VIKARIERANDE OCH BITRÄDANDE DOMARE SAMT RÄTTSBILDADE BITRÄDEN I RIKETS DOMSAGOR UNDER ÅR 1929.

 

    Förteckningen har uppgjorts av aktuarien G. S. GROTH med ledning av dels uppgifter som av red. införskaffats från hovrätterna rörande vikarierande domare, dels uppgifter i de från domsagorna till Statistiska centralbyrån avlämnade arbetsredogörelserna rörande biträdande domare och rättsbildade biträden. Vikarierande domare, som, då de erhöllo vikariatförordnande, innehade anställning såsom biträdande domare eller rättsbildat biträde i den domsaga förordnandet avsåg, hava icke upptagits i förteckningen, liksom icke heller vikarier för biträdande domare. Biträden, som icke innehaft förordnande såsom förste eller andre notarie, betecknas såsom Övr. I fall då en person innehaft samma anställning såsom biträde i en domsaga under flera perioder under redogörelseåret, har vid angivande av anställningstiden hänsyn tagits allenast till första dagen i den första perioden och sista dagen i den sista perioden. Datum inom parentes vid förste eller andre notarie avser tidpunkt, då han börjat tjänstgöra såsom extra notarie under året.

 

Svea hovrätt.

 

Stockholms län.

 

    Norra Roslags domsaga: 1 not. Rolf Bertil Dahlgren, f. 02, J. K. 24; 1/1 — 31/8. — Erik Alfred Gösta Karnell, f. 03, J. K. 27; fr. 1/9 (2 not. 1/1). — 2 not. Anders Sture August Hjalmar Hanson, f. 05, J. K. 28; fr. 1/9 (1/1). — Övr. Kurt Axel Vilhelm Blom, f. 03, J. K. 29; fr. 22/9.
    Mellersta Roslags: 1 not. Karl Knut Emil Grillo Ankarswärd, f. 00, J. K. 26. — 2 not. Karl Håkan Gezelius, f. 03, J. K. 28. — Övr. Georg Åke Ludvig Thulin, f. 02, J. K. 28; fr. 10/1.
    Stockholms läns västra: Vik. domare Torsten Robert Alexander Brandt, f. 87, J. K. 12, v. hhvd. 20. — 1 not. Bertil Magnus Löfström, f. 00, J. K. 24. — 2 not. Karl Ivar Agge, f. 03, J. K. 26; 1/1—25/8. — Olov Karl Gustav Axel Hägerström, f. 02, J. K. 27; fr. 26/8 (1/1). — Övr. Ebba Fanny Heyman, f. 03, J. K. 27; 1/1—15/4. — Bengt Lennartsson Lilliehöök, f. 05, J. K. 27. — Inga Emma Charlotta Wildner, f. 06, J. K. 28. — Gustaf Ragnar Erling Ekdahl, f. 04, J. K. 29; 16/4—11/6. — Rolf Oskar Dillén, f. 04, J. K. 29; fr. 25/6. — Erik Göran Malcolm Wennerholm, f. 03, J. K. 29; 4/11—24/11. — Gustaf Adolf Rising, f. 04, J. K. 29; fr. 16/12.
    Södra Roslags: Chef för inskrivningsavdelningen Johan Ruben Oswald Ljungwaldh, f. 94, J. K. 21. — 1 not. Salomon Nissalowitz, f.01, J. K. 24; 1/1—31/10. — Anton Einar Hedwall, f. 01, J. K. 26. — Johan Holger Carlman, f. 05, J. K. 27; fr. 1/11 (2 not. 1/1). — 2 not. Carl Henrik von Hartmansdorff, f. 04, J. K. 27. — Mats Hörsné, f. 97, J. K. 28; fr. 1/11 (1/1). — Övr. Gustaf Baltzar von Hartmansdorff, f. 00, J. K. 28. — Lars Arne Hasselgren, f. 01, J. K. 28. — Lars Uno Andersson, f. 04, J. K. 28; fr. 9/2. — Sven Ivar Lannhard, f. 98, J. K. 28; fr. ⅓. — Sven Fredrik Borg, f. 02, J. K. 29; fr. 12/8. — Stig Allan Heimer, f. 05, J. K. 29; fr. 15/10. — Erik Schelin, f. 03, J. K. 29; fr. 12/11.
    Sollentuna och Färentuna härads: Bitr. domare Lars Olof Tillner, f. 92, J. K. 19, v. hhvd 25. — Jan Brynte Hugne, f. 96, J. K. 26; 1/11—30/11 (1/1; 2 not. 26/9). — 1 not. Nils Gustaf Erik Malm, f. 00, J. K. 26; 1/1—31/8. — Carl Gideon Alm, f. 02, J. K. 27; fr. 1/9 (2 not. 1/1). — 2 not. Kurt Söderberg, f. 03, J. K. 27; 1/1—25/9. — Karl Erik Axel Kronvall, f. 04, J. K. 27; fr. 1/9 (1/1). — Herman Alrik Wede, f. 03, J. K. 28; fr. 20/10 (1/1). — Övr. Herved-Ulf Olof Herluf af Trolle, f. 05, J. K. 27. — Håkan Edvard Samuel Rumstedt, f. 05, J. K. 28. — Ernst Olof Christian Christiansson, f. 02, J. K. 28; 2/1—8/3. — Per-Axel Rickard Weslien, f. 03, J. K. 29; fr. 14/3. — Lennart Bratt, f. 03, J. K. 29; fr. 1/6. — Hugo Tamm, f. 03, J. K. 29; 1/10—17/12. — Bengt Gustaf Landahl, f. 06, J. K.

RÄTTSBILDADE BITRÄDEN I RIKETS DOMSAGOR ÅR 1929. 31129; fr. 14/10. — Bror August Wahlström, f. 03, J. K. 29; fr. 16/12. — John Henry Rooth, f. 06, J. K. 29; fr. 18/12.
    Södertörns: Bitr. domare Herbert Fagerström, f. 92, J. K. 17, v. hhvd 24; 1/1—30/6. — Eskil Gustaf Young, f. 92, J. K. 14, v. hhvd 22; fr. 1/7. — 1 not. Göte Gustav Thorbjörn Blomquist, f. 02, J. K. 26; 1/1—31/7. — Carl Lennart Fredrik Löfquist, f. 01, J. K. 27; fr. ⅛ (2 not. 1/1). — 2 not. Harald Johannes Dillner, f. 03, J. K. 27; 1/1—31/3. — Sven Robert Holm, f. 98, J. K. 27; fr. ¼ (1/1) — Viktor Evers, f. 01, J. K. 27; fr. ⅛ (1/1). — Övr. Gustaf Alexander Hellvig Titz, f. 03, J. K. 28. — Ernst Olof Karl Johan Lysander, f. 01, J. K. 27. — Karl Axel Elimar Bæckström, f. 03, J. K. 27. — Hans Theodor Axelsson Fogelberg, f. 02, J. K. 28. — Sten Waller, f. 03, J. K. 28. — Karl Alrik Åkerström, f. 03, J. K. 28. — Filip Rune, f. 02, J. K. 28. — Arne Ferdinand Bækkevold, f. 02. J. K. 26. — Karl Einar Ruda, f. 04, J. K. 28. — Torsten Emil Ernst Bjerlöw, f. 05, J. K. 28; fr. 5/1. — Klas Allan Bertil Burmark, f. 03, J. K. 28; fr. 7/1. — Carl Gustaf Langenskiöld, f. 02, J. K. 26; 1/1—31/8. — Olof Edvard Sahlin, f. 02, J. K. 26; 1/1—⅛. — Per Hilding Lindberg, f. 94, J. K. 26; 1/1—1/10. — Einar Falk, f. 95, J. K. 22. — Einar Valdemar Bergius, f. 99, J. K. 27. — Curt Nilsson, f. 04, J. K. 28; fr. 17/1. — Knut von Schedwin, f. 96, J. K. 26; fr. 24/1. — Stig Allan Heimer, f. 05, J. K. 29; 12/3—14/10. — Håkan Oskar Utterström, f. 03, J. K. 29; fr. 14/3. — Dagny Olsson, f. 05, J. K. 29; fr. 20/3. — Brynolf Ericsson, f. 02, J. K. 29; fr. 3/7. — Knut Bohman f. 98, J. K. 29; fr. 5/10. — Erik Persson, f. 04, J. K. 29; 9/10—20/11. — Bo-Gillis Heijl, f. 04, J. K. 29; fr. 15/10. — Olof Leffler, f. 04, J. K. 28; fr. 4/11. — Gunnar Waldau, f. 88, J. K. 25; fr. 5/11. — Erik Nilsson, f. 07, J. K. 29; fr. 15/11. — Erik Wennerholm, f. 03, J. K. 29; fr. 25/11.

