Juridiska examina höstterminen 1929. Juris licentiatexamen har avlagts vid Stockholms högskola 23/11 av Gustav Hjalmar Teodor Karlgren, f. i Jönköping 16/7 97, student där 17/5 15, jur. kand. i Sthm 14/12 18. Karlgren disputerade 7/12 i Sthm för juris doktorsgrad på grund av en avhandling med titeln: »Studier över privaträttens juridiska personer och samfälligheter utan rättspersonlighet.»
    Juris kandidatexamen har avlagts

 

vid Uppsala universitet
d. 14 sept. av:
 

    Sten Anton Emanuel Cedervall, uppl., f. i Linköping 5/9 03, student i Uppsala 24/5 22. — Estrid Gerda (Essi) Dahlberg, sthm, f. i Uppsala 12/9 05, student där 20/5 24. — Ernst Harry Gombrii, söderm.-närk., f. i Sthm 26/1 01, student i Örebro 24/5 21. — Hilding Carlo Hjelmberg, smål., f. i Asarums förs. Blekinge l. 29/5 02, student i Växjö 10/6 24. — Erik Halldén, västm.-dala, f. i Stora Tuna förs. Kopparb. l. 30/9 04, student i Falun 5/6 23. — Bo-Gillis Heijl,

222 NOTISER.västm.-dala, f. i Sthm 27/12 04, student i Linköping 29/5 22. — Knut Halvar Nils Klefbom, norrl., f. i Säbrå förs. Västernorrl. l. 29/11 04, student i Härnösand 23/5 23. — Karl Tage Lindhagen, söderm.-närk., f. i Fors förs. Södermanl. l. 28/9 01, student i Eskilstuna 30/5 21. — John Ferdinand Lundqvist, östg., f. i Linköping 3/11 99, student där 17/5 19. — Axel Henrik Munktell, västm.-dala,f. i Stora Kopparbergs förs. Kopparb. l. 1/12 03, student i Falun 5/6 23. — Nils Tage Frizell-Nilsson, söderm.-närk., f. i Södertälje 4/9 05, student i Nyköping 2/6 23. — Karl Ragnar Olsson, smål., f. i Jukkasjärvi förs. Norrb. l. 29/9 04, student i Eksjö 5/6 24. — Axel Rönquist, norrl., f. i Härnösand 27/9 04, student i Sundsvall 20/5 22.

 

d. 26 okt. av:
 

Doris Dagmar Alice Almgren, uppl., f. i Västra Ryds förs. Uppsala l. 14/10 03, student i Uppsala 24/5 24. — Karl Fredrik Almqvist, västm.-dala, f. i Brüssel, Belgien, 6/2 06, student i Falun 6/6 25. — Nils Rickard Bergengren, uppl., f. i Hemse förs. Gotl. l. 18/3 04, student i Uppsala 10/12 23. — Harald Fredrik Adolf Berthold, sthm, f. i Sthm 29/8 03, student där 12/5 23. — Karl August Ragnar Leopold Carlström, norrl., f. i Nora förs. Västernorrl. l. 20/3 03, student i Härnösand 24/5 21. — Jarl Harald Hjalmarsson, uppl., f. i Hälsingborg 15/6 04, student i Uppsala 25/5 23. — Arne Hjalmar Lyth, söderm.-närk., f. i Sthm 11/3 05, student i Örebro 9/6 23. — Fredrik Vilhelm Bertil F:son Nordenankar, smål., f. i Eksjö 11/11 00, student där 31/5 20. — Gustav Gillis Ragnvald Sandwall, smål., f. i Nävelsjö förs. Jönköpings l. 24/5 08, student i Jönköping 12/6 25. — Ture Gustav Sjödin, norrl., f. i Eds förs. Västernorrl. l. 30/1 01, student i Härnösand 23/5 23. — Per Ivar Weidenhaijn, söderm.-närk., f. i Järna förs. Kopparbergs l. 19/7 05, student i Södertälje 31/5 23. — Eric Göran Malcolm Wennerholm, sthm., f. i Sthm 17/5 03, student där 10/5 22.

