halmstad 1/6 23. — Stig Erik Boström, göteb., f. i Lund 29/3 05, student där 26/5 23. —Gustaf Ragnar Gustafsson, f. i Ljungs förs. Göteb. och Bohus l. 9/2 03, student i Uddevalla 26/5 23. — Johan Erik Mauritz Steenhoff, klm., f. i Högsrums förs. Kalmar l. 2/4 91. student i Kalmar 9/6 11;
d. 22 april 1929 av:
    Bengt Alfred Neuman, ld., f. i Lund 7/8 99, student där 4/6 18. — Herbert Knut Weim, mlm, f. i Södra Sandby förs. Malmöhus l. 13/1 02, student i Malmö 4/6 20;
d. 31 maj 1929 av:
    Johan Hilding Christersson, ld., f. i Stora Råby förs. Malmöhus l. 25/8 03, student i Lund 26/5 23. — Waldemar Ewerlöf, mlm, f. i Malmö 14/8 00, student i Sthm 20/12 19, fil. kand. i Lund 1/11 24. — Karl Folke Mortimer Lang, smål., f. i Bankeryd förs. Jönköpings l. 13/5 05, student i Växjö 1/6 23. — Inge Gunnar Malmström, mlm, f. i Malmö 22/2 02, student där 22/5 22. — Karl Axel Georg Noréen, göteb., f. i Göteborg 17/5 05, student där 2/6 23. — Anders Brynolf Rignell, krist., f. i Fjälkinge, förs. Kristianstads l. 10/7 01, student i Lund 17/5 22. Ake Ragnvald Sverker Åkesson-Segner,ld., f. i V. Ströö förs. Malmö hus 1.26/11 03, student i Lund 12/12 22. — Gerdt Oskar Gustaf Svensson, ld., f. i Lund14/4 04, student där 26/5 22. — Åke Haraldsson Sylvan, krist., f. i Sthm 14/1205, student där 10/5 24. — Björn Willy Tuneld, ld., f. i Tegel (Tyskland) 15/204, student i Lund 29/5 23. — Nils Åke Wettermark, ld., f. i Östersund 20/12 03, student i Lund 29/5 23. — Bo Edvard Jean Jaques Winblad, hbg, f. i Västervik 30/3 04, student i Landskrona 26/5 22;

600 NOTISER.vid Stockholms högskolad. 31 jan. 1929 av:
    Gustav Adolf Ekeroth, f. i Oslo, Norge 21/10 04, student i Saltsjöbaden 15/5 23. — Eric Ericsson, f. i Karlskoga förs. Örebro l. 9/5 05, student i Örebro 23/5 24. — Erik Johan Emil Forsselius, f. i Bromma förs. Sthm 16/11 99, student i Sthm 10/5 19. — John Edvard Frostmark, f. i Slädene förs. Skaraborgsl. 16/6 00, student i Vänersborg 11/6 20. — Folke Anders Georg Hagström, f. i Sthm 21/7, student där 10/12 21. — Henrik Sixten Hersson, f. i Oscarshamn 13/11 03, student i Sthm 16/5 22. — Bengt Oskar Jonson, f. i Värna förs. Österg. l. 27/5 99, student i Norrköping 27/5, 18. — Jeppe-Göran Lindström, f. i Sthm 7/6 04, student där 14/5 23. — Dagny Olsson, f. i Karlstad 4/9 05, student i Djursholm 14/5 24. — Erik Gustaf Mauritz Persson, f. i Västervik 2/11 04, student där 16/5 23;
d. 9 mars 1929 av:
    Nils Gotthard Lars Asp, f. i Sthm 30/6 01, student där 13/5 21. — Carl Fredrik Axel Polycarpus Cronhielm, f. i Sthm 18/3 05, student där 11/5 23. —Åke Emil Fredrik Robert Eckerström, f. i Karlskrona 7/4 04, student där 2/6 22. — Stig Allan Heimer, f. i Sthm 12/8 05, student där 9/5 23. — Uno Natanael Hernroth, f. i Mörlunda förs. Kalmar l. 9/3 05, student i Västervik 16/5 23. — Sven Einar Romanus. f. i Karlstad 19/1 06, student i Östersund 7/6 24. —Håkan Oskar Utterström, f. i Vasa, Finland, 18/10 03, student i Sthm 11/5 22. —Per Axel Richard Weslien, f. i Sthm 27/10 03, student där 13/5 21;
d. 13 april 1929 av:
    Gustaf Ragnar Erling Ekdahl, f. i Ludvika 16/8 04, student i Sthm 9/5 23. —Stig Anders Helleberg, f. i Umeå 21/2 05, student i Sthm 9/5 23. — Hans Knut Hugo Holmgren, f. i Luleå 20/7 05, student i Sthm 10/5 24. — Curt Tore Selmer Klingborg, f. i Sthm 8/12 03, student där 12/5 23. — Alarik Ferdinand Nordmark, f. i Luleå 14/2 93, student i Umeå 25/5 11, fil. kand. i Uppsala 16;
d. 29 maj 1929 av:
    Sven Fredrik Borg, f. i Norrköping 7/8 02, student där 19/5 21. — Lennart Bratt, f. Sthm 25/12 03, student där 18/5 23. — Rolf Oskar Dillén, f. i Sthm 7/5 04, student där 9/5 23. — Harald Alfred Arvid Flodin, f. i Sthm 3/1 01, student där 11/5 20. — Karl Tage Valentin Goding, f. i Godegårds förs. Österg. l. 15/2 95, student i Linköping 12/6 13. — Karl Torsten Natanael Hagstrand, f. i Vallsjö förs. Jönköpings l. 27/3 99, student i Växjö 15/5 19. — Daniel Otto Heilborn, f. i Sthm 11/8 89, student i Djursholm 25/5 08, fil. kand. i Uppsala 17. — Gösta Teodor Hoff, f. i Göteborg 27/1 05, student där 1/6 23. — Jacob Wilhelm Håkanson, f. i Sthm 9/10 03, student i Lund 19/12 22. — Nils Joachimsson, f. i Norrköping 29/4 07, student där 19/5 25. — Sven Georg Levander, f. i Holmö förs. Västerb. l. 23/4 05, student i Umeå 26/5 23. — Erik Oscar Nilson, f. i Sthm 6/5 07, student där 10/5 24. — Carl Arne Pettersson, f. i Sthm 21/8 04, student där 12/5 23. — Nils Ludvig Bertil Peyron, f. i Sthm 31/5 05, student där 9/5 23. —Karl Olof Riben, f. i Sthm 15/7 05, student där 12/5 23. — Erik Albert Romare, f. i Sthm 11/6 93, student där 14/5 12. — Gunnar Georg Rådström, f. i Nyköping 3/6 06, student i Vänersborg 3/6 24. — Roland Mauritz Valentin Svensson, f. i Linköping 27/12 00, student där 17/5 19. — Artur Ludvig Tarschys, f. i Sthm 25/1 04, student där 12/5 23. — Steffan Otto Trysén, f. i Sthm 26/8 05, student i Lidingö 16/5 23.
    Juris kandidatexamen har under vårterminen 1929 alltså avlagts vid Uppsala universitet av 25, vid Lunds universitet av 22 och vid Stockholms högskola av 42 personer.
    Kansliexamen har under vårterminen avlagts vid Uppsala universitet av 3, vid Lunds universitet av 1 och vid Stockholms högskola av 9 personer.