 

Uppsala län.

 

    Uppsala läns södra: Bitr. domare Karl Arvid Swartling, f. 93, J. K. 18, v. hhvds titel 28; 1/1—30/6. — Herbert Fagerström f. 92, J. K. 17, v. hhvd 24; fr. 1/7. — 1 not. Gunnar August Sandberg, f. 02, J. K. 26; 1/1—30/6. — Hjalmar Konrad Alfred Nordfelt, f. 04, J. K. 27; fr. 1/7 (2 not. 1/1). — 2 not. Nils Daniel Viklund, f. 05, J. K. 27; fr. 1/7 (1/1). — Övr. Per Filip Åke Malmström, f. 05, J. K. 28. — Sten Anton Emanuel Cedervall, f. 03, J. K. 29; fr. 15/9. — Karl Fredrik (Fritz) Almqvist, f. 06, J. K. 29; 1/11—15/12. — Arne Hjalmar Lyth, f. 05, J. K. 29; 1/11—15/12.
    Uppsala läns norra: 1 not. Karl Nils R:son Söderberg, f. 99, J. K. 26; 1/1—28/7. — Bo O:son Kollberg, f. 03, J. K. 27; fr. 29/7. — 2 not. Hans Wiman, f. 04, J. K. 27. — Övr. Gösta Gabriel Thulin f. 05, J. K. 28; fr. 12/1 — Nils Rickard Bergengren, f. 04, J. K. 29; fr. 28/10. — Per Ivar Weidenhaijn, f. 05, J. K. 29; fr. 1/11.

 

Södermanlands län.

 

    Nyköpings: Vik. domare Karl Oscar Robert Nordenadler, f. 93, J. K. 18; fr. 14/10. — 1 not. Ernst Arne Beijnoff, f. 01, J. K. 26; 1/1—30/6. — Erik Gustaf Bertil Forssell, f. 03, J. K. 27; fr. 1/7 (2 not. 1/1). — 2 not. Tage Georg Rudling, f. 01, J. K. 29; fr. 1/7 (1/6). — Övr. Elsa Jenny Margit Burack, f. 02, J. K. 27; 1/1—½. — Erik Gustaf Annell, f. 03, J. K. 28; 1/1—⅛. — Ernst Harry Gombrii, f. 01, J. K. 29; fr. 1/10.
    Oppunda och Villåttinge härads: Vik. domare Nils Olof Bärnheim, f. 94, J. K. 19, v. hhvds titel 28; fr. 15/11. — Bitr. domare Birger Jacobsson, f. 90, J. K. 15, v. hhvd. 21; 1/1—30/6. — N. O. Bärnheim; 1/7—14/11. — Hans Bennich, f. 95, J. K. 18; fr. 15/11. — 1 not. Charles-Emil von Oelreich, f. 02, J. K. 27. — 2 not. Lars Bruno Eugen Glas, f. 02, J. K. 27.
    Livgedingets: 1 not. Carl Birger Carling, f. 01, J. K. 27. — 2 not. Sven Edvard Holmkvist, f. 03, J. K. 27. — Övr. Bengt Eriksson von Hofsten, f. 05, J. K. 28. — Sven Georg Levander, f. 05, J. K. 29; fr. 1/12.

 

Gotlands län.

 

    Gotlands norra: Vik. domare Karl Hilmer Kollberg, f. 96, J. K. 24; fr. 30/9. — 1 not. Erik Schütz, f. 95, J. K. 21.

312 RÄTTSBILDADE BITRÄDEN I RIKETS DOMSAGOR ÅR 1929.    Gotlands södra: 1 not. Gunnar Gösta Hampus Kjällman, f. 00, J. K. 25; 1/1—30/9. — Gustaf Elis N:son Almqvist, f. 00, J. K. 27; fr. 1/10 (2 not. 1/1). — Övr. Carl-Axel Sandberg, f. 03, J. K. 28; 28/8—20/10. — Sten Axel Lundberg, f. 99, J. K. 26; fr. 24/10.

 

Värmlands län.

 

    Östersysslets: 1 not. Berndt Gunnar Emil Danielson, f. 01, J. K. 27; 1/1—30/9. — Gunnar Erland Malmström, f. 03, J. K. 27; fr. 1/10. (2 not. 1/1). — 2 not. Carl Hjalmar Lundström, f. 03, J. K. 28; fr. 1/10 (1/1). — Övr. Axel Otto Danielson, f. 05, J. K. 28; fr. 1/7.
    Mellansysslets: 1 not. Carl Gustaf G:son Leijonhufvud, f. 00, J. K. 24. — 2 not. Einar Reinhold Kördel, f. 03, J. K. 27. — Övr. Jan Otto Alrutz, f. 05, J. K. 28.
    Södersysslets: Vik. domare Erik Fristedt, f. 99, J. K. 22; 10/8—24/9. — 1 not. Bernt Bertil Unger, f. 02, J. K. 26; 1—30/6. — Åke Nordwall, f. 04, J. K. 27; fr. 1/7 (2 not. 1/1). — 2 not. Gunnar Aquilon, f. 99, J. K. 29; fr. 1/7 (11/2).
    Nordmarks härads: Vik. domare Erik Zethelius, f. 99, J. K. 23; 16/2—9/3. — Bror Walter Behrman, f. 00, J. K. 22; 6/6--22/6. -- 1 not. Victor Edvard Thorgny Ernberg, f. 00, J. K. 27. — Övr. Nils Gustaf Löfgren, f. 03, J. K. 28.
    Jösse härads: Vik. domare Claes Gustaf Johanson, f. 98, J. K. 22; 16/9—19/10. — Bror Walter Behrman, f. 00, J. K. 22; 27/11—8/12. — 1 not. Karl Gustaf Persson, f. 02, J. K. 26; 1/1 — 22/9. — Gustaf Edvard Wilhelm Sundberg, f. 02, J. K. 28; fr. 23/9 (2 not. 1/1). — 2 not. John Oskar Karlsson, f. 05, J. K. 27; fr. 23/9 (1/1). — Övr. Anna Maja Dalén, f. 04; J. K. 29; fr. 18/9.
    Fryksdals härads: Vik. domare Claes Gustaf Johanson, f. 98, J. K. 22; 11/3—24/7. — Tage Gustaf Wärn, f. 96, J. K. 20, 25/7—10/10, 13/10—31/10. — 1 not. Gunnar Oscar Ekström, f. 02, J. K. 26; 1/1—30/6. — Carl-Axel Olof Charpentier, f. 01, J. K. 28; fr. 1/7 (2 not. 1/1). — 2 not. Alvar Vilhelm Ekstrand, f. 02, J. K 28; fr. 1/7.
    Älvdals och Nyeds härads: 1 not. Rudolf Oskar Stig Allsing, f. 03, J. K. 27; fr. 1/7 (2 not. 1/1). — 2 not. Olof Jonatan Jonsson, f. 99, J. K. 27; fr. 1/7 (8/2). — Övr. Karl Thorsten Hagstrand, f. 99, J. K. 29; fr. 1/12.

 

Örebro län.

