VIKARIERANDE OCH

BITRÄDANDE DOMARE,

SEKRETERARE SAMT

RÄTTSBILDADE BITRÄDEN I

RIKETS DOMSAGOR UNDER ÅR 1940.

 

Förteckningen har uppgjorts av förste aktuarien G. S. GROTH med ledning av dels uppgifter som av red. införskaffats från hovrätterna rörande vikarierande domare och biträden för uppläggande av nya fastighetsböcker (Fastighb.), dels uppgifter i de från domsagorna till Statistiska centralbyrån avlämnade arbetsredogörelserna rörande biträdande domare, sekreterare och rättsbildade biträden. Vikarierande domare, som, då de erhöllo vikariatförordnande, innehade anställning såsom biträdande domare, sekreterare eller rättsbildat biträde i den domsaga förordnandet avsåg, hava icke upptagits i förteckningen. Biträden, som icke innehaft förordnande för uppläggande av nya fastighetsböcker eller såsom förste eller andre notarie, betecknas såsom Ö v r. I fall då en person innehaft samma anställning såsom biträdande domare, sekreterare eller biträde i en domsaga under flera perioder under redogörelseåret, har vid angivande av anställningstiden hänsyn tagits allenast till första dagen i den första perioden och sista dagen i den sista perioden. Datum inom parentes avser tidpunkt, då befattningshavaren börjat viss annan tjänstgöring i domsagan under året. I fall då, enligt uppgift, befattningshavare under tid för militärtjänstgöring varit bibehållen vid befattning i domsagan, har nämnda tid medräknats i förteckningen.

 

Svea hovrätt.

Stockholms län.

    Norra Roslags domsaga: Vik. domare Bertil Alexanderson, f. 12, J. K. 35; ranns. 1/8. —1 not. Lars Johan Thesleff Stiernstedt, f. 10, J. K. 37. — Jan-Erik Elias Stenius, f. 13, J. K. 38; fr. 18/4 (2 not. 1/1). — 2 not. Claës Gustaf Lennart Ekblom, f. 13, J. K. 38. — Bror Ragnar Winsnes, f. 16, J. K. 39; fr. 18/4 (8/1).
    Mellersta Roslags: 1 n o t. Bengt Erik Borg, f. 12, J. K. 37. — Karl Gerhard Thorsten Lundgren, f. 12, J. K. 39; 11/4—12/9 (2 not. 1/1 samt fr. 13/9). — 2 not. Gunnar Lorentz Leonard Edelberg, f. 16, J. K. 40; 1/7—12/9 (13/9—30/9). — Övr. Lennart Albert Ölund, f. 15, J. K. 39.
    Stockholms läns västra: Vik. domare Fritz Harry Ivrell, f. 00, J. K. 25; 1/1—20/10. — Karl Erik Alexanderson, f. 06, J. K. 28; fr. 21/10.—1 not. Hans Johan Robert Themptander, f. 14, J. K. 37; 1/1—10/4. — Jan Carl Gustaf Abraham Almquist, f. 10, J. K. 37; fr. 31/1 (2 not. 1/1). — Sten Fredrik von Otter, f. 13, J. K. 38; 9/2—25/8 (2 not. fr. 16/9). —2 not. Arne Emil Wettermark, f. 13, J. K. 37; 31/1—15/9. — Övr. Fritjof Nordborg, f. 14, J. K. 38. — Nils Fredrik Gunnar Thyreen, f. 13, J. K. 39. — Seth Carl Erik Torwald Hesser, f. 17, J. K. 39. — Carl-Åke Gustafsson, f. 14, J. K. 40; fr. 1/10.
    Södra Roslags: Vik. domare Edvard Tage Levinson, f. 01, J. K. 26; 1/1—30/4. — Nils Karl Vilhelm Berggren, f. 08, J. K. 32; ranns. 13/7. — Nils Rutger Ingemar Nyman, f. 11, J. K. 35; ranns. 23/7. 30/7. —Chef för inskrivningsavdelningen Johan Ruben Oswald Ljungwaldh, f. 94, J. K. 21. — Sekr. Karl Erik Alexanderson, f. 06, J. K. 28; 1/1—25/8. — Gunnar Georg Rådström, f. 06, J. K. 29; fr. 25/8. —1 not. Sven Albin Litzén, f. 11, J. K. 37; 1/1—18/4. —Karl Gösta Weisner, f. 12, J. K. 37; 1/1—31/5. — Hans Lennart Virding, f. 10, J. K. 37; 19/4—31/8 (2 not. 1/1). — Bo Percyval Radhe, f. 13, J. K. 37; 1/6—15/9 (2 not. 1/1). — Johan Erik Norman, f. 11, J. K. 38; fr. 1/9 (2 not. 1/1). — Sven Ahlström, f. 10, J. K. 37; fr. 16/9 (2 not. 1/1). — 2 not. Axel Birger Åke Lindstedt, f. 15, J. K. 38; fr. 1/11 (1/1). — Karl Wilhelm Ström, f. 14, J. K. 38; fr. 8/8 (1/1). — Ragnar Lidman, f. 12, J. K. 39; fr. 18/9(1/1).—

 

598 RÄTTSBILDADE BITRÄDEN I RIKETS DOMSAGOR ÅR 1940. Nils Fredrik Nordlind, f. 11, J. K. 39; 1/6—1/11 (1/1 samt fr. 2/11). — Seth Schultz, f. 15, J. K. 37; 1/5—15/9(1/1).— Övr. Gunn Ingegerd Nordquist, f. Molander, f. 16, J. K. 40; fr. 12/2. — Bengt Ericsson-Lindahl, f. 16, J. K. 40; fr. 22/4. — Claes Erik Carl König, f. 12, J. K. 40; 10/7—14/12. — Curt Waldenström, f. 15, J. K. 40; fr. 1/10. — Gunnar Wilhelm Stiernstedt, f. 11, J. K. 39; fr. 1/10. — Jakob Olov Lindhagen, f. 16, J. K. 39; fr. 10/12.
    Sollentuna och Färentuna: Sekr. Henning Valfrid Nilsson, f. 05, J. K. 28; 1/1—25/8. — Ragnar Axel Pihl, f. 03, J. K. 30; fr. 26/8. — 1 not. Inga Lindstedt-Piltz, f. 13, J. K. 36; 1/1—9/2 (2 not. 10/2—17/4). — Sonja Molander, f. 12, J. K. 37; 10/2—17/4 (2 not. 1/1). — Åke Österlind, f. 12, J. K. 37; 1/1—30/4.—Per Bergsten, f. 13, J. K. 37; 1/5—24/10 (2 not. 1/1). — Bengt Kihlström, f. 10, J. K. 37; fr. 1/9 (2 not. 1/1). — 2 not. Axel Appelberg, f. 13, J. K. 37; fr. 8/1(1/1). — Olof Ekström, f. 07, J. K. 38; fr. 3/2 (1/1). — Gunnar Wessman, f. 15, J. K.38; 18/9—19/11 (1/1). — Åke Hallstedt, f. 14, J. K. 39; 1/5—17/9 (1/1). — Ö v r. Hans Bylin, f. 10, J. K. 39. — Kerstin Tholander, f. 13, J. K. 39. — Styrbjörn Hybbinette, f. 15, J. K. 39. — Nanna Eriksson, f. 00, J. K. 39. — Bo Rydin, f. 11, J. K. 38 — Elin Lauritzen, f. 16, J. K. 40; 1/2—29/2. —Sven Hallgren, f. 16, J. K. 40; fr. 5/4. — Torkel Göransson, f. 14, J. K. 40; fr. 7/6. — Sven Hellman, f. 11, J. K. 40; fr. 10/6. — Carl-Erik Odelberg, f. 14, J. K. 40; 26/6—11/10. — Bo Adin, f. 14, J. K. 40; fr. 4/11.
    Södertörns: Bitr. domare Sture Mauritz Svensson, f. 03, J. K. 27. — Sekr. Sigurd Dennemark, f. 11, J. K. 32. — 1 not. Olof Lundmark, f. 96, J. K. 36; 1/1—17/3. — Liss Mårten Granqvist, f. 12, J. K. 37; 18/3—31/51 (2 not. 1/1). — Edith Marie Anrep, f. Dinkelspiel, f. 12, J. K. 36; 1/6—30/8(2 not. 1/1).
    — Anna Britta Elna Harriet Löfgren, f. 12, J. K. 38; fr. 1/9 (2 not. 1/1). — 2 not. Åke Gustav Mählberg, f. 13, J. K. 38. — Carl Henrik Norlander, f. 13, J. K. 37; fr. 13/8. — Carl Einar Brandt, f. 12, J. K. 39; 18/3—9/1 (1/1 samt fr. 10/4). — Bengt Arne Knutsen-Öy, f. 13, J. K. 39; fr. 18/7 (1/1). —Anna Maria (Maj) Johansson, f. 15, J. K. 39; fr. 10/4 (1/1). — Tore Bertil Hellberg, f. 02, J. K. 39; 1/6—10/6 (1/1 samt fr. 11/6). — Rolf Wistrand, f. 12, J. K. 39; 11/6 —17/7 (1/1). — Övr. Rolf Ebbe Jörgensen, f. 15, J. K. 39. — Ture Gustaf Styrenius, f. 09, J. K. 39. — Ernst Torsten Kinnwall, f. 09, J. K. 38; 1/1—10/5.— Hans Albert Sten Sandberg, f. 11, J. K. 39; 1/1—31/3. — Sten Johan Erik Sjöholm, f. 15, J. K. 39; 2/1— 31/5. — Gunn Ingegerd Nordquist, f. Molander, f. 16, J. K. 40; 1/2—10/2. — Stig Anders Roswall, f. 13, J. K. 40; fr. 20/5. — Ove Bertil Pertelius, f. 12, J. K. 40; fr. 15/6. — Tryggve Egardt, f. 14, J. K. 40; fr. 13/7. — Johan Sigge Lilliehöök, f. 13, J. K. 40; fr. 1/9.

