Dödsfall. Vice häradshövdingen frih. Carl Gustaf Gripensledt avled i Sthm 3 maj 1935. Han var född i Bälinge, Södermanland, 1853 och avlade efter universitetsstudier i Uppsala jur. utr. kand. -ex. 1879. Sedan han i två år tjänstgjort som attaché vid beskickningarna i Wien och Paris lämnade han diplomatbanan och utnämndes därefter 1882 till vice häradshövding. 1887 blev han sekreterare i konstitutionsutskottet. Under åren 1909 — 11 tillhörde han riksdagens andra kammare. Senare var han styrelseledamot i Sveriges allmänna exportförening och anlitades i övrigt flitigt i allmänna angelägenheter.
    Extra rådmannen Karl Arvid Wickelgren avled i Motala 6 maj 1935. Född i Lenhovda, Småland, 1882 blev han student i Uppsala 1900 och avlade där jur. utr. kand.-ex. 1906. Efter tingstjänstgöring blev han 1925 registerförare i Motala samt 1927 extra rådman i staden.
    Advokaten Ragnar Nordström avled i Norrköping 7 maj 1935. Han föddes i Norrköping 1896, avlade studentex. där 1915 och jur. kand.-ex. i Uppsala 1921. Efter fullbordad tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet i födelsestaden, sedan 1932 såsom delägare i Nordström & Carlsons advokatbyrå. 1926 blev han ledamot av Sveriges advokatsamfund och tjänstgjorde på senare tid som sekr. hos dess Norrköpingsavdelning.
    F. d. rådmannen Karl Rickard Schéle avled i Sthm 10 maj 1935. Han var född 1867 i N. Härene, Västergötland, blev 1887 student i Uppsala och avlade där hovr.-ex. 1890. År 1899 blev han rådman i Jönköping och kvarstod på denna post till 1920. S. var vidare auditör (fr. 1898) vid Andra Göta, sedermera Smålands artilleriregemente samt krigsdomare vid detta och Jönköpingsregemente. Åren 1914—20 var han ordförande i byggnadsnämnden i Jönköping.
    Rådmannen Rickard Alfred Andreas Hultmark avled 16 maj 1935. H. var född 1867 i Skeda, Östergötland, blev student i Uppsala 1887 och avlade där 1900 hovr.-ex. Efter fullbordad tingstjänstgöring inträdde han i rådhusrätten i Linköping. 1903 blev han där extra rådman, 1905 stadsnotarie, 1913 tredjerådman, 1915 andre rådman och 1917 förste rådman. H. var därjämte auditör och vice krigsdomare vid de i Linköping förlagda regementena och kårerna samt beklädde åtskilliga offentliga och privata förtroendeposter.
    Advokaten Elsa Julia Elliot-Lund avled i Sthm 25 maj 1935. Hon var född i Karlskrona 1898. Efter studentex. i Sthm 1917 avlade hon jur. kand.-ex.vid Sthms högskola 1923. Från sistnämnda år tjänstgjorde hon som bitr.jurist å Mathilda Staël v. Holsteins adv.-byrå i Sthm. 1928 blev hon ledamotav Sveriges advokatsamfund.
    Vice häradshövdingen Gustaf Lindman avled i Jönköping 4 juni 1935 i en ålder av 68 år. L. var född i Jönköping och avlade där 1885 mogenhetsexamen. Efter fullbordade akademiska studier och tingstjänstgöring blev han 1892 utnämnd till vice häradshövding. Därefter ägnade han sig huvudsakligen åt

 

412 NOTISER.hemstadens kommunala liv samt Jönköpings stads sparbank, i vilken han var verkställande direktör och styrelseordförande. Vidare var han under åtskilliga år verkställande direktör för systembolaget i Jönköping.
    Juris kandidaten Tor Jonatan Orton avled 5 juni 1935 å Sjö-Gunnarsbo sanatorium. Han var född 1889 i Sthm, blev student i Uppsala 1909 och avlade där fil. kand.-ex. 1918 och jur. kand.-ex. 1924. Efter tingstjänstgöring inträdde han 1926 i Svea hovrätt, där han innehade förordnanden som bitr.och t. f. fiskal samt advokatfiskal. Åren 1930 — 1934 var han tillförordnad borgmästare i Filipstad.
    Häradshövdingen Carl Johan von Essen avled 10 juni 1935 i Östersund. Född i Kristianstad 1874 blev han student i Lund 1892 och avlade där sex år senare jur. utr. kand.-ex. Efter tingstjänstgöring innehade han mångåriga förordnanden som domhavande och utnämndes 1923 till vice häradshövding. 1931 blev han häradshövding i Jämtlands västra domsaga. Han var åren 1917—19 ledamot av riksdagens första kammare och anlitades i övrigt flitigt i allmänna värv.