VIKARIERANDE OCH

BITRÄDANDE DOMARE,

SEKRETERARE SAMT

RÄTTSBILDADE BITRÄDEN I

RIKETS DOMSAGOR UNDER ÅR

1933.

 

    Förteckningen har uppgjorts av aktuarien G. S. GROTH med ledning av dels uppgifter som av red. införskaffats från hovrätterna rörande vikarierande domare och biträden för uppläggande av nya fastighetsböcker (Fastighb.), dels uppgifter i de från domsagorna till Statistiska centralbyrån avlämnade arbetsredogörelserna rörande biträdande domare, sekreterare och rättsbildade biträden. Vikarierande domare, som, då de erhöllo vikariatförordnande, innehade anställning såsom biträdande domare, sekreterare eller rättsbildat biträde i den domsaga förordnandet avsåg, hava icke upptagits i förteckningen liksom icke heller vikarier för biträdande domare eller sekreterare. Biträden, som icke innehaft förordnande för uppläggande av nya fastighetsböcker eller såsom förste eller andre notarie, betecknas såsom Övr. I fall då en person innehaft samma anställning såsom biträdande domare, sekreterare eller biträde i en domsaga under flera perioder under redogörelseåret, har vid angivande av anställningstiden hänsyn tagits allenast till första dagen i den första perioden och sista dagen i den sista perioden. Datum inom parentes vid förste eller andre notarie avser tidpunkt, då han börjat tjänstgöra såsom extra notarie under året.

 

Svea hovrätt.
Stockholms län.


    Norra Roslags domsaga: 1 not. Hans Hermans, f. 03, J. K. 30; 1/1—31/8. — Åke Wikström, f. 07, J. K. 31; fr. 1/9 (2 not. 1/1). — 2 not. Mikael Inge Carl Henrik Nordlander, f. 09, J. K. 30; fr. 1/9 (1/1). — Övr. Kjell Arne Ericsson, f. 09, J. K. 33; fr. 28/8.
    Mellersta Roslags: 1 not. Carl Magnus Bertil Hagendahl, f. 99, J. K. 30. — 2 not. Johan Herbert Bengtsson, f. 98, J. K. 31. — Övr. Hilding Eek, f. 10, J. K. 33; fr. 31/1.
    Stockholms läns västra: 1 not. Nils Gustaf Torwald Carlsson, f. 03, J. K. 30; 1/1—16/6. — Curt Arthur Ludvig Häggmark, f. 07, J. K. 30; 17/6—30/11 (2 not. 1/1). — Sven Erik Forsberg, f. 07, J. K. 31; fr. 1/12 (1/1, 2 not. 17/6). — 2 not. Gustaf Reuterskiöld, f. 07, J. K. 31; fr. 1/12. — Övr. Arvid Fredrik Ribbing, f. 08, J. K. 32. — Sten Theodor Stensson Ankarcrona, f. 04, J. K. 30. — Hans Gunnar Lindskog, f. 07, J. K. 33; fr. 7/3. — Fritz Jacob Trägårdh, f. 10, J. K. 33; fr. 16/8.
    Södra Roslags: Vik. domare Bernt Bertil Unger, f. 02, J. K. 26; 12/2—31/3. — Herbert Ottokar Beckman, f. 93, J. K. 18; v. hhvd 23; vårtinget. — Nils Daniel Viklund, f. 05, J. K. 27; januari. — Chef för inskrivningsavdelningen Johan Ruben Oswald Ljungwaldh, f. 94, J. K. 21. — Sekr. Fritz Harry Ivrell, f. 00, J. K. 25; fr. 1/11. — 1 not. Bertil David von Heijne, f. 03, J. K. 30; 1/1 — 15/9. — Wilhelm Carl Philip Bogislav von Schwerin, f. 04, J. K. 30. — Nils Erik Hedfeldt, f. 08, J. K. 31; fr. 16/9 (2 not. 1/1). — 2 not. Gösta Vilhelm Eriksson, f. 00, J. K. 31. — Arvid Birger Johansson, f. 04, J. K. 32; fr. 16/9 (1/1). — Övr. Nils Bertil Enblom, f. 04, J. K. 31; 1/1—15/6. — Tage Carl August Silfverskiöld, f. 09, J. K. 32; 1/1—10/8. — Ivar Johan Olof Norder, f. 09, J. K. 32; 1/1—14/9. Folke Anders Georg Hagström, f. 01, J. K. 29. — Carl Gustaf Yngve Carlson, f. 04, J. K. 32. — Carl Gustaf Herman von Axelsson, f. 08, J. K. 33; 1/2—31/3. — Artur Johan August Olsson, f. 04, J. K.33; 6/2—21/10. — Gunnar Mac Dowell Pihlström, f. 07, J. K. 33; fr. 25/2. — Erik Adolf Sjöman, f. 05, J. K. 33; fr. 29/5. — Hans Henrik Gustaf Edmund von Essen, f. 04, J. K. 33; fr. 14/7. — Alf Haglund, f. 10, J. K. 33; 1/8—28/9. — Sten Karl Olof Lennart Lindquist, f. 07, J. K. 33; fr. 30/8. — Curt Adolf Werner, f. 05, J. K. 33; fr. 7/11. — Harry Emanuel Säfwenberg, f. 03, J. K. 33; fr. 13/11. — Karl Sven Martin Torsten Wedleff, f. 05, J. K. 33; fr. 1/12.

 

214 RÄTTSBILDADE BITRÄDEN I RIKETS DOMSAGOR ÅR 1933.    Sollentuna och Färentuna härads: Vik. domare Gösta Gabriel Thulin, f. 05, J. K. 28; 20/3—1/4, 14/4—30/4 (bitr. domare 11/5—30/6, sekr. 1/7—2/8). — Olof Anders Viktor Söderström, f. 03, J. K. 28; 1/5—30/6, 1/7—4/7, 22/7—2/8 (bitr. domare 1/1—30/4, sekr. 3/8—19/12). — Hugo Andreas Söderström, f. 96, J. K. 21assessor 31; 3/s—31/10. — Sekr. Bernt Bertil Unger, f. 02, J. K. 26; fr. 20/12. — 1 not. Bengt Gustaf Landahl, f. 06, J. K. 29; 1/1—14/2. — John Henry Rooth, f. 06, J. K. 29; 15/2—17/9 (2 not. 1/1). — Isidor Reisenman, f. 06, J. K. 31; fr. 18/9 (1/1, 2 not. 15/2). — 2 not. John Eyvind Cappelen Carlbom, f. 98, J. K. 31; 1/1—30/6. — Otto Ingemar Ullman, f. 08, J. K. 32; fr. 1/7 (1/1). — Hans Hjalmar Jacobson, f. 05, J. K. 32; fr. 18/9 (1/1). — Övr. Gustaf Tage Evers, f. 07, J. K. 32; 1/1—31/1. — Berndt Allan Nordenstam, f. 04, J. K. 32; 1/1—31/3. — Carl-Axel Åkerman, f. 05, J. K. 31; 1/1—17/5. — Henrik Sixten Hersson, f. 03, J. K. 29; 1/1—6/8. — Valter Ivar Sterner, f. 06, J. K. 32; 1/1 — 17/10. — Lennart Erik Nylund, f. 07, J. K. 33; fr. 31/1. — Brita Ulrika Härden, f. 08, J. K. 32; 13/2—30/11.— Gösta Gunnar Ekelund, f. 07, J. K. 33; fr. 6/3. — Erik Gilbertsson Melin, f. 09, J. K. 33; fr. 22/3. — Björn Marcus, f. 07, J. K. 33; fr. 30/5. — Sigurd Erik Lind, f. 08, J. K. 33; 3/7—30/9. — Gunnar Nachmanson, f. 08, J. K. 33; fr. 15/9. — Anna Signe Torborg Torstensson, f. 07, J. K. 33; fr. 14/11. — Anders Verner Bååthe, f. 06, J. K. 33; fr. 18/12.

    Södertörns: Bitr. domare Tor Alfred Bexelius, f. 03, J. K. 28; 1/1—30/6. — Herbert Ottokar Beckman, f. 93, J. K. 18, v. hhvd 23; fr. 28/8. — Sekr. Sven Romanus, f. 06, J. K. 29; fr. 1/7. — 1 not. Nils Wilhelm Öström, f. 05, J. K. 30; 1/1—15/2. — Tore Schaffer, f. 04, J. K. 30; 16/2—26/8 (2 not. 1/1). — Oscar Carolson, f. 04, J. K. 31; fr. 27/8 (2 not. 1/1). — 2 not. Carl Gustaf Wilhelm Spens f. 02, J. K. 31; fr. 16/2. — Bo Sterner, f. 07, J. K. 31; fr. 28/8 (1/1). — Övr. Ivar Wahren, f. 09, J. K. 32; 1/1—27/3. — Bror Otto Conrad Cedercrantz, f. 05, J. K. 32; 1/1—31/3 — Bernt Nilsson, f. 04, J. K. 28; 1/1—3/7. — Carl Oswald Westerberg, f. 04, J. K. 31; 1/1—15/7. — Nils Anders Bertil Tengfors, f. 06, J. K. 33; 1/1—31/7.— David Nikolaus Nilsson, f. 06, J. K. 32; 1/1—10/9. — Arthur Fredrik Henrik Boström, f. 07, J. K. 32; 1/1—14/9. — Ernst Gunnar Wigart, f. 00, J. K. 31; 1/1—7/10. — Eric Anton Karlöf, f.06, J. K. 31. — Harry Mauritz Glauman, f. 07, J. K. 32. — Gunnar Smedman, f. 04, J. K. 30. — Karl Wykman, f. 06, J. K. 32. — Anna Stina Hasselrot, f. 06, J. K. 32. — Gustaf Harald Siedman, f. 96, J. K. 31; 11/1—30/6. — John Wilhelm Löf, f. 98, J. K. 31; 1/2—30/6. — Karl Gösta Masreliez, f. 09, J. K. 33; 11/4 — 3/6. — Bengt Axel Georg Nolkrantz, f. 05, J. K. 33; 8/5 — 20/12. — Karl Bengt Tore Petré, f. 06, J. K. 33; fr. 7/6. — Nils Bergö, f. 05, J. K. 33; fr. 8/6. — Sixten Ahlbom, f. 05, J. K. 29; fr. 1/8.

