Jordbruksdepartementet. Byråchefen för lagärenden i jordbruksdepartementet hovrättsrådet Bertil Fallenius har förordnats, dels 9 jan. 1942 att verkställa utredning rörande lantbruksakademiens fastighetsförhållanden i Stockholm, dels 16 jan. 1942 att vara ledamot av utredningen rörande dispositionen av kronoskogvaktarboställena å häradsallmänningar, dels ock6 febr. 1942 att vara ledamot av utredningen rörande omorganisationen avstatens veterinärbakteriologiska anstalt.

 

    Riksdagens lagutskott. Ordförande i första lagutskottet är presidenten Karl Schlyter och v. ordförande f. d. justitierådet Natanael GärdeÖvriga jurister i utskottet äro: från första kammaren advokaten Georg Branting, landshövdingen Sigfrid Linnér och suppleanterna folkskolinspektören Erik Brandt, stiftssekreteraren Torsten Caap, skattedirektören Gustaf Sandström och häradshövdingen Gösta Siljeström samt från andra kammaren ledamöterna advokaten Birger Gezelius och professorn Vilhelm Lundstedt. Sekreterare är assessorn i Svea hovrätt Sven Romanus och notarie med sekreterargöromål fiskalen i hovrätten över Skåne och Blekinge William Gripmark.
    I andra lagutskottet ha till ordförande och v. ordförande utsetts folkskolläraren David Norman och f. d. yrkesinspektrisen Kerstin Hesselgren. Jurister i utskottet äro: från första kammaren f. d. borgmästaren William Linder, direktören Karl Wistrand, advokaten jur. dr Axel Roos och suppleanten häradshövdingen Gösta Siljeström samt från andra kammaren suppleanten lantbrukaren jur. dr Gunnar Hedlund. Sekreterare är e. o.assessorn i Svea hovrätt Sven Edling och notarie med sekreterargöromål e. o. assessorn i Göta hovrätt Björn Widegren.

 

    Särskilda utskottet för processreformen har samma ordförande och v. ordförande som första lagutskottet. Övriga ledamöter i utskottet äro: från första kammaren f. d. borgmästaren William Linder i Malmö (s), landshövdingen Sigfrid Linnér i Uppsala (h), advokaten Georg Branting i Stockholm (s), lantbrukaren Ernst Eskhult i Habo (bf), lantbrukaren Alfred Andersson i Bussjö (s), domänintendenten Bernhard Nilsson i Landeryd (h), redaktören Karl Johan Olsson i Göteborg (s), f. smeden Carl Dahlström i Sparreholm (s), friherre Arvid De Geer å Hanaskog (bf) och häradshövdingen Gösta Siljeström i Stockholm (h) samt från andra kammaren riksgäldsfullmäktigen Axel Lindqvist i Halmstad (s), lantbrukaren Gunnar Persson i Falla (h), fattigvårdskonsulenten Verner Hedlund i Östersund (s), lantbrukaren K. A. Ryberg i Dalum (bf), redaktören O. W. Lövgren i Boden (s), banarbetaren C. P. Olsson i Mellerud (s), rektorn Gustav Mosesson i Lidingö (fp), kvarnarbetaren Ola Isacsson i Kristianstad (s), advokaten Birger Gezelius i Falun (h), f. tändsticksarbetaren J. W. Mårtensson i Uddevalla (s), ombudsmannen Ernst Berg i Sundsvall (s) och hemmansägaren Oscar Werner i Höjen (bf). Bland suppleanterna finnas följande jurister: skattedirektören Gustaf Sandström i Stockholm (h), rådmannen Gustaf Velan

PERSONALNOTISER. 191der i Sundsvall (h), professorn Åke Holmbäck i Uppsala (fp), stiftssekreteraren Torsten Caap i Luleå (h), direktören jur. kand. Åke Wiberg i Malmö (h) och lantbrukaren jur. dr Gunnar Hedlund i Rådom (bf). Sekreterare i utskottet är revisionssekreteraren Tore Strandberg och notarie fiskalen i hovrätten över Skåne och Blekinge Johan Björling.