Hovrätternas divisionsindelning. Hovrätternas indelning till tjänstgöring å de särskilda divisionerna är i april 1941 följande (* betyder SvJT:s ombud för insamlande av rättsfall).1

Svea hovrätt.
Första huvudavdelningen

    Hovrättsrådet Petréns div.: hovrättsråden V. Petrén, ordf., frih. A. Staël von Holstein, v. ordf., G. Hagendahl, T. Boye* och assessorn H. Ivrell.
    Hovrättsrådet Lundvalls div.: hovrättsråden B. Lundvall, ordf., J. Sjögren, v. ordf., E. Hörstadius*, assessorerna T. Levinson och H. Digman.
    Hovrättsrådet Wikanders div.: hovrättsråden H. Wikander, ordf., S. Ström, v. ordf., E. Zethelius, assessorerna B. Unger* och R. Svensson.
    Hovrättsrådet Johanssons div.: hovrättsråden A. Johansson, ordf., E. Drangel, v. ordf., A. Adelsohn, assessorerna H. Nilsson* och S. Strömberg.
    Hovrättsrådet Leijons div.: hovrättsråden H. Leijon, ordf., S. Bjurner, v. ordf., K. Hedström*, assessorerna S. Svensson och A. Thorell.
    Hovrättsrådet Bergendals div.: hovrättsråden E. Bergendal, ordf., P. Poss*, v. ordf., S. Afzelius, adj. ledamöterna G. Fredrikson och E. Hedfeldt.


Andra huvudavdelningen.
 

    Hovrättsrådet frih. Nordenskjölds div.: hovrättsråden frih. H. J. Nordenskjöld, ordf., A. V. Rosengren, v. ordf., B. Scherdin*, B. Thuresson, assessorn S.-D. Sanne och adj. ledamoten S. Löwenhielm.
    Hovrättsrådet Aastrups div.: hovrättsråden P. Aastrup, ordf., K. Lamm, v. ordf., H. Bennich, assessorn N. Jansson och adj. ledamoten Å. Lundgren.
 

Göta hovrätt.
    

    I div.: hovrättsråden A. Lindman, ordf., B. Palmgren, v. ordf., E. Ahlgren, assessorn T. Myrland* och adj. ledamoten K. Nilsson.
    II div.: hovrättsråden B. Aurell, ordf., H. Ljungholm, v. ordf., S. Wildte, assessorerna G. Eurenius och A. Lindskog*.
    III div.: hovrättsråden O. Löthner, ordf., E. Ekstedt, v. ordf., assessorerna N. Brodén, G. Källblad och I. Lilja*.
    IV div.: hovrättsråden J. Herrlin, ordf., O. Lundin, v. ordf., J. Olsson, assessorerna J. Frostmark och P.-O. Hainer*.


Hovrätten över Skåne och Blekinge.


    I div.: hovrättsråden C. Werner, ordf., G. Nilsson, v. ordf., S. Rönnquist, assessorerna S. Norrsell och G. Ekedahl samt adj. ledamoten H. Nordholm.
    II div.: hovrättsråden H. Backman*, ordf., T. Lundquist, v. ordf., G. Ekström, assessorerna H. Moberg, B. Möller och adj. ledamoten C. Bergström.


Hovrätten för Övre Norrland.


    Hovrättsråden M. Zuhr, ordf., B. Koch*, E. Holm och assessorerna H. Henkow och A. Nordenstam


    Åklagarväsendet. JK har 18 april 1941 till polismästare och stadsfiskal i Jönköping antagit t. f. polismästaren Sven Gunnar Mannergren.


    Juridiska examina höstterminen 1940. Juris kandidatexamen har under höstterminen 1940 avlagts


vid Uppsala universitet d. 14 september av:


    Carl Georg Blomqvist, västm.-dala, f. i Falun 2/10 15, student där 2/6 34. — Paul Ingemar Lidbeck, göteb., f. i Partille förs. Göteborgs och Bohus 1. 2/4 16,


    1 Ang. krigshovrättens och vattenöverdomstolens sammansättning se Statskalendern.

 

PERSONALNOTISER. 527student i Göteborg 9/6 36. — Bengt David Fredrik Gunnarsson Lundström, värml., f. i Orsa förs. Kopparbergs 1. 17/9 16, student i Karlstad 17/5 35;

d. 2 november av:

    Carl-Johan Emil Carlsson-Ederot, uppl., f. i Uppsala 28/2 14, student där 19/5 34. — Ingrid Marianne Lindblad, norrl., f. i Luleå 22/7 19, student i Uppsala 26/5 37. — Sven-Olof Lundén, östg., f. i Uppsala 24/10 17, student där 20/5 36. — Hans Arne Nikanor Löfqvist, norrl., f. i Alnö förs. Västernorrlands 1. 7/4 14, student i Sundsvall 8/6 35. — Torsten Hjalmar Teodor Sylwan, västm.-dala, f. i Sthm 3/9 15, student i Falun 8/6 35;

d. 14 december av:

    Lova Marianne Aspegren, f. Stattin, norrl., f. i Härnösand 22/7 16, student där 26/5 36. — Tryggve Torsten Martin Foghelin, uppl., f. i Alunda förs. Uppsala 1. 15/7 15, student i Uppsala 20/5 36. — Knut Johan Georg Gyllensvärd, göteb., f. i Växjö 23/8 16, student i Göteborg 5/6 35. — Knut Ebbe Ragnar Ragnarsson Mark, västg., f. i Asmundtorps förs. Malmöhus 1. 23/9 10, student i Skara 8/6 29. — Margareta Anna Kristina Reuterskiöld, göteb., f. i Uppsala 16/2 14, student i Växjö 18/5 33. — Stig Gunnar Rudberg, västm.-dala, f. i Västerås 6/11 16, student i Umeå 30/5 36. — Bengt Stjerndahl, uppl., f. i Bro förs. Uppsala 1. 18/7 17, student i Uppsala 20/5 36. — Ruth Svea Hildegard Waller-Rehn, sthm, f. i Sthm 2/1 16, student där 14/5 35;

vid Lunds universitet d. 3 september av:

    Nils Denver Weibull, mlm, f. i Denver, Colorado, U. S. A., 13/4 15, student i Malmö 27/5 33;

d. 16 september av:

    Arne Wilhelm Tage Beskow, mlm, f. i Kristianstad 1/4 17, student i Malmö 27/5 35. — Gösta Karl Valter Fridlund, hbg, f. i Hälsingborg 12/1 08, student där 4/6 29. — Nils Olof Otto Hintze, krist., f. i Lund 4/1 17, student där 3/6 35. — Signe Elvira Olsson, hbg, f. i Eslöv 17/11 14, student där 4/6 34. — Folke Palmér, ld, f. i Lund 2/5 17, student där 3/6 35. — Nils Harry Petersson, yst., f. i Malmö 22/8 13, student där 9/6 33. — Allan Melker Sandberg, mlm, f. i Malmö 31/8 12, student där 4/6 32;

d. 31 oktober av:

    Axel Edvard Ahlbeck, f. i Reslövs förs. Malmöhus 1. 3/10 13, student i Eslöv 11/6 35. — Carl-Edvard Grönlund, smål., f. i Jönköping 15/12 09, student i Lund 6/9 30. — Gustaf Hoff, hbg, f. i Hälsingborg 23/5 14, student där 20/5 32;

d. 14 december av:

    Karl Willy Severin Andersson, mlm, f. i Malmö 6/2 12, student där 6/6 32. — Sven Erik Ankar, hall., f. i Varberg 2/7 12, student i Halmstad 20/5, 32. - Stig Tore Bjerre, klm, f. i Landskrona 4/5 11, student i Kalmar 31/5 29. — Rune Casimir-Nilsson, hbg, f. i Trelleborg 8/3 15, student i Landskrona 7/6 35. — Stig Axelsson Hultqvist, östg., f. i Lund 7/9 16, student i Linköping 6/6 34. — Carl Eric Arne Ingelgren, hbg, f. i Hälsingborg 4/8 15, student där 28/s 34. — Åke Vilhelm Lindeberg, göteb., f. i Lund 5/2 12, student där 13/10 32;

vid Stockholms högskola
d. 31 juli av:

    Sven Eric Hedman, f. i Örebro 29/1 15, student i Umeå 30/5 34;

d. 14 september av:

    Olof Cederstrand, f. i Sthm 2/7 17, student där 11/5 35.  Karl Olof Josef Gestblom, f. i Solna förs. Stockholms 1. 19/4 14, student där 11/5 34. - Carl-Åke Gustafsson, f. i Örebro 4/9 14, student i Lundsberg 10/6 33. — Bengt Lindeblad, f. i Borås 24/2 18, student där 16/5 36. — Eva Ingegärd Lindstrand, f. i Enköping 3/3 15, student i Norrköping 20/5 35. — Rut Alfhild Elena Nilsson, f. i Sthm 21/2 13, student där 19/5 33. — Stig Leonard Nyman, f. i Göteborg 30/9 15, student