 

Uppsala län.


    Uppsala läns södra: Bitr. domare Eskil Gustaf Young, f. 92, J. K. 14.v. hhvd 22; 1/1—30/6 (sekr. fr. 1/7). — 1 not. Karl Bengt Sivander, f. 05, J. K.30; 1/1—30/9. — Åke Verner Lundgren, f. 05, J. K. 31; fr. 1/10 (2 not. 1/1). — 2 not. Erik Sixten A:son Leijonhufvud, f. 07, J. K. 32; fr. 1/10 (1/1). — Övr. Per Olof Ekelöf, f. 06, J. K. 32; 1/1—1/9. — Nils Johan Conrad Arnstedt, f. 09, J. K. 32; 1/1—31/10. — Carl Hakon Eugén Tydén, f. 06, J. K. 33; fr 3/4. — Karl Severin Beth Ljungman, f. 09, J. K. 33; fr. 1/6. — Nils Edvard Ihre, f. 10, J. K. 32; 15/8—11/11. — John Nils Henrik Tyrén, f. 04, J. K. 33; fr. 9/10. — Folke Olof Aschberg, f. 05, J. K. 33; fr. 16/10.
    Uppsala läns norra: Fastighb. Herved-Ulf Olof Herluf af Trolle, f. 05, J. K. 27; 3/7—2/8. — 1 not. Bo Sten Bosson Leijonhufvud, f. 08, J. K. 31; 1/1—24/9. — Nils Gustaf Jansson, f. 04, J. K. 30; fr. 25/9. — 2 not. Per Johan Gösta Svensson Hagströmer, f. 08, J. K. 31. — Övr. Folke Fredrik Schmidt, f. 09, J. K. 31. — Sigurd Dennemark, f. 11, J. K. 32; 11/1—4/10. — Israel Karl Gustaf Eugène Lagerfelt, f. 09, J. K. 32; 16/1—20/4. — Karl Erik Nygren, f. 10, J. K. 33; 17/8—16/12. — Karl Johan Elis Sidenbladh, f. 10, J. K. 33; fr. 15/9. — Bertil Adolfsson, f. 06, J. K. 33; fr. 22/11.

 

Södermanlands län.


    Nyköpings: Fastighb. David Vincent Ekholm, f. 01, J. K. 27; 24/10 — 23/12. — 1 not. Ernst Harry Gombrii, f. 01, J. K. 29; 1/1—30/4. — Stig Wilhelm

 

RÄTTSBILDADE BITRÄDEN I RIKETS DOMSAGOR ÅR 1933. 215Knutsson Reuterswärd, f. 07, J. K. 30; fr. 1/5 (2 not. 1/1). — 2 not. Anders Fredrik (Fred) Mikael Fant, f. 07, J. K. 32; fr. 1/5 (1/1). — Övr. Gösta Hjalmar Liljebäck, f. 08, J. K. 32; fr. 6/4.
    Oppunda och Villåttinge härads: Fastighb. Inge Bergström, f. 06, J. K. 29; fr. 20/11. — 1 not. Sven Boström, f. 04, J. K. 30; 1/1—15/1. — Carl Gösta Nisser, f. 05, J. K. 30; 16/1—31/8 (2 not. 1/1). — Hans Herman Wihlborg, f. 06, J. K. 31; fr. 1/9 (1/1, 2 not. 16/1). — 2 not. Gerdt Harald Ingemar Broman, f. 05, J. K. 32; fr. 1/9 (1/1). — — Övr. Sture Lindgren, f. 10, J. K. 33; fr. 31/5.
    Livgedingets: 1 not. Karl Holger Lennerthson, f. 06, J. K. 30. — 2 not. Johan Olof Beck-Friis, f. 06, J. K. 31. — Övr. Börje Magnus Falker, f. 05, J. K. 32. — Fritz Torsten Emil von Schultz, f. 06, J. K. 33; fr. 1/10.

 

Gotlands län.


    Gotlands norra härads: Vik. domare Herved-Ulf Olof Herluf af Trolle, f. 05, J. K. 27; 17/8—2/9. — 1 not. Nils Rune Brolin, f. 06, J. K. 30; 1/1—5/8. — Olof Wiman, f. 08, J. K. 31; fr. 7/8 (2 not. 1/1). — 2 not. Uno Starck, f. 07, J. K. 32; fr. 7/8 (1/1). — Övr. Thor Erik Ödin, f. 08, J. K. 33; fr. 1/6.
    Gotlands södra härads: 1 not. Edvard Fredrik Torgny Johansson, f. 05, J. K. 30; 1/1—15/5. — Sven Ebbe Tor Isberg, f. 05, J. K. 31; fr. 15/5. — Övr. Oskar Folke Magnus Svensson, f. 07, J. K. 32; fr. 10/8.

 

Värmlands län.


    Östersysslets: 1 not. Folke Richard Råberg, f. 00, J. K. 30; 1/1 — Elis Herman Dahlin, f. 07, J. K. 31; 1/3—30/6 (2 not. 1/1). — Axel Gunnar Söderlund, f. 04, J. K. 31; fr. 1/7 (21/6). — Övr. Erik Olof Helge Fryxell, f. 02, J.K. 32.
    Mellansysslets: Fastighb. Gösta Uno Schirén, f. 04, J. K. 27; 16/10—15/12. — 1 not. Thord Gustaf Osterman, f. 03, J. K. 29; 1/1—14/4. — Gustaf Olof Rosenqvist, f. 07, J. K. 31; fr. 15/4 (2 not. 1/1). — 2 not. Erik Rönquist, f. 08, J. K. 32; fr. 15/4 (1/1). — Övr. Gösta Hjalmar August Frisell, f. 99, J. K. 31; 1/1—1/4. — Allan Richard Enström, f. 07, J. K. 33; fr. 15/4.
    Södersysslets: 1 not. Anders Gillis Bodén, f. 05, J. K. 30; 1/1—30/6. — Nils-Bertil Gustaf Eckerbom, f. 06, J. K. 31; fr. 1/7 (2 not. 1/1). — 2 not. Oscar Ferald Wilhelm Törsleff, f. 06, J. K. 32; fr. 1/7 (1/1). — Övr. Karl Anders Viktor Sernström, f. 06, J. K. 33; fr. 24/7.
    Nordmarks härads: Vik. domare Nils Ragnar Vilhelm Lundberg, f. 05, J. K. 28; 8/8—31/3. — 1 not. Gert Gunnar Boëthius, f. 04, J. K. 30. — Övr. Manfred Nils Gustaf Petersson, f. 01, J. K. 31. — Curt Wilhelm Mellander, f. 06, J. K. 33; fr. 4/7.
    Jösse: Vik. domare Nils Ragnar Vilhelm Lundberg, f. 05, J. K. 28; 20/11—21/12 (fastighb. 25/10—19/11). — Fastighb. Sture Mauritz Svensson, f. 03, J. K. 27; 10/2—11/3. — 1 not. Lars-Erik Forssman, f. 05, J. K. 30; 1/1—31/10. — Sven Gösta Ekblom, f. 07, J. K. 31; fr. 1/11 (2 not. 1/1). — 2 not. Nils Georg Valdemar Valdenström, f. 05, J. K. 32; fr. 1/11 (1/1). — Övr. Carl Åke Hasselrot, f. 09, J. K. 33; fr. 9/6.
    Fryksdals härads: Vik. domare Carl Axel Bertil Koch, f. 05, J. K. 26; 1/1—30/6. — Karl Erik Alexanderson, f. 06, J. K. 28; fr. 1/8. — 1 not. Fritz Evald Helmer, f. 04, J. K. 30; 1/1—31/5. — Sven Olof Englund, f. 06, J. K. 30; fr. 1/6 (2 not. 1/1). — 2 not. Daniel Ekelund, f. 10, J. K. 33; fr. 1/6 (1/2).
    Älvdals och Nyeds: 1 not. Olof Karl Axel Alexanderson, f. 07, J. K. 30; 1/1—9/6. — Hugo Karl Eije Mossberg, f. 08, J. K. 31; fr. 10/6 (2 not. 1/1). — 2 not. Anders Verner Wadell, f. 07, J. K. 32; fr. 10/6 (1/1). — Övr. Sven Erik Henry Malm, f. 09, J. K. 33; fr. 18/9.