Uppsala län.

    Uppsala läns södra: Sekr. Åke Bertil Adolf Martenius, f. 09, J. K. 34. — 1 not. Gunnar Thyresson, f. 12, J. K. 38.—2 not. Lennart Olsson, f. 14, J. K. 38. — Sten Gösta Lars Siljeström, f. 16, J. K. 39. — Axel Gilbert Adolf Hamilton, f. 14, J. K. 39; 24/1—26/3 (8/1 samt 27/3—9/4). — Övr. Kurt Oswald Winberg, f. 16, J. K. 39; 1/1—8/1. —Erik Richard Skiöld, f. 17, J. K. 39; 1/1— 11/1. — Stig Anders Roswall, f. 13, J. K. 40; 5/2—26/3.—Carl Hilding Johan Wellander, f. 16, J. K. 40; fr. 25/6.
    Uppsala läns norra: Sekr. Björn Marcus, f. 07, J. K. 33.—1 not. Bengt Gustav Larsson, f. 12, J. K. 37; 1/1—31/5. — Thore Georg Ingemund Wisén, f. 13, J. K. 37; fr. 1/6 (2 not. 1/1). — 2 not. Per Seth Gustav Gyllensvärd, f. 10, J. K. 39; 1/8—10/9 30/7) — Bo Ivar Bill Broman, f. 13, J. K. 38; fr. 11/9(1/1).— Övr. Svante B:son Bergström, f. 16, J. K. 39. — Igor Erik Kasimir Holmstedt, f. 12, J. K. 39. — Sven-Olof Lundén, f 17, J. K. 40; fr. 15/11.—Erik Elis E:son Stenviken, f. 07, J. K. 39; 7/2—28/8.

Södermanlands län.

    Nyköpings: Fastighb. Anders Lindstedt, f. 11, J. K. 36; 11/10—10/12. — 1 not. Sune Wisén, f. 12, J. K. 36; 1/1—17/3. —Claes Jarl Edgar Breitholtz, f. 11, J. K. 38; fr. 18/3 (2 not. 1/1).—Sven Hjalmar Mellqvist, f. 12, J. K. 38;

 

RÄTTSBILD ADE BITRÄDEN I RIKETS DOMSAGOR ÅR 1940. 59910/4-30/9 (2 not. 1/1 samt fr. 1/10). — 2 not. Bertil Hilding Tullberg, f. 13, J. K. 39; fr. 18/3 (1/1). — Övr. Stig Nordenskjöld, f. 14, J. K. 40; fr. 15/8.
    Oppuhda och Villåttinge: Sekr. Kjell Arne Ericsson, f. 09, J. K. 33. —1 not. Sten Erik Bernunger, f. 11, J. K. 37; 1/1—30/6. —Björn Bernhard, f. 14, J. K. 38; fr. 1/7 (2 not. 1/1). —2 not. Carl Vilhelm Elof Sohlberg, f. 13, J. K. 38. — Carl Holger Zackarias Holmlöv, f. 13, J. K. 39; fr. 1/7 (11/1). —Johannes Otto Vilhelm Ehrenskjöld-Nordström, f. 14, J. K. 39; fr. 9/10. — Ö v r. Folke Palmér, f. 17, J. K. 40; fr. 6/11.
    Livgedingets: 1 not. Birger Agne Zotterman, f. 13, J. K. 37; fr. 8/4. — Sten Axel Björklund, f. 13, J. K. 38; 1/1—16/9 (2 not. fr. 17/9). — 2 not. Anders Torgil Mellgard, f. 15, J. K. 39; 1/1—16/9 (fr. 17/9). — Ö v r. Eva Ingegärd Lindstrand, f. 15, J. K. 40; fr. 1/11.

Gotlands län.

    Gotlands norra: 1 not. Inga Carolina Bäcklin, f. 14, J. K. 38. — 2 not. Hans Gustaf Casimir Reuterskiöld, f. 11, J. K. 39; fr. 20/3. —Övr. Carl Fredric Gustaf Dybeck, f. 11, J. K. 37; fr. 22/8.
    Gotlands södra: Vik. domare Erik Wilhelm Spens, f. 08, J. K. 33. — 1 not. Nils Jonas Krok, f. 13, J. K. 36; 1/1—15/9.—Hans Gustaf Casimir Reuterskiöld, f. 11, J. K. 39; 15/1—31/7 (2 not. 1/8—30/11). — Bertil Fornberg, f. 10, J. K. 39; fr. 16/9 (2 not. 1/1). — 2 not. Stig Bertil Lennart Lilja, f. 11, J. K. 39; fr. 1/12 (13/9).

Värmlands län.

    Östersysslets: Vik. domare Bertil Alexanderson, f. 12, J. K. 35; 17/10— 26/11 (fastighb. 1/10—16/10). —Bo Hampus Gunnar Wetterström, f. 13, J. K. 36; 27/11—17/12 (fastighb. fr. 18/12). — Fastighb. Arne Oskar Robert Brunnberg, f. 09, J. K. 36; 1/1—30/1. — 1 not. Carl Waldemar Nordenfelt, f. 14, J. K. 38.—2 not. Stina Sara Therese Falk, f 14, J. K. 39.
    Mellansysslets: 1 not. Oskar Hugo Almqvist, f. 10, J. K. 37; 1/1—30/6. — Holger Reinhardt Bertil Nyström, f. 15, J. K. 38; 24/1—11/3 (2 not. 1/1). — Åke Lennart Burendahl, f. 15, J. K. 38; fr. 11/4 (2 not. 1/1). — 2 not. Birger Hermansson, f. 16, J. K. 40; fr. 9/4. — Inger Berta Kramer, f. 15, J. K. 39; fr. 1/7. — Staffan Wigelius, f. 13, J. K. 39; 1/1—27/1. — Bengt David Fredrik Gunnarsson Lundström, f. 16, J. K. 40; fr. 17/9.
    Södersysslets: Vik. domare Jarl Fritz Harald Hansson Prom, f. 05, J. K. 32; 1/1—30/9. — Per Erik Furst, f. 13, J. K. 35; fr. 1/10. — 1 not. Ernst Per Göran Eklund, f. 11, J. K. 38. — Ruth Signhild Hammer, f. 13, J. K. 38; 20/1 — 30/4 (2 not. 1/1 samt 1/5—31/5). — 2 not. Maria Elisabet Benedictsson-Karlström, f. 12, J. K. 36; 19/1—3/4. — Helge Valter Karlmark, f. 12, J. K. 39; 4/4—30/4 (15/3). — Övr. Alf Erland Uggla, f. 07, J. K. 39; 8/4—10/4. — Gunnel Margareta Markstedt, f. 15, J. K. 40; fr. 15/5.
    Nordmarks: 1 not. Hans Sverker Magne Thulin, f. 10, J. K. 37. — 2 not. Hans Arvid Lidén, f. 16, J. K. 38. — Övr. Paul Ingmar Lidbeck, f. 16, J. K. 40; fr. 20/9.
    Jösse: Vik. domare Stig Gustaf Hugo Löwenhielm, f. 06, J. K. 31; 1/1—31/1. — Fastighb. Björn Marcus, f. 07, J. K. 33; 15/10—28/10. — Sten Karl Emil Sigurdsson Schreiber, f. 09, J. K. 33; 18/11—23/11. — Torsten Christian Andersson, f. 12, J. K. 35; fr. 28/12. — 1 not. Ture Johan B:son Sandelin, f. 15, J. K. 37; 1/1—31/10/. — Carl-Göran Trolle, f. 12, J. K. 37; 1/1—30/11.—Carl-Arvid Noring, f. 14, J. K. 37; fr. 1/12 (2 not. 1/1). — 2 not. Stig Edvin Julius Saloman, f. 08, J. K. 39. — Erik Gunnar Westlund, f. 14, J. K. 40; fr. 1/12 (22/8).
    Fryksdals: 1 not. Carl Seved Dahlström, f. 04, J. K. 37; 1/1—21/4. — Johan Axel Kumlin, f. 10, J. K. 37; fr. 22/4 (2 not. 1/1). — 2 not. Bror Olof Bodin, f. 12, J. K. 39. — Sven Albert Blomberg, f. 15, J. K. 40; fr. 8/10 (1/4).
    Älvdals och Nyeds: 1 not. Karl Olof (Ole) Jörgensen, f. 11, J. K. 38. — 2 not. Nils Tore Nyquist, f. 14, J. K. 38; fr. 8/1. — Stig Åke Witzell, f. 12, J. K. 40; 24/7—9/8 (3/6 samt fr. 10/8).

