JURISTVECKAN

 

I STOCKHOLM OCH UPPSALA

 

DEN 24—29 APRIL 1941

 

INNEHÅLL.

 

Ø. AHNFELT-RØNNE,  Hur bör vid muntlig processordning förfarandet i andra instans ordnas? (s. 611).

 

NILS ALEXANDERSON,  Den svenska riksdagens justitieombudsman (s. 624).

 

O. A. BORUM,  Om Aftaler mellem Ægtefeller vedrørende deres formueretlige Forhold (udenfor Ægtepagternes Omraade) (s. 638).

 

BRYNOLF HONKASALO,  Bestraffning av fylleri vid ratten (s. 652).

 

ERIK AF HÄLLSTRÖM,  Avbetalningsköpet (s. 670).

 

KAARLO KAIRA,  Finlands regering och riksdag i krigstid (s. 685).

 

HÅKAN NIAL,  Minoritetsskydd i aktiebolag (s. 702).

 

TAUNO TIRKKONEN,  Straffdomens bindande verkan i avseende å tvistemål (s. 721).

 

HANS TOPSØE-JENSEN,  Danske Erfaringer om »rattfylleri» (s. 735).

 

HENRY USSING,   Hvilke Arter af Skade skal erstattes efter almindelige Regler om Erstatning udenfor Kontraktsforhold? (s. 741).

 

— Lovgivningsproblemer vedrørende Erstatning af og tvungen Forsikring mod Skade ved Automobilkørsel (s. 755).

 

G. SILFVERSTOLPE,  Juristveckan i Stockholm och Uppsala den 24-29 april 1941 (s. 769).