 

Örebro län.


    Östernärkes: 1 not. Per Mauritz Siösteen, f. 05, J. K. 29; 1/1—15/7. — Ernst Eugène Viroulet-Fagerström, f. 05, J. K. 30; fr. 16/7 (2 not. 1/1). — 2 not. Gösta Elias Fries, f. 07, J. K. 31; fr. 16/7 (1/1). — Övr. Carl Lennart

 

216 RÄTTSBILDADE BITRÄDEN I RIKETS DOMSAGOR ÅR 1933.Ros, f. 07, J. K. 33; 8/3—31/7. — Harold Ryott-Iohnson, f. 10, J. K. 33; fr. 1/7. — Gustaf Torsten Roupe, f. 07, J. K. 33; fr. 18/9.
    Västernärkes: Vik. domare Birger Jacobsson, f. 90, J. K. 15, v. hhvd 21; 1/1—11/3. — 1 not. Steffan Otto Trysén, f. 05, J. K. 29; 1/1—31/3. — Lars Johan Erik Thorsell, f. 02, J. K. 30; fr. 1/4 (2 not. 1/1). — 2 not. Kurt Julius Mauritzon, f. 05, J. K. 30; 1/4 (1/1). — Övr. John Herbert Marmén, f. 01, J. K. 32. — Alf Haglund, f. 10, J. K. 33; 1/6—24/6. — Sven Olof Anund Nordell, f. 07, J. K. 33; fr.
    Nora: Fastighb. Kurt Gösta Leonard Graffman, f. 04, J. K. 29; 1/10—30/11. — 1 not. Alf Erik Eliason, f. 06, J. K. 31. — 2 not. Carl-Axel Natanael Block, f. 06, J. K. 31. — Övr. Oscar Einar Mauritz Schöldström, f. 06, J. K. 32.
    Lindes: 1 not. Nils Gustaf Jansson, f. 04, J. K. 30; 1/1—30/6. — Curt Sigvard Carlon, f. 08, J. K. 31; fr. 1/7 (2 not. 1/1). — 2 not. Hans Georg Rigasvon Euler-Chelpin, f. 08, J. K. 32; fr. 1/7.


Västmanlands län.


    Västmanlands västra: 1 not. Sven Johan Mauritz Strömberg, f. 05, J. K. 30. — 2 not. Gustav Gillis Ragnvald Sandwall, f. 08, J. K. 29. — Övr. Gunnar Alfred Jonas Lindh, f. 04, J. K. 29; 1/1 — 31/8. — Göran Fredrik von Otter, f. 07, J. K. 32.
    Västmanlands mellersta: Vik. domare Hugo Magnus Digman, f. 05, J. K. 27; 8/5—10/6. — Fastighb. Einar Mauritz Holm, f. 04, J. K. 28; fr. 15/11. — 1 not. Fritz Arvid August Carlsson Ulrich, f. 04, J. K. 30; 1/1 — 10/12. — Nils Teodor Holmer, f. 06, J. K. 32; fr. 11/12 (2 not. 1/1). — 2 not. Carl Thjelvar Hedberg, f. 09, J. K. 32; fr. 11/12 (1/1). — Övr. Hugo Hellqvist, f. 07, J. K. 33; 7/11—17/12.
    Västmanlands östra: 1 not. Nils Olof Karell, f. 04, J. K. 30; 1/1—11/12. — Gustaf Tage Evers, f. 07, J. K. 32; fr. 12/12 (1/2, 2 not. 6/2). — 2 not. Hilding Einar Joachim Sjöwall, f. 08, J. K. 31; 1/1—5/2. — Ivar Ahlström, f. 09, J. K. 32; fr. 12/12 (1/1).


Kopparbergs län.


    Falu: Vik. domare Nils Ragnar Vilhelm Lundberg, f. 05, J. K. 28; 6/2—25/2. — Bitr. domare Karl Arvid Swartling, f. 93, J. K. 18, v. hhvdstitel 28; 1/1—2/1. — Nils Olof Bärnheim, f. 94, J. K. 19, v. hhvds titel 28; 3/1—30/6 (sekr. fr. 1/7). — 1 not. Gunnar Adolf Christianson, f. 04, J. K. 30. — 2 not. Carl Folke Eriksson, f. 07, J. K. 31. — Övr. Gösta Hjalmar Liljebäck, f. 08, J. K. 32; 1/1—31/3. — Johan Martin Egerborg, f. 02, J. K. 33; fr.24/4. — Erik Ture Rickard Stenemark, f. 06, J. K. 33; fr. 1/7.
    Hedemora: 1 not. Jerker Eriksson Uggla, f. 05, J. K. 30. — 2 not. Karl Martin Westlund, f. 05, J. K. 31. — Övr. Bror Otto Conrad Cedercrantz, f. 05, J. K. 32; fr. 3/4. — Stig David Nylund, f. 08, J. K 33; fr. 6/11.
    Västerbergslags: Vik. domare Sture Mauritz Svensson, f. 03, J. K. 27; 27/3—22/4 (fastighb. 1/5—30/6). — 1 not. Gustaf Alexis Askergren, f. 07, J. K. 31.— 2 not. Per Arvid Hjalmar Ancker, f. 06, J. K. 32. — Övr. Rolf Gunnar Victorin, f. 07, J. K. 32.
    Nås och Malungs: 1 not. Eric Gösta Malcolm Wennerholm, f. 03, J. K. 29; 1/1—1/7. — John Eyvind Cappelen Carlbom, f. 98, J. K. 31; fr. 1/7. — 2 not. Axel Gunnar Söderlund, f. 04, J. K. 31; 1/1—21/6. — Per Gösta Hanning, f. 06, J. K. 32; fr. 21/6. — Övr. Sten Gustaf Emil Tobiesson, f. 10, J. K. 33; fr. 1/7.
    Nedansiljans: 1 not. Olof Åke Thorell, f. 06, J. K. 30; 1/1—30/11. — Nils Gabriel Anrep, f. 08, J. K. 31; fr. 1/12 (2 not. 1/1). — 2 not. Tage Karl August Silfverskiöld, f. 09, J. K. 32; fr. 1/12 (20/8). — Övr. Boo Stenbäck, f. 01, J. K. 27; 5/1—22/6.
    Ovansiljans: Bitr. domare Bo Erik Christer Turén, f. 92, J. K. 18, v. hhvdstitel 28; 1/1—30/6 (sekr. fr. 1/7). — 1 not. Sune Lundborg, f. 03, J. K. 31; 1/1—16/11. — Torsten Sigvard Arén, f. 07, J. K. 31; fr. 17/11 (2 not. 1/1). — 2 not. Nils Karl Wilhelm Berggren, f. 08, J. K. 32; fr. 17/11 (1/1). — Övr. Nils Einar Gottliebsson, f. 09, J. K. 33; fr. 23/9.

 

RÄTTSBILDADE BITRÄDEN I RIKETS DOMSAGOR ÅR 1933. 217Gävleborgs län.


    Gästriklands östra: 1 not. Bertil Erik Gustaf Leksell, f. 06, J. K. 30. — 2 not. Carl Robert Vilhelm Rosenberg, f. 08, J. K. 31. — Övr. Hans Eugen Boalt, f. 09, J. K. 33; fr. 10/4.
    Gästriklands västra: 1 not. Axel Ejnar Nordlander, f. 03, J. K. 30; 1/1—31/3. — Karl Åke Mattias Pihlgren, f. 06, J. K. 30; fr. 1/4 (1/1). — Övr. Axel Georg Tage Blomér, f. 06, J. K. 32. — Nils Ingemar Bjerner, f. 10, J. K. 33; fr. 31/3.
    Bollnäs: Fastighb. Hugo Magnus Digman, f. 05, J. K. 27; 1/4—30/4, 1/8—26/8. — 1 not. Eric Söderlind, f. 06, J. K. 30; 1/1—30/6. — Karl Sixten Andersson, f. 03, J. K. 27; 1/7—30/9 (2 not. 1/1). — Anders Gustaf Richard Holmström, f. 05, J. K. 31; fr. 1/10 (1/1, 2 not. 1/7). — 2 not. Alf Haglund, f. 10, J. K. 33; fr. 1/10.
    Sydöstra Hälsinglands: Fastighb. Hugo Magnus Digman, f. 05, J. K. 27; 1/10—30/11. — 1 not. Oskar Thorsten Evert Valfrid Sjöberg, f. 03, J. K. 31. — Nils Tage Ragnwald Hedlund, f. 01, J. K. 32; 19/7—1/9 (1/1).
    Norra Hälsinglands: Vik. domare Gunnar Aquilon, f. 99, J. K. 29; 25/9—24/10. — 1 not. Olof Holger Appeltofft, f. 05, J. K. 29. — 2 not. Ragnar Tjernberg, f. 04, J. K. 31. — Övr. Carl Gustaf Sandblom, f. 08, J. K. 32; 1/1—12/10. — Bo Richard Telander, f. 09, J. K. 33; fr. 1/7. — Hans Erik Thiodolf Westberg, f. 07, J. K. 33; fr. 1/10. — Bertil Höijer, f. 08, J. K. 32; fr. 8/10.
    Västra Hälsinglands: Vik. domare Bernt Bertil Unger, f. 02, J. K. 26; 4/9—30/9. — Fastighb. Einar Mauritz Holm, f. 04, J. K. 28; 4/9—3/11. — 1 not. Eric Yngve Humble, f. 03, J. K. 30. — 2 not. Carl-Axel Rydin, f. 07, J. K. 31. — Övr. Stig Anders Daniel Fellenius, f. 07, J. K. 32; 1/1—31/7. — Erik Gunnar Michelson, f. 08, J. K. 32; 5/1 — 30/6. — Erik Vilhelm Spens, f. 08, J. K. 33; fr. 1/8.


