JOHAN C. W. THYRÉN. Förberedande utkast till strafflag. Spec. d. VIII. Falsk förklaring. Falsk angivelse m. m. Statens offentliga utredningar 1929: 26. Lund. Gleerup. 217 s. Kr. 7.00.

 

    Prof. Thyrén har vid utarbetandet av speciella delen av sitt strafflagsförslag nu medhunnit menedsbrottet samt brotten falsk angivelse och falskt åtal. Denna senaste volym av det Thyrénska betänkandet innehåller liksom de tidigare utöver de egentliga motiven en brett anlagd komparativ framställning av främmande rätt, en översikt över svensk rättsutveckling och bidrag till tolkningen av gällande svensk rätt.