 

    Östernärkes: 1 not. Johan Martin Wahlbäck, f. 01, J. K. 24; 1/1—30/4. — Olof Rutger Robson, f. 04, J. K. 27; fr. 1/5 (2 not. 1/1). — 2 not. Lars Torsten Malm, f. 04, J. K. 27; fr. 1/5 (1/1). — Övr. Eric Ericsson, f. 05, J. K. 29; fr. ½. — Nils Arne Adolf Ekblom, f. 04, J. K. 29; fr. 20/8.
    Västernärkes: Vik. domare Otto Emil Karlsson, f. 84, J. K. 08, v. hhvd. 18; 1/1—31/5. — Thorvald Erik Natanael Bergqvist, f. 99, J. K. 22; 1/6—30/6. — Birger Jacobsson, f. 90, J. K. 15, v. hhvd 21; fr. 1/7. — 1 not. Rolf Henrik Julius Broberg, f. 03, J. K. 25; 1/1—30/4. — Axel Gustaf Bertil Heijdenberg, f. 03, J. K. 26; fr. 1/5 (2 not. 1/1). — 2 not. Mårten Bengt Ottosson Stiernström, f. 05, J. K. 27; fr. 1/5 (1/1). — Övr. Per Johan Gunnar Lindström, f. 99, J. K. 28. — Per Mauritz Siösteen, f. 05, J. K. 29; fr. 15/4.
    Nora: Vik. domare Erik Fristedt, f. 99, J. K. 22; 16/1—26/1. — 1 not. Carl Wilhelm Ivar Skarstedt, f. 03, J. K. 27. — 2 not. Nils Gustaf Olof Fröding, f. 04, J. K. 27. — Övr. Olof Paulus Källander, f. 05, J. K. 28.
    Lindes: Vik. domare Nils Gudmund Welinder, f. 98, J. K. 22; 29/8—22/10. — Arne Adelsohn, f. 99, J. K. 21; fr. 23/10. — 1 not. Nils Gösta Öhman, f. 00, J. K. 26; 1/1—30/6. — Tage Holm Fredrik Grönwall, f. 03, J. K. 27; fr. 1/7 (2 not. 1/1). — 2 not. Stig Ferdinand Hjalmarsson Unander, f. 00, J. K. 28; fr. 1/7 1/1). — Övr. Karl Gillis Axel Fahlbeck, f. 96, J. K. 29; fr. 15/8.

 

Västmanlands län.

 

    Västmanlands västra: 1 not. Gösta Bror Bertil Söderström, f. 98, J. K. 27. — 2 not. Olof Frithiof Olinder, f. 04, J. K. 26; fr. 8/1. — Övr. Olof Alvar

RÄTTSBILDADE BITRÄDEN I RIKETS DOMSAGOR ÅR 1929. 313Karlsson, f. 05, J. K. 27; fr. 8/1. — Daniel Perslow, f. 03, J. K. 28; ½—28/2. — Gösta Bergman, f. 92, J. K. 28; 15/3—15/6. — Gillis Gustaf Ragnvald Sandwall, f. 08, J. K. 29; fr. 7/10.
    Västmanlands mellersta: 1 not. Hans Olof Stig Johnsson, f. 02, J. K. 27. — 2 not. Yngve Teodor Bjerström, f. 02, J. K. 28. — Övr. Bo Gustaf J:son Sunnerfelt, f. 03, J. K. 28. — Erik Gustaf Sandelius, f. 98, J. K. 29; fr. 2/8.
    Västmanlands östra: Vik. domare Folke Rudewall, f. 95, J. K. 19; 16/3—9/6. — 1 not. Nils Carl Henrik Rignell, f. 02, J. K. 26; 1/1—3/11. — Sven Gunnar Vilhelm Serrander, f. 00, J. K. 27; fr. 4/11 (2 not. 1/1). — 2 not. Jeppe Göran Lindström, f. 04, J. K. 29; fr. 4/11 (½).

 

Kopparbergs län.

 

    Falu: Bitr. domare Eskil Gustaf Young, f. 92, J. K. 14, v. hhvd. 22; 1/1—30/6. — Karl Arvid Swartling, f. 93, J. K. 18, v. hhvds titel 28; fr. 1/7. — 1 not. Carl Arvid Emil Lundbäck, f. 02, J. K. 25; 1/1—31/5. — Hans Gustaf Melcher Falkenberg, f. 03, J. K. 27; fr. 1/6 (2 not. 1/1). — 2 not. Nils Ragnar Vilhelm Lundberg, f. 05, J. K. 28; fr. 1/6 (1/1). — Övr. Stig Anders Helleberg, f. 05, J. K. 29; fr. 1/7.
    Hedemora: Vik. domare Erik Gustav Söderlund, f. 99, J. K. 23; fr. 27/10. — 1 not. Jon Gudmund Haldan Lindencrona, f. 02, J. K. 27; 1/1—30/11. — Carl Albert Hakon Fallenius, f. 97, J. K. 27; fr. 1/12 (2 not. 1/1). — 2 not. Nils Theodor Annerstedt, f. 03, J. K. 28; fr. 1/12 (1/1). — Övr. Bertil Fredrik Wilhelm Fredriksson Nordenankar, f. 00, J. K. 29; fr. 4/11.
    Västerbergslags: 1 not. Harald Edvard Hultgren, f. 00, J. K. 26; 1/1—30/6. — Sven Einar Brenander, f. 01, J. K. 27; fr. 1/7 (2 not. 1/1). — 2 not. Samuel Anders Mats Nordström, f. 03, J. K. 28; fr. 1/7 (1/1). — Övr. Göran Torgil Göransson, f. 98, J. K. 28. — Elsa Härner, f. 04, J. K. 29; fr. 29/11.
    Nås och Malungs: Vik. domare Erik Fristedt, f. 99, J. K. 22; 9/5—8/6. — 1 not. Nils Gunnar Teodor Holmström, f. 04, J. K. 26. — 2 not. Karl Folke Ragnar Johansson, f. 03, J. K. 27. — Övr. Karl Svante Gustafsson, f. 01, J. K. 29; fr. 15/4.
    Nedansiljans: Vik. domare Claes Gustaf Johanson, f. 98, J. K. 22; 19/8—12/9. — Gunnar Hugo Prawitz, f. 98, J. K. 20; 16/11—30/11. — 1 not. Erik Gustaf Adolf Björkquist, f. 01, J. K. 25; 1/1—15/9. — Sven Skåning Rickardsson Hägglöf, f. 03, J. K. 27; 16/9—21/10 (2 not. 1/1). — Love Mannheimer, f. 04, J. K. 28; fr. 22/10 (1/1; 2 not. 16/9). — 2 not. Alfred Arvid Harald Flodin, f. 01, J. K. 29; fr. 22/10 (1/1).
    Ovansiljans: Bitr. domare Bo Erik Christer Turén, f. 92, J. K. 18, v. hhvds titel 28. — 1 not. Per Gustaf Alexander Dalén, f. 01, J. K. 27. — 2 not. Svante Ernst Karl Pontus Bolin, f. 04, J. K. 28. - Övr. Sven Harald Svesse, f. 06, J. K. 28.

 

Gävleborgs län.

 

    Gästriklands östra: 1 not. Wilhelm Teodor Klingberg, f. 02, J. K. 26. — 2 not. Carl-Otto Robert Krook, f. 02, J. K. 28. — Övr. Nils Erland Mårten Lorichs, f. 05, J. K. 29; fr. 28/3.
    Gästriklands västra: 1 not. Sven Jakob Harnesk, f. 01, J. K. 26. — Övr. Richard Folke Wedin, f. 05, J. K. 28.
    Bollnäs: Vik. domare Nils Gustaf Helge Liliequist, f. 01, J. K. 25; 11/11—7/12. —1 not. Jöns Johan Yngve Mattsson, f. 00, J. K. 27. — 2 not. Lars Per Olof Palmquist, f. 04, J. K. 28. — Övr. Carl Iwar Dahlheim, f. 01, J. K. 28. — Carl Erik Degerman, f. 03, J. K. 28; fr. 10/1.
    Sydöstra Hälsinglands: 1 not. Gösta Bertil Torfrid Sandberg, f. 02, J. K. 27. — Folke Birger Gerhard Robling, f. 02, J. K. 28; ⅛—31/8 (1/1; fr. 1/9).
    Norra Hälsinglands: Vik. domare Petrus Grufman, f. 91, J. K. 17, v. hhvd 25. — Bertil Albert Fallenius, f. 00, J. K. 22; 4/5—18/5, 15/7—10/8. — 1 not. Algot Gustav Fredrik Werneman, f. 00, J. K. 26; 1/1—8/4. — Per Bertil Sundberg, f. 03, J. K. 27; fr. 9/4 (2 not. 1/1). — 2 not. Karl Erik Alexanderson,

314 RÄTTSBILDADE BITRÄDEN I RIKETS DOMSAGOR ÅR 1929.f. 06, J. K. 28; fr. 9/4 (11/1). — Övr. Olof Ragnar Forssberg, f. 02, J. K. 27; fr. 3/10.
    Västra Hälsinglands: 1 not. Fritz Harry Johansson, f. 00, J. K. 25. — 2 not. Sven Bertil August Haglund, f. 03, J. K. 26. — Övr. Sven Yngve Bertil Egerstedt, f. 04, J. K. 27. — Nils Tore Johan Lindahl, f. 04, J. K. 28; fr. 1/11.