 

600 RÄTTSBILDADE BITRÄDEN I RIKETS DOMSAGOR ÅR 1940.Örebro län.
    

    Östernärkes: 1 not. Jan Erik Wedberg, f. 10, J. K. 37; 1/1—30/6. —Hans Gustaf Vilhelm Grefberg, f. 13, J. K. 38; fr. 1/7 (2 not. 1/1). — 2 not. Sonja Mildred Gunvor James, f. 14, J. K. 38. — Gunnar Arvid Gentele, f. 16, J. K. 39; 1/1—30/6. — Göran Axel Lennart Greyer Larsson, f. 08, J. K. 39; fr. 1/7 (1/1). — Övr. Sven Emanuel Hallberg, f. 15, J. K. 40; fr. 1/2.
    Västernärkes: Vik. domare Bertil Alexanderson, f. 12, J. K. 35; 1/7 —28/7. — Sekr. Jerker C:son Victor, f. 10, J. K. 33. — 1 not. Hans-Erik Mattsson, f. 14, J. K. 38. — Anders Gunnar Seldén, f. 16, J. K. 39; 5/2—25/8 (1/1 samt fr. 26/8). — Sven-Göran Odéen, f. 13, J. K. 38; 26/8—30/9 (1/10—14/11). — 2 not. Erik Tore Bendz, f. 15, J. K. 39; 5/2—25/8 (1/1 samt 26/8—25/9).
    Nora: Sekr. Runo Fredrik Lundin, f. 10, J. K. 33. —1 not. Axel Emanuel Morén, f. 13, J. K. 37; 1/1—30/9. — Per Gustaf Yelverton Tegner, f. 12, J. K. 38; fr. 1/10 (2 not. 1/1). — 2 not. Sten Gustaf Åke Nordström, f. 11, J. K. 39; fr. 25/4 (1/1).
    Lindes: Vik. domare Gustaf Allan Björklund, f. 12, J. K. 34; 16/4—30/9. — 1 not. Göran Fredrik von Wachenfeldt, f. 13, J. K. 37; 1/1—30/6. — Bo Rydstedt, f. 15, J. K. 38; fr. 1/7 (2 not. 1/1). — 2 not. Anders Olof Annerén, f. 13, J. K. 39; fr. 1/7 (1/1).

Västmanlands län.

    Västmanlands mellersta: 1 not. Gunnar Karl Andreas Lagergren, f. 12, J. K. 37; 1/1—30/9. — Karl Anders Hallbjörn Rune, f. 12, J. K. 37. — 2 not. Nils Mangård, f. 15, J. K. 39. — Berndt Erik Arne Berndtsson, f. 13, J. K. 39; fr. 9/10 (1/1).
    Västmanlands västra: Vik. domare Nils Rutger Ingemar Nyman, f. 11, J. K. 35; ranns. 1/8. — 1 not. Göte Roland Kaunitz, f. 11, J. K. 37; 1/1—30/6. — Åke Sunesson Norrman, f. 12, J. K. 37; fr. 1/7 (2 not. 1/1). — Sven Harald Sundström, f. 14, J. K. 39; 1/7—2/8 (8/4, 2 not. 27/4 samt fr. 4/8). — 2 not. Anders Gustav Adolf Vanäs, f. 09, J. K. 39; fr. 27/4 (12/1 samt fr. 28/4).
    Västmanlands östra: Fastighb. Sven Olof af Geijerstam, f. 13, J. K. 36; 24/10—23/12. — 1 not. Karl Gustav Eriksson, f. 11, J. K. 37. — Nils Henrik Frodell, f. 12, J. K. 38; 10/4—14/10 (2 not. 1/1). — 2 not. Brita Christina Eriksson, f. 08, J. K. 40; fr. 10/4 (1/2). — Ö v r. Lorentz Leonard Gunnar Edelberg, f. 16, J. K. 40; fr. 14/10.

Kopparbergs län.

    Falu: Sekr. Karl Sven Martin Torsten Wedleff, f. 05, J. K. 33; 1/1—20/3. — Arne Oscar Robert Brunnberg, f. 09, J. K. 36; fr. 1/4. —1 not. Ragnar Sigfrid Lindholm, f. 10, J. K. 37. — 2 not. Nils Erik Backman, f. 15, J. K. 38. — Viktor Åke Killander, f. 15, J. K. 39. — Övr. Karl Gunnar Hallmans, f. 12, J. K. 39; fr. 1/7. — Martin Charles Percival Bratt, f. 15, J. K. 39; fr. 26/8.
    Hedemora: Sekr. Tage Carl August Silfverskiöld, f. 09, J. K. 32. — 1 not. Arend Vilhelm Nordin, f. 14, J. K. 38. — 2 not. Per Gustav Magnus Malmer, f. 14, J. K. 38. — Johan Lennart Wallin, f. 15, J. K. 39; fr. 1/2. — Holger Vilhelm Henrik Nordqvist, f. 12, J. K. 39; fr. 1/9 (20/3).
    Västerbergslags: Vik. domare Bo Hampus Gunnar Wetterström, f. 13, J. K. 36; visst mål å allm. smtr. 15/4. — 1 not. Sven Erik Ståhl, f. 14, J. K. 38; 1/1—31/8. — Karl Johan Ragnar Jungkvist, f. 14, J. K. 38; fr. 1/9 (2 not. 1/1). — 2 not. Sven Åke Fogelberg, f. 15, J. K. 39; fr. 7/5 (4/5).
    Nås och Malungs: 1 not. Gösta Bertil Burman, f. 13, J. K. 37; 1/1—17/9. — Sven Erik Sundström, f. 11, J. K. 38; fr. 18/9 (2 not. 1/1). — 2 not. Lars Carl Erik Egelius, f. 17, J. K. 40; fr. 1/9 (9/8). — Per Seth Gustav Gyllensvärd, f. 10, J. K. 39; fr. 1/11.
    Nedansiljans: Sekr. Fritz Rudolf Åke von Schultz, f. 08, J. K. 31; 1/1—3/10.
    — Gustaf Allan Björklund, f. 12, J. K. 34; fr. 4/10 . — 1 not. Sven Gunnar Thorsell, f. 07, J. K. 37; 1/1—10/4. — Johan Lennart Wallin, f. 15, J. K. 39; 1/1—31/1. — Hans Filip Linder, f. 09, J. K. 39; 26/4—31/5. — Mats Anders Gerdén, f. 14, J. K. 38; fr. 1/7 (2 not. 1/1). — 2 not. Carl Olof Sandström, f. 16, J. K. 40; fr. 1/6 (29/4).

 

 

RÄTTSBILDADE BITRÄDEN I RIKETS DOMSAGOR ÅR 1940. 601    Ovansiljans: S e k r. Ivan Henningsson Mankell, f. 06, J. K. 31; 1/1—14/8. — Hans Fredrik Ringdén, f. 09, J. K. 34; fr. 26/8. — 1 not. Anders Harald Voldmar Körlof, f. 14, J. K. 36; 1/1—14/10. — 2 not. Sven—Hjalmar Lord, f. 16, J. K. 39; fr. 13/2.

Gävleborgs län.

    Gästriklands östra: Fastighb. Nils Rutger Ingemar Nyman, f. 11, J. K. 35; 18/11—17/12. — 1 not. Karl Ragnar Werner, f. 13, J. K. 37. — 2 not. Rolf Edward Jacques Arfwedson, f. 13, J. K. 38. — Hans Olof Stjernquist, f. 11, J. K. 39; — Övr. Ture Harry Tibbling, f. 13, J. K. 40; fr. 15/7.
    Gästriklands västra: 1 not. Arne Hugo, f. 11, J. K. 37; 1/1—8/1.— Léon Edvard Ståhlberg, f. 14, J. K. 38; fr. 9/1 (2 not. 1/1). — 2 not. Carl Fredrik Thulin, f. 13, J. K. 37; fr. 9/1.
    Bollnäs: Vik. domare Sven Olof Anund Nordell, f. 07, J. K. 33; visst mål 12/6. — 1 not. Stig Konrad Säll, f. 13, J. K. 39. — 2 no t. Erik Johan Söderlund, f. 10, J. K. 39.
    Sydöstra Hälsinglands: 1 not. Nils Erik Olov Trönnberg, f. 11, J. K. 37; 1/1—30/6.— Sven Erik Fredrik Bundsen, f. 13, J. K. 38; fr. 1/7 (2 not. 1/1). — 2 not. Björn Olov Erik Rogberg, f. 11, J. K. 40; fr. 1/10 (16/9).
    Norra Hälsinglands: Vik. domare Ernst Georg von Post, f. 75, hovr.ex. 05; 15/7—20/7. — Sekr. Erik Sixten Axelsson Leijonhufvud, f. 07, J. K. 32; 1/1—30/6.— Carl Erik Ameln, f. 10, J. K. 34; fr. 1/10.— 1 not. Bengt Anders Christenson, f. 12, J. K. 38. — Stig Gösta Holmberg, f. 15, J. K. 39; 1/7—31/8 (1/1 samt fr. 1/9, 2 not. 6/1). — Carl—Magnus Robach, f. 12, J. K. 38; 1/9—28/9 (2 not. 1/1 samt fr. 29/9). — 2 not. Inger Leijonhufvud, f. 11, J. K. 35; 1/7—31/8. — Övr. Björn Torkel Engström, f. 14, J. K. 39; fr. 16/9.
    Västra Hälsingland: Sekr. Sven Olof Anund Nordell, f. 07, J. K. 33. — 1 n o t. Östen Hans Samuel Sandell, f. 12, J. K. 39. — Per Åke Fredrik Holmberg, f. 10, J. K. 34; 16/1—15/7. — 2 not. John Hilding Georg Arvidsson, f. 14, J. K. 39. — Jan Carl Velander, f. 16, J. K. 39; fr. 16/7.

Västernorrlands län.

