Tidsskrift for rettsvitenskap (h. 1— 2): »Fredrik Stang 1867—1941» av høyesterettsdommer ERIK SOLEM (s. 1—16), »Mine juridiske arbeider» av prof. FREDRIK STANG (s. 17—45), »Bibliografi Fredrik Stang» av cand. jur. ASBJØRN WESSEL NYHAGEN (s. 46—57), »Om prisregleringens utveckling i Finland» av prof. CARL ERIK KNOELLINGER (s. 58—76), »Om David Humes Filosofi» av prof. VINDING KRUSE (s. 77—81), »Straffeutmåling» av høyesterettsadvokat OLAF KLINGENBERG (s. 82—93), »Noen bemerkninger om utkast til ny danskarvelov» av riksrevisor HANS LUTKEN (s. 94—112), »Om byggeservitutter, særligstrøkservitutter, og deres forhold til de kommunale byggeregler» av høyesterettsadvokat E. CORNELIUSSEN (s. 125—167), »Litt mer om tomtefeste» av sorenskriver B. BERGER (s. 168-184), »Arveavgift av livs- og livrenteforsikringer» av advokat J. FR. COUCHERON (s. 185—210).

 

    Nordisk Tidsskrift for Strafferet (h. 2—3): »Om Psykopater med særligt Henblik paa Erfaringer vedrørende Anstaltsbehandlingen af kriminelle Psykopater» av Overlæge PAUL REITER (s. 74—117), »Finlands nya lagstiftning angående unga förbrytare» av prof. O. Hj. GRANFELT (s. 118—130), »Fengselsmannens personlige forhold til fangen» av direktør HARTVIG NISSEN (s. 131—140), »Göteborgspolisens rådfrågningsbyrå» av polismästaren ERNST FONTELL (s. 157—165), »Fængselshjælpens og Fængselsselskabernes Samvirke» av Fængselsinspektør VIGGO WAAGENSEN (s. 166—277).