 

d. 14 dec. av:
 

    Sven Åke Bonge, göteb., f. i Göteborg 11/7 06, student där 8/6 25. — Anders Roland Brodd, uppl., f. i Tegelsmora förs. Uppsala l. 9/8 01, student i Uppsala 22/5 20, dipl. fr. Handelshögsk. 6/10 23. — Birger Reinhold Höglund, norrl., f. i Själevads förs. Västernorrl. l. 10/4 03, student i Umeå 26/5 23. — Herman Jacob Göran Magnet, uppl., f. i Umeå 13/6 03, student i Uppsala 24/5 22. — Frans C:son Victor, norrl., f. i Östersund 6/9 07, student där 3/6 26. — Anders Elis Winnermark, gästr.-häls., f. i Arbrå förs. Gävleborgs l. 27/10 05, student i Hudiksvall 2/6 26. — Leif Hjalmar Öhrvall, söderm.-närk., f. i Uppsala 25/1 97, student där 27/5 15, fil. kand. ½ 19. — Sven Olof Östberg, västg., f. i Uppsala 24/3 06, student i Halmstad 31/5 24.

 

vid Lunds universitet
d. 14 sept. av:
 

   Märta Augusta Berglund, blek., f. i Nättraby förs. Blekinge 1. 17/1 04, student i Karlskrona 8/6 23. — Berthel Konrad Hilding Broberg, smål., f. i Branford, Conn., U. S. A., 8/11 98, student i Halmstad 5/6 20. — Ernst Martin Ekholm, hbg, f. i Eslöv 22/7 03, student där 6/6 21. — Nils Lorentz Eklund, ld, f. i Lund 14/2 04, student där 28/5 23. — Carl Gustaf Ekstedt, göteb., f. i Göteborg 5/9 06, student där 28/5 24, fil. kand. där 15/12 26. — Nils Stig Gorthon, hbg, f. i Hälsingborg 26/11 05, student där 7/6 24. — Karl Högstedt, krist., f. i Förslövs förs. Kristianstads l. 30/9 02, student i Kristianstad 23/5 23. — Christian Edvard Lembke, hbg, f. i Lund 16/4 05, student i Göteborg 4/6 23. — Rudolf Edvard Lidman, hall., f. i Lidhults förs. Kronobergs l. 10/12 05, student i Göteborg 19/12 24. — Edvin Teodor Tuvesson, krist., f. i Chikago, U. S. A., 22/6 03, student i Kristianstad 15/5 24.

 

d. 31 okt. av:
 

    Edvin Karl Gustaf Carleson, smål., f. i Köpenhamn 10/9 03, student i Lund 2/6 23. — Inge Håkansson, blek., f. i Bräkne-Hoby förs. Blekinge l. 23/1 02, student i Kristianstad 6/6 21. — Thore Staffan Kloow, krist., f. i Hörja förs. Kristianstads l. 18/8 04, student i Kristianstad 23/5 23. — Henry Edvin Reinhold Knutsson, mlm, f. i Malmö 24/8 05, student där 4/6 23.

NOTISER. 223d. 14 dec. av:
 

   Thorsten Christian Howard Bergh, mlm, f. i Malmö 1/10 01, student där 20/12 19, fil. kand. i Lund 16/3 22. — Sven Gustaf Elmén, göteb., f. i Göteborg 4/9 04, student där 4/6 23. — Per Folke Natanael Guldstrand, ld, f. i Gladsax förs. Kristianstads l. 22/12 01, student i Lund 25/5 21. — Karl Ludvig Larsson, smål., f. i Växjö 20/12 05, student där 11/6 24. — Gunnar Alfred Jonas Lindh, mlm, f. i Malmö 6/3 04, student där 5/6 23. — Tore Olof Alexander Ljungberg, smål., f. i Stoby förs. Kristianstads l. 16/3 04, student i Växjö 11/6 23. — Axel Verner Lundius, hbg, f. i Färingtofta förs. Kristianstads l. 25/1 01, student i Lund 11/12 22. — Ernst Holger Norrman, hbg, f. i Hälsingborg 17/5 06, student där 7/6 24. — John Holger Pedersén, värml., f. i Arvika 1/1 05, student i Hälsingborg 7/6 24. — Per Lennart Persson, ld, f. i Lunds landsförs. Malmöhus l. 30/6 01, student i Malmö 9/12 22. — Friherre Eric Kristoffer Rappe, klm., f. i Ålems förs. Kalmar l. 16/3 05, student i Malmö 3/6 24. — Abraham Saraschansky, hbg, f. i Landskrona 16/7 05, student där 10/6 24. — Tage Emil Gustaf Troedsson, krist., f. i N. Åkarps förs. Kristianstads l. 6/6 06, student i Lund 10/6 24.