    Medelpads västra: Sekr. Carl Åke Sahlquist, f. 08, J. K. 35. — 1 not. Carl Fredrik Hadding, f. 14, J. K. 37; 1/1—1/8. — Anna Margareta (Greta) Swartz, f. 13, J. K. 38; fr. 1/8 (2 not. 1/1). — 2 not. Karl Gösta Gårdö, f. 15, J. K. 40; fr. 17/10 (3/4).
    Medelpads östra: Vik. domare Hans Kurt Hugo Holmgren, f. 05, J. K. 29; 16/9—21/10 (sekr. fr. 22/10). — Sekr. Kaj Erland Anders Åberg, f. 12, J. K. 35; 1/1—31/8. — Birger Reinhold Höglund, f. 03, J. K. 29; 1/9—21/10. — 1 not. Karl—Erik Kihlberg, f. 09, J. K. 37; 1/1—31/8.— Nils Knut Johan Sjölund, f. 08, J. K. 37; 1/3—10/4 (2 not. 1/1). — Wilhelm Paul Meier, f. 13, J. K. 38; fr. 1/9(2 not. 1/1).— 2 not. Gustaf Magnus Lindahl, f. 16, J. K. 38; 1/3—26/3 (11/1).— Ernst Torsten Kinnwall, f. 09, J. K. 38; 14/5—30/6.— Erik Elis Stenviken, f. 07, J. K. 38; fr. 29/8. — Knut Vilhelm Bolander, f. 14, J. K. 39; fr. 2/9.—övr. Hans Arne Nikanor Löfqvist, f. 14, J. K. 40; fr. 9/11.
    Ångermanlands södra: Sekr. Torsten Kristian Andersson, f. 12, J. K. 35 .— 1 not. Sven—Göran Odéen, f. 13, J. K. 38; 1/1—15/7 (16/7—22/8). — Lars Bertil Crona, f. 14, J. K. 38. — 2 not. Carin Grebelius, f. 13, J. K. 38. — Övr. Gustaf Lennart Hiort, f. 16, J. K. 39; fr. 4/7.
    Ångermanlands mellersta: Sekr. Karl Johan Elis Sidenbladh, f. 10, J. K. 33. — 1 not. Wolrath Larsson, f. 10, J. K. 37. — Nils Per Gustaf Trönnberg, f. 13, J. K. 38; 19/4—11/9 (2 not. 1/1 samt fr. 12/9). — 2 not. Nils Olof Erik Rudolf Bernhard Aurelius, f. 13, J. K. 39; 19/4—11/9 (1/1 samt fr. 12/9). — Övr. Carl Johan Emil Ederoth, f. 14, J. K. 40; fr. 15/11.
    Ångermanlands västra: 1 not. Gustaf Birger Öhman, f. 11, J. K. 37; 1/1—12/6.— Gunnar Fredrik Nordin, f. 12, J. K. 37; fr. 1/7 (2 not. 1/1). — Signe Ebba Louise Cöster, f. 13, J. K. 39; 13/6—2/9 (2 not. 1/1 samt fr. 3/9). — 2 not. Bengt Edvard Nyhed, f. 12, J. K. 40; fr. 6/11.
    Ångermanlands norra: Fastighb. Sten Karl Olof Lennart Lindquist, f. 07, J. K. 33; fr. 1/10 (sekr. 1/1—30/9). — Olof Östberg, f. 06, J. K. 29; fr. 1/10.

 

602 RÄTTSBILDADE BITRÄDEN I RIKETS DOMSAGOR ÅR 1940.—1 not. Birgit Medén, f. 14, J. K. 37; 1/1—19/10. — Erik Wiberg, f. 12, J. K. 38; fr. 20/10 (2 not. 1/1). — 2 not. Tore Wigardt, f. 10, J. K. 35. — Per Ekelund, f. 14, J. K. 39; 11/3—10/4 (1/1). — Torsten Kinnwall, f. 09, J. K. 38; fr. 20/10 (1/7).— Olle Blomqvist, f. 09, J. K. 39; fr. 25/11(21/8).

Jämtlands län.

    Jämtlands östra: 1 no t. Fred William Ouchterlony, f. 09, J. K. 38; 1/1—3/9. — Folke Kristian Arkling, f. 14, J. K. 38; fr. 1/4. — Leonard (Lennart) Mag—nus Wærn, f. 14, J. K. 38; 4/9—21/12 (2 not. 1/8 samt fr. 22/12).— 2 not. Vic—tor Severin Dryselius, f. 14, J. K. 39. — Kurt Vilhelm Holmgren, f. 08, J. K. 38; 24/1—19/3. — Staffan Wigelius, f. 13, J. K. 39; 28/10—21/12 (fr. 22/12).
    Jämtlands norra: Se k r. Stig Otto Olof Napoleon Natanael Källén, f. 10, J. K. 33. — 1 not. Lars Axel Walldén, f. 14, J. K. 36; 1/1—31/8. — Fred William Ouchterlony, f. 09, J. K. 38; fr. 4/9. — 2 not. Stig Albert Berne, f. 10, J. K. 39.
    Jämtlands västra: Vik. domare Eric Åke Jansler, f. 10, J. K. 33; 1/7 — 19/7. — Nils Rutger Ingemar Nyman, f. 11, J. K. 35; 29/8—31/10. — Stig Otto Olof Napoleon Natanael Källén, f. 10, J. K. 33; ranns. 26/7. — 1 not. Bengt Axel Lindberg, f. 12, J. K. 37. — Erik Gustaf Klemens Hedström, f. 07, J. K. 39; 11/4—18/8 (2 not. 1/1 samt fr. 19/8). — Kurt Vilhelm Holmgren, f. 08, J. K. 38; 19/8—9/9 (2 not. 1/1 samt fr. 10/9). — Ö v r. Louis Helmer Ebbe Larsson, f. 09, J. K. 40; fr. 4/11.
    Härjedalens: Vik. domare Stig Otto Olof Napoleon Natanael Källén, f. 10, J. K. 33; 2 mål å allm. smtr. 26/8. — 1 not. Nils Hugo Swensson, f. 10, J. K. 38. — Dag Gösta Hilding James Ouchterlony, f. 10, J. K. 38; 13/4—21/7 (2 not. 1/1 samt fr. 22/7). — Hans Filip Linder, f. 09, J. K. 39; 22/7—30/9 (2 not. 1/1 samt fr. 1/10).

Göta hovrätt.
Östergötlands län.

    Kinda och Ydre: 1 not. Per Ivar Karlberg, f. 14, J. K. 37. — 2 not. Knut Erik Rogerstad Lilliesköld, f. 12, J. K. 39. — Ö v r. Ernst Georg Winberg, f. 15, J. K. 39; 1/1—31/8. — Ivan Reinhard Marinus Petrus Meerburg, f. 14, J. K. 39; fr. 12/11.
    Folkungabygdens: F a s t i g h b. Nils Graneli, f. 08, J. K. 35; 26/2—11/4.— 1 not. Bengt Olof Gunnar Gunnhagen, f. 14, J. K. 36; 1/1—11/1.—Karl Alfred Harry Nilsson, f. 12, J. K. 37; 12/1—15/12 (2 not. 1/1). — Rolf Gösta Renlund, f. 15, J. K. 38; fr. 16/12 (2 not. 1/1). — 2 not. Gustaf Lennart Bjured, f. 14, J. K. 40; fr.(20/7). — Bengt Herman Laurell, f. 14, J. K. 38; 12/1—30/6 (1/1).
    Aska, Dals och Bobergs: F a s t ig h b. Sture Cederbalk, f. 11, J. K. 36; 7/10—6/12.— 1 not. Sten Ivar Rune Källenius, f. 12, J. K. 37. — Torsten Johan Eric Malmström, f. 12, J. K. 38; 1/1—17/8 (2 not. fr. l8/8).— Ö v r. Berndt-Robert Gavrell, f. 14, J. K. 39.
    Bråbygdens och Finspånga läns: Sekr. Nils Otto Adolf Dam Baumgardt, f. 07, J. K. 32. — 1 not. Bertil Karl Edvard Sucksdorff, f. 09, J. K. 37; 1/1—30/6. — Östen Fredrik Gustav Malmberg, f. 11, J. K. 37; fr. 1/7 (2 not. 1/1). — 2 not. Karl Olof Sture Thorsell, f. 13, J. K. 38. — Erik Torsten Vilhelm Engberg, f. 10, J. K. 39; fr. 8/7 (1/1).
    Hammarkinds, Stegeborgs och Skärkinds: Vik. domare Berndt Sture Cederbalk, f. 11, J. K. 36; 23/8—30/9. — Per Helleberg, f. 12, J. K. 34; 18/10—27/11. — 1 not. Torsten Einar Bjure—Dehlén, f. 03, J. K. 37; fr. 1/10. — 2 not. Claes Henrik Ferdinand Erwall, f. 12, J. K. 38.
    Linköpings: 1 no t. Karl Vilhelm Modig, f. 14, J. K. 36; 1/1—11/1.— Torsten Ivan Bergström, f. 10, J. K. 37; fr. 15/1 (2 not. 1/1). — 2 not. Karl Hjorvard Norén, f. 14, J. K. 38; fr. 17/1.— Bengt Edward Reutersvärd, f. 16, J. K. 39; fr. 3/5 (1/1). — Olov Schultz, f. 12, J. K. 38; fr. 28/3. — Carl Erik Vallhammar, f. 16, J. K. 40; fr. 31/1. — Ö v r. Anna Martha Beatrix Liljhagen, f. 12, J. K. 40; fr. 7/10.

 

Jönköpings län.

