Carl Björling †. Sedan detta häfte redan uppsatts i tryck, ingår underrättelse att professorn i civilrätt vid Lunds universitet C. G. Björling d. 14 mars 1934 avlidit. SvJT vill i nästa häfte återkomma med några minnesord.