Västernorrlands län.
 

   Medelpads västra: Vik. domare Karl Olof Riben, f. 05, J. K. 29; 17/5—31/7. Erik Skoglund, f. 03, J. K. 28; 8/10—7/12. — 1 not. Johan Arne Andrén, f. 02, J. K. 31. — 2 not. Fritz Rudolf Åke von Schultz, f. 08, J. K. 31. — Övr. Gösta Claesson Sandels, f. 06, J. K. 32.
    Medelpads östra: Bitr. domare Nils Gustaf Olof Fröding, f. 04, J. K. 28; 1/1—30/6 (sekr. fr. 1/7). — 1 not. Thore Anders Hall, f. 04, J. K. 30; 1/1—31/8. — Karl Richard Gray Jobson, f. 08, J. K. 31; fr. 1/9 (2 not. 1/1). — 2 not. Per Elver Strömberg, f. 06, J. K. 32; fr. 1/9 (1/1). — Övr. Hilding Gagge, f. 08, J. K. 33; fr. 1/2.
    Ångermanlands södra: 1 not. Karl August Ragnar Leopold Carlström, f. 03, J. K. 29; 1/1—31/8. — Karl Hugo Henkow, f. 08, J. K. 30; fr. 1/9 (2 not. 1/1). — 2 not. Karl Gottlieb Marcus, f. 05, J. K. 32; fr. 1/9 (1/1). — Övr. Carl Inge Dahlgren, f. 05, J. K. 32; fr. 1/1—16/2. — Stig Otto Olof Natanael Källén, f. 10, J. K. 33; fr. 27/6.
    Ångermanlands mellersta: Vik. domare Petrus Grufman, f. 91, J. K. 17, v. hhvd. 25. — 1 not. Erik Wilhelm Zacharias Göransson, f. 02, J. K. 24; 1/1—31/8. — Lennart Häggqvist, f. 06, J. K. 31; fr. 1/9 (2 not. 1/1). — 2 not. Helge Andersson Welborn, f. 03, J. K. 31; fr. 1/9 (1/1). — Övr. Sven Tirén, f. 99, J. K. 31; fr. 23/8.
    Ångermanlands västra: 1 not. Hilding Karl Edvard Schöldström, f. 01, J. K. 30. — 2 not. Roland Oscar Fredrik Zackrisson, f. 08, J. K. 31. — Övr. Johan Anders Torbjörn Celander, f. 06, J. K. 33; fr. 8/3.
    Ångermanlands norra: Vik. domare Olof August Bergholtz, f. 04, J. K. 27; 24/4—7/5. — Hugo Magnus Digman, f. 05, J. K. 27; 3/7—31/7.— 1 not. Birger Reinhold Höglund, f. 03, J. K. 29; 1/1 — 29/9. — Nils Ture Anton Månsson, f. 07, J. K. 31; fr. 30/9 (2 not. 1/1). - 2 not. Adolf Evald Hellman, f. 05, J. K. 32; fr. 30/9 (1/1). — Övr. Sven Bertil Nordlöf, f. 08, J. K. 33; fr. 1/11.
Jämtlands län.
    Jämtlands östra: 1 not. Frans C:son Victor, f. 07, J. K. 29; 1/1—30/6. — Karl Sture Björklund, f. 05, J. K. 31; fr. 1/7 (2 not. 1/1). — 2 not. Johan Arne

 

218 RÄTTSBILDADE BITRÄDEN I RIKETS DOMSAGOR ÅR 1933.Emanuel Decker, f. 05, J. K. 32; fr. 1/7 (1/1). — Övr. Frans Gösta Johansson, f. 06, J. K. 32; fr. 5/7. — John Vilhelm Löf, f. 98, J. K. 31; fr. 17/7. Jämtlands norra: Vik. domare Carl-Axel Gabriel Durling, f. 04, J. K. 26; 29/6—8/11, 29/12—30/12. — Bitr. domare Edvard Tage Levinson, f. 01, J. K. 26; 1/1—30/6. — 1 not. Ivar Bertil Gunnar Åberg, f. 07, J. K. 30; 1/1—19/9. — Karl Albert Lindbergson, f. 07, J. K. 32; fr. 20/9 (2 not. 1/1). — 2 not. Harry Molén, f. 10, J. K. 31; fr. 20/9 (1/1). — Övr. Jerker Carlsson Victor, f. 10, J. K. 33; fr. 2/10.
    Jämtlands västra: 1 not. Lennart Albin Andreas Lindblad, f. 04, J. K. 30; 1/1—19/9. — Ivar Bertil Gunnar Åberg, f. 07, J. K. 30; 20/9—30/11. — Stig Justus Osterman, f. 05, J. K. 31; fr. 1/12 (2 not. 1/1). — 2 not. Harald Skogman, f. 08, J. K. 32; fr. 1/12 (1/1). — Övr. Carl Åke Odén, f. 04, J. K. 31. — Erik Åke Eriksson, f. 10, J. K. 33; fr. 22/9.
    Härjedalens: Vik. domare Gösta Uno Schirén, f. 04, J. K. 27; 1/4—30/4 26/5—22/6 (fastighb. 10/2—31/3). — 1 not. Gunnar Gustav Albin Berglund, f. 04, J. K. 29; 1/1—30/6. — Sigvard Herbert Jacobsson, f. 02, J. K. 31; fr. 1/7 (2 not. 1/1. — 2 not. Börje Kull, f. 07, J. K. 32; fr. 1/7 (1/1). — Övr. Nils-Sture Lindqvist, f. 08, J. K. 32.


Västerbottens län.


    Umeå: Vik. domare Nils Daniel Viklund, f. 05, J. K. 27; 1/5—10/6, 26/6—4/7 (fastighb. 1/3—30/4. — 1 not. Henrik Otto Johannes Nyman, f. 08, J. K. 31; 1/1—31/8 (2 not. fr. 1/9). — Per Ivar Weidenhaijn, f. 05, J. K. 29; fr. 1/9. — Övr. Gunnar August Cappelen Carlbom, f. 05, J. K. 32; 1/1—1/3. — Sune Johan Lundberg, f. 05, J. K. 32; 1/1—1/8. — Lars Gustaf Hultman, f. 08, J. K. 33; fr. 6/6.
    Västerbottens södra: Vik. domare David Vincent Ekholm, f. 01, J. K. 27; 25/9—21/10. — 1 not. Erik Lindström, f. 06, J. K. 30; 1/1—30/9. — Ivan Wahren, f. 09, J. K. 32; 1/10—31/10. — Karl Gustaf (Gösta) Söderberg, f. 01, J. K. 31; fr. 1/11. — Övr. Sven Björnwall, f. 06, J. K. 32; 1/1—31/3. — Gunnar August Cappelen Carlbom, f. 05, J. K. 32; fr. 1/4.
    Västerbottens västra: Fastighb. Herved-Ulf Olof Herluf af Trolle, f. 05, J. K. 27; 20/4—18/6. — 1 not. Sten Anton Emanuel Cedervall, f. 03, J. K. 29; 1/1—15/8. — Carl-Axel Sjöstedt, f. 02, J. K. 31; fr. 16/8 (2 not. 1/1). — 2 not. Arne Stig Gunnar Lind, f. 05, J. K. 32. — Nils Vilhelm Nilsson, f. 07, J. K. 31; fr. 16/8 (1/1).
    Västerbottens mellersta: Vik. domare Nils Daniel Viklund, f. 05, J. K. 27; 9/2—11/2. — 1 not. Gustav (Gösta) Evert Söderberg, f. 01, J. K. 31; 1/1—31/10.— Alf Erik Olsson, f. 05, J. K. 32; fr. 1/11 (1/1).
    Västerbottens norra: Vik. domare Olof August Bergholtz, f. 04, J. K. 27; 6/6—12/7. — Bitr. domare Johan Birger Björklöf, f. 92, J. K. 17, v. hhvds titel 29; 1/1—30/6 (sekr. fr. 1/7). — 1 not. Gustaf Yngve Samuelsson, f. 08, J. K. 30. — 2 not. Sven Gösta Nykvist, f. 02, J. K. 31; 1/1—30/6. — Tor Gustaf Nilsson, f. 99, J. K. 31; fr. 1/7. — Övr. Elis Oskar Johansson, f. 05, J. K. 32; 1/1—13/2.— Ivan Wahren, f. 09, J. K. 32; 28/3—29/9. — Karl Johan Gerdt Ehnbom, f. 04, J. K. 33; fr. 13/10. — Ernst Torgny Gustaf Lindberg, f. 09, J. K. 32; fr. 27/10.


