Hovrättsassessorer i domsagor. Såsom biträdande domare tjänstgöra i Södertörns domsaga assessorn N. Joachimsson och i Askims, Hisings och Sävedals domsaga assessorn R. Gunaeus. I följande domsagor tjänstgöra assessorer som sekreterare: i Södra Roslags domsaga G. Rådström, i Sollentuna och Färentuna domsaga R. Pihl, i Medelpads östra domsaga K. Holmgren, i Ångermanlands norra domsaga O. Östberg (assessor i Göta hovrätt), i Vättle, Ale och Kullings domsaga Å. Bonge, i Östra och Medelsta domsaga frih. H. Ramel, i Bräkne och Listers domsaga T. Norell samt i Västerbottens norra domsaga E. Dahlin.

 

    Hovrättsjuristers tjänstgöring i rådhusrätter. Följande fiskaler och fiskalsaspiranter från hovrätterna hava under år 1940 uppehållit vikariatsförordnanden vid rådhusrätterna i nedannämnda städer:
    från Svea hovrätt: fiskalerna J. Carlbom och L. Munck af Rosenschöld (Eskilstuna), S. Schreiber (Örebro), R. Lundin (Nora), G. von Sydow och S. af Geijerstam (Sala), A. Lindstedt (Mariefred), B. Wetterström (Karlstad), L. Nordman (Stockholm), L. J. Wallmark (Västerås) ävensom fiskalsaspiranterna G. Lundgren och S. Lindström (Mariefred), I. Muller och G. Weisner (Trosa), S. Ströberg (Askersund), G. B. Burman (Lindesberg), T. Ljunggren (Sigtuna) och M. Koskull (Södertälje);
    från Göta hovrätl: fiskalerna R. Grönwall (Borås), G. Åström (Norrköping), E. Bendz (Jönköping), B. Arnold (Norrköping), S. Cederbalk (Uddevalla), E. Walberg (Halmstad och Jönköping), L. O. Ekeberg (Jönköping), F. A. Hammar (Göteborg) och L. E. Björkman (Kalmar);
    från hovrätten över Skåne och Blekinge: fiskalerna G. Ekedahl (Malmö), A. Lüzell (Hälsingborg), I. Bladh (Sölvesborg), S. Hellroth (Lund), N. Rappe (Lund, Hälsingborg), A. Bruzelius och O. Meijer (Karlskrona), A. Lundquist (Ystad, Malmö), O. Petrén (Ystad), J. Björling (Hälsingborg, Malmö) och fiskalsaspiranten S. B. Jacobsson (Ronneby, Trelleborg) ;
    från hovrätten för Övre Norrland: fiskalen B. Kjellin (Luleå).