Dödsfall. Ombudsmannen i järnvägsstyrelsen Claes Axel Hallström avled 9 nov. 1933. Född 1869 i Floda, Södermanlands l., avlade han studentex. 1887 och hovrättsex. 1891. Han blev 1897 distrikssekreterare och ombudsman vid S.J:s IV distr. och 1914 järnvägsstyrelsens ombudsman. Åren 1899—1909 var han auditör vid Norrlands artilleriregemente.
    Hovrättsnotarien Nils Magnus Elliot avled i Stockholm 17 nov. 1933. Han var född 1876, avlade studentex. i Sthm 1894 och hovrättsex. i Uppsala 1900. Sedan 1917 har han varit notarie i Svea hovrätt.
    Advokaten Sven Axel Helge Ruuth avled i Eskilstuna 18 nov. 1933. Född i Västerås 1885, blev han student därstädes 1905 och jur. kand. i Uppsala 1911. Efter tingstjänstgöring samt tioårig anställning å advokatbyrå i Sthm öppnade han 1927 egen byrå i Eskilstuna. Sedan 1922 tillhörde han Sveriges advokatsamfund.
    F. d. rådmannen Klas Gustaf Tiberg avled 25 nov. 1933. Född i Dörby, Kalmar l., 1847, avlade han mogenhetsex. i Kalmar 1866 och hovrättsex. i Uppsala 1877. Han erhöll vice häradshövdingetiteln 1879, blev s. å. brottmålsnotarie i Visby och 1881 rådman därstädes. Under lång tid var han auditör vid Gotlands regemente och ombudsman hos Gotlands hypoteksförening.
    Vice häradshövdingen Albert Broomé avled i Sthm 23 dec. 1933. Han var född i Lund 1861, blev student därstädes 1880 och avlade hovrättsex. i Lund

 

NOTISER. 1091886. Efter fullbordad tingstjänstgöring blev han vice häradshövding 1889 och öppnade året därpå advokatbyrå i Lund. Han tog verksam del i stadens kommunala liv såsom stadsfullmäktig, ordf. i drätselkammaren m. m. År 1908 överflyttade han såsom ombudsman i Svenska sockerfabriksaktiebolaget till Sthm, där han även några år var medlem av stadsfullmäktige. Åren 1916 —26 var han direktör för Svenska sockerfabriksaktiebolaget och tillhörde även därefter dess styrelse liksom han var medlem av flera andra bolagsstyrelser. Åren 1899 — 1912 tillhörde han styrelsen för Sveriges advokatsamfund.