Svenska föreningen för industriellt rättsskydd höll sitt årsmöte d. 28 april 1938, varvid direktör Axel Hasselrot inledde diskussion om »Uppdelning av och utbrytning ur patentansökning». Vid sammanträde d. 29 nov. 1938 diskuterades »Patentanspråken som uttryck för beviljat patent-

 

NOTISER. 97skydds omfattning och innebörd» med inledningsanförande av byråchefen dr B. Lindgren. Till sammanträdet hade inbjudits de delegerade vid de d. 28 nov. 1938 på svenska regeringens initiativ påbörjade nordiska överläggningarna angående reformerad patentlagstiftning.
    Föreningens styrelse utgöres av prof. Gösta Eberstein, ordf., generaldirektör Hakon Hjertén, v. ordf., direktör Axel Hasselrot, skattmästare, advokat Birger Barre, presidenten Birger Ekeberg, civilingenjör Oscar Grahn, direktör Arnold Hjorth, direktör C. G. Lindblom, byråchefen B. Lindgren och handelsrådet Vilhelm Lundvik. Sekr. är byrådirektör Åke v. Zweigbergk. Föreningen har omkring 180 medlemmar.