Juridiska examina vårterminen 1930. Juris licentiatexamen har d. 30/5 1930 vid Uppsala universitet avlagts av förste kanslisekreteraren Israel Myrberg, göteb., f. i Uppsala 12/9 75, student där 96 och jur. utr. kand. där 31/1 02.
    Juris kandidatexamen har avlagts:

 

vid Uppsala universitet

den 31 jan. 1930 av:

 

    Karl Ture Ossian Grönwald, östg., f. i Norrköping 29/4 05, student där 17/5 23. — Petrus Julius Lidblom, norrl., f. i Ådals-Lidens förs. Västernorrlands 1. 10/12 92, student i Härnösand 29/5 15. — Lars Johan Erik Thorsell, söderm.-närk., f. i Sthm 13/2 02, student i Örebro 20/5 22. — Gustaf Johannes Thörnqvist, östg., f. i Grolanda förs. Skaraborgs l., 6/8 01, student i Linköping 29/5 22.

 

den 21 mars 1930 av:

 

    Eric Allgårdh, klm., f. i Kalmar 25/6 06, student där 8/6 25. — Matts Olof Chrysander, göteb., f. i Uppsala 7/1 05, student där 24/5 23. — Ragnar Torbjörn Ernfors, västm.-dala, f. i Uppsala 2/10 01, student där 22/5 20. — Karl Edvin Kangas, norrl. f. i Pajala förs. Norrbottens l. 15/9 00, student i Luleå 31/5 24. — Nils Vilhelm Kvarnström, västm.-dala, f. i Eskilstuna 4/9 00, student i Västerås 13/5 22. — Erik Gösta Johannes Lindström, norrl., f. i Burträsks förs. Västerbottens l. 17/5 06, student i Umeå 3/6 25. — Eric Söderlind, norrl., f. i Skellefteå landsförs. Västerbottens l. 30/5 06, student i Uppsala 24/5 24.

 

den 30 maj 1930 av:

 

    Lars Johan Alexanderson, norrl., f. i Gällivare förs. Norrbottens l. 1/5 02, student i Umeå 30/5 22. — Daniel Bergenudd, norrl., f. i Råneå förs. Norrbottens l. 1/10 03, student i Göteborg 19/6 24. — Carl Magnus Bertil Hagendahl, söderm.-närk., f. i Örebro 19/8 99, student i Sthm 10/5 19. — Karl Hugo Henkow, norrl., f. i Härnösand 5/7 08, student där 11/6 26. — Eric Yngve Humble, gästr.-häls., f. i Alfta förs. Gävleborgs l. 7/5 03, student i Hudiksvall 6/6 23. — Nils Olof Karell, uppl., f. i Uppsala 15/10 04, student där 24/5 23. — Gunnar Einar Larsson, göteb., f. i Göteborg 14/6 07, student där 20/5 26. — Axel

510 NOTISER.Einar Nordlander, gästr.-häls., f. i Gävle 17/9 03, student där 30/5 23. — Wilhelm Carl Filip Bogislaus von Schwerin, östg., f. i Malmö 5/10 04, student i Linköping 29/5 22.

 

vid Lunds universitet
den 31 jan. 1930 av:

 

    Sune Gustaf Vilhelm Granqvist, smål., f. i Ljungby förs. Kronobergs l. 27/12 03, student i Halmstad 1/3 23. — Gustaf Adolf Kroon, smål., f. i Älmhults förs. Kronobergs l. 6/11 06, student i Växjö 26/5. — Otto Harry Lindell, yst., f. i Trälleborg 8/11 03, student i Ystad 31/5 23. — Elin Bertha Maria Nilsson, hbg, f. i Hälsingborg 22/10 05, student där 8/6 25. — Rolf Arnold Seevers, göteb., f. i Örgryte förs. Göteborgs och Bohus l. 8/2 05, student i Göteborg 28/5 24.

 

den 28 febr. 1930 av:

 

    Bror Arvid Sture Petrén, ld, f. i Sthm 3/10 08, student där 12/5 25. — Sven Wilhelm Törner, västg., f. i Timmele förs. Älvsborgs l. 30/5, student i Skara 8/6 23.