 

Västernorrlands län.

 

    Medelpads västra: Vik. domare Carl Erik Hagbergh, f. 00, J. K. 23; fr. 11/11. — 1 not. Bertel Carl Adolf Rennerfelt, f. 02, J. K. 25; 1/1—30/9. — Gunnar Rane, f. 03, J. K. 27; fr. 12/7 (2 not. 1/1). — 2 not. Erik David Felländer, f. 03, J. K. 27; fr. 12/7 (1/1). — Övr. Inge Gunnar Malmström, f. 02, J. K. 29; fr. 8/8.
    Medelpads östra: Vik. domare Knut Gustaf Jancke, f. 86, J. K. 08, v. hhvd 19; 1/1—4/10. — Thorvald Erik Natanael Bergqvist, f. 99, J. K. 22; fr. 7/10. — 1 not. Ernst Olof Ekström, f. 97, J. K. 25. — 2 not. Roland Adolf Conradsson Nordberg, f. 01, J. K. 27. — Övr. Per Hjalmar Fritiof Lindman, f. 03, J. K. 27.
    Ångermanlands södra: Vik. domare Erik Zethelius, f. 99, J. K. 23; 1/6—10/7, 29/8—2/10, 18/10—30/11, fr. 3/12. — 1 not. Carl Axel Gabriel Durling, f. 04, J. K. 26; 1/1—15/11. — Gunnar Erland Bo Löfgren, f, 04, J. K. 28; fr. 24/8 (2 not. 1/1). — 2 not. Sven Torsten Stjernberg, f. 05, J. K. 28; fr. 16/11 (1/1). — Övr. Torsten Martin Allard, f. 05, J. K. 29; fr. 18/10.
    Ångermanlands mellersta: 1 not. Erik Bertil Hermansson Duse, f. 03, J. K. 25; 1/1—28/2. — Waldemar Boman, f. 02, J. K. 27; fr. ⅓ (2 not. 1/1). — 2 not. Tord Gustav Ödmark, f. 01, J. K. 28; fr. ⅓ (1/1). — Övr. Knut Axel Gunnar Klefbom, f. 01, J. K. 27; fr. 15/1. — Knut Halvar Nils Klefbom, f. 04, J. K. 29; 5/10—22/12. — Ture Gustaf Sjödin, f. 01, J. K. 29; fr. 4/11.
    Ångermanlands västra: 1 not. Gunnar Hedlund, f. 00, J. K. 27. — 2 not. Tor Alfred Bexelius, f. 03, J. K. 28. — Övr. Wolmar Augustin Dryselius, f. 02, J. K. 29; fr. ⅓.
    Nätra och Nordingrå: Vik. domare Sven Folke Arvid Löwing, f. 99, J. K. 23; 1/1—13/1. — Nils Olof Bärnheim, f. 94, J. K. 19, v. hhvds titel 28; 14/1—30/6. — Gösta Abraham Lind, f. 98, J. K. 23; fr. 1/7. — 1 not. Harald Teodor Skotte, f. 02, J. K. 26; 1/1—30/6. — Alf Gunnar Abel Rudenmark, f. 09, J. K. 27; fr. 1/7 (2 not. 1/1).
    Själevads och Arnäs: 1 not. Erik Henrik Lindblom, f. 01, J. K. 26; 1/1—30/8. — Yngve Wikberg, f. 01, J. K. 27; fr. 31/8 (2 not. 1/1). — 2 not. Paul Gösta Malmberg, f. 04, J. K. 27; fr. 31/8 (1/1).

 

Jämtlands län.

 

    Jämtlands östra: Vik. domare Sven Folke Arvid Löwing, f. 99, J. K. 23; 21/8—26/9. — 1 not. Sten Edvard Söderqvist, f. 02, J. K. 26; 1/1—15/8. — Holger Sandelin, f. 05, J. K. 27; 16/8—30/9 (2 not. 1/1; fr. 1/10). — Kurt Söderberg, f. 03, J. K. 27; fr. 1/10. — 2 not. Anders Svensson, f. 01, J. K. 28; 20/8—30/9 (11/2; fr. 1/10). — Övr. Lisbet Katarina Nylén, f. 03, J. K. 27; 1/1—31/1.
    Jämtlands norra: Bitr. domare Carl Johan v. Essen, f. 74, J. K. 98, v. hhvd. 23. — 1 not. Yngve Birger Knöös, f. 03, J. K. 26. — 2 not. Sten Folke Ingemar Hellichius Mattsson, f. 02, J. K. 27. — Övr. Vilhelm Birger Lindh, f. 02, J. K. 27.
    Jämtlands västra: 1 not. Jonas Erik Sivertson, f. 99, J. K. 25; 1/1—31/8. — Olof Harald Nore Danielsson, f. 00, J. K. 26; 1/9—17/11. — Torsten Gustaf E:son Eveland, f. 99, J. K. 26; fr. 18/11 (2 not. 1/1). — 2 not. Sven Einar Romanus, f. 06, J. K. 29; fr. 18/11 (19/3).
    Härjedalens domsaga: Vik. domare Sven Folke Arvid Löwing, f. 99, J. K. 23; 16/5—28/5, 5/6—29/6, 2/7—8/7. — 1 not. Greger Casimir C:son Lewenhaupt, f. 02, J. K. 26; 1/1—30/4. — Elof Paul Bormann, f. 98, J. K. 27; fr. 1/5 (2 not. 1/1). — 2 not. Carl Olof Engqvist, f. 99, J. K. 28; 1/5—30/9 (15/3). — Carl-Fredrik Axel Polycarpus Cronhielm, f. 05, J. K. 29; fr. 1/10 (12/3).

 

Västerbottens län.

 

    Umeå: 1 not. Otto Klas Fredrik Lagerqvist, f. 00, J. K. 26; 1/1—9/4. — Gustaf Nikander Brunnfält, f. 98, J. K. 27; fr. 10/4 (1/1).

RÄTTSBILDADE BITRÄDEN I RIKETS DOMSAGOR ÅR 1929. 315    Västerbottens södra: 1 not. Edvard Emil Sjöfält, f. 00, J. K. 26. — Övr. Stig Palmér, f. 04, J. K. 28; 1/1—1/10. — Axel Rönquist, f. 04, J. K. 29; fr. 15/10.
    Västerbottens västra: Vik. domare Johan Oscar Hagander, f. 96, J. K. 20; ¼—10/7 (därav jordreg. ¼—30/6). — 1 not. Joel Svensson, f. 00, J. K. 26; 1/1—15/9. — Frans Gullbrand Rönnlund, f. 94, J. K. 26; fr. 16/9 (2 not. 1/1). — 2 not. Carl Jacob Wallentin Nilsson, f. 98, J. K. 27. — Helge Viktor Hellekant, f. 02, J. K. 28; fr. 16/9 (1/6). — Övr. Georg Emanuel Nyberg, f. 00, J. K. 27; 1/1—15/5. — Otto Gunnar Leonard Wennström, f. 03, J. K. 28; fr. ⅓. — Mac Erik Rudolf Berlin, f. 03, J. K. 29; fr. 18/9.
    Västerbottens mellersta: 1 not. Vilhelm Anders Christie, f. 02, J. K. 27. — Övr. Carl-Otto Vilhelm Olsson, f. 06, J. K. 29; fr. 12/2.
    Västerbottens norra: Vik. domare Johan Birger Björklöf, f. 92, J. K. 17, v. hhvds titel 29; fr. 23/9. — Bitr. domare Carl Albert Bååth, f. 94, J. K. 20; 1/1—30/6. — J. B. Björklöf; 1/7—22/9. — Sven Håkan Hjalmar Björkholm, f. 99, J. K. 22; fr. 23/9. — 1 not. Frans Rudolf Ahlgren, f. 01, J. K. 27; 1/1—30/11. — Karl Gösta Lundberg, f. 02, J. K. 27; fr. 1/12 (2 not. 1/1). — 2 not. David Vincent Ekholm, f. 01, J. K. 27; fr. 1/12 (1/11). — Övr. Roland Mauritz Valentin Svensson, f. 00, J. K. 29; fr. ⅞.

 

Norrbottens län.