    Tveta, Vista och Mo: 1 no t. Bertil Einar Adéll, f. 14, J. K. 37. — 2 not. Frey Ulf Canutus Björlingsson, f. 13, J. K. 38. — Nils Axel Sterner Tunel, f. 10, J. K. 39. — Ö v r. Thord Arnold Adrian Granger, f. 14, J. K. 39. — Ingrid Maria Forsman, f. 14, J. K. 40; fr. 26/2.
    Norra och Södra Vedbo: 1 not. John Sture Hasslow, f. 12, J. K. 37; 1/1—31/1. — Anders Frans Ewald Hjortsberg, f. 09, J. K. 38; fr. 1/2 (2 not. 1/1). — 2 not. Arne Edvard Stubert, f. 12, J. K. 39. — Lennart A:son Norrman, f. 13, J. K. 39. — Erik Gustav Holst, f. 13, J. K. 38; 12/1—31/3. — Ingmar Henrik Vilhelm Oldenburg, f. 10, J. K. 40; 15/6—31/7. — Arne Torselius, f. 16, J. K. 38; fr. 22/8.
    Njudungs: S e k r. Carl—Ivar Fritiof Lefwander, f. 08, J. K. 32. — 1 not. Einar Georg Lundborg, f. 07, J. K. 37; 1/1—31/5. — Erik Gustaf Evert Andersson, f. 11, J. K. 38; fr. 1/6 (2 not. 1/1). — 2 no t. Sten Hugo Hjalmar Nordgren, f. 14, J. K. 39. — Harry Bertman, f. 16, J. K. 39; fr. 1/6(8/2).
    Östbo och Västbo: Se k r. Sven Algot Ruhe, f. 06, J. K. 32. — 1 not. Hilbert Gustaf Jahn, f. 03, J. K. 37; 1/1—25/11. — Elis Hilding Gösta Elander, f. 12, J. K. 38; fr. 26/11 (2 not. 1/1). — 2 not. John Gustaf Bertil Rydnert, f. 14, J. K. 39. — Nils Denver Weibull, f. 15, J. K. 40; fr. 4/9.

Kronobergs län.

    Östra Värends: Se k r. Bo Haldan Nilsson—Dag, f. 08, J. K. 32. — Bengt Friedrick Arnold, f. 08, J. K. 35; 17/7—4/10. — Kjell Gunnar Rosenberg, f. 12, J. K. 34; fr. 4/ 10. — 1 not. Sven Gunnar Larsson, f. 11, J. K. 37; 1/1—30/6.—Åke Palm, f. 13, J. K. 37; fr. 1/7 (2 not. 1/1).— 2 not. Knut Leonard Ahlbom, f. 13, J. K. 38. — Torsten Rignell, f. 10, J. K. 36; 29/1—13/3.— Lars-Gudmund Lindencrona, f. 16, J. K. 39. — Öv r. Einar Tycho Wilhelm Beskow, f. 16, J. K. 40; fr. 2/4.— Gösta Karl Valter Fridlund, f. 08, J. K. 40; fr. 1/10.
    Mellersta Värends: 1 not. Rikard Valdemar Falk, f. 06, J. K. 37; 1/1—30/6 (2 not. 26/9—31/10). — Sven Viktor Villner, f. 15, J. K. 38; 11/4—30/6 (2 not. 1/4). — 2 no t. Carl Gustaf Hugo Hamilton, f. 15, J. K. 39; fr. 1/7(1/1).— Nils Gardar Yngström, f. 10, J. K. 38; fr. 1/11 (7/10).
    Västra Värends: Fastigh b. Wilhelm Stoltz, f. 09, J. K. 35; 1/4—14/4.— 1 not. Bertha Laila Fredriksson, f. 11, J. K. 37. — 2 not. Thord Sigurd Melin, f. 13, J. K. 38. — Torsten Christenson, f. 13, J. K. 39. — Öv r. Sven Holger Lindeborg, f. 14, J. K. 40; fr. 24/10.
    Sunnerbo: S ek r. Eric Gustaf Stangenberg, f. 10, J. K. 33. — 1 not. Karl-Erik Uhlin, f. 13, J. K. 37; 1/1—8/6. — Erik Lennart Falk, f. 09, J. K. 38; fr. 9/6 (2 not. 1/1). — 2 not. Sven Åke Granlund, f. 12, J. K. 38; fr. 7/5(1/1). — Ö v r. Nils Olof Hedding, f. 10, J. K. 40; fr. 12/6.

Kalmar län.

    Tjusts: Fastig h b. Ulf Norén, f. 10, J. K. 34; 1/4—15/4. — 1 not. Stig Fredrik Frykholm, f. 08, J. K. 37; 1/1—7/6. — John Helge Rudström, f. 12, J. K. 37; fr. 8/6 (2 not. 1/1). — 2 not. Sten Ernst Feltner, f. 09, J. K. 38; fr. 8/6 (1/1). — Övr. Harry Johan Lennart Lindblom, f. 13, J. K. 40; fr. 8/6. — Germund Stig Sandler, f. 15, J. K. 40; fr. 9/12.
    Sevede och Tunaläns: Vik. domare Kjell Rosenberg, f. 12, J. K. 34; 2/4—6/4. — 1 not. Albert Torngren, f. 11, J. K. 37; 1/1—26/3. — Karl Eric Rune Bergqvist, f. 10, J. K. 38; 27/3—24/8. — Bertil Cyrén, f. 12, J. K. 39; fr. 1/9 (2 not. 1/1). — 2 not. Karl Gösta Persson, f. 10, J. K. 39; fr. 12/9 (1/1). — Carl Fredrik Arne Johansson, f. 04, J. K. 39; 12/9—9/10 (10/10—9/11).
    Aspelands och Handbörds: Vik. domare Ingemar Lilja, f. 07, J. K. 30; 4/2—30/6. — Gudmund Lindencrona, f. 02, J. K. 27; fr. 1/7. — Thorsten Berg, f. 08, J. K. 31; en ranns. — 1 not. Magnus Johan Ulrik Koskull, f. 10, J. K. 37; 1/1—18/3. — Åke Victorin, f. 09, J. K. 38; 19/3—3/6 (2 not. 1/1). — Bror Arvid Malmberg, f. 11, J. K. 39; fr. 4/6 (1/1, 2 not. 10/3). — 2 not. Hjördis Cecilia Werkström, f. 10, J. K. 38; fr. 4/6 (1/1).

 

604 RÄTTSBILDADE BITRÄDEN I RIKETS DOMSAGOR ÅR 1940.    Norra Möre och Stranda: Vik. domare Folke Ekdahl, f. 02, J. K. 26; 1/1—7/1. — Torsten Dufwa, f. 95, J. K. 20; fr. 8/1. — 1 not. Göran Vile Colleen, f. 09, J. K. 37. — Bror Julius Schultz, f. 14, J. K. 38; fr. 20/1 (2 not. 1/1). — 2 not. Tage Olof Martin Ohlsson, f. 13, J. K. 39; fr. 15/2.
    Södra Möre: S e k r. Hans Gunnar Lindskog, f. 07, J. K. 33. — 1 not. Gunnar Höijer, f. 13, J. K. 37; 1/1—28/7. — Tord Alvin Nordman, f. 09, J. K. 37; fr. 29/7 (2 not. 1/1). — Nils Sture Heiding, f. 14, J. K. 39; 29/7—20/9 (1/1, 2 not. 24/1). — 2 not. Torsten Lennart Elofsson, f. 14, J. K. 40; 29/7—20/9 (14/5 samt 21/9—30/9).
    Ölands: Vik. domare Kjell Rosenberg, f. 12, J. K. 34; 1/2—21/3.— Nils Graneli, f. 08, J. K. 35; 12/4—21/9.— 1 not. Johan Henrik Brandt, f. 12, J. K. 37;1/1—31/3.— Anders Tage Hemminger, f. 13, J. K. 38; fr. 1/4(2 not. 1/1). — Erik Gustav Holst, f. 13, J. K. 38; fr. 1/4.— 2 not. Seth Axel Börje Falken, f. 12, J. K. 39; fr. 1/4(1/1). — Nils Sture Heiding, f. 14, J. K. 39; 1/4—9/4.— Torsten Lennart Elofsson, f. 14, J. K. 40; fr. 1/10.

Hallands län.

    Hallands södra: Se k r. Karl Arvid Åke Svensson, f. 08, J. K. 32. — 1 not. Carl Gustaf Lidberg, f. 13, J. K. 37; 1/1—14/2. — Carl Pontus Eugène Svinhufvud, f. 12, J. K. 37; 15/2—22/9 (2 not. 1/1). — Bertil Tage Seth Manhem, f. 13, J. K. 38; fr. 23/9 (2 not. 1/1). — 2 not. Bengt Ivar Lundberg, f. 14, J. K. 39; fr. 15/2. — Lars Ingvar Jönsson, f. 13, J. K. 40; fr. 24/4. — Arne Wilhelm Tage Beskow, f. 17, J. K. 40; fr. 7/10.
    Hallands mellersta: Se kr. Erik Gunnar Michelson, f. 08, J. K. 32; 1/1—30/6. — Lennart Gustaf Emil Wetterling, f. 10, J. K. 34; fr. 1/7. — 1 not. Gustaf Thorolfsson Hedborg, f. 12, J. K. 38. — 2 no t. Torsten Gudmund Eriksson, f. 14, J. K. 38. — Björn Olof Oskar Sandberg, f. 15, J. K. 39. — Ö v r. Sven Åke Henry Jonason, f. 13, J. K. 40; fr. 1/4.
    Hallands norra: 1 not. Stig Hjalmar Sjövall, f. 12, J. K. 36; 1/1—31/1.— Karl Ludvig Erik Magnus Arne Hallman, f. 13, J. K. 37; fr. 1/2 (2 not. 1/1). — Theodor Carl Oswald Kule Palmstierna, f. 07, J. K. 38; 1/2—7/7 (2 not. 1/1 samt fr. 8/7). — Åke Carl Oscar Eckerstein, f. 11, J. K. 39; 8/7—2/10 (2 not. 12/1 samt fr. 3/10). — 2 not. Per Gösta Anders Fischer, f. 16, J. K. 38; fr. 1/2 (1/1). — Margareta (Greta) Gabriella Martinell—Eckerstein, f. 14, J. K. 40; 16/7—2/10 (fr. 3/10).