 

vid Stockholms högskola
d. 14 sept. av:
 

    Mac Erik Rudolf Berlin, f. i Lund 5/6 03, student i Göteborg 6/6 21. — Kurt Axel Wilhelm Blom, f. i Sthm 11/12 03, student där 11/5 23. — Knut Erik Herbert Bohman, f. i Sthm 4/6 98, student där 9/5 19, kansliex. 23/5 23. — Anna Maja Dalén, f. i Sthm 17/1 04, student där 18/12 23. — Bengt Gustaf Landahl, f. i Sthm 23/5 06, student där 10/5 24. — Bengt Liedholm, f. i Vetlanda 15/9 01, student i Växjö 18/5 21. — Lily Linea Malmar, f. Lindrot, f. i Alunda förs. Uppsala l. 15/9 94, student i Uppsala 7/6 12, fil. mag. 16/5 16. — Lars Gunnar Fritjof Nordberg, f. i Sthm 5/2 02, student där 14/5 20, kansliex. där 29/5 23 och fil. kand.-ex. där 8/11 24. — Erik Gustaf Sandelius, f. i St. Skedvi förs. Kopparbergs l. 17/2 98, student i Västerås 6/6 19.

 

d. 2. nov. av:
 

   Karl David Andersson, f. i Askeryds förs. Jönköpings l. 25/6, student i Lund maj 08. — Ture Erland Ellerdahl, f. i Norrköping 16/3 03, student där 27/5 23. — Elsa Hainer, f. i Skara 23/8 04, student i Sthm 15/5 24. — Karl Sven Ernst Möller, f. i Sthm 31/8 01, student i Göteborg 5/6 21. — Eric Schelin, f. i Sthm 11/2 03, student där 9/5 24.

 

d. 14 dec. av:
 

   Sixten Vincent Ahlbom, f. i Gävle 22/1 05, student i Sthm 14/5 23. — Inge Bergström, f. i Sollefteå 3/7 06, student i Umeå 2/6 25. — Sigfrid Emanuel Brundin, f. i Backa förs. Göteb. o. Bohus l. 19/4 98, student i Göteborg 31/5 17, fil. kand. i Upps. 31/3 20. — Gunnar Gustav Albin Berglund, f. i Hammarby förs. Sthms l. 4/1 04, student i Sthm 11/5 22. — Adolf Gerhard Hafström, f. i Sthm 27/3 04, student där 10/5 22, fil. kand. där 15/12 25. — Josef Ossian Leopold Johansson, f. i Sundbyberg 15/11 05, student i Sthm 10/5 24. — Ragnar Phragmén, f. i Djursholm 4/5 02, student där maj 20. — Ernst Carl Gustaf-Adolf Rising, f. i Basel, Schweiz, 23/10 04, student i Södertälje 30/5 23. — John Henry Rooth, f. i Södertälje 5/6 06, student i Saltsjöbaden 13/5 24. — Johan Oscar Vilhelm Rydström, f. i Eskilstuna 24/5 82, student i Nyköping 25/5 00, fil. kand. — Bror Gudmund Mauritz W:son Silfverstolpe, f. i Sthm 10/10 05, student i Karlskrona 3/6 24. — Bror August Wahlström, f. i Danderyds förs. Sthms l. 13/5 03, student i Sthm 18/5 23. — Gustav Conrad Wredmark, f. i Arvika 12/11 02, student i Sthm 11/5 23.

 

    Juris kandidatexamen har under höstterminen 1929 alltså avlagts vid Uppsala universitet av 33, vid Lunds universitet av 27 och vid Stockholms högskola likaledes av 27 personer.
    Kansliexamen har under höstterminen avlagts vid Uppsala universitet av 2 och vid Stockholms högskola av 11 personer. Vid Lunds universitet har under terminen icke någon avlagt denna examen.