Norrbottens län.


    Piteå: 1 not. Gunne Mårten D:son Birke, f. 06, J. K. 30; 1/1—30/6. — Tord Hakon Dag Starfelt, f. 05, J. K. 31; fr. 1/7 (2 not. 1/1). — 2 not. Bengt Helmer Sandberg, f. 07, J. K. 33; 1/7—13/9 (12/6 samt fr. 14/9). — David Nikolaus Nilsson, f. 06, J. K. 32; fr. 14/9. — Övr. Gösta Daniel Lindhagen, f. 92, J. K. 27; 1/1—11/4.
    Luleå: Fastighb. Einar Mauritz Holm, f. 04, J. K. 28; 16/1—15/3. — 1 not. Arne Hjalmar Lyth, f. 05, J. K. 29; 1/1—30/6. — Elis Herman Dahlin, f. 07, J. K. 31; fr. 1/7. — 2 not. Bo Ingemund Westman, f. 08, J. K. 31. — Övr. Bengt Robert Jacobson, f. 09, J. K. 32. — Einar Holm, f. 04, J. K. 28; 15/1—15/3.
    Kalix: Vik. domare Nils Olof Bärnheim, f. 94, J. K. 19, v. hhvds titel 28;1/1—2/1. — Fastighb. Sture Mauritz Svensson, f. 03, J. K. 27, 16/7 — 13/9. —

 

RÄTTSBILDADE BITRÄDEN I RIKETS DOMSAGOR ÅR 1933. 2191 not. Nils August Collin, f. 03, J. K. 30; 1/1—30/6. — Carl Axel Melin, f. 00, J. K. 31; fr. 1/7 (2 not. 1/1). — 2 not. Berndt Allan Nordenstam, f. 04, J. K. 32; fr. 1/7 (1/4).
    Torneå: Vik. domare Nils Ragnar Vilhelm Lundberg, f. 05, J. K. 28; 31/7—2/9. — 1 not. Lars Johan Alexandersson, f. 02, J. K. 30; 1/1—30/6. — Jim Gustaf Reinhold Gratte, f. 03, J. K. 32; fr. 1/7 (2 not. 1/1). — 2 not. Gustaf (Gösta) Johannes Thörnqvist, f. 01, J. K. 30; fr. 1/7 (1/1).
    Gällivare: 1 not. Karl Edvin Kangas, f. 00, J. K. 30; 1/1—31/8. — Karl Allan Brusén, f. 97, J. K. 27; fr. 8/9. — 2 not. Bo Konrad Hedberg, f. 03, J. K. 31.

 

Göta hovrätt.
Östergötlands län.


    Kinda och Ydre härads: Vik. domare Gustaf Ragnar Gustafsson, f. 03, J. K. 29; 24/9—4/11. — 1 not. Uno Natanael Hernroth, f. 05, J. K. 29; 1/1—31/3. — Nils Erland Bertil Ahlberg, f. 05, J. K. 31; fr. 1/4 (2 not. 1/1). — 2 not. Nils Otto Adolf Dam Baumgardt, f. 07, J. K. 32; fr. 1/4 (1/1). — Övr. Nils Eugén Johansson, f. 05, J. K. 33; fr. 16/10.
    Mjölby: Fastighb. Bernt Vilhelm Lindskog, f. 02, J. K. 26; 14/5—30/6, 16/8—28/8. — 1 not. Carl Harald Sigurd Larsson, f. 07, J. K. 29; 1/1—31/8. — Bo Hjalmar Vilhelm Tideström, f. 07, J. K. 31; fr. 1/9 (2 not. 1/1). — 2 not. Åke Erik Gustav Lindeberg, f. 07, J. K. 32; fr. 1/9 (1/1). — Övr. Gustaf Carl Lennart Ros, f. 08, J. K. 33; fr. 1/11.
    Aska, Dals och Bobergs härads: 1 not. Gustav Adolf Widell, f. 07, J. K. 31. — Övr. Carl Ludvig Douglas, f. 08, J. K. 31; 1/7—7/6. — Kurt Fredrik Wilhelm Bille, f. 06, J. K. 32.
    Bråbygdens och Finspånga läns: Vik. domare Sven Emil Lejman Scholander, f. 00, J. K. 26; 25/9—19/11. — 1 not. Carl Wilhelm Du Rietz, f. 06, J. K. 30; 1/1—30/9. — Sten Erik Gustav Tesch, f. 04, J. K. 31; fr. 1/10 (2 not. 1/1). — 2 not. Paul Adolf Skanse, f. 05, J. K. 32; fr. 1/10. — Övr. Johan Göran Åström, f. 09, J K. 33; fr. 2/6.
    Hammarkinds, Stegeborgs och Skärkinds härads: Vik. domare Samuel Åseskog, f. 00, J. K. 26; 1/1—4/3, 18/4—27/4 (fastighb. 5/3—17/4, 28/4—14/5). — 1 not. Olle Ludvig Knöös, f. 07, J. K. 31. — Övr. John Gunnar Berglöf, f. 03, J. K. 32; fr. 24/10. — Eric Gustaf Stangenberg, f. 10, J. K. 33; fr. 1/11.
    Linköpings: Vik. domare John Edvard Frostmark, f. 00, J. K. 29; 1/5—20/5 (fastighb. 13/3—30/4, 21/5—1/6). — Bernt Vilhelm Lindskog, f. 02, J. K. 26; 1/9—18/12. — 1 not. Jacob Wilhelm Håkanson, f. 03, J. K. 29; 1/1—30/6. — Stig Ragnar Odhnoff, f. 06, J. K. 30; fr. 1/7 (2 not. 1/1). — 2 not. Ade Falk, f. 05, J. K. 31; fr. 1/7 (1/1). — Övr. Folke Johan Oskar Fredrik Stuxberg, f. 07, J. K. 32; 1/1—27/5. — Sune Johan Hilde Yngve Ehrenfried Lundberg, f. 05, J. K. 32; fr. 25/s.

 

Jönköpings län.


    Tveta, Vista och Mo: 1 not. Ragnar Torbjörn Ernfors, f. 01, J. K. 30; 1/11/4. — Gustaf Söderberg, f. 06, J. K. 30; 1/4—1/11 (2 not. 1/1). — Gunnar Reinhold Fredriksson, f. 07, J. K. 31; fr. 1/11 (2 not. 1/4. — 2 not. Johan Erik Mauritz Steenhoff, f. 91, J. K. 29; fr. 1/11. — Övr. Carl Folke Ljungholm, f. 08, J. K. 33; fr. 23/3. — Karl Bengt Uno Sterner, f. 10, J. K. 33; fr. 10/11.
    Norra och Södra Vedbo härads: Vik. domare Samuel Åseskog, f. 00, J. K. 26; 15/5—14/6. — Gösta Källblad, f. 02, J. K. 29; 30/8—29/9. — 1 not. Sven Gunnar Mannergren, f. 02, J. K. 30. — 2 not. Nils Gustaf-Adolf Lüning, f. 05, J. K. 32. — Övr. John Frans Wilhelm von Schéele, f. 09, J. K. 33; fr. 1/2.
    Östra härads: Vik. domare Torsten Arvid Gullström, f. 94, J. K. 18, assessor 26; 1/1—11/5. — Rudolf Edvard Lidmar, f. 05, J. K. 29; 12/5—16/5. — Sven Emil Lejman Scholander, f. 00, J. K. 26; 17/5—27/8. — Christer Fredrik Gemzell, f. 98, J. K. 22, assessor 33; fr. 28/8. — 1 not. Sven Vilhelm Törner, f. 05, J. K. 30; 1/1—8/1. — Carl David Johannes Edenhammar, f. 03, J. K. 31; fr. 9/1 (1/1).

 

220 RÄTTSBILDADE BITRÄDEN I RIKETS DOMSAGOR ÅR 1933.Västra härads: Vik. domare Karl Gustaf Gårdmark, f. 03, J. K. 27; 13/1 — 26/1. — 1 not. Ragnar Axel Pihl, f. 03, J. K. 30; 1/1—31/10. — Herman Teodor Bertil Sandegren, f. 08, J. K. 32; fr. 1/11 (4/1). — Övr. Ivar Valter Sterner, f. 06, J. K. 32; fr. 1/11.
    Östbo och Västbo härads: 1 not. Carl Ingemar Bo Holmquist, f. 06, J. K. 30; 1/1—30/6. — Ivar H:son Mankell, f. 06, J. K. 31; fr. 1/7 (2 not. 1/1). — 2 not. Karl Thorsten Paul Berg, f. 08, J. K. 31. — Kjell Sören Edström, f. 08, J. K. 32; fr. 1/7 (1/1). — Övr. Bertil Höijer, f. 08, J. K. 32; 3/1—2/10. — Gunnar Samuel Nelzén, f. 10, J. K. 33; fr. 11/10.