 

den 31 mars 1930 av:

 

    Maria Linnéa Charlotta Ekelund, ld, f. i Mjölby förs. Östergötlands l., 9/2 05, student i Lund 13/1 25. — Lars Erik Theodor Holmberg, bl, f. i Karlskrona 29/7 89, student där 22/5 17. — Eva Maria Cecilia Malmgren, mlm, f. i Malmö 2/5 06, student där 19/5 25. — Folke Birger Gerhard Möller, krist., f. i Kristianstad 16/1 04, student där 22/5 23. — Torsten Sigvald Myrland, krist., f. i Oppmanna förs. Kristianstads l. 16/6 04, student i Kristianstad 14/5 24. — Cecil August Rausing, hbg, f. i Raus förs. Malmöhus l. 23/8 00, student i Hälsingborg 10/6 20.

 

den 31 maj 1930 av:

 

    Frilz Peter Herbert Borman, mlm, f. i Fosie förs. Malmöhus l. 16/3 04, student i Malmö 5/6 23. — Rolf Hjalmar Viktor Bruzelius, mlm, f. i Göteborg 21/9 05, student i Malmö 3/6 24. — Gunne Mårten Danielsson, hbg, f. i Örkelljunga förs. Kristianstads l. 12/10 06, student i Lund 30/5 25. — Per Anders Gösta Folmer, göteb., f. i Jörlanda förs. Göteborgs och Bohus l. 1/8 05, student i Göteborg 8/6 25. — Per Johan Torvald Haagen, mlm, f. i Nevishögs förs. Malmöhus l. 24/1 05, student i Malhmö 4/6 24. — Sture Einar Johansson, hbg, f. i Hälsingborg 4/6 05, student där 6/6 24. — Karl Erik Lage Knöös, hl., f. i Halmstad 18/1 08, student där 8/6 26. — Erik Holger Kristiansson, krist., f. i Osby förs. Kristianstads l. 30/3 03, student i Uppsala 27/5 25. — Carl Harald Sigurd Larsson, hl, f. i Södra Hestra förs. Jönköpings l. 8/11 07, student i Halmstad 8/6 25. — Lennart Albin Andreas Lindblad, mlm, f. i Malmö 17/4 04, student där 3/6 24. — Gösta Emanuel Ljungstrand, hbg, f. i Riseberga förs. Kristianstads l. 1/5 06, student i Lund 7/6 24. — Nils Carl Arvid Lüzell, mlm, f. i Lund 18/12 07, student i Malmö 10/6 26. — Tor Gustaf Löfberg, mlm, f. i Malmö 16/9 07, student där 4/6 24. — Klas Folke August Nilsson, hbg, f. i Södertälje 20/5 06, student i Hälsingborg 4/6 25. — Nils Edvin Nilsson, smål., f. i Vislanda förs. Kronobergs l. 2/12 00, student i Malmö 9/12 21. — Nils Emil Nilsson, mlm, f. i S. Ăsums förs. Malmöhus l. 18/3 01, student i Malmö 30/5 19. Stig Ragnar Odhnoff, yst., f. i Asks förs. Malmöhus l. 29/9 06, student i Lund 27/5 25. — Bengt Magnus Olson-Carle, ld, f. i Lund 20/2 07, student där 27/5 25. — Alf Gunnar Tuneld, ld, f. i Sthm 3/7 07, student i Lund 26/5 25. — Gösta Henrik Wiedesheim-Paul, mlm, f. i Köpenhamn 20/3 06, student i Malmö 3/6 24.

 

vid Stockholms högskola
den 31 jan. 1930 av:

 

    Hans Robert Berggren, f. i Sthm 28/11 06, student där 13/5 25. — Gert Gunnar Boëthius, f. i Malmö 6/8 04, student i Sthm 9/5 23. — Tage Roland Boström,