Göteborgs och Bohus län.

    Askims, Hisings och Sävedals: Bitr. domare Gustaf Ragnar Gunæus, f. 03, J. K. 29. — Sekr. Gustaf Magnus Hedberg, f. 09, J. K. 33. — 1 not. Eva Fredrique Gunilla Silfversparre, f. 12, J. K. 36; 1/1—20/2. — Stig—Åke Lundberg, f. 12, J. K. 37; fr. 21/2 (2 not. 1/1).— Carl Olof Arne Belanner, f. 13, J. K. 37; 15/4—25/9 (2 not. 1/1 samt fr. 26/9). — 2 not. Anders Ahlström, f. 12, J. K. 38. — Sören Lane, f. 15, J. K. 38; fr. 10/3 (1/1).— Karl Eric Rune Bergqvist, f. 10, J. K. 38; 12/1—27/9 (1/1 samt fr. 28/9). — Per Olof Harald Gedda, f. 14, J. K. 38; 13/4—27/9 (1/1 samt fr. 28/9). — Carl Fredrik Arne Johansson, f. 04, J. K. 39; 15/4—31/8 (1/1 samt fr. 1/9). — Gustaf af Sandeberg, f. 14, J. K. 39; 1/7 —25/8 (1/1 samt fr. 26/8). — Gösta Valter Ohlson, f. 12, J. K. 40; 1/8—10/8 (26/4 samt fr. 11/8). — Ö v r. Mats Sigvard Eriksson, f. 14, J. K. 38. — Folke Herlog Dahlberg, f. 11, J. K. 38. — Curt John Vilhelm Blomkvist, f. 14, J. K. 38. — Stig Edwin Kulle, f. 10, J. K. 39; 1/1—20/4. — Stig Leonard Nyman, f. 15, J. K. 40; fr. 19/9.
    Inlands: 1 not. Hugo Brissman, f. 13, J. K. 38. — 2 not. Nils Hemmingsson, f. 12, J. K. 39.
    Orust och Tjörns: 1 not. Wolrat Emil Haij, f. 10, J. K. 37.—2 not. Erik Gustav Holst, f. 13, J. K. 38; 1/1—11/1. — Helgo Ingvar Welander, f. 12, J. K. 39; fr. 12/1.
    Norrvikens: 1 not. Arthur Christian Ewert Johansson, f. 08, J. K. 37; 1/1—8/10.— Åke Bertil Paulsson, f. 15, J. K. 38; fr. 9/10 (2 not. 1/1). — 2 not. Jan Gustaf Folke Olsson, f. 14, J. K. 39; fr. 12/10 (1/1). — Ö v r. Ingmar Henrik Wilhelm Oldenburg, f. 10, J. K. 40; fr. 21/9.

 

RÄTTSBILDADE BITRÄDEN I RIKETS DOMSAGOR ÅR 1940. 605    Sunnervikens: Vik. domare Gunnar Bogren, f. 04, J. K. 26; 1/1—31/3. — Sekr. Torsten Ahlgren, f. 07, J. K. 32. — 1 no t. Bo Bertil Fredelius, f. 13, J. K. 37. — 2 not. Ewald Reinhold Alpman, f. 12, J. K. 38. — Åke Åkesson, f. 13, J. K. 38. — Ö v r. Stig Enhörning, f. 10, J. K. 36; 22/1—15/8.

Älvsborgs län.

    Marks: 1 not. Tor Bertil Steen, f. 08, J. K. 37. — 2 not. Agne Evert Ewerbring, f. 12, J. K. 38. — Nils Olof Winde, f. 14, J. K. 39.
    Kinds och Redvägs: Vik. domare Per Helleberg, f. 12, J. K. 34; 8/1—30/1.— Nils Källoff, f. 12, J. K. 36; 23/9—14/10, 21/10—5/11. — Per-Otto Hainer, f. 05, J. K. 30; fr. 6/11.— 1 not. Karl Gustav Robert Arne Clémentz, f. 09, J. K. 37;1/1—1/8. — Erik Åke Bäcker, f. 13, J. K. 38; fr. 1/8 (2 not. 1/1). — 2 not. Sven Erik Sjöström, f. 12, J. K. 39. — Bertil Ragnar Uhlin, f. 12, J. K. 38; fr. 1/8 (1/1). — Övr. Sven Hjalmar Lindström, f. 14, J. K. 40; fr. 1/10.
    Borås: Vik. domare Jon Gudmund Haldan Lindencrona, f. 02, J. K. 27; 10/1—30/6. — Ragnar Olof Edvin Grönwall, f. 06, J. K. 31; 1/7—21/9. — 1 not. Gustaf Elof Torvald Hellquist, f. 10, J. K. 37; 1/1—31/10. — Sten Folke Constantin Föjerstam, f. 07, J. K. 39; fr. 1/11 (2 not. 16/1). — 2 not. Anders Walter Ousbäck, f. 08, J. K. 38; 1/1—26/8. — Erik Torsten Eriksson Sandblad, f. 16, J. K. 40; fr. 1/10. — Nils Olof Otto Hintze, f. 17, J. K. 40; fr. 1/11.
    Vättle, Ale och Kullings: Sekr. Gösta Källblad, f. 02, J. K. 29; 1/1—22/9. — Sven Åke Bonge, f. 06, J. K. 29; fr. 23/9. — 1 not. Karl Erik Tengroth, f. 13, J. K. 36; 1/1—30/4. — Bertil Davidson, f. 13, J. K. 37; fr. 1/5 (2 not. 1/1).  2 not. Lennart Elof Johannes Almén, f. 12, J. K. 38. — Gustaf Ingvar Björkman, f. 15, J. K. 39; fr 1/5 (1/1). —Ö v r. Stig Herman Fredrik Thuresson Kärrberg, f. 14, J. K. 38. — Lennart Malte Högberg, f. 15, J. K. 40; fr. 1/6.
    Flundre, Väne och Bjärke: Vik. domare Liss-Eric Björkman, f. 13, J. K. 36; 11/6—29/6. —Curt Mellander, f. 06, J. K. 33; en ranns. — Sekr. Sven Arvid Dahlberg, f. 09, J. K. 33. — Karl Erik Gustafson, f. 13, J. K. 37; 5/2—2/9 (1 not. 1/1, 2 not. fr. 10/9). — August Wilhelm Stoltz, f. 09, J. K. 35; fr. 3/9. — 1 not. Lennart af Klintberg, f. 15, J. K. 37. — 2 not. Ingrid Elisabet Hugooh, f. 14, J. K. 38. — Folke Gunnar Julius, f. 16, J. K. 39; 1/1—20/3 (fr. 21/3).
   Nordals, Sundals och Valbo: Sekr. Curt Wilhelm Mellander, f. 06, J. K. 33. — 1 not. Charles Kaltofen, f. 11, J. K. 37. — 2 not. Olov Schultz, f. 12, J. K. 38; 1/1—29/2. — Karl Uno Folke Arvidson, f. 08, J. K. 39; fr. 1/3 (1/1). — Lennart Rane, f. 10, J. K. 39; 16/3—30/4 (1/1 samt 1/5—30/9).—Ö v r. Stig Axelsson Hultqvist, f. 16, J. K. 40; fr. 20/12.
    Tössbo och Vedbo: 1 no t. Nils Karlberg, f. 13, J. K. 37. — 2 not. Gustaf Lindholm, f. 12, J. K. 38. — Ö v r. Karl—Axel Nordfors, f. 13, J. K. 38.

Skaraborgs län.

    Vadsbo: Sekr. Bertil Höijer, f. 08, J. K. 32. — 1 not. Per Olof Jansson, f. 12, J. K. 37. — Arne Anders Peter Söderström, f. 14, J. K. 38; 6/2—25/9 (2 not. 1/1 samt fr. 26/9). — Erhard Ludvig Borggren, f. 16, J. K. 39; 29/4—22/9 (2 not. 1/1 samt fr. 23/9). — 2 not. Sven Oskar Dahlqvist, f. 12, J. K. 39 ;1/1—25/9(fr. 26/9).
    Skövde: Sekr. Bo Gunnar Beskow, f. 08, J. K. 32; 1/1—30/6. — Ulf Torbjörn Norén, f. 10, J. K. 34; fr.1/7. — 1 not. Nils Gustaf Lundberg, f. 14, J. K. 37; 1/1—13/9. — Bengt Anders Molinder, f. 13, J. K. 38; fr. 16/4 (2 not. 1/1). — 2 not. Sten Fredrik Wilhelm Bille, f. 13, J. K. 39; fr. 16/4 (1/1).
    Vartofta och Frökinds: Vik. domare Sven Ekblom, f. 07, J. K. 31; en ranns. — 1 not. Gösta Carl—Otto Ottosson, f. 10, J. K. 37; 1/1—30/6. — Inge Johan Olof Nilsson, f. 13, J. K. 38; fr. 23/4 (2 not. 1/1). — 2 not. Gunnar Sanfrid Schnell, f. 15, J. K. 39; fr. 23/4 (1/1). —Övr. Ernst Torsten Ljungqvist, f. 17, J. K. 38; fr. 4/11.
    Skånings, Valle och Vilske: Vik. domare Sven Ekblom, f. 07, J. K. 31; 1/1—31/1. — 1 not. Nils Emil Berglund, f. 12, J. K. 37; 1/1—30/6. — Bengt Olof Birger Högrell, f. 12, J. K. 36; fr. 1/7 (2 not. 1/1). — 2 not. Sven Ema-

