PERSONALNOTISER. 829    Juridiska examina vårterminen 1944. Juris licentiatexamen har avlagts
 

vid Lunds universitet
d. 31 mars av:
 

    Sven Erik Samuel Larsson, hall., f. i Visby 3/5 10, student i Halmstad 5/6 28, fil. kand. i Lund 14/12 29, jur. kand. där 31/1 35; disp. 26/5 44, promov. till jur. dr 31/5 44 (se SvJT 1944 s. 592);
 

vid Stockholms högskola
d. 22 april av:
 

    Karl Sigurd Torsten Gihl, f. i Stora Kopparbergs förs. Kopparbergs 1. 6/1 89, student i Uppsala 28/5 07, fil. dr där 29/5 13, jur. kand. i Sthm 14/9 18, docent i folkrätt vid Sthms högskola 5/10 35.
    Juris kandidatexamen har avlagts
 

vid Uppsala universitet
d. 31 januari av:
 

    Björn Oliver Ahlander, göteb., f. i Göteborg 1/7 20, student där 1/6 39, fil. kand. i Uppsala 31/3 41. — Sven-Otto Leonard Boquist, östg., f. i Kettilstads förs. Östergötlands 1. 16/9 13, student i Linköping 6/6 34. — Carl Gerhard Louis de Geer, uppl., f. i Sthm 29/9 18, student i Sigtuna 10/12 38. — Åke Anders Hjalmar Hammarberg, söderm.-närke, f. i Göteborg 23/8 14, student i Strängnäs 29/5 33. — Nils Vilhelm Johansson, västm.-dala, f. i Fläckebo förs. Västmanlands 1. 29/8 18, student i Västerås 23/5 39. — Yngve Enar Oscar Johnsson, östg., f. i Jönköping 7/1 11, student i Linköping 4/6 32. — Bernt Lestner, söderm.-närke, f. i Nyköping 24/5 18, student där 9/6 37. — Salomon HjalmarJ ockum Sundelius, värml., f. i Kristianstad 31/8 19, student i Karlstad 25/5 38. Tryggve Gotthard Magnus Wallén, västg., f. i Jönköping 10/10 14, student i Vänersborg 10/6 33;
 

d. 31 mars av:
 

    Erik Vilhelm Henrik Ahnfeldt, östg., f. i Limhamns förs. Malmöhus 1. 27/4 13, student i Norrköping 13/5 32. — Johan Viktor Eriksson, gästr.-häls., f. i Ilsbo förs. Gävleborgs 1. 30/4 18, student i Uppsala 11/6 38. — Karl Mikael Källman, västm.-dala, f. i Norrbärke förs. Kopparbergs 1. 29/9 06, student i Uppsala 21/5 27. — Gunnar Eugen Wladimir Nobel, gotl., f. i Baku 19/11 14, student i Sthm 18/5 32. — Harald Nordin, uppl., f. i Uppsala 2/3 20, student där 17/5 39. — Carl Rutger Reuterswärd, norrl., f. i Jukkasjärvi förs. Norrbottens län 9/11 11, student i Strängnäs 12/6 31. — Per-Johan Rösell, östg., f. i Linköping 18/9 13, student där 20/5 33. — Gunnar Simkowsky, norrl., f. i Härnösand 18/5 12, student där 4/6 31;
 

d. 30 maj av:
 

    Nils Gunnar Adner, norrl., f. i Själevads förs. Västernorrlands 1. 9/4 20, student i Umeå 21/5 38. — Gunnar Bergström, norrl., f. i Fjällsjö förs. Västernorrlands 1. 30/11 11, student i Lund 12/6 36. — Per Gunnar Blomdahl, smål., f. i Växjö 9/12 18, student där 15/5 36. —- Karl Lars August Bruhn, smål., f. i Uppsala 18/3 18, student där 20/5 36. — Nils Åke Brunsson, värml., f. i Ystad 21/8 16, student i Uppsala 1/6 37. — Carl Gösta Englund, gästr.-häls., f. i Gävle 22/2 13, student i Sthm 17/12 35. — Adolf Waldemar Gerdts, gästr.-häls., f. i Jokohama 18/7 18, student i Sigtuna 36. — Gunnar Glimstedt, göteb., f. i Göteborg 16/5 18, student där 28/5, 37. — Lennart Einar Hennings, sthm, f. i Sthm 1/1 19, student i Sigtuna 19/5 37. — Ulrika Elisabet Lagercrantz, f. Gjertsson, smål., f. i Jönköping 1/9 18, student i Växjö 1/6 37. — Sven Erik Axel Norrman, västg., f. i Skara 30/3 20, student där 11/5 39. — Lars Olof Reuter Skiöld, uppl., f. i Uppsala 17/1 23, student där 14/5 41. — Carl Bertil Winqvist, sthm, f. i Solna 7/7 18, student i Sigtuna 23/5 36. — Bengt Olof Åkerrén, söderm.-närke, f. i Danderyds förs. Sthms 1. 12/8 22, student i Linköping 27/5 39. — Karl Peter Fritiof Torgny Önnerberg, smål., f. i Oskarshamn 14/11 10, student i Jönköping 5/6 31;
 

d. 20 juni av:
 

