Vattenrättssekreterare äro: Vid Norrbygdens vattendomstol hovrättsassessorn F. Löwing, vid Söderbygdens vattendomstol v. häradshövdingen O. Tillner och vid Västerbygdens vattendomstol jur. kand. N. Lindberg. E. fiskalen N. Viklund är särskild vattenrättssekreterare vid sistnämnda domstol. Befattningen såsom vattenrättssekreterare vid Österbygdens vattendomstol är ledig från d. 1 april 1935.

 

    Nu tjänstgörande biträdande domare och sekreterare. I Södra Roslags domsaga är e. o. notarien R. Ljungwald chef för inskrivningsavdelningen. Såsom bitr. domare tjänstgöra i övrigt under första halvåret 1935: i Södertörns domsaga v. häradshövdingen H. Beckman och i Askims m. fl. härads domsaga e. o. notarien C. J. Söderström.
    Såsom sekreterare tjänstgöra under samma tid: i Södra Roslags domsaga e. fiskalen O. Bergholtz, i Sollentuna och Färentuna härads domsaga e. fiskalen H. Digman, i Södertörns domsaga e. fiskalen G. Graffman, i Uppsala läns södra domsaga e. fiskalen E. Holm, i Oppunda och Villåttinge härads domsaga e. fiskalen U. Murray, i Östernärkes domsaga e. fiskalen N. Joachimsson, i Västernärkes domsaga e. fiskalen R. Svensson, i Falu domsaga v. häradshövdingen N. Bärnheim, i Ovansiljans domsaga e. fiskalen S. Svensson, i Västra Hälsinglands domsaga e. fiskalen I. Bergström, i Medelpads västra domsaga e. fiskalen S. Strömberg, i Medelpads östra domsaga e. fiskalen E. Schirén, i Ångermanlands södra domsaga e. fiskalen R. Pihl, i Ångermanlands norra domsaga e. fiskalen G. Rådström, i Västerbottens västra domsaga e. fiskalen N. Jansson, i Västerbottens norra domsaga v. häradshövdingen B. Björklöf samt i Luleå domsaga e. fiskalen G. Thulin;
    i Njudungs domsaga e. fiskalen T. Myrland, i Östbo och Västbo härads domsaga e. fiskalen S. Åseskog, i Östra Värends domsaga e. fiskalen E. Allgårdh, i Hallands läns södra domsaga e. fiskalen G. Källblad, i Hallands läns mellersta domsaga e. fiskalen Å. Bonge, i Askims m. fl. härads domsaga e. fiskalen B. Lindskog, i Sunnervikens domsaga e. fiskalen P. O. Hainer, i Vättlem. fl. härads domsaga e. fiskalen J. Frostmark, i Flundre m. fl. härads domsaga e. fiskalen I. Lilja och i Vadsbo härads domsaga e. fiskalen G. Eurenius;
    i Oxie och Skytts härads domsaga e. o. fiskalen frih. H. Ramel, i Torna och Bara härads domsaga e. o. fiskalen K. Wulff, i Vemmenhögs, Ljunits och Herrestads härads domsaga e. o. fiskalen G. Ekedahl, i Frosta och Eslövsdomsaga e. o. fiskalen B. Möller, i Rönnebergs, Onsjö och Harjagers domsagae. o. fiskalen H. Moberg, i Västra Göinge domsaga e. o. fiskalen E. Persson, i Södra Åsbo och Bjäre härads domsaga e. o. fiskalen C. Bergström, i Ingelstads och Järrestads härads domsaga e. o. fiskalen H. Nordholm och i Bräkne och Listers domsaga e. o. fiskalen T. Norell.

 

    Hovrätternas divisionsindelning. Hovrätternas indelning till tjänstgöring å de särskilda divisionerna är under vårsessionen 1935 följande (betyder SvJT:s ombud för insamlande av rättsfall):

 

Svea hovrätt.