NOTISER. 511f. i Sthm 8/3 06, student där 11/5 25. — Nils Gustaf Torvald Carlsson, f. i Sthm 7/10 03, student där 11/5 22, dipl. fr. Handelshögskolan 18/12 24. — Carl Vilhelm Du Rietz, f. i Norrköping 16/1 06, student där 27/5 24. — Erik Ludvig Emanuel Ernberg, f. i Sthm 4/9 03, student där 13/5 22. — Erik Ivar Insulander, f. i Hölö förs. Södermanlands l. 27/8 05, student i Sthm 14/5 23. — Erland Knut Gustaf Ljungberg, f. i Sthm 15/11 04, student i Paris 24. — Siri Anita Masreliez, f. i Sthm 22/3 06, student där 13/5 24. — Uno Adolf Henrik Murray, f. i Göteborg 2/1 05, student där 2/6 23. — Birgit Nyström, f. i Sthm 24/4 04, student där 16/5 23. — Bernt Hugo Santesson, f. i Asarums förs. Blekinge l. 1/4 98, student i Lund 9/12 18, dipl. fr. Handelshögskolan 00. — Lars Erik Staaff, f. i Ströms förs. Jämtlands l. 16/6 06, student i Östersund 23/5 25. — Carl Eric Gustafsson Törngren, f. i Sthm 22/8 06, student där 12/5 24.

 

den 8 mars 1930 av:

 

    Kurt-Allan Belfrage, f. i Sthm 27/8 07, student där 12/5 25. — Sven Fredrik Berglund, f. i Luleå 17/8 04, student i Linköping 3/6 24. — Anders Gillis Bodén, f. i Vadstena 13/12 05, student i Sthm 10/5 24. — Sven Boström, f. i Sthm 8/7 04, student i Saltsjöbaden 15/5 23. — Edith Stina Bökberg, f. i Hälsingborg 12/10 03, student där 8/6 25. — Erik Gösta Åkerlund, f. i Sthm 31/5 04, student där 15/6 22. — Nils Wilhelm Öström, f. i Sthm 27/3 05, student där 10/5 24.

 

den 12 april 1930 av:

 

    Leif Delling Cassel, f. i Sthm 8/12 06, student i Djursholm 14/5 25. — Nils August Collin, f. i Nizza 15/3 03, student i Sthm 11/5 22. — Gustaf Torsten Eriksson, f. i Härnösand 2/12 06, student i Sthm 19/6 25. — Arne Halvar Natanael Kriström, f. i Umeå 3/3 05, student där 4/6 24. — Ragnar Daniel Alexander Lindström, f. i Karlskrona 11/10 00, student där 31/5 19. — Nils Harry Pihl, f. i Hammarby förs. Sthms l. 15/7 04, student i Sthm 5/5 22. — Folke Rikard Råberg, f. i Kalmar 10/9 00, student där 21/5 19, fil. mag. i Uppsala. — Birger Vilhelm Emanuel Svedenborg, f. i Hälsingborg 15/12 03, student i Skövde 2/6 22, fil. kand. — Sven Valter Stålberg, f. i Sura förs. Västmanlands l. 2/l 05, student i Sthm 15/6 22. — Edvard Harald Thyberg, f. i Sunna förs. Värmlands l. 1/4 05, student i Karlstad 23/5 23. — Fritz Arvid August C:son Ulrich, f. i Sthm 12/9 04, student där 12/5 23.

 

den 31 maj 1930 av:

 

    Sten Theodor Stensson Ankarcrona, f. i Sthm 10/10 04, student där 14/5 23. Ante Olof Beck-Friis, f. i Skövde 1/8 05, student där 4/6 23. — Per Einar Bucht, f. i Arjeplougs förs. Norrbottens l. 8/5 93, student i Strängnäs 17/5 12. Birger Carle, f. i Torsås förs. Kalmar l. 16/12 03, student i Kalmar 30/5 24. Hakon Reinhold Frodi, f. i Marstrand 19/7 94, student i Göteborg 31/5 13.Carl Åke Halldin, f. i Sthm 30/1 02, student där 13/5 21. — Fritz Evald Helmer, f. i Karlstads landsförs. 30/7 04, student i Karlstad 18/5 23. — Carl Ingemar Bo Holmqvist, f. i Värnamo 17/9 06, student i Jönköping 12/6 25. — Edvard Fredrik Torgny Johansson, f. i Sthm 15/7 05, student där 12/5 24. — Artur Elof Fritjof Richard Lejman, f. i Jönköping 19/3 07, student där 13/6 25.
    Juris kandidatexamen har under vårterminen 1930 alltså avlagts vid Uppsala universitet av 20, vid Lunds universitet av 33 och vid Stockholms högskola av 51 personer.

512 NOTISER.    Kansliexamen har under vårterminen avlagts vid Lunds universitet av 4 och vid Stockholms högskola av 11 personer. Vid Uppsala universitet har under terminen ingen avlagt denna examen.