 

Kronobergs län.


    Östra Värends: Bitr. domare Nils Henrik Brodén, f. 03, J. K. 26; 1/1 —30/6 (sekr. fr. 1/7). — 1 not. Karl Ludvig Larsson, f. 05, J. K. 29; 1/1—31/1. — Samuel (Sam) Frithiof Pontén, f. 07, J. K. 32; fr. 1/2 (2 not. 1/1). — 2 not. Bo Heribert Casimir Reuterskiöld, f. 08, J. K. 33; fr. 3/2.
    Mellersta Värends: Vik. domare Erik Carl Ekstedt, f. 99, J. K. 22, assessor 32; 31/7—31/10. — 1 not. Hans Yngve Gierup, f. 05, J. K. 30; 1/1—31/8. — Stig Gustaf Hugo Löwenhielm, f. 06, J. K. 31; fr. 14/6 (1/1). — Övr. Karl Uno Nilsson, f. 07, J. K. 32.
    Västra Värends: 1 not. Karl Stellan Pira, f. 03, J. K. 30. — 2 not. Gösta Bergström, f. 07, J. K. 31. — Övr. Erik Hugo Valdemarsson, f. 07, J. K. 32.
    Sunnerbo härads: Vik. domare Gunnar Hugo Bogren, f. 04, J. K. 26; 1/7—31/7 (bitr. domare 1/1—30/6). — Nils Folke Georg Ekdahl, f. 02, J. K. 26; 20/11—4/12. — 1 not. Ragnar Phragmén, f. 02, J. K. 29; 1/1—16/3. — Per Gösta Hasselrot, f. 07, J. K. 32; fr. 16/3 (2 not. 1/1). — 2 not. Lars Gösta Munck af Rosenschöld, f. 07, J. K. 32; fr. 16/3. — Övr. Gunnar Johan Henrik Berg, f. 05, J. K. 33; fr. 2/11.

 

Kalmar län.


    Norra och Södra Tjusts härads: Fastighb. Karl Gustaf Gårdmark, f. 03, J. K. 27; 1/9—31/10. — 1 not. Erland Knut Gustaf Ljungberg, f. 04, J. K. 30; 1/1—30/6. — John Kjellberg, f. 03, J. K. 31; fr. 1/7 (2 not. 1/1). — 2 not. Erik Gunnar Michelsson, f. 08, J. K. 32; fr. 1/7. — Övr. Oskar Folke Magnus Svensson, f. 07, J. K. 32; 1/1—18/6. — Henrik Gustav Planck, f. 08, J. K. 32.
    Sevede och Tunaläns härads: 1 not. Carl Georg Dahl, f. 03, J. K. 30. — Övr. Jarl Fritz Harald H:son Prom, f. 05, J. K. 32. — Nils Robert William Wettergren, f. 06, J. K. 32; fr. 11/4.
    Aspelands och Handbörds härads: 1 not. Klas Folke August Nilsson, f. 06, J. K. 30. — 2 not. Sven Stig Harald Woldmar, f. 04, J. K. 31. — Övr. Sven Algot Ruhe, f. 06, J. K. 32.
    Norra Möre och Stranda härads: Vik. domare John Edvard Frostmark, f. 00, J. K. 29; 26/9—14/11. — 1 not. Ingemar Alfred Magnus Lilja, f. 07, J. K. 30; 1/1 — 30/6. — Björn Gustav Widegren, f. 09, J. K. 32; fr. 1/7 (2 not. 1/1). — — 2 not. Gustaf Helge Sjöblom, f. 04, J. K. 32; 1/7—30/9 (27/4). — Ingvar Oscar Karl Ståhl, f. 10, J. K. 32; fr. 4/10 (30/1). — Övr. Bo Haraldsson Wulff, f. 11, J. K. 33; fr. 1/7.
    Södra Möre härads: 1 not. Harald Teodor Skotte, f. 02, J. K. 26. — 2 not. Gustaf Helge Sjöblom, f. 04, J. K. 32; fr. 1/10.
    Ölands: 1 not. Eric Allgårdh, f. 06, J. K. 30. — Kjell Bo Åke William Sjöstedt, f. 03, J. K. 32; 16/9—31/10 (15/3 samt fr. 1/11).

 

Hallands län.


    Hallands läns södra: Vik. domare Bernt Vilhelm Lindskog, f. 02, J. K. 26; 6/1—15/4.— Fastighb. Rudolf Edvard Lidmar, f. 05, J. K. 29; fr. 16/11. — 1 not. Rudolf Lennart Elis Pierre Brunzell, f. 03, J. K. 31. — 2 not. Anders Sture Larsson, f. 05, J. K. 31. — Övr. Gösta Holger Hermansson Bäck, f. 08, J. K. 31. — Karl Göran Axelsson Mörner, f. 08, J. K. 33; fr. 23/9.
    Hallands läns mellersta: 1 not. Sture Einar J:son Jarnerup, f. 05, J. K. 30.

 

RÄTTSBILDADE BITRÄDEN I RIKETS DOMSAGOR ÅR 1933. 221— 2 not. Ragnar Olof Edvin Grönwall, f. 06, J. K. 31. — Övr. Arne Ernst Salomon Lundgren, f. 06, J. K. 32. — Kristen Anders Ivarsson, f. 07, J. K. 31; fr. 1/10.
    Hallands läns norra: 1 not. Erik Hugo Westin, f. 06, J. K. 30. — 2 not. Albert Per Bergdahl, f. 04, J. K. 31; fr. 1/11 (1/1). — Övr. Carl Sven Ekelund, f. 08, J. K. 32. — Olof Ingemar Åström, f. 08, J. K. 33; fr. 1/6.

 

Göteborgs och Bohus län.


    Askims, Hisings och Sävedals härads: Bitr. domare Christian Julius Söderström, f. 95, J. K. 22. — Sekr. Carl Erik Täcklind, f. 02, J. K. 26; fr. 1/7. — 1 not. Sven Åke Bonge, f. 06, J.K. 29; 1/1—9/5. — Jarl Alfred Waldemar Haglund, f. 05, J. K. 30; 10/5 — 5/6 (2 not. 1/1). — Gunnar Einar Larsson, f. 07, J. K. 30; fr. 6/6 (1/1). — 2 not. Lars Sigmund Wollmer, f. 08, J. K. 31; fr. 10/5 (1/1). — Carl Erik Malmquist, f. 06, J. K. 31; fr. 6/6 (1/1). — Övr. Karl Ebbe Gullström, f. 05, J. K. 31; 1/1—6/1. — Johan Olof Linder, f. 03, J. K. 32; 1/1 —29/9. — Erik Verner Ahlquist, f. 06, J. K. 31. — Sixten Yngve Söderlund, f. 09, J. K. 32. — Anders Gideon Sæmund, f. 98, J. K. 32. — Emil Bertil Albin Ehnbom, f. 06, J. K. 32. — Elsa Rohlin, f. 06, J. K. 32. — Carl Inge Dahlgren, f. 05, J. K. 32. — Carl Ivar Lars Ernberg, f. 01, J. K. 33; fr. 31/3. — Einar Josefson, f. 05, J. K. 33; fr. 21/4. — Georg Filip Seaton Wahlström, f. 05, J. K. 33; fr. 12/10.
    Inlands: 1 not. Ingvar Hertzman, f. 07, J. K. 31; 1/1—14/9. — Hugo Allan Hansson, f. 08, J. K. 31; fr. 11/8. — Övr. Nils Wallin, f. 08, J. K. 32. — Rolf Arnold Seevers, f. 05, J. K. 30; fr. 31/8.
    Orusts och Tjörns härads: Vik. domare Karl Gustaf Gårdmark, f. 03, J. K. 27; 6/3—24/3. — 1 not. Nils Edvin Mauritz Nilsson, f. 00, J. K. 30; 1/1—30/6. — Algot Harding Hedfalk, f. 04, J. K. 31; fr. 1/7 (1/1). — Övr. Sven Erik Harald Gjöthlén, f. 05, J. K. 31.
    Sunnervikens: Fastighb. Karl Gustaf Gårdmark, f. 03, J. K. 27; 24/11—30/12. — 1 not. Sven-David Holger Sanne, f. 06, J. K. 30. — 2 not. Torsten Einar Mats Jakob Schiller, f. 07, J. K. 31. — Övr. Per Adolf Gunnar von Hofsten, f. 07, J. K. 32. — Ernst Lars-Erik Fogelklou, f. 09, J. K. 33; fr. 7/11.
    Norrvikens: Fastighb. Gustaf Ragnar Gustafsson, f. 03, J. K. 29; fr. 5/11. — 1 not. Nils Leon Wallenberg, f. 05, J. K. 30; 1/1 — 30/9. — Curt Gustaf Axel Bergius, f. 06, J. K. 31; fr. 1/10 (2 not. 1/1). — 2 not. Sture Sigurd Aspegrén, f. 07, J. K. 32; fr. 1/10 (1/1). — Övr. Enar Michael Koch, f. 04, J. K. 33; fr. 15/9.