 

Första huvudavdelningen:

    Hovrättsrådet von Oelreichs div., tillika vattenöverdomstol: hovrättsråden A. von Oelreich, ordf., B. Lundvall, v. ordf., S. Afzelius*, assessorn G. Welinder och e. o. assessorn N. Rignell.

    Hovrättsrådet Arsells div.: hovrättsråden O. Arsell, ordf., frih. A. Staël von Holstein*, v. ordf., A. V. Rosengren, assessorn E. Thomasson och e. o. assessorn R. Dahlgren.
    Hovrättsrådet frih. von Rosens div.: hovrättsråden frih. von Rosen, ordf., S. Ström, v. ordf., H. Elliot, P. von Ehrenheim* och assessorn G. Quensel.
    Hovrättsrådet frih. Gierttas div.: hovrättsråden frih. A. Giertta, ordf., R. Lundbergh, v. ordf., C. G. Hagendahl, assessorerna H. Söderström och A. Adelsohn*.

 

208 NOTISER.    Hovrättsrådet Olins div.: hovrättsråden G. Olin, ordf., S. Bjurner, v. ordf., J. Sjögren, S. Lindeberg och assessorn E. Zethelius*.
    Hovrättsrådet frih. Nordenskjölds div.: hovrättsråden frih. H. J. Nordenskjöld. ordf., H. Leijon, v. ordf., E. Bergendal, P. Poss och assessorn W. Behrman.*

 

Andra huvudavdelningen:

    Hovrättsrådet Renströms div.: hovrättsråden A. Renström, ordf., A. Johansson, v. ordf., E. Drangel, assessorerna B. Hagström, E. Söderlund och E. Fristedt*.
    Hovrättsrådet Himmelstrands div.: hovrättsråden Hj. Himmelstrand, ordf., V. Petrén, v. ordf., K. Lamm, assessorerna C. E. Grundén och G. Lind*
    Hovrättsrådet Glimstedts div.: hovrättsråden H. Glimstedt, ordf., P. Aastrup, v. ordf., adjungerade ledamoten, rådmannen E. Ringenson, assessorerna H.Kollberg* och S. Hammarskiöld.

 

Göta hovrätt.

    I div.: hovrättsråden A. Lindman, ordf., B. Palmgren, v. ordf., O. Lundin* samt assessorerna A. Schedin* och S. Wildte.
    II div.: hovrättsråden G. Fischer, ordf., B. Aurell, v. ordf., H. Ljungholmsamt assessorerna J. Olsson* och O. Rylander.
    III div.: hovrättsråden C. Rydin, ordf., O. Löthner*, v. ordf., samt assessorerna E. Ekstedt, E. Ahlgren och G. Carlesjö.
    IV div.: hovrättsråden A. Olsén, ordf., och J. Herrlin*, v. ordf., assessorerna F. Folkard von Scherling, F. Sjögren samt e. o. assessorn F. Ekdahl.

 

Hovrätten över Skåne och Blekinge.

    I div.: hovrättsråden G. Beskow*, ordf., A. Strandberg, v. ordf. samt assessorerna C. Davidsson, S. Rönnquist, G. Lindskog och Th. Munck af Rosenschöld.
    II div.: horättsråden E. Schartau, ordf., C. L. Werner*, v. ordf., adj. led.rådhusrättsassessorn L. Bengtsson, assessorerna A. Braunstein och E. Melandersamt e. o. assessorn O. Schell.

 

    Beträffande hovrätternas övriga extra tjänstemän och aspiranter se SvJT 1935 s. 111. Till rättelse av där lämnade uppgifter beträffande Göta hovrätt må meddelas att e. o. assessorerna F. Täcklind, G. Lindencrona, G. Bogren, N. Brodén och B. Lindskog kommit att betecknas såsom e. fiskaler samt e. fiskalerna O. Östberg, C. Uggla, A. Lindskog, G. Ljung, K. Nilsson och E. Thorsell betecknats såsom e. o. notarier.