 

606 RÄTTSBILDADE BITRÄDEN I RIKETS DOMSAGOR ÅR 1940.nuel Ljungström, f. 14, J. K. 39; fr. 1/7(1/1). — Ö v r. Anders Adolf Zweigbergk, f. 11, J. K. 40; fr. 1/6.
    Åse, Viste, Barne och Laske: 1 not. Torsten Vilhelm Svensson, f. 13, J. K. 37; 1/1—31/7. — Carl Lars Ingemar Steier, f. 10, J. K. 37; fr. 31/7 (2 not. 1/1).— 2 not. Per—Olof Lannér, f. 15, J. K. 39.
    Kinnefjärdings, Kinne och Kållands: 1 not. Claes Aksel Håkan Gustavson, f. 13, J. K. 38; 1/1—28/12. — Curt Otto Allan Linnér, f. 12, J. K. 38; fr. 28/12 (2 not. 1/1). — 2 not. Kerstin Berglund, f. 14, J. K. 39; fr. 28/12 (1/1).

 

Hovrätten över Skåne och Blekinge.
Blekinge län.

 

    Östra och Medelsta: Sekr. Axel Bernhard Gottfrid Möller, f. 01, J. K .24; 1/1—23/8. — Hans Gustaf Fredrik Troil Ramel, f. 03, J. K. 28; fr. 24/8.— 1 not. Carlerik Söderström, f. 13, J. K. 37. — Sune Erling Paulson, f. 12, J. K. 37; 9/1—14/9 (2 not. 1/1 samt fr. 15/9).— 2 not. Gösta Olaus Svengren, f. 12, J. K. 38; 1/1—14/5.— Ö v r. Stig—Erik Morin, f. 14, J. K. 39. — Jan Christer Carl Vilhelm Claus, f. 15, J. K. 40; fr. 15/11.
    Bräkne och Listers: Sekr. Sven Ove Svensson, f. 07, J. K. 32; 1/1—31/3.— Otto Trued Norell, f. 02, J. K. 27; fr. 1/4. — 1 not. Maj Fagerlin-Ohlsson,f. 11, J. K. 36; 1/1—14/1. — Nils Uno Fredrik Rasmuson, f. 14, J. K. 37; fr. 15/1 (2 not. 1/1). — Kjell Allan Hansson, f. 07, J. K. 38; 10/4—21/8(2 not. 1/1 samt fr. 22/8). — 2 not. John Lundwall, f. 11, J.K. 38; fr. 15/7— Moritz Apt, f. 13, J. K. 39; 1/2—23/10(20/1 samt fr. 24/10). — Bengt Nyhed, f. 12, J. K. 40; 22/4—21/4. —Öv r. Folke Sture Konstantin Föjerstam, f. 07, J. K. 39; 1/1—10/1.

Kristianstads län.

    Ingelstads och Järrestads: F a s t i g h b. Gunnar Thorleif Engström, f. 10, J. K. 35; 15/11—14/12.— Sekr. Samuel Frithiof Pontén, f. 07, J. K. 32; 1/1—30/6. — 1 not. Karl Axel Fredriksson, f. 13, J. K. 38; 1/1—30/11. — Anders Erik Yngve Anderberg, f. 11, J. K. 38; fr. 1/12 (2 not. 1/1). — 2 not. Olov Nylund, f. 15, J. K. 39; fr. 1/12(1/1). — Ö v r. Axel Evald Ahlbeck, f. 13, J. K. 40; fr. 4/11.
    Gärds och Albo: Vik. domare Nils Tage Frigell, f. 05, J. K. 29; 9/1—16/3, 4/4. — Sekr. Ingvar Bladh, f. 07, J. K. 32. — 1 not. Lars Erik Martin Nordenstedt, f. 14, J. K. 38. — 2 no t. Ragnar Anund Svensson, f. 13, J. K. 38. — Ruth Maiken Åberg, f. 14, J. K. 39; 20/1—11/9 (l/1 samt fr. 12/9).
    Villands: Vik. domare John Herbert Marmén, f. 01, J. K. 32; visst mål 10/6. — Fastigh b. Ivar Holm, f. 11, J. K. 34; 1/11—26/12; vissa mål 7/10, 2/12. — 1 not. Johan Harald Ljungh, f. 13, J. K. 37; 1/1—l5/8. — Sven Anders Arvid Garpinger, f. 10, J. K. 38; fr. 16/8(2 not. 1/1).
    Östra Göinge: Fastighb. Ivar Holm, f. 11, J. K. 34; 1/4—31/5, 1/9—31/10. — 1 not. Erik Gunnar Ivar Hasselhuhn, f. 07, J. K. 37; 1/1—14/11.—Folke Sigvard Haglund, f. 09, J. K. 39; fr. 15/11 (2 not. 1/1). — 2 not. Bror Axel Evert Öhman, f. 14, J. K. 39; fr. 1/2.
    Västra Göinge: Vik. domare Nils Karl Arvid Lüzell, f. 07, J. K. 30; 1/1—10/3.— Sven Sigurd Norrsell, f. 02, J. K. 26; 11/3—9/4. — Sekr. Anders Olof Richard Hegrelius, f. 08, J. K. 32. — Bengt Gustaf Arthur Henrikz, f. 07, J. K. 37; 10/4—14/8 (1 not. 1/1 samt 15/8—31/8). — Nils Erik Edgren, f. 12, J. K. 38; fr. 1/9 (2 not. 1/1). — 2 not. Carl Filip Ingvar Stigner, f. 13, J. K. 39; fr. 1/7. — Karl Einar Johannes Berggren, f. 13, J. K. 39. — Hjalmar Lindström, f. 16, J. K. 40; 1/6—13/9 (14/9—23/9).— Övr. Nils Lennart Larsson, f. 09, J. K. 39. — Stig Tore Bjerre, f. 11, J. K. 40; fr. 16/12. — Bengt Stjerndahl, f. 17, J. K. 40; fr. 16/12.
    Norra Åsbo: Fa st i g h b. Stig Lennart Rosengren, f. 09, J. K. 33; 1/1—12/1. — 1 not. Sven Josef Leonard Bramsjö, f. 14, J. K. 37. —2 no t. Hans Gustaf Ryberg, f. 10, J. K. 39. — Gösta Grevillius, f. 16, J. K. 40; 12/8—30/9 (fr. 1/10). — Ö v r. Nils-Gunnar Nilsson, f. 15, J. K. 39; 3/1—7/5. — Greta Kerstin Maria Bergström, f. 14, J. K. 40; fr. 1/9.

 

RÄTTSBILDADE BITRÄDEN I RIKETS DOMSAGOR ÅR 1940. 607     Södra Åsbo och Bjäre: Fastighb. Stig Lennart Rosengren, f. 09, J. K.33; 13/10—12/12.— 1 not. Nils Åke Lindström, f. 10, J. K. 37; 1/1—31/3.— Kurt Helge Andersson, f. 06, J. K. 35; 8/1—17/3. — Per Ragnar Brundin, f. 12 J. K. 37; fr.(2 not. 1/1). — 2 not. Karl Evald Lennart Rugfelt, f. 15, J. K. 38. — Per Staffan Christoffer Böök, f. 13, J. K. 39; fr. 1/4 (1/1). — Bo Erns tAnton Kallenberg, f. 16, J. K. 39; 4/10—13/11(1/1 samt fr. 14/11).

Malmöhus län.