 

Älvsborgs län.


    Marks: Vik. domare Jon Gudmund Haldan Lindencrona, f. 02, J. K. 27; 14/10—29/12. — 1 not. Sten Philip Arthur Wilkens, f. 05, J. K. 30; 1/1—31/8. — Karl Elof Johansson, f. 03, J. K. 31; fr. 1/9 (2 not. 1/1). — 2 not. Erland Carl Gustaf Ringius, f. 08, J. K. 32; fr. 1/9 (1/1). — Övr. Folke Österlund, f. 04, J. K. 33; fr. 18/9.
    Kinds och Redvägs härads: 1 not. Bo Gillis Heijl, f. 04, J. K. 29; 1/1—8/2. — Harry Gunnar Bäck, f. 06, J. K. 31; 9/2—19/12 (2 not. 1/1). — Alf Daniel Hammarberg, f. 05, J. K. 31; fr. 20/12 (1/1, 2 not. 9/2). — 2 not. Frans Emil Ohlson, f. 04, J. K. 32; fr. 20/12 (28/5). — Övr. Kjell Bo Åke William Sjöstedt, f. 03, J. K. 32; 1/1—10/3. — Elis Oskar Johansson, f. 05, J. K. 32; 15/2—31/5.
    Borås: Vik. domare John Edvard Frostmark. f. 00, J. K. 29; ett tingssammanträde. — 1 not. Johan Olof Fogel, f. 02, J. K. 28; 1/1—1/4. — Stig Gustaf Gustafson, f. 05, J. K. 31; fr. 1/4 (2 not. 1/1). — 2 not. Karl Georg Henrik Arrhenius, f. 06, J. K. 32; fr. 1/4 (1/1). — Övr. Bror Arvid Sture Petrén, f. 08, J. K. 30; fr. 1/4.
    Vättle, Ale och Kullings härads: Vik. domare Gösta Källblad, f. 02, J. K. 29; 6/3—19/3, 2/5—14/5 (fastighb. 20/3—1/5, 15/5—1/6). — John Edvard Frostmark, f. 00, J. K. 29; 29/8—30/8, 1/9—16/9. — 1 not. Gustav Conrad Wredmark, f. 02, J. K. 29; 1/1—30/6 (fr. 1/7). — Martin Samuel Perslow. f. 07, J. K. 31; fr. 1/7 (2 not. 1/1). — 2 not. Allan Källoff, f. 06, J. K. 31; fr. 1/7 (1/1). — Övr. Tor

 

222 RÄTTSBILDADE BITRÄDEN 1 RIKETS DOMSAGOR ÅR 1933.Gustaf Nilsson, f. 99, J. K. 31; 1/1—1/7. — Karl Arvid Åke Svensson, f. 08, J. K. 32. — Sven Åke Bonge, f. 06, J. K. 29; fr. 11/9. — Agnar Ivar Arfvidson, f. 11, J. K. 33; fr. 27/12.
    Flundre, Väne och Bjärke härads: 1 not. Sven Olof Östberg, f. 06, J. K. 29. — 2 not. Sven Gustaf Adolf Colleen, f. 09, J. K. 32. — Övr. Sven Ingvar Eskil Vrang, f. 04, J. K. 33; fr. 1/2.
    Nordals, Sundals och Valbo härads: 1 not. Johan Hilding Christersson, f. 03, J. K. 29; 1/1—27/8. — Sture Bernstone, f. 04, J. K. 31; fr. 28/8 (2 not. 1/1). — 2 not. Curt Sam Ivar Westhall, f. 08, J. K. 31; fr. 28/8. — Övr. Lars Karlberg, f. 07, J. K. 32. — Gösta Erik Bergdahl, f. 05, J. K. 33; fr. 15/6.
    Tössbo och Vedbo härads: Vik. domare Carl Ludvig Janssen, f. 00, J. K. 26; 7/1—31/5. — 1 not. Erik Gustav Gertz, f. 99, J. K. 30; 1/1—31/8. — Sven Håkan Carl Henrik Sjöberg, f. 08, J. K. 31; fr. 1/9 (2 not. 1/1). — 2 not. Einar Edmund Torkeli, f. 00, J. K. 31; fr. 1/9 (1/1). — Övr. Stig Rutger Norberg, f. 09, J. K. 33; fr. 15/9.

 

Skaraborgs län.


    Vadsbo härads: 1 not. Per-Otto Hainer, f. 05, J. K. 30; 1/1—3/11. — Gunnar Severin Unger, f. 04, J. K. 31; fr. 4/11 (2 not. 1/1). — 2 not. Eric Murray Eskil Elias Hult, f. 07, J. K. 32; fr. 4/11 (1/1). — Övr. Sven Arvid Dahlberg, f. 09, J. K. 33; fr. 21/8.
    Gudhems och Kåkinds härads: 1 not. Claes Gustaf Peder C:son Uggla, f. 04, J. K. 30. — Ante Olof Beck-Friis, f. 05, J. K. 30; 1/6—18/7. — 2 not. Peter Oskar Gunnar Sjögren, f. 04, J. K. 32. — Övr. Oscar Gösta Kinnander, f. 07, J. K. 32.
    Vartofta och Frökinds härads: Vik. domare Bernt Vilhelm Lindskog, f. 02, J. K. 26; 1/7—18/7. — 1 not. Sven Gustaf Elmén, f. 04, J. K. 29; 1/1—31/3. — Kuno Thorsten Albert Petersen, f. 05, J. K. 31; fr. 1/4 (2 not. 1/1). — 2 not. Bo Haldan Nilson Dag, f. 08, J. K. 32; fr. 1/4 (1/1). — Övr. Carl Olof Lindgren, f. 08. J. K. 33; fr. 6/6.
    Skånings, Valle och Vilske härads: Vik. domare Birger Axelsson Lundberg, f. 90, J. K. 16, v. hhvd. 22; 1/1—29/10. — 1 not. Torsten Sigvald Myrland, f. 04, J. K. 30; 1/1—4/4. — Hans Larsson, f. 04, J. K. 30; fr. 5/4 (1/1). — Övr. Sten Anders Emil Valentin Westermark, f. 02, J. K. 31. — Olof Haglund, f. 02, J. K. 33; fr. 9/3.
    Åse, Viste, Barne och Laske härads: Vik. domare Jon Gudmund Haldan Lindencrona, f. 02, J. K. 27; 24/3—12/4. — 1 not. Anton Elof Fritjof Rickard Lejman, f. 07, J. K. 30; 1/1—31/7. — Anders Lundstedt, f. 08, J. K. 31; fr. 1/8 (2 not. 1/1). — 2 not. Karl Gunnar August Ihlénius, f. 06, J. K. 32; fr. 1/8 (1/1). — Övr. Per Anders Arhusiander, f. 09, J. K. 33; fr. 15/9.
    Kinnefjärdings, Kinne och Kållands härads: Vik. domare Torsten Wilhelm Dufwa, f. 95, J. K. 20, assessor 28; 1/1—15/1. — Carl Erik Ahlgren, f. 00, J. K. 22; 16/1—31/3. — 1 not. Ragnar von Delwig, f. 05, J. K. 31. — 2 not. Henric Axel Hjalmar Grönwall, f. 05, J. K. 31; 1/10—30/11 (1/1). — Övr. Carl Ivar Fritjof Lefwander. f. 08. J. K. 32.

 

Hovrätten över Skåne och Blekinge.
Blekinge län.


    Östra härads: Vik. domare Jonas Gunnar Wilhelm Ekedahl, f. 01, J. K. 27; 3/4—15/5, 17/5, 29/5—10/6. — 1 not. Lars Erik Teodor Holmberg, f. 99, J. K. 30; 1/1—4/4. — Kjell Torsten Sandberg, f. 05, J. K. 31; fr. 5/4 (2 not. 1/1). — 2 not. Gustaf Ingvar Bladh, f. 07, J. K. 32; fr. 5/4 (1/1).
    Medelstads härads: Fastighb. Nils Ivan Regner, f. 02, J. K. 26, assessor 33; 15/2—14/4. — 1 not. Birger Carle, f. 03, J. K. 30; 1/1—15/7. — Åke Bohman, f. 06, J. K. 31; fr. 16/7 (2 not. 1/1). — 2 not. Jean Jacques Baltzar de Maré, f. 07, J. K. 32; fr. 16/7 (1/1). — Övr. Märta Augusta Berglund, f. 04, J. K. 29; fr. 10/7.
    Bräkne härads: Vik. domare Carl August Davidsson, f. 99, J. K. 23, assessor 32. — 1 not. Karl Allan Brusen, f. 97, J. K. 27; 1/1—25/7. — Nils

 

RÄTTSBILDA DE BITRÄDEN I RIKETS DOMSAGOR ÅR 1933. 223Edvin Mauritz Nilsson, f. 00, J. K. 30; fr. 25/7. — Övr. Torgny Lindberg, f. 09, J. K. 32; 1/1—1/11. — Ola Olsson, f. 01, J. K. 33; fr. 19/9. — Bertha Klemedtsson, f. 07, J. K. 33; fr. 3/11.
    Listers härads: Fastighb. Otto Trued Norell, f. 02, J. K. 27; 16/8—15/10. — 1 not. John Hugo Marnfeldt, f. 99, J. K. 27. — Övr. Isak Nils Erik Berg, f. 06, J. K. 32.

