Tillströmningen till juristbanan. I nedanstående tabell lämnas några uppgifter om antalet nyinskrivningar och antalet examina vid de juridiska fakulteterna under tioårsperioden 1933—1942.

 

Nyinskrivna juris studerande

 uppsalalundsthms:a
19338882156326
19349888145337
193510883146337
1936138101156395
1937132

99

134365
193886101182369
193911980180379
1940587897233
19419485150329
19428284161327

 

Avlagda juris kandidatexamen

 uppsalalundsthms:a
1933673967173
1934653963165
1935634257162
1936504178169
1937595972190
1938756487226
1939785394225
1940433653132
19416862101231
19428359114256

 

Avlagda kansliexamina

 uppsalalundsthms:a
1933661527
1934471728
19351521532
1936952034
193710141842
193851612
193911

 

Statsvetenskaplig juridisk examen

 uppsalalundsthms:a
1938213
19392518
194051612
1941141520
194268519

I. S.

 

19—437004. Svensk Juristtidning 1943.