    Karl Hugo Göran Almgren, norrl., f. i Mariestad 11/9 20, student i Umeå 21/5 38. — Johan Gunnar Bergstrand, östg., f. i Uppsala 23/1 18, student i Norrköping 9/6 37. — Kaj Bergström, göteb., f. i Göteborg 15/6 19, student där

830 PERSONALNOTISER.13/5 38. — Olof Magnus Gustaf Bruun, klm, f. i Göteborg 16/6 17, student i Kalmar 36. — Per Adolf Lennart Dreijer, västg., f. i Filipstad 24/11 20, student i Skövde 12/5 39. — Hanns Otto Düselius, östg., f. i Diisseldorf 8/11 19, student där 3/3 38. — Carl Johan Johansen, värml., f. i Porsgrunn, Norge, 3/5 18, student i Skien, Norge, 11/6 41. — Per Birger Brose Langenfelt, uppl., f. i Floda förs. Södermanlands 1. 23/2 20, student i Uppsala 17/5 39. — Sten Sture Hjalmar Mauritz Lindström, västm.-dala, f. i Halmstad 17/12 13, student där 12/6 31. — Gunnar Roland Thorbjörnson, göteb., f. i Göteborg 7/2 18, student där 6/6 39;
 

vid Lunds universitet
d. 31 januari av:
 

    Karl Magnus Holgersson Fogelklou, hbg, f. i Hälsingborg 5/9 17, student där 9/6 36. — Carl Gustaf Styrbjörn Sjöstrand, göteb., f. i Göteborg 19/3 19, student där 13/5 38;
 

d. 9 februari av:
 

    Karl Vilhelm Adolf Eriksson, göteb., f. i Göteborg 15/11 16, student där 9/6 36;
 

d. 31 mars av:
 

    Per Arvid Leopold Cedergren, 1d, f. i Flädie förs. Malmöhus 1. 31/8 20, student i Lund 10/6 37. — Emil Sigvard Garming, västg., f. i Karlsborg 25/11 11, sudent i Skara 3/6 31. — Kjell Jan Filip Holmqvist, göteb., f. i Göteborg 10/5 18, student där 3/6 36. — Carl Gunnar Lindh, mlm, f. i Malmö 9/12 15, student där 5/6 35. — Anders Birger Adolf Meurling, 1d, f. i Uppsala 8/12 18, student i Lund 12/6 37. — Estelle Sophie Muhl-Christner, hall., f. i Lübeck 13/5 16, student i Sthm 14/5 35. — Karl Henrik Wilhelm Palmquist, göteb., f. i Göteborg 30/1 18, student där 3/6 36. — Ella Tengbom, krist., f. i Karlshamn 28/7 21, student i Kristianstad 19/5 39;
 

d. 29 april av:
 

    Lars Erik Bernström, göteb., f. i Göteborg 14/10 15, student där 2/6 34;
 

d. 19 maj a v:
 

    Gerd Marianne Holmberg, mlm, f. i Västervik 10/5 21, student i Malmö 24/5 40.
    — Sven-Ivar Ivarsson, 1d, f. Lund 1/2 20, student i Sthm 10/12 37. — Svcn Lorentz Sjöholm, hbg, f. i Hälsingborg 14/6 17, student i Lund 8/6 37. — Ralph Yngve Magnus Sterner, göteb., f. i Göteborg 26/12 20, student där 1/6 39.
 

d. 26 maj av:
 

    Åke Erik Alexander Almquist, smål., f. i Holms förs. Hallands 1. 22/1 15, student i Jönköping 23/5 33. — Ernst Gunnar Olsson, klm, f. i Sillhövda förs. Kalmar 1. 25/10 18, student i Kalmar 9/6 38. — Nils Gunnar Sällström, 1d, f. i Lund 22/7 13, student där 6/6 31. — Sune Erik Wickström, 1d, f. i Töcksmark Värmlands 1. 29/5 20, student i Lund 23/5 38;
 

d. 30 maj av:
 

    Inga Brita Enström, mlm, f. i Malmö 17/12 20, student där 6/6 39. — Gunnar Bertil Hans Edmund Kragh, yst., f. i Sthm 14/4 18, student i Ystad 26/5 36.
    — Britta Gunilla Winning, mlin, f. i Malmö 11/6 20, student där 5/6 39;
 

d. 29 juni av:
 

    Ernst Friedrich Wilhelm Fieber, krist., f. i Karlshamn 25/11 16, student i Solbacka 6/6 36. — Sture Jean Bertil Hövden, 1d, f. i Lund 15/8 17, student där 8/6 36 — Nils Erik Zeller Sellert, yst., f. i Lund 21/8 18, student där 9/6 36. — Kjell Olle Walle, mlm, f. i Malmö 1/6 19, student där 18/5 38;
 

d. 1 juli av:
 

    Sven Magnus Celander, göteb., f. i Göteborg 6/10 18, student där 9/