 

Kristianstads län.


    Ingelstads och Järrestads härads: Fastighb. Otto Trued Norell, f. 02, J. K. 27; 16/6—15/8. — 1 not. Fritz Peter Herbert Bornman, f. 04, J. K. 30. — 2 not. John August Hans Johansson, f. 06, J. K. 31. — Övr. Algot Eric Ossian Ericsson, f. 06, J. K. 31. — Nils Samuel Heurlin, f. 07, J. K. 32.
    Gärds och Albo härads: 1 not. Folke Birger Gerhard Möller, f. 04, J. K. 30. — 2 not. Sven Åke Edling, f. 08, J. K. 31. — Övr. Olof Fredrik Rudolf Melén, f. 08, J. K. 32. — Sten Karl Emil Sigurdsson Schreiber, f. 09, J. K. 33; fr. 18/12.
    Villands: Vik. domare Erik Ivar Insulander, f. 05, J. K. 30; 10/7—12/8. — 1 not. Arne Birger Olof Christian Lenander, f. 09, J. K. 32. — Övr. Tom Erik Forssner, f. 08, J. K. 33; fr. 13/3.
    Östra Göinge: 1 not. Erik Holger Christiansson, f. 03, J. K. 30; 1/1—31/8. — Seve Anshelm Ströbeck, f. 08, J. K. 31; fr. 1/9 (2 not. 1/1). — 2 not. Nils Arvid Birger Ernkell, f. 06, J. K. 32; fr. 1/9 (1/1). — Övr. Erik Gustaf Blomgren, f. 06, J. K. 33; fr. 9/6.
    Västra Göinge: Vik. domare Carl Johan Svennegård, f. 03, J. K. 28; 4/5—23/5, 6/6—14/6 (ägodelningsdomare). — Sekr. Evert Persson, f. 05, J. K. 28; fr. 1/9. — 1 not. Hans Erik Bachmann, f. 05, J. K. 30; 1/1—20/5. — Agne Wikborn, f. 04, J. K. 31; fr. 21/5 (2 not. 1/1). — 2 not. Ragnar Pehrsson, f. 02, J. K. 31; fr. 21/5. — Övr. Gösta Pally, f. 03, J. K. 32. — Nils Gustaf Lindqvist, f. 06, J. K. 32. — Harald Johnsson, f. 08, J. K. 33; fr. 1/6.
    Norra Åsbo härads: Fastighb. Otto Trued Norell, f. 02, J. K. 27; fr. 16/10. — 1 not. Sven Harald Timelin, f. 01, J. K. 31. — 2 not. Bror Frithiof Johannesson, f. 07, J. K. 31. — Övr. Anders Olof Richard Hegrelius, f. 08, J. K. 32; fr. 3/1.
    Södra Åsbo och Bjäre härads: Fastighb. Nils Ivan Regner, f. 02, J.K. 26, assessor 33; 15/4—14/6. — 1 not. Ernst Holger Norrman, f. 06, J. K. 29; 1/1—28/2. — Gösta Emanuel Ljungstrand, f. 06, J. K. 30; 1/3—30/11 (2 not. 1/1). — Sigrid Anna Elsie Linders, f. 07, J. K. 31: fr. 1/12 (1/1, 2 not. 1/3). — 2 not. Sven Ove Svensson, f. 07, J. K. 32; fr. 1/12 (1/1). — Övr. Sten-Eric Adolf Heinrici, f. 10, J. K. 32; fr. 1/8.

 

Malmöhus län.


    Oxie och Skytts härads: Vik. domare Sven Axel Rönnquist. f. 00, J. K. 22, assessor 32; 10/1 — riksdagens slut. — Bitr. domare Sven Olof Larsson, f. 05, J. K. 26; 1/1—30/6 (sekr. 1/7—24/8). — Sekr. Carl Johan Svennegård, f. 03, J. K. 28; fr. 25/8. — 1 not. Rolf Hjalmar Viktor Bruzelius, f. 05, J. K. 30; 1/1—31/3. — Nils Karl Arvid Lüzell, f. 07, J. K. 30; fr. 1/4 (2 not. 1/1). — 2 not. Hans Gustaf Andersson, f. 07, J. K. 31; fr. 1/4 (1/1). — Övr. Folke Forsström, f. 06, J. K. 30. — Leo Nikolai Lenfeldt, f. 05, J. K. 31. — Olof Ahlström, f. 06, J. K. 32. — Erik Egon Sixten Eriksson, f. 08, J. K. 32.
    Torna och Bara härads: Bitr. domare Gunnar Ekström, f. 02, J. K. 26; 1/1—30/6. — Sekr. Kurt Wulff, f. 06, J. K. 28; fr. 1/7. — 1 not. Axel Lindskog, f. 07, J. K. 31. — 2 not. Bengt Olson-Carle, f. 07, J. K. 30. — Övr. Bo Gunnar Beskow, f. 08, J. K. 32. — Torsten Ahlgren, f. 07, J. K. 32. — Folke Ericson, f. 06, J. K. 32.
    Vemmenhögs, Ljunits och Herrestads härads: Bitr. domare Lars Gunnar Ohlsson, f. 05, J. K. 28; 1/1—30/6 (sekr. fr. 1/7). — 1 not. Erland Strandmark, f. 07, J. K. 30; 1/1—31/5. — Berndt Hugo Ulmén, f. 03, J. K. 30; fr. 1/6 (2 not.1/1). — 2 not. Gustaf Magnus Hedberg, f. 09, J. K. 33; fr. 1/6 (2/2). — Övr. Johan Lennart Geijer, f. 09, J. K. 33; fr. 15/9.

 

224 RÄTTSBILDADE BITRÄDEN I RIKETS DOMSAGOR ÅR 1933.    Färs härads: 1 not. Per Johan Torvald Haagen, f. 05, J. K. 30. — 2 not. Bo Gösta Andreas Löwegren, f. 08, J. K. 32. — Övr. Hans Olof Gösta Hansson, f. 07, J. K. 32.
    Frosta och Eslövs: Bitr. domare Axel Bernhard Gottfrid Möller, f. 01, J. K. 24; 1/1—30/6 (sekr. fr. 1/7). — 1 not. Erik Ivar Insulander, f. 05, J. K. 30; 1/1—3/2. — Per Folke Natanael Guldstrand, f. 01, J. K. 29; 4/2—25/5 (2 not. 1/1). — Erik Gunnar Ljung, f. 07, J. K. 31; fr. 26/5 (1/1, 2 not. 4/2). — 2 not. Knut Sone William Gripmark, f. 09, J. K. 30; 26/5—4/12 (1/1 samt fr. 5/12). — Nils Bror Gustaf Appelgren, f. 06, J. K. 31; fr. 5/12 (1/1). — Övr. Nils Wilhelm Granqvist, f. 99, J. K. 32; 1/1—15/1. — Erik William Falkner, f. 94, J. K. 32; 1/1—31/1. — Nils Erik Yngve Linder, f. 09, J. K. 31. — Walter Artur Korlén, f. 08, J. K. 32; 2/1—7/5. — Ove Gustaf Fredrik Wickman, f. 05, J. K. 32; fr. 25/1. — Stig Lison Almkvist, f. 08, J. K. 33; fr. 13/3. — Bengt Herman Skantze, f. 09, J. K. 33; 12/4—24/4. — Sven Sigmund Schjånberg, f. 08, J. K. 33; fr. 9/5. — Carl Adolf Björhammar, f. 06, J. K. 33; fr. 1/7. — Anna-Lisa Dahlén, f. 11, J. K. 33; fr. 17/8.
    Rönnebergs, Onsjö och Harjagers: Bitr. domare Håkan Magnus Moberg, f. 02, J. K. 27; 1/1—30/6 (sekr. fr. 1/7). — 1 not. Per Lennart Persson, f. 01, J. K. 29; 1/1—30/6. — Bengt Fredrik Christian Lassen, f. 08, J. K. 31; fr. 1/7 (2 not. 1/1). — 2 not. Karl Gustav Ino Bodewall, f. 06, J. K. 31; fr. 1/7 (1/1). — Övr. Inga Maria Fürst, f. 06, J. K. 32; 1/1—9/6. — Sune Ingemar Seltir, f. 06, J. K. 32. — Sten Georg Holmström, f. 08, J. K. 33; fr. 1/2. — Inga Louise Bååth, f. 09, J. K. 33; fr. 15/8.
    Luggude härads: Bitr. domare Frans Karl Ivar Öhman, f. 03, J. K. 27; 1/1—30/6. — 1 not. Elin Bertha Maria Nilsson, f. 05, J. K. 30. — 2 not. Erik Ludvig Herman Sjöberg, f. 05, J. K. 31. — Övr. Carl Sigvard Tydén, f. 07, J. K. 32. — Ove Henry Evert Malmberg, f. 03, J. K. 32; fr. 9/2. — Anders Gunnar Blomberg, f. 08, J. K. 33; fr. 29/5.