Svenska Jägare förbun det har utgivit tryckta rättsfallsredogörelser för de två åren efter den tid, som den i närmast föregående notis om nämnda rättsfallspublikationen behandlar. De små häftena, det ena om 32 och det andra om 35 sidor, innehålla referat av mål om jakt och hundar från Högsta domstolen och hovrätterna.