Hovrätternas aspiranter. Här upptages en förteckning över sådana i mars 1938 i de olika hovrätterna tjänstgörande domaraspiranter, vilka icke nått fram till fiskalsförordnande. Av årtalen vid varje namn betecknar det första året för jur. kand.-examens avläggande och det andra året för hovrättstjänstgöringens början.
    Svea hovrätt: A. T. Linde 34, 37, L. G. Forne 34, 37, C.-R. Tholson 33, 37, S. C. Lilliehöök 33, 37, Å. B. A. Martenius 34, 37, K. G. Wetterling 34, 37, J. C:son Victor 33, 37, G. J. H. Berg 33, 37, E. B. Lännergren 34, 37. G. V. Tryselius 26, 37, H. F. Ringdén 34, 37, S. Dennemark 32, 37, G. von Sydow 34, 37, E. K. V. Björkman 34, 38, C. R. Norinder 34, 38, G. A. Björklund 34, 38, L. J. F. Sandwall 34, 38, E. B. Hybbinette 34, 38, S. Blomdahl 35, 38, C. A. V. Broström 35, 38, P. O. Heurlin 35, 38, J. O. Smith 34, 38, E. R. Ch. Palme 34, 38, G. P. E. Granberg 35, 38, B. C. G. Geijer 35, 38 = s:a 25;
    Göta hovrätt: E. Bendz 34, 37, C. G. E. Ringius 32, 37, E. Josefsson 33, 37, U. T. Norén 34, 37 = s:a 4:
    Hovrätten över Skåne och Blekinge: D. M. Köpniwsky 34, 37, I. Holm 34, 37, B. Wulff 33, 37, O. Meijer 34, 38, A. S. Bruzelius 34, 38 = s:a 5;
    Hovrätten för Övre Norrland: A. G. R. Fallenius 34. 37, S. Danielsson 34, 37, S. Rissler 35, 38, 1. Lindqvist 35. 38 = s:a 4.

 

    Hovrättsjuristernas tjänstgöring i rådhusrätter. Följande extra fiskaler och fiskalsaspiranter från hovrätterna hava under år 1937 uppehållit vikariatsförordnanden vid rådhusrätterna i nedannämnda städer:
    från Svea hovrätt: fiskalerna O. Appeltofft (Arboga), I. Weidenhaijn (Uppsala), B. Sandegren (Eskilstuna), S. Munck af Rosenschöld (Nyköping), S. Petrén (Västerås och Trosa), H. Molén (Västerås), T. Silfverskiöld (Karlstad), G. Liljebäck (Örnsköldsvik), B. Marcus (Östersund), E. Spens (Karlstad), S. Fellenius (Härnösand), S. Lindquist (Norrtälje och Uppsala), S. Schreiber (Sundsvall) samt N. Karell och G. v. Euler (Luleå) ävensom fiskalsaspiranterna E. V. Henriksson (Norrtälje), S. Tegelmark (Sigtuna), D. Strimling (Enköping), S. Aminoff (Askersund), G. Tisell (Sala) och K. Melander (Lindesberg);
    från Göta hovrätt: e. fiskalerna B. Beskow (Borås), C. I. Lefwander (Jönköping), S. Ruhe (Norrköping), U. Nilsson (Halmstad), B. Dag (Borås), Nils Baumgardt (Linköping), A. Svensson (Jönköping), T. Ahlgren (Borås), M. Hedberg (Jönköping och Kalmar), G. Lindskog (Jönköping, Borås och Norrköping), B. Höijer (Falköping), H. Tydén (Borås), C. Mellander (Jönköping) och E. Stangenberg (Söderköping) samt fiskalsaspiranterna E. Bendz och U. Norén (Laholm);
    från hovrätten över Skåne och Blekinge: e. fiskalerna E. Persson (Trelleborg), K. Larsson (Hälsingborg hela året), G. Rosenquist (Ronneby hela året), B. Johannesson (Landskrona), A. Lenander (Trelleborg), S. Pontén (Hälsingborg), S. O. Svensson (Malmö), I. Bladh (Hälsingborg), O. Hegrelius (Kristianstad), S. Hellroth (Malmö), C. O. Jönsson (Ängelholm), H. Marmén (Skanör) och N. Rappe (Karlskrona);
    från hovrätten för Övre Norrland: e. fiskalen G. Ehnbom (Luleå).

 

    Stockholms rådhusrätt. Sedan Stockholms magistrat d. 31 jan. 1938 utnämnt andre assessorn Harry Hector till. sterbhnsnotarie vid Stockholms rådhusrätt, har magistraten dels d. 18 febr. 1938 utnämnt Hector till förste assessor vid rådhusrätten, dels ock d. 11 mars 1938 till sterbhusnotarie i Hectors ställe utnämnt andre assessorn Henrik Olschanski.
    Vidare har magistraten utnämnt:
    d. 14 jan. 1938 amanuensen Sigurd Annerfors till andre assessor;

PERSONALNOTISER. 263    d. 28 jan. 1938 andre assessorn Kurt Espersson till förste assessor;
    d. 18 febr. 1938 amanuensen Thure Hahn till andre assessor;
    d. 25 febr. 1938. amanuensen Birger Brandt till andre assessor.