Extra befattningshavare vid Stockholms rådhusrätt. I följande förteckning, vilken avser mars 1938, ha såsom egentliga domaraspiranter upptagits de extra tjänstemän, vilka efter godkänd fiskalstjänstgöring i hovrät ttil er efter erhållen dispens från sådan tjänstgöring av rådhusrätten preliminärt godkänts för vidare befordran. Med »b» efterföljt av årtal angives när vederbörande börjat tjänstgöra vid rådhusrätten; beteckningen »t. f. ass.» avser första assessorsförordnandet vid rådhusrätten.
    Egentliga domaraspiranter: amanuenserna G. Tidelius, J. K. 25, b. 29, t. f. ass. 30; G. Rundgren, J. K. 25, b. 29, t. f. ass. 30; C.-E. Sundström, J. K. 28, b. 28, t. f. ass. 31; V. Nilsson, J. K. 26, b. 29 t. f. ass. 31; A. Evers, J. K. 25, b. 31, t. f. ass. 32; Å. Nordwall, J. K. 27, b. 31, t. f. ass. 32; G. Gyllenhammar, J. K. 27, b. 31, t. f. ass. 32; E. Siewertz, J. K. 28, b. 31, t. f. ass. 32; E. Svenonius, J. K. 28, b. 31, t. f. ass. 33; V. Stålberg, J. K. 30, b. 31, t. f. ass. 34; L. E. Staaff, J. K. 30, b. 34, t. f. ass. 34; B. von Heijne, J. K. 30, b. 33, t. f. ass. 34; samt G. A. Askegren, J. K. 31, b. 34, t. f. ass. 34; e. o. notarierna med arvode H. Welborn, J. K. 31, b. 35, t. f. ass. 36 (tjl); S. Lind, J. K. 33, b. 33, t. f. ass. 35; F. Trägårdh, J. K. 33, b. 36, t. f. ass. 37; W. von Schéele, J. K. 33, b. 36, t. f. ass. 37; S. E. Forssberg, J. K. 31, b. 35, t f. ass. 35; C. Sandblom, J. K. 32, b. 35, t. f. ass 36; G. Masreliez. J. K. 33, b. 33, t. f. ass. 37; G. Wiedesheim-Paul, J. K. 30, b. 33, t. f. ass. 35 (tjl); samt G. Selander, J. K. 34, b. 35, t. f. ass. 36;
    Övriga extra tjänstemän: e. o. notarierna H. N. Sandberg, J. K. 25, b. 25, t. f. ass. 27; B. Lännergren, J. K. 34, b. 34, t. f. ass. 36; L. Sandwall, J. K. 34, b. 35, t. f. ass. 36; P. Heurlin, J. K. 35, b. 35, t. f. ass. 37; C. A. H. Ekbom, J. K. 35, b. 35, t. f. ass. 37; A. G. Grabe, J. K. 35, b. 35, t. f. ass. 37; R. H. F. af Klintberg, J. K. 35, b. 35, t. f. ass. 37; G. Granberg, J. K. 35, b. 36; G. Almling, J. K. 36, b. 36, t. f. ass. 37; Ingrid Gärde, J. K. 36, b. 36; S. Lidvall, J. K. 36, b. 36; H. Ljungström, J. K. 36, b. 36; W. Bendtz, J. K. 36, b. 36; H. Engfeldt, J. K. 36, b. 36; A. Lindencrona, J. K. 34, b. 37; L. Nordman, J. K. 36, b. 36; Birgit Mårdell, J. K. 35, b. 37; B. A. Irsten, J. K. 37, b. 37; H.-F. Ringdén, J. K. 34, b. 37; Lizzie Benedicktsson-Karlström, J. K. 36, b. 37; B. Hellström, J. K. 37, b. 37; J. Victor, J. K. 33, b. 37; J. H. Martin, J. K. 36, b. 37; H. E. Lundberg, J. K. 36, b. 37; B. Siegbahn, J. K. 37, b. 37; B. Hybinette, J. K. 34, b. 37; S. Levy, J. K. 35, b. 37; S. Bratt, J. K. 37, b. 37; G. Wetterling, J. K. 34, b. 37; B. Winnberg, J. K. 37, b. 37; H. Lindén, J. K. 37, b. 37; C. Broström, J. K. 35, b. 37; E. Björkman, J. K. 34, b. 37; S.-G. B. Jonzon, J. K. 37, b. 37; C.-F. Högstedt, J. K. 36, b. 37; A. T. Linde, J. K. 34, b. 37; Märta Liljegren, J. K. 37, b. 37; L. E. Österholm, J. K. 34, b. 38; J. A. G. Törneman, J. K. 37, b. 38; G. Sjöberg J. K. 38, b. 38; B. O. Steen, J. K. 35, b. 38; K. G. Linnander, J. K. 37, b. 38; C. H. G. W. Thoresen, J. K. 35, b. 38; J. A. A. Treschow, J. K. 35, b. 38; B. L. A. B. Taube, J. K. 34, b. 38; I. R. M. Morting, J. K. 37, b. 38; samt P. G. F. Danielson, J. K. 38, b. 38.

 

    Göteborgs rådhusrätt. Vid Göteborgs rådhusrätt tjänstgöra f. n. nedan nämnda jurister under assessorsgraden.
    Ordinarie (som pläga förordnas till vikarier å domaretjänst): Karl Wessman, f. 98, J. K. 22, e. not. 29, amanuens hos konkursdomaren 36, ass. f. g. 30; Ewert Holmberg, f. 00, J. K. 23, e. not. 27, amanuens hos stadsaktuarien 37, ass. f. g. 28.
    Extra notarier: Volrat Koch, f. 02, J. K. 26, e. not. 30, ass. f. g. 30; Torsten Huldén, f. 03, J. K. 27, e. not. 30, ass. f. g. 31; Lage Samuelson, f. 01, J. K. 27, e. not. 31, ass. f. g. 33; Artur Arnström, f. 04, J. K. 26, e. not. 32, ass. f. g. 35; Sven Lampers, f. 04, J. K. 28, e. not. 34, ass. f. g. 36, hovr.-tjg. 34—35; Ante Beck-Friis, frih., f. 05, J. K. 30, e. not. 34, ass. f. g. 36, hovr.tjg. 33—34; Erik Ahlqvist, f. 06, J. K. 31, e. not. 35, ass. f. g. 37, hovr.-tjg.

264-PERSONALNOTISER.35—36; Ingvar Vrang, f. 04, J. K. 33, e. not. 36, ass. f. g. 36, hovr.-tjg. 36—37; Lennart Ros, f. 08, J. K. 33, e. not. 36, ass. f. g. 37, hovr.-tjg. 36—37; Carl Gustaf Ringius, f. 08, J. K. 32, e. not. 36, hovr.-tjg. 37—38; Per Arhusiander, f. 09, J. K. 33, e. not. 37, hovr.-tjg. 36—37; Karl Sernström, f. 06, J. K. 33, e. not. 37, ass. f. g. 37; Einar Josefson, f. 05, J. K. 33, e. not. 37, hovr.-tjg. 37—38; Kristen Ivarsson, f. 07, J. K. 31, e. not. 37.