Juridiska föreningens i Uppsala kompendieverksamhet. Juridiska föreningen i Uppsala har sedan mycket lång tid tillbaka å eget förlag utgivit kompendier samt även tillhandahållit sina medlemmar tryckt litteratur till nedsatta priser.
    Föreningens kompendieverksamhet kan sägas ha erhållit sin nuvarande gestaltning genom den moderna dupliceringsmetoden. I jämförelse med de tidigare kompendierna, som skrevos för hand och hektograferades, medför den nuvarande metoden ett stort framsteg, som bidragit till att kompendieverksamheten under de senaste tjugu åren alltmera ökat i omfattning. För nävarande användas vid universitetet endast ett mycket obetydligt antal kompendier, som icke utgivits av Juridiska föreningen.
    Initiativet till ett nytt kompendium tages av föreningens styrelse, som uppdrager åt litteraturföreståndaren eller annan föreningsmedlem att på grundval av föreläsningsanteckningar utarbeta ett manuskript till kompendium. Detta manuskript granskas sedan av vederbörande lärare innan det publiceras. Därigenom erhålles en garanti mot felaktigheter och missledande uppgifter i kompendiet.
    Numera ha i de flesta ämnen åstadkommits kompendier, som komplettera den tryckta litteraturen, och som även åberopas i de i studiehandboken upptagna kunskapsfordringarna.
    Förutom kompendier tillhandahåller föreningen sina medlemmar till nedsatta priser tryckt litteratur, som omfattar så gott som samtliga de arbeten, som äro resultat av den vid Uppsalafakulteten bedrivna vetenskapliga verksamheten.
    Föreningens medlemmar ha även att tillgå föreningens bibliotek, som med särskild fullständighet innehåller den nordiska rättslitteraturen. Biblioteket tillhandahåller även aktuell kurslitteratur i möjligaste omfattning för hemlån.
    Försäljningen av litteratur och kompendier sker genom stadens bokhandlare. Kompendierna äro tillgängliga även för icke föreningsmedlemmar, men då till ett något högre pris. Medlemmarna av Juridiska föreningen vid Lunds universitet och vid Stockholms högskola erhålla genom respektive föreningar de kompendier och övrig litteratur, som Uppsalaföreningen tillhandahåller, till det lägre priset.
    Samtliga upplysningar angående föreningens litteratur- och biblioteksverksamhet samt en fullständig förteckning över litteratur och kompendier finnas i föreningens tillkännagivanden, varav ny upplaga utkommer denna termin.

Sten Wetter.

 

    Tysk föreläsare i Uppsala. På återresa från Helsingfors, dit han inbjudits att föreläsa, höll prof J. W. Hedemann i Berlin, medlem av Akademie für deutsches Recht, d. 18 okt. 1938 i Uppsala efter inbjudan en föreläsning över ämnet »Neubau des deutschen Privatrechts».