 

    Piteå: 1 not. Carl Ludvig Janssen, f. 00, J. K. 26; 1/1—30/6. — Axel Oskar Ragnar Daniel Dahlqvist, f. 02, J. K. 26; fr. 1/7 (2 not. 1/1). — 2 not. Ingvar Emil C:son Skogh, f. 01, J. K. 27; fr. 1/7. — Övr. Axel Nils Ossian Hulterström, f. 02, J. K. 28; fr. 16/9.
    Luleå: Vik. domare Tord Carl Johan Sandström, f. 94, J. K. 17, v. hhvd. 24. — 1 not. Axel Rudolf Camitz, f. 02, J. K. 26; 1/1—23/10. — Einar Anton Wallin, f. 00, J. K. 27; fr. 24/10 (2 not. 1/1). — 2 not. Gustaf Adolf Ekeroth, f. 04, J. K. 29; fr. 24/10 (26/2).
    Kalix: Vik. domare Folke Wiberg, f. 85, J. K. 11, v. hhvd. 22. — 1 not. David Nilzén, f. 98, J. K. 25; 1/1—30/6. — Per Erik Sture Dyberg, f. 00, J. K. 27; fr. 1/7 (2 not. 1/1). — Paul Gunnar Nordmark, f. 01, J. K. 27; fr. 1/7 (1/1). — Övr. Carl Gustaf Bergman, f. 91, J. K. 28; fr. 5/7. — Nils Peter Söderström, f. 00, J. K. 27; fr. 1/9.
    Torneå: 1 not. Agnar Gustaf Cederberg, f. 01, J. K. 27. — 2 not. Nils Ragnar Reimers, f. 02, J. K. 27; 1/1—9/11. — Övr. Carl Axel Sandberg, f. 03, J. K. 28; 1/1—27/4.
    Gällivare: 1 not. August Emil Nyström, f. 02, J. K. 26; 1/1—1/9. — Harald Johannes Dillner, f. 03, J. K. 27; fr. 1/9. — 2 not. Einar Mauritz Holm, f. 04, J. K. 28. — Övr. Karl Ragnar Olsson, f. 04, J. K. 29; fr. 4/10.

 

Göta hovrätt.

 

Östergötlands län.

 

    Kinda och Ydre härads: 1 not. Per Olof Svante Palmgren, f. 99, J. K. 26. — 2 not. Bo Torsten Birger Palmgren, f. 04, J. K. 27; fr. 10/6 (1/1). — Övr. Uno Natanael Hernroth, f. 05, J. K. 29; fr. 1/7.
    Mjölby: Vik. domare Stig Anders Vilhelm Furster, f. 99, J. K. 22; 2/9—14/9, 16/9—28/9. — 1 not. Gustaf Viktor Tryselius, f. 01, J. K. 26; 1/1—15/8. — Erik August Johansson, f. 01, J. K. 27; fr. 16/8 (2 not. 1/1). — 2 not. Erik Axel Orrenius, f. 05, J. K. 28; fr. ⅓ (1/1).
    Aska, Dals och Bobergs härads: Vik. domare Fritiof Sjögren, f. 00, J. K. 24; 2/4—22/4, 6/5—19/5. — Axel Olof Edvin Rylander, f. 00, J. K. 24; 6/8—9/8, 19/8—24/8. — 1 not. Carl Axel Bertil Koch, f. 05, J. K. 26. — Övr. Eric Magnus Johnson, f. 00, J. K. 29; 1/7—31/10. — Josef Ossian Leopold Johansson, f. 05, J. K. 29; fr. 17/12.
    Bråbygdens och Finspånga läns: 1 not. Karl Pontus Sven Lidberg, f. 01, J. K. 26; 1/1—15/12. — John Walter Fröléen, f. 03, J. K. 27; fr. 16/12 (2 not. 1/1). — Övr. Nils Gösta Vilhelm Leander, f. 02, J. K. 28.

316 RÄTTSBILDADE BITRÄDEN I RIKETS DOMSAGOR ÅR 1929.    Hammarkinds, Stegeborgs och Skärkinds härads: Vik. domare Gustaf Adolf Glifenberg, f. 85, J. K. 13, v. hhvd 22. — 1 not. Sune C:son Vahlquist, f. 02, J. K. 27. — Övr. Ivar Arnold Andersson, f. 04, J. K. 28. — Sten Axel Lundberg, f. 99, J. K. 26; slutet av maj—början av oktober.
    Linköpings: 1 not. Hans Wilhelm Germund Brodin, f. 02, J. K. 25; 1/1—15/10. — Anders Elof Törnvall, f. 04, J. K. 27; fr. 16/10 (2 not. 1/1). — 2 not. Sture Lennart Borgquist, f. 02, J. K. 28; fr. 16/10 (1/1). — Övr. Sven Arne Åström, f. 04, J. K. 29; fr. 25/2. — Jacob Wilhelm Håkanson, f. 03, J. K. 29; fr. 16/10.

 

Jönköpings län.

 

    Tveta, Vista och Mo härads: Bitr. domare Åke David Sjögren, f. 97, J. K. 21; 1/1—30/6. — Karl Erik Ekstedt, f. 99, J. K. 22; fr. 1/7. — 1 not. Nils Folke Georg Ekdahl, f. 02, J. K. 26; 1/1—30/6. — Bernt Vilhelm Lindskog, f. 02, J. K. 26; fr. 1/7 (2 not. 1/1). — 2 not. Harry Edvin Filip Sterner, f. 04, J. K. 27; fr. 1/7 (1/1). — Övr. Per Hans Gustaf Ludvig Edsberg, f. 05, J. K. 28. —Percival Anton Theodor Andersson, f. 04, J. K. 28. — Folke Lang, f. 05, J. K. 29; fr. 1/11.
    Norra och Södra Vedbo härads: 1 not. Georg Vilhelm Lindeblad, f. 96, J. K. 25. — 2 not. Åke Reinhold Hultman, f. 03, J. K. 28. — Övr. Hans Kurt Hugo Holmgren, f. 05, J. K. 29; fr. 1/5.
    Östra härads: Vik. domare Jean Gustaf Louis Olsson, f. 00, J. K. 22; 28/8—18/9. — Gustaf Adolf Bouveng, f. 95, J. K. 20; 21/10—21/12. — 1 not. Sven Emil Lejman Scholander, f. 00, J. K. 26; 1/1—24/9. — Bo G:son Hogner, f. 03, J. K. 27; fr. 25/9 (1/1).
    Västra härads: Vik. domare Arne Nils Gustaf Schedin, f. 99, J. K. 21; 28/8—10/10. — 1 not. Gunnar Rudolf Winter Widergren, f. 02, J. K. 27. — Övr. Nils Axel Kärrlander, f. 07, J. K. 28; fr. 8/1.
    Östbo och Västbo härads: 1 not. John Birger Ekberg, f. 02, J. K. 27; 1/1—31/7. — Knut Erik Lyngby, f. 98, J. K. 26; fr. ⅛. — 2 not. Carl Hasselrot, f. 00, J. K. 28. — Övr. Carl-Erik Einar Sterner, f. 01, J. K. 28. — Rolf Viktor Josephson, f. 03, J. K. 27; fr. 15/1. — Bengt Henning Konstantin Liedholm, f. 01, J. K. 29; fr. 4/10.

 

Kronobergs län.

 

    Östra Värends: Bitr. domare Birger Axelsson Lundberg, f. 90, J. K. 16; v. hhvd. 22; 1/1—15/10. — Erik Torsten Vinberg, f. 00, J. K. 23; fr. 15/10. — 1 not. Carl Wilhelm Waller, f. 00, J. K. 26; 1/1—15/2. — Jonas Gunnar Wilhelm Ekedahl, f. 01, J. K. 27; fr. 15/2 (2 not. 1/1). — 2 not. Eric Witthoff, f. 00, J. K. 26; 15/2—1/7. — Karl Olof Riben, f. 05, J. K. 29, fr. 1/7 (15/6).
    Mellersta Värends: Vik. domare Carl-Elof Lindgren, f. 99, J. K. 23; 9/5—29/6 — Torsten Arvid Gullström, f. 94, J. K. 18; aug.—dec. — 1 not. Gustaf Geger, f. 99, J. K. 26; 1/1—23/8. — Ingvar Albert Lindell, f. 04, J. K. 25; fr. 21/1 (1/1). — Övr. Gösta Uno Schirén, f. 04, J. K. 27. — Lars Gunnar Elmer, f. 03, J. K. 28; fr. ⅓.
    Västra Värends: 1 not. Nils August Nelander, f. 02, J. K. 25. — 2 not. Karl Helmer Wilhelm Kindstrand, f. 01, J. K. 27. — Övr. Folke Bror Östen Thanner, f. 02, J. K. 28.
    Sunnerbo härads: Vik. domare Thomas Ludvig Munck af Rosenschöld, f. 99, J. K. 26; 1/7—15/8. — Bitr. domare Christian Julius Söderström, f. 95, J. K. 22; 1/1—30/6. — 1 not. Sven Thomas Frans Munck af Rosenschöld, f. 03, J. K. 27. — 2 not. Hans Erik Munck af Rosenschöld, f. 06, J. K. 28. — Gösta Källblad, f. 02, J. K. 29; 26/8—6/10.

