Carl Rutger Åberg avled i Stockholm d. 28 dec. 1943. Han var född 1863 i Långelanda i Bohuslän, avlade mogenhetsexamen i Göteborg 1882 och jur. u. kand. ex. i Uppsala 1890. Han blev vice häradshövding 1892. Han tjänstgjorde därefter i Göta hovrätt, varest han blev fiskal 1900 och assessor 1902. Tidigare sistnämnda år hade han blivit t. f. revisionssekreterare och han blev konstituterad revisionssekreterare 1904 och revisionssekreterare 1906. Året därpå utnämndes han till häradshövding i Hallands norra domsaga, i vilket ämbete han kvarstod till dess han 1930 avgick med pension. Åren 1910—1922 var han ordförande i Kungsbacka stadsfullmäktige.

 

    Johan Fredrik Raphael Bjerstedt avled d. 12 jan. 1944. Han var född i Hälsingborg 1883. Han avlade studentex. i Lund 1902 och blev jur. kand. där 1907. Han blev rådman i Landskrona 1918. På grund av sjukdom avgick han med förtidspension 1934.

 

    Gösta Fredrik Fabian Carlander avled i Stockholm d. 30 jan. 1944. Född i samma stad 1901, avlade han där studentex. 1920 och jur. kand. ex. 1924. Efter att ha suttit ting ägnade han sig sedan år 1927 åt advokatverksamhet i Stockholm. Han blev ledamot av Sveriges advokatsamfund 1929.

 

    Ernst Thure Eugène Bunth avled d. 13 febr. 1944. Han föddes i Håstad, Malmöhus l., 1885 samt avlade mogenhetsex. i Lund 1903 och jur. kand. ex. där 1908. Efter tingssittning tjänstgjorde han i Skånska hovrätten och vann därefter anställning som ombudsmansassistent hos Smålands m. fl. provinsers hypoteksförening i Växjö 1912. Han blev ombudsman hos föreningen 1927 och verkställande direktör 1938. Ar 1911 blev han vice auditör vid Norra skånska infanteriregementet, 1913 vid Kronobergs regemente; 1915 blev han auditör och 1916 vice krigsdomare. Sedan 1926 var han ordförande i polisnämnden och ledamot av poliskollegiet för Kronobergs län. Han var vidare ledamot av stadsfullmäktige i Växjö.