    Oxie och Skytts: Sekr. Karl Gustaf Ino Bodewall, f. 06, J. K. 31. — 1 not. Ragnar Ebbe Valdemar Albin, f. 11, J. K. 37; 1/1—31/1. — Hans Olof Christner, f. 10, J. K. 37; 1/2—26/12 (2 not. 1/1). — Karl Erik Börje Holmgren, f. 10, J. K. 38; fr. 12/1 (2 not. 1/1). — Nils Ivar Lennart Vilén, f. 16, J. K. 38; 15/7—15/9 (1/1 2 not. 12/1 samt fr. 16/9). — Bengt Gustaf Theodor Sandström, f. 14, J. K. 39; 10/4—25/8 (1/1 samt fr. 16/9, 2 not. 15/7—15/9).—2 not. Ewa Thomasine Reuterskiöld, f. 16, J. K. 39; 11/4—25/8(1/1samt fr. 26/8). — Ö v r. Åke Vilhelm Lindeberg, f. 12, J. K. 40; fr. 16/12.
    Torna och Bara: Sekr. Hans Gustaf Andersson, f. 07, J. K. 31; 1/1—30/6. — Samuel Frithiof Pontén, f. 07, J. K. 32; fr. 1/7. — 1 not. Johan Emanuel Björling, f. 13, J. K. 36; 1/1—1/6.— Sven—Börje Jacobson, f. 10, J. K. 37; 12/1—12/10 (2 not. 1/1). — Allan Enok Persson, f. 13, J. K. 38; fr. 12/10 (2 not. 1/1). — 2 not. Carl Gustaf Arvid Kuylenstierna, f. 12, J. K. 38; fr. 17/1(1/1). — Bo Ivarsson Erichs, f. 13, J. K. 39; fr. 17/8(1/1). — Övr. Nils Harry Smede, f. 13, J. K. 40; fr. 23/9.
    Vemmenhögs, Ljunits och Herrestads: Inskrivn. dom. Axel Martin Lundquist, f. 08, J. K. 35; 6/8—8/8,13/8—15/8, 20/8—22/8. — Sekr. Gustaf Olof Rosenqvist, f. 07, J. K. 31. — 1 not. Nils Folke Persson, f. 12, J. K. 37; 1/1—30/4.— Tore Strömberg, f. 12, J. K. 37; fr. 1/5(2 not. 1/1). — 2 n o t. Dag Staffan Teodor Eilifsson Sylwan, f. 16, J. K. 39; 1/5—31/7. —Nils Gunnar Georg Noltorp, f. 15, J. K. 39; fr. 1/8 (11/5). — Övr. Allan Melcher Sandberg, f. 12, J. K. 40; fr. 23/9.
    Färs: Fastig h b. Bo Haraldsson Wulff, f. 11, J. K. 33; 17/3—21/4.— 1 not. Hans Oscar Kollind, f. 12, J. K. 37; 1/1—9/4. — Erik Anders Gösta Svensson, f. 15, J. K. 38; fr. 10/4(2 not. 1/1). — 2 not. Hans Bertil Ingemar Lidgard, f. 16, J. K. 40; fr. 19/6.
    Frosta och Eslövs: Se k r. Knut Sone William Gripmark, f. 09, J. K. 30. — 1 not. Martin Torsten Lennart Bengtsson, f. 10, J. K. 37; 1/1—4/2.— Gösta Lindholm, f. 10, J. K. 38; fr. 5/2(2 not. 1/1). — 2 no t. Bo Alexander Ljungberg, f. 11, J. K. 38. — Bengt Erik Gustaf Svanström, f. 14, J. K. 38; 5/2—30/6 (1/1 samt fr.16/12). —Ö vr. Carl Erik Edvard Hedner, f. 15, J. K. 39. — Lars Erik Gunnar Dunér, f. 09, J. K. 39. — Gösta Grevillius, f. 16, J. K. 40; 5/2—12/8.— Stig Edvin Kulle, f. 10, J. K. 39; fr. 25/4. — Signe Olsson, f. 14, J. K. 40; fr. 23/9.
    Rönnebergs, Onsjö och Harjagers: Sekr. John Hans August Johansson, f. 06, J. K. 31. — Stig Lennart Rosengren, f. 09, J. K. 33; 6/2—31/8.— 1 n o t. Nils Harry Fossenius, f. 10, J. K. 37; 1/1—9/2. — Olof Bernhard Lennart Rosengren, f. 09, J. K. 38; fr. 10/2 (2 not. 1/1). — 2 not. Bo Carl Gustaf Lindstén, f. 16, J. K. 38. — Kurt Stefan Persson, f. 12, J. K. 39; fr. 10/2 (1/1).
    Luggude: Sekr. Nils Erik Yngve Linder, f. 09, J. K. 31. — Elin Hansson, f. Nilsson, f. 05, J. K. 30; 10/7—25/10 (1/1 samt fr. 26/10). 1 not. Carl Walter Åbjörnsson, f. 13, J. K. 37; 1/1—30/6. — Nils Gustaf Cederholm, f. 09, J. K. 37; fr. 1/7 (2 not. 1/1). — 2 not. Kjell Elis Ohlin, f. 11, J. K. 38; fr. 1/7 (1/1). — Ö v r. Nils Malte Jörgen Nilsson, f. 14, J. K. 40; fr. 27/3.

 

Hovrätten för Övre Norrland.

Västerbottens län.

 

    Umeå: Vik. domare Per—Axel Gunnar Hansén, f. 13, J. K. 36; 20/11—22/11 .— 1 not. Gösta Axel Lindberg, f. 11, J. K. 37; 1/1—14/5. — Ingrid Cederberg, f. 11, J. K. 37; 15/5—30/9 (2 not. 1/10—8/10). — Tage Johannes Rödén, f. 13,

 

608 RÄTTSBILDADE BITRÄDEN I RIKETS DOMSAGOR ÅR 1940.J. K. 38; fr. 1/10 (2 not. 1/1). — 2 not. Carl Gustaf Wennberg, f. 13, J. K. 38; 1/1—11/4. — Rolf Johansson, f. 10, J. K. 39; fr. 1/10. — Gustaf Österdahl, f. 04, J. K. 28; fr. 9/10.
    Västerbottens södra: Vik. domare Jerker Oskar Utterström, f. 08, J. K. 35; 23/7—29/7. — 1 not. Siv Edel Schiöler, f. 13, J. K. 37; 1/1—16/7. — Rolf Harry Rydquist, f. 13, J. K. 38; fr. 17/7 (2 not. 1/1). — 2 not. Stig Christian Emanuel Balk—Möller, f. 13, J. K. 39; fr. 1/10. — Helge Emanuel Malmström, f. 10, J. K. 40; fr. 8/11. — Rolf Hugo Johansson, f. 10, J. K. 39; 11/3—30/9.
Västerbottens västra: Vik. domare Axel Ivar Henry Lindqvist, f. 10, J. K. 35; 19/3—14/4.— Jerker Oskar Utterström, f. 08, J. K. 35; ranns. 11/7, 23/9—30/11. — Sekr. Alf Erik Olsson, f. 05, J. K. 32; 1/1i—14/7. — Sten Lennart Ohlsson, f. 11, J. K. 35; fr. 15/7 (1 not. 17/4). — 1 not. Per Arvid Henrik Cavalli, f. 09, J. K. 36; 1/1—14/6. — Inga-Lisa Hofvander, f. 15, J. K. 38; fr. 8/1 (2 not. 1/1). — Axel Ivar Henry Lindqvist, f. 10, J. K. 35; 6/2—17/4. — 2 n o t. Ebbe Ernst Adolf Magnusson, f. 15, J. K. 38. — Gunnar Walter Delje, f. 15, J. K. 39; fr. 22/7.
    Västerbottens mellersta: Vik. domare Jerker Oskar Utterström, f. 08, J. K. 35; ranns. 19/8, 29/8, 11/9. — Fastig h b. Axel Ivar Henry Lindqvist, f. 10, J. K. 35; 12/1—5/2. — 1 not. Åke Teodor Nenner, f. 10, J. K. 38. — Sten Gustaf Folke Boström, f. 13, J. K. 39; 22/5—11/9 (2 not. 1/1 samt fr. 12/9).
    Västerbottens norra: Fastighb. Sten Lennart Ohlsson, f. 11, J. K. 35;1/1—16/4. — Sekr. Gunnar Eurenius, f. 05, J. K. 27; 1/1—30/9. — Elis Herman Dahlin, f. 07, J. K. 31; fr. 1/10. — 1 not. Birgit Ödeen, f. 06, J. K. 34; 1/1—14/2. — Per Torsten Colleen, f. 09, J. K. 37; fr. 15/2 (2 not. 1/1). — 2 not. Erik Wolke Holmström, f. 12, J. K. 38. — Ulf Berglöf, f. 16, J. K. 40; fr. 27/3.

Norrbottens län.

    Piteå: Sekr. Sune H:son Rissler, f. 10, J. K. 35. — 1 not. Nils Folke Wixell, f. 11, J. K. 37; 1/1—30/6. — Carl Axel Henry Robèrt, f. 09, J. K. 37. — Sten Gustaf Emil Tobieson, f. 10, J. K. 33; 7/2—29/2. — 2 not. Carl-Arvid Bruno, f. 13, J. K. 38. — Ernst Georg Winberg, f. 15, J. K. 39; fr. 1/9.
    Luleå: Sekr. Arne Gustaf Reinhold Fallenius, f. 10, J. K. 34. — 1 not. Anders Gustaf Wanhainen, f. 13, J. K. 38. — Karl—Erik Göte Hansén, f. 11, J. K. 38; 9/1—29/8 (2 not. 1/1 samt fr. 30/8). — 2 not. Nils Curt Eugén Wildeman, f. 13, J. K. 39.
    Kalix: Vik. domare Sten Gustaf Emil Tobieson, f. 10, J. K. 33; 1/3—9/3, 18/3—30/3(fastighb. 10/3—17/3, 1/4—7/4). — Carl Axel Bertil Koch, f. 05, J. K. 26; 1/9—5/10. — Björn Torsten Martin Kjellin, f. 10, J. K. 34; fr. 6/10. — 1 not. Karl Torgny Asplund, f. 09, J. K. 37; 1/1—29/2. — Bengt Gunnar Hammarberg, f. 08, J. K. 37; 1/3—31/10. (2 not. 1/1). — Bengt Gunnar Åström, f. 13, J. K. 38; fr. 1/11 (2 not. 1/1). — 2 not. Elin Lauritzen, f. Paues, f. 16, J. K. 40; 1/3—31/10.
    Torneå: Sekr. Jerker Oskar Utterström, f. 08, J. K. 35; 1/1—30/6. — 1 not. Torkel Filipsson Læstadius, f. 14, J. K. 38. — 2 not. Ernst Hugo Sohlberg, f. 11, J. K. 39.
    Gällivare: 1 not. Hans Fjelner, f. 12, J. K. 37; 1/1—11/4. — Carl Gustaf Wennberg, f. 13, J. K. 38; fr. 12/4 (2 not. 22/1). — 2 not. Paul William Wilson, f. 10, J. K. 39.