 

Kalmar län.

 

    Norra och Södra Tjusts härads: 1 not. Göte Arne Andreas Hammarbäck, f. 00, J. K. 26; 1/1—24/11. — Olof Alfons Berger, f. 02, J. K. 26; fr. 25/11 (2 not. 1/1). — 2 not. Sture Mauritz Svensson, f. 03, J. K. 27; fr. 25/11. — Övr. Erik Gustaf Mauritz Persson, f. 04, J. K. 29; fr. 25/11.

RÄTTSBILDADE BITRÄDEN I RIKETS DOMSAGOR ÅR 1929. 317    Sevede och Tunaläns härads: Vik. domare Folke Emanuel Drangel, f. 93, J. K. 20; 29/8—9/11. — 1 not. Folke Hägglund, f. 02, J. K. 26; 1/1—30/6. — Håkan Magnus Moberg, f. 02, J. K. 27; fr. 1/7 (1/1). — 2 not. Sven Lorenz Hölcke, f. 02, J. K. 28; fr. 1/7 (1/1).
    Aspelands och Handbörds härads: 1 not. Ambjörn Olof Lönegren, f. 01, J. K. 27. — 2 not. Olof August Bergholtz, f. 04, J. K. 27. — Övr. Gösta Källblad, f. 02, J. K. 29; fr. 22/2. — Bo Kellgren, f. 02, J. K. 29; fr. 3/5. — Henrik Hersson, f. 03, J. K. 29; 15/9—16/11.
    Norra Möre och Stranda härads: 1 not. Nils Ludvig August Falk, f. 01, J. K. 25; 1/1—31/8. — Otto Henrik Lindvall, f. 99, J. K. 25; fr. 1/9. — 2 not. Per Gustaf Österdahl, f. 04, J. K. 28. — Övr. Ragnar Karl Villehad Södén, f. 95, J. K. 28; 1/1—31/8.
    Södra Möre härads: 1 not. Carl Erik Ahlgren, f. 00, J. K. 22; 1/1—11/1. — Rolf Carl Bruno Rosenberg, f. 98, J. K. 23; fr. 12/1.
    Ölands: 1 not. Gunnar Hugo Bogren, f. 04, J. K. 26. — Övr. Karl Torsten Natanael Hagstrand, f. 99, J. K. 29; ⅛—1/12.

 

Hallands län.

 

    Hallands läns södra: Vik. domare Johan Hjalmar Torell, f. 82, J. K. 07, v. hhvd. 18; 1/6—5/6, 16/6—30/6. — Bitr. domare J. Hj. Torell; fr. 15/8. — 1 not. Erik Appelberg, f. 98, J. K. 26. — 2 not. Artur Arnström, f. 04, J. K. 26. — Övr. Karl Gunnar Borg, f. 00, J. K. 28.
    Hallands läns mellersta: 1 not. Arne Samuel Rimbert, f. 03, J. K. 27. — 2 not. Torsten Cervin, f. 01, J. K. 27. — Övr. Wilhelm Dalén, f. 04, J. K. 28. — Anders Olof Munckhammar, f. 03, J. K. 28.
    Hallands läns norra: 1 not. Karl Eber Lindblad, f. 95, J. K. 25; 1/1——30/6. — Erik Åberg, f. 01, J. K. 27; fr. 1/7 (2 not. 1/1). — 2 not. Erik Gustaf Svenonius, f. 01, J. K. 28; fr. 1/7. — Övr. Gunnar Forssenius, f. 03, J. K. 29; fr. 15/7.

 

Göteborgs och Bohus län.

 

    Askims, Hisings och Sävedals härads: Vik. domare Sten Vallqvist, f. 95, J. K. 19; 23/3 t. v., 1/6—15/8. — Bitr. domare Martin Lembke, f. 00, J. K. 22; ¼—30/6. — S. Vallqvist; fr. 1/7 — 1 not. Astrid Maria Holmquist, f. 02, J. K. 26; 1/1—15/2. — Folke Rolf August Elfving, f. 03, J. K. 26; 15/2—24/3 (2 not 1/1). — Gustaf Engelhart Gyllenhammar, f. 02, J. K. 27; 24/3—28/10 (2 not. 1/1) — Sven Olof Larsson, f. 05, J. K. 26; fr. 28/10 (1/1; 2 not. 25/3). — 2 not. Bo Adolf Knutsson Natt och Dag, f. 00, J. K. 27; 16/2—5/5 (1/1). — Nils August Hjalmar Swedberg, f. 02, J. K. 27; fr. 5/5 (1/1). — Rolf Johansson, f. 02, J. K. 28; fr. 29/10 (1/1). — Övr. Nils Gustaf Stjernberg, f. 02, J. K. 28; 1/1—5/5. — Helge Viktor Hellekant, f. 02, J. K. 28; 1/1—31/5. — Åke Wirséen, f. 04, J. K. 28. — Ernst Samuel Magnus de Maré, f. 04, J. K. 28. — Otto Leander, f. 98, J. K. 29; 2/1—5/5. — Carl Johan Svennegård, f. 03, J. K. 28; fr. 9/1. — Gunnar Georg Rådström, f. 06, J. K. 29; fr. 1/7. — Gustaf Wilhelm Blomstrand, f. 99, J. K. 27; fr. 26/8. — Carl Gustav Ekstedt, f. 06, J. K. 29; fr. 18/9.
    Inlands: 1 not. Sten Erland Lundberg, f. 03, J. K. 26; 1/1—22/4. — Erik Eberhard Sauter, f. 02, J. K. 26; fr. 22/4 (1/1). — Övr. Gunnar Andersson, f. 03, J. K. 28. — Karl Högstedt, f. 02, J. K. 29; fr. 20/9.
    Orusts och Tjörns härads: 1 not. Stig Yngve Randwer Wiberg, f. 03, J. K. 25; 1/1—30/6. — Henry Fredrik Friberg, f. 02, J. K. 27; fr. 1/7 (1/1). — Övr. Stig Palmer, f. 04, J. K. 28; fr. 1/10. — Eric Magnus Johnson, f. 00, J. K. 29; fr. 25/11.
    Sunnervikens: 1 not. Per Volrat Mikael Koch, f. 02, J. K. 26; 1/1—31/10. — Sven Eskil Lampers, f. 04, J. K. 28; 12/8—25/9 (1/1; 26/9; 2 not. fr. 1/11). — Herman Zetterberg, f. 04, J. K. 28; fr. 1/11 (2 not. 1/1). — Övr. Karl-Henry Fahlström, f. 06, J. K. 29; fr. 15/10.
    Norrvikens: Vik. domare Gustaf Adolf Bouveng, f. 95, J. K. 20; 23/9—15/10. — Birger Axelsson Lundberg, f. 90, J. K. 16, v. hhvd. 22; 16/10 t. v. — 1 not. Janne Emil Nikolaus Westlin, f. 03, J. K. 26; 1/1—31/5. — Nils Erik Axel

318 RÄTTSBILDADE BITRÄDEN I RIKETS DOMSAGOR ÅR 1929.Axelsson, f. 04, J. K. 27; fr. 1/6 (2 not. 1/1). — 2 not. Karl Jakob Edvin Boivie, f. 04, J. K. 28; fr. 1/6 (1/1). — Övr. Gustaf Ragnar Gustafsson, f. 03, J. K. 29; fr. 26/8.

 

Älvsborgs län.

