Carl Julius Kruckenberg avled d. 13 okt. 1938. Han var född i Jönköping 1856, avlade mogenhetsex. där 1877 och hovrättsex. i Uppsala 1888. Han blev vice häradshövding 1891. Han blev därefter rådman i Vadstena 1893. Åren 1895—1909 var han tillika syssloman vid länslasarettet och kurhuset i Vadstena.

 

    Carl Nordenström avled d. 2 nov. 1938. Han var född i Åtvid i Östergötland 1857. Han avlade mogenhetsex. i Linköping 1877 och hovrättsex. i Uppsala 1882. År 1897 blev han häradshövding i Gotlands norra domsaga men erhöll med utgången av år 1913 transport till Västmanlands norra domsaga. Detta häradshövdingeämbete lämnade han med pension 1927.

 

    Adolf Hugo Pontus Blomberg avled d. 3 nov. 1938. Född i Fors i Södermanlands län 1882, avlade han mogenhetsex. i Vänersborg 1900 och jur. u. kand. ex. i Uppsala 1906. Han ägnade sig sedermera åt advokatverksamhet först i Örebro och två år senare i Karlstad. Han blev ledamot av Sveriges advokatsamfund 1910.

 

    Carl Johan Olofsson Sjölander avled d. 13 nov. 1938. Han föddes 1850 i Madesjö i Kalmar län. Han avlade mogenhetsex. i Kalmar 1873 och hovrättsex. i Lund 1877. Efter tingstjänstgöring under Göta hovrätt utnämndes han till vice häradshövding 1879. Därefter tjänstgjorde han i Svea hovrätt, där han 1890 blev notarie. Efter att i många år ha innehaft denna tjänst slog han sig ned som lantbrukare på fädernegården Skruvemåla invid Nybro i Kalmar län.

 

    Högsta domstolen. K. M:t har 9 dec. 1938 beviljat justitierådet frih. Bo Leijonhufvud avsked från justitierådsämbetet fr. o. m. 15 dec. 1938;
    s. d. till justitieråd fr. o. m. 1 jan. 1939 utnämnt ledamoten i processlagberedningen, revisionssekreteraren Per Santesson.

 

    Justitiedepartementet. Enligt chefens för justitiedepartementet förordnande biträder fiskalen i Svea hovrätt Sven-David Sanne å justitiedepartementets lagbyråer sedan 1 nov. 1938.

 

    Strafflagberedningen. Chefen för justitiedepartementet har 8 dec.1938, med stöd av K. M:ts bemyndigande 6 okt. 1938, till sekreterare i strafflagberedningen utsett assessorn i hovrätten över Skåne och Blekinge Sven Larsson i vad avser lagstiftningsfrågor samt förste amanuensen i fångvårdsstyrelsen Torsten Eriksson beträffande fångvårdens organisationsspörsmål.

 

    Ungdomsfängelsenämnden. K. M:t har 9 dec. 1938 till sekreterare i ungdomsfängelsenämnden fr. o. m. 1 jan. 1939 förordnat hovrättsassessorn Sven Larsson efter hovrättsrådet Christer Gemzell, som erhållit begärt entledigande.