 

528 PERSONAI.NOTISER.där 5/6 35. — Curt Arvid Waldenström, f. i Sthm 11/11 15, student där 11/5 35. Johan Ferdinand Carl Wellander, f. i Nyköping 28/12 15, student i Sthm 11/5 34;

d. 2 november av:

 

    Bo Henry Adin, f. i Sthm 16/1 14, student där 15/5 34. — Bengt Albert Hugo Bohman, f. i Sthm 20/4 15, student i Djursholm 16/5 33.-Jan Christer Carl Wilhelm Claus, f. i Sthm 8/2 15, student i Karlskrona 30/5 33. — Folke Lennart Günther, f. i Sthm 16/4 14, student där 11/5 35. — Gunnar Teofil Lindberg, f. i Sunne förs. Värmlands 1. 13/12 1897, student i Sthm 15/1 2 34. — Stig Germund Sandler, f, i Ludvika 11/12 15, student i Sthm 11/5 35. — Stig Arne Save, f. i Hälsingborg 8/5 10, student där 3/6 29. — Lars Bertil Simonsson, f. i Karlskrona 2/1 16, student i Sthm 11/5 35. — Knut Fredrik (Fred) Valdemar Sjöberg, f. i Sthm 16/10 12, student där 14/5 32;

d. 14 december av:

    Pehr-Johan Sune Bergelin, f. i Göteborg 5/4 13, student i Sthm 9/5 32. — Albin Helge Dahlström, f. i Hosjö förs. Kopparbergs 1. 9/2 14, student i Falun 17/5 33. — Ove Erik Albert Hamberg, f. i. Luleå 20/11 14, student där 1/6 34. — Karl Gunnar Hansson, f. i Göteborg 10/3 14, student där 2/6 34. — Olof Sture Johanson, f. i Sthm 27/8 14, student där 12/5 33, fil. kand. ex. där 14/12 35. — Rune Anton Sigvard Kristensson, f. i Örebro 4/6 08, student där 21/5 30, kansliex. i Sthm 7/11 36. — Anders Gunnar Lagerberg, f. i Sthm 1/3 15, student i Göteborg 2/6 34. — Hans Hjalmar von Oelreich, f. i Sthm 3/12 17, student i Södertälje 9/6 36. — Rolf Romson, f. i Lund 6/11 16, student i Sthm 11/5 35. — Ole Sigfrid Westerberg, f. i Göteborg 26/9 18, student där 28/5 37. — Adolf Henrik Winberg, f. i Kristinehamn 4/2 15, student där 31/7 34, fil. kand. ex. i Sthm 6/11 37.


    Statsvetenskaplig juridisk examen har under höstterminen 1940 avlagts

vid Uppsala universitet
d. 14 september av:

    Hjördis Ingegerd Maria Hellsten, f. Sundkler, norrl., f. i Degerfors förs. Västerbottens 1. 28/11 16, student i Umeå 17/5 35;

d. 2 november av:

    Rut Brita Maria Åhman, söderm.-närke, f. i Nås förs. Kopparbergs 1. 28/10 16, student i Nyköping 15/5 35;

d. 14 december av:

    Karl Martin Enqvist, gästr.-häls., f. i Norrala förs. Gävleborgs 1. 16/11 13, student i Söderhamn 24/5 34. — Carl Elis Ullman, göteb., f. i Sthm 3/2 12, student i Lundsberg 10/6 33;

vid Stockholms högskola
d. 31 juli av:

    Birgit Ingeborg Domö, f. i Jönköping 14/2 17, student i Skara 23/5 35;

d. 14 december av:

    Erik Herman Swedborg, f. i Tuna förs. Västernorrlands 1. 23/8 16, student i Sthm 13/5 36. — Yngve Knut Vilhelm Törnebohm, f. i Sthm 31/7 17, student där 12/5 36.
    Juris kandidatexamen har under höstterminen 1940 alltså avlagts vid Uppsala universitet av 16 personer, vid Lunds universitet av 18 personer och vid Stockholms högskola av 30 personer.
    Statsvetenskaplig juridisk examen har under höstterminen 1940 alltså avlagts vid Uppsala universitet av 4 och vid Stockholms högskola av 3 personer.