 

    Marks: 1 not. Sven Erland Fredrik Ros, f. 01, J. K. 27; 1/1—19/8. — Anders Magnus Lind, f. 92, J. K. 17; fr. 20/8. — 2 not. Helge Georg Oscar Ericsson, f. 04, J. K. 27. — Övr. Erik Frick, f. 04, J. K. 28. — Gösta Teodor Hoff, f. 05, J. K. 29; fr. 15/10.
    Kinds och Redvägs härads: 1 not. Gösta Konrad Tidelius, f. 03, J. K. 25; 1/1—½. — Sven Birger Helge Sebastian Sjöstrand, f. 98, J. K. 26; ½—20/10 (2 not. 1/1). — Samuel Åseskog, f. 00, J. K. 26; fr. 20/10 (1/1; 2 not. ½). — 2 not. John Edvard Frostmark, f. 00, J. K. 29; fr. 20/10 (4/2). — Övr. Åke Ragnvald Sverker Åkesson-Segner, fr. 03, J. K. 29; fr. 6/8.
    Borås: Vik. domare Torsten Dufwa, f. 95, J. K. 20; 9/10—20/12. — 1 not. Arne Bertil Bergenholtz, f. 02, J. K. 26; 1/1—26/9. — Håkan Drake, f. 02, J. K. 27; fr. 26/9 (2 not. 1/1). — 2 not. Carl-Otto Björsell, f. 01, J. K. 28; fr. 26/9 (1/1). — Övr. Lennart Molin, f. 04, J. K. 28; fr. 30/4.
    Vättle, Ale och Kullings härads: 1 not. Carl Erik Täcklind, f. 02, J. K. 26; 1/1—30/6. — Allan Henning Valdemar Grauers, f. 01, J. K. 27; fr. 1/7 (2 not. 1/1). — 2 not. Anders Håkan Bjarne Rahm, f. 04, J. K. 27; fr. 1/7 (1/1). — Övr. Carl Alvar Daniel Perslow, f. 02, J. K. 28; fr. 10/3. — Gunnar Forssenius, f. 03, J.K. 29; 1/7—11/7.
    Flundre, Väne och Bjärke härads: Vik. domare Torsten Dufwa, f. 95, J. K. 20; 8/1—20/7. — Stig Anders Wilhelm Furster, f. 99, J. K. 22; 21/10—16/11. — 1 not. Oskar Arne Josefson, f. 02, J. K. 26. — 2 not. Bengt Erik Vilhelm Åkerstedt, f. 03, J. K. 27. — Övr. Per-Olof Lundgren, f. 04. J. K. 28.
    Nordals, Sundals och Valbo härads: Vik. domare Emil Bernhard Victor Severin, f. 89, J. K. 13, v. hhvd. 23. — 1 not. Georg Herbert Tyko Lundahl, f. 97, J. K. 26; 1/1—30/4. — Sune Charles Gustaf Wetterlundh, f. 04, J. K. 25; fr. 1/5 (2 not. 1/1). — 2 not. Einar Emanuel Weiss, f. 01, J. K. 26; fr. 1/5 (1/1). — Övr. Bo Karl Vilhelm Westhall, f. 05, J. K. 28. — Nils Lorentz Eklund, f. 04, J. K. 29; fr. 1/11.
    Tössbo och Vedbo härads: Vik. domare Torsten Arvid Gullström. f. 94, J. K. 18; 8/1—andra dagen efter riksdagens slut. — 1 not. Bertil Wirseen. f. 02, J. K. 25; 1/1—31/8. — Tage Levinson, f. 01, J. K. 26; fr. 1/9 (2 not. 1/1). — Eric Theodor Johansson, f. 97, J. K. 28; fr. 1/9 (1/1). — Övr. Sigurd Engelbrekt Nilsson, f. 02, J. K. 29; fr. 10/7.

 

Skaraborgs län.

 

    Vadsbo härads: 1 not. Pontus Einar Holmberg, f. 02, J. K. 27; 1/1—31/10. — Sten Erland Christofer von Hofsten, f. 04, J. K. 27; fr. 1/11 (2 not. 1/1). — 2 not. Gustaf Axel Wilhelm Ros, f. 01, J. K. 26; 1/1—28/2. — Olof Anders Viktor Söderström, f. 03, J. K. 28; fr. ⅓. — Erik Herman Siewertz, f. 01, J. K. 28; fr. 1/11 (7/1).
    Gudhems och Kåkinds härads: 1 not. Nils Henrik Brodén, f. 03, J. K. 26. — 2 not. Olle Larsson, f. 02, J. K. 27. — Övr. Sven Gustaf Albert Wannstedt, f. 01, J. K. 28.
    Vartofta och Frökinds härads: 1 not. Frank Hjalmar Zachau, f. 00, J. K. 26; 1/1—31/10. — Rolf Johan Engstrand, f. 05, J. K. 27; fr. 1/11 (2 not. 1/1). — 2 not. Georg Emanuel Nyberg, f. 00, J. K. 27; fr. 1/11 (1/6).
    Skånings, Vilske och Valle härads: 1 not. Karl-Erik Valfrid Johanson, f. 02, J. K. 26; 1/1 31/7. — Arne Willgodt Kullgren, f. 01, J. K. 27; fr. ⅛ (2 not. 1/1). — 2 not. Erik Harry Högberg, f. 00, J. K. 27; fr. ⅛ (1/1). — Övr. Josef Ewert Storm, f. 02, J. K. 28.
    Åse, Viste, Barne och Laske härads: 1 not. Lars Edvard Waller, f. 03, J. K. 26. — 2 not. Bertil Oscar Arvid Thuleson, f. 98, J. K. 26. — Övr. Kurt Gösta Leonard Graffman, f. 04, J. K. 29; fr. 30/5.

RÄTTSBILDADE BITRÄDEN I RIKETS DOMSAGOR ÅR 1929. 319    Kinnefjärdings, Kinne och Kållands härads: 1 not. Birger David Brandt, f. 03, J. K. 25; 1/1—31/5. — Eric Algot Ljunggren, f. 02, J. K. 27; fr. 1/6 (2 not. 1/1). — 2 not. Lars Axel Gustafsson Bennich, f. 03, J. K. 27; 1/6 (1/1). — Övr. Eric Gustav Annell, f. 03, J. K. 28; fr. ⅛.

 

Hovrätten över Skåne och Blekinge.

 

Blekinge län.

 

    Östra härads: Vik. domare Arnold Herrlin, f. 99, J. K. 25; 10/10—13/11. — Sven Ernberg, f. 97, J. K. 25; fr. 25/12. — 1 not. Tore Axel Emanuel Högsell, f. 01, J. K. 26; 1/1—30/6. — Carl Gustaf Nordin, f. 00, J. K. 27; fr. 1/7 (8/4). — Övr. Nils Peter Söderström, f. 00, J. K. 27; 1/1—15/4. — Erik Gustaf Mauritz Persson, f. 04, J. K. 29; ⅛—10/10.
    Medelstads härads: 1 not. Stig Otto Lorentz G:son Kaijser, f. 01, J. K. 25; 1/1—30/4. — Birger Roland Rutger Hugo Hedberg, f. 02, J. K. 26; fr. 1/5 (2 not. 1/1). — 2 not. Bengt Ivar Gierup, f. 02, J. K. 28; fr. 1/5 (1/1). — Övr. Erik Viktor Burling, f. 04, J. K. 28; fr. 1/9.
    Bräkne härads: 1 not. Sten Anders Körling, f. 01, J. K. 26; 1/1—30/6. — Gustaf Olof Fredrik Palmér, f. 99, J. K. 28; fr. 1/7 (14/1). — Övr. Inge Håkansson, f. 02, J. K. 29; fr. 5/11.
    Listers härads: 1 not. Inge Adolf Vilhelm Josefsson Fröberg, f. 02, J. K. 27. — Övr. Harald Gustav Adolf Nordholm, f. 03, J. K. 29; fr. 6/2.

 

Kristianstads län.

 

    Ingelstads och Järrestads härads: Vik. domare Arnold Herrlin, f. 99, J. K. 25; ¼—30/4, 27/5—24/6. — Bitr. domare Ernst Hugo Nohrlander, f. 92, J. K. 15, v. hhvd. 23; fr. 1/7. — 1 not. Carl Harry Carlsson, f. 99, J. K. 26; 1/1—31/3. — Gösta H. W. Hansson, f. 02, J. K. 26; fr. ¼ (2 not. 1/1). - 2 not. Knut Henrik Norström, f. 04, J. K. 25; fr. ¼ (1/1). — Övr. Hans Fritiof Thessner, f. 87, J. K. 28; 1/1—31/8. — Erik Rosencrantz, f. 02, J. K. 28.
    Gärds och Albo härads: 1 not. Curt Gösta Wilhelm Rydén, f. 99, J. K. 26. — 2 not. Lage Orvar Samuelson, f. 01, J. K. 27. — Övr. Evert Anders Helmer Persson, f. 05, J. K. 28; fr. 23/9. — Thore Staffan Kloow, f. 04, J. K. 29; fr. 4/11.
    Villands: Vik. domare Arnold Herrlin, f. 99, J. K. 25; 27/6—16/8. — 1 not. Nils Ivan Regner, f. 02, J. K. 26; 1/1—10/4. — Hans Gustav Carlsson, f. 98, J. K. 28; fr. 11/4 (2 not. 1/1).
    Östra Göinge: 1 not. Nils Hugo Viking Nilsson, f. 01, J. K. 26; 1/1—31/8. —Knut Gunnar Redstam, f. 00, J. K. 27; fr. 1/9 (2 not. 1/1). — 2 not. Johannes Henrik Törnvall, f. 98, J. K. 28; fr. 1/9 (1/1). — Övr. Åke Sylwan, f. 05, J. K. 29; fr. 1/6.
    Västra Göinge härads: Vik. domare Thure Johan Molt, f. 90, J. K. 16, v. hhvd. 21; 27/6—30/9. — Sven Axel Rönnqvist, f. 00, J. K. 22; 1/10—24/10, 11/11—24/11. — Bitr. domare Anders Gunnar Lindskog, f. 00, J. K. 24; 1/1—30/6. — 1 not. Folke Andersson, f. 00, J. K. 25; 1/1—31/3. — Torsten Huldén, f. 03, J. K. 27; fr. ¼ (2 not. 1/1). — 2 not. Göthe Liedholm, f. 04, J. K. 27; fr. ¼ (1/1). — Övr. Jarl Fröberg, f. 04, J. K. 28. — Åke Eckerström, f. 04, J. K. 29;fr. ¼. — Edvin Tufvesson, f. 03, J. K. 29; fr. 17/9. — Tore Ljungberg, f. 04, J. K. 29; fr. 14/12.
    Norra Åsbo härads: 1 not. Karl Erik Ferdinand Ardhe, f. 99, J. K. 26. —2 not. Gunnar Otto Eurenius, f. 05, J. K. 27. — Övr. Yngve Sedenius, f. 02, J. K. 28.
    Södra Åsbo och Bjäre härads: 1 not. Nils Gustaf Rudolf Lindh, f. 00, J. K. 26; 1/1—9/4. — Bengt Jacob Linders, f. 04, J. K. 26; fr. 10/4 (2 not. 1/1). — 2 not Henning Valfrid Nilsson, f. 05, J. K. 28; fr. 10/4 (1/1). — Övr. Erik Skoglund, f. 03, J. K. 28.

320 RÄTTSBILDADE BITRÄDEN I RIKETS DOMSAGOR ÅR 1929.Malmöhus län.

 

    Oxie och Skytts härads: Vik. domare Frans Karl Ivar Öhman, f. 03, J. K. 27; 5/12—18/12. — Bitr. domare Carl Helge Mathias Heüman, f. 98, J. K. 25. — 1 not. Tore Sven Pål Svenby, f. 02, J. K. 25; 1/1—12/3. — F. K. I. Öhman; 13/3—27/8 (2 not. 1/1). — Hans Arnold Johansen, f. 93, J. K. 27; fr. 28/8 (1/1; 2 not. 13/3). — 2 not. Eric Reinhold Witthoff, f. 99, J. K. 26; fr. 28/8 (1/1). — Övr. Erik Johan Teodor Eriksson, f. 01, J. K. 28; 1/1—8/8. — Allvar Vilhelm Ekstrand, f. 02, J. K. 28; 1/1—18/5. — Axel Ehrenfrid Harald Molin, f. 05, J. K. 28; 1/1—15/6. — Evert Anders Helmer Persson, f. 05, J. K. 28; 1/1—21/9. — Hans Fredrik Troil Ramel, f. 03, J. K. 28. — Nils Åke Wettermark, f. 03, J. K. 29; fr. 2/9. — Stig Erik Boström, f. 05, J. K. 29; fr. 14/10. — Henry Edvin Reinhold Knutsson, f. 05, J. K. 29; fr. 7/11.
    Torna och Bara härads: Vik. domare Per Elis Melander, f. 99, J. K. 23; 23/9—5/10. — 1 not. Sten Lindskog, f. 03, J. K. 26; 1/1—30/6. — Bo Vilhelm Pfannenstill, f. 03, J. K. 27; fr. 1/7 (2 not. 1/1). — 2 not. Hans Ingemansson, f. 05, J. K. 28; fr. 1/7. — Övr. Yngve Hansson, f. 04, J. K. 28. — Paul Grante, f. 99, J. K. 28; fr. 4/5. — Björn Tuneld, f. 04, J. K. 29; fr. 17/10. — Edvin Carleson, f. 03, J. K. 29; fr. 4/11.
    Vemmenhögs, Ljunits och Herrestads härads: Vik. domare Arnold Herrlin, f. 99, J. K. 25; 1/9—29/9. — 1 not. Stig Yngve Bertil Axelson Salomon, f. 03, J. K. 24; 1/1—30/6. — Gösta Jacobsson, f. 04, J. K. 27; fr. 1/7 (2 not. 1/1). — 2 not. Lars Gunnar Ohlsson, f. 05, J. K. 28; fr. 1/7 (1/1). — Övr. Erik Victor Burling, f. 04, J. K. 28; 14/1—⅜. — Tage Frigell-Nilsson, f. 05, J. K. 29; fr. 4/9. — Christian Edvard Lembke f. 05, J. K. 29; fr. 15/9.
    Färs härads: 1 not. Axel Bernhard Gottfrid Möller, f. 01, J. K. 24. — 2 not. Kurt Ernst Wulff, f. 06, J. K. 28. — Övr. Axel Gunnar Isaksson, f. 03, J. K. 28.
    Frosta och Eslövs: Bitr. domare Carl Ebbe Hugosson Hernlund, f. 91, J. K. 15, v. hhvd. 21. — Sven Sigurd Norrsell, f. 02, J. K. 26; ½—30/4 (1 not. 1/1). — 1 not. Rohl Båth, f. 03, J. K. 26; ½—19/11 (2 not. 1/1). — Nils Falk, f. 01, J. K. 27; fr. 20/11 (1/1; 2 not. ½). — 2 not. Albert Hans Hansson, f. 02, J. K. 27; fr. 20/11 (1/1). — Övr. Knut Anders Tofft, f. 03, J. K. 28; fr. ½. — Curt Valter Bergström, f. 04, J. K. 28. — Otto Trued Norell, f. 02, J. K. 27. — Herman Edvin Jensen, f. 96, J. K. 29; fr. 4/3. — Herbert Knut Weim, f. 02, J. K. 29; fr. 1/5. — Folke Per N. Guldstrand, f. 01, J. K. 29; fr. 16/12.
    Rönnebergs, Onsjö och Harjagers: Bitr. domare Ernst Hugo Nohrlander, f. 92, J. K. 15, v. hhvd. 23; 1/1—30/6. — Anders Gunnar Lindskog, f. 00, J. K. 24; fr. 1/7. — 1 not. Gösta Otto Verner Lindman, f. 89, J. K. 25; 1/1—27/10. — Emil Sigurd Ryde, f. 04, J. K. 25; fr. 28/10 (2 not. 1/1). — 2 not. Olof Ragnar Julius Laurin, f. 03, J. K. 28; fr. 28/10 (1/1). — Övr. Bo Leonard Nordström, f. 03, J. K. 28. — Nils Johan Baltzar Vult von Steyern, f. 00, J. K. 27; fr. ¼. — Bengt Alfred Neuman, f. 99, J. K. 29; fr. 15/11.
    Luggude härads: 1 not. Elam Wihlgott Tunhammar, f. 03, J. K. 25; 1/1—31/3. — Karl Gustav Gårdmark, f. 03, J. K. 27; fr. ¼ (2 not. 1/1). — 2 not. Eric Albert Andersson, f. 04, J. K. 27; fr. ¼ (1/1). — Övr. Hugo Magnus Digman, f. 05, J. K. 27. — Nils Albert Georg Nilsson, f. 02, J. K. 28. — Nils Ludvig Bertil Peyron, f. 05, J. K. 29; fr. 16/7.