Västra avdelningen av Sveriges advokatsamfund har under år 1942 hållit två allmänna sammanträden, därvid utom föreningsärenden bl. a. förekommit inledningsanförande av advokaten Einar Hammar rörande ifrågasatta åtgärder för ordnande av rättshjälp genom advokatsamfundets försorg åt obemedlade i utomprocessuella ärenden samt föredrag av justitierådet Arthur Lindhagen över ämnet »Några praktiska synpunkter på den blivande civilprocessen».
    Till ledamöter av styrelsen hava utsetts hrr Torsten Setterberg, William Kristensen, Osborne Losman och Ivar Glimstedt, alla i Göteborg, samt Einar Ristedt, Mariestad, Gustaf Ebenfelt, Borås, och Karl Hillgård, Halmstad. Till ledamöter av Sveriges advokatsamfunds nämnd hava valts hrr Ragnar Bergvall, Göteborg, Valfrid Granqvist, Halmstad, Fredrik Holmgren, Erik Leman, Mårten Henriques, Göteborg, och Per Tottie, Uddevalla, samt till suppleanter i nämnden hrr Knut Arning, Folke Jörgensen, Göteborg, Bertil Landberg, Vänersborg, Hugo Wikström, Karl Axel Vinge och Erhard Westman, Göteborg. Som avdelningens sekr. och kassaförvaltare tjänstgör hr Johan Ramberg, Göteborg. Avdelningen räknade vid årsskiftet 120 medlemmar.

 

    Mellersta avdelningen av Sveriges advokatsamfund har haft årssammanträde d. 24 jan. 1942 i Uppsala. Föreningens styrelse har utgjorts av hrr Holger Wiklund, Uppsala, ordf., Frithiof Hydbom, Västerås, Thore Landberg, Falun, Enar Lundström, Karlstad, samt Magnus Wistrand, Örebro, sekr. Styrelsesuppleanter ha varit hrr Birger Gezelius, Falun, Harald Håkansson, Uppsala, Otto Lange, Kristinehamn, Ruben Nyman, Västerås, samt Torsten Malm, Örebro. Revisorer ha varit hrr Arvid Berggren och Josef Frenander, Örebro, med hrr Per Bondestam, Uppsala, och Fritz Helmer, Karlstad, som suppleanter. Som ledamöter i samfundets nämnd ha tjänstgjort hrr Harald Håkansson, Uppsala, Ruben Nyman, Västerås, och Nils Högberg, Örebro, samt som deras suppleanter hrr Folke Adelsohn, Karlstad, Theodor Sylwan, Falun, och Aje Werner, Karlstad. Föreningens medlemsantal har varit 57.

 

    Norra avdelningen av Sveriges advokatsamfund höll ordinarie möte i Sundsvall d. 31 jan. 1942. Till ledamöter i styrelsen utsågos hrr Adolf Sjöberg, Östersund, ordf., Birger Kjellson, Sundsvall, Olof Rödöö, Östersund, sekr., Sven Hallström, Umeå, och John Nordstrand, Sundsvall, med hrr Bengt Åhrström, Piteå, Rudolf Ahlgren, Umeå, och Karl Erik Nygren, Gävle, till suppleanter. Vidare valdes till ledamöter i Sveriges advokatsamfunds

190 NOTISER.nämnd hrr Erik Selander, Östersund, Gunnar Fogelqvist, Sundsvall, och Alex Rehn, Skellefteå, och till suppleanter i nämnden hrr Oliver Öhnell, Gävle, Sten Söderqvist och David Nilzén, Sundsvall. Avdelningen räknade vid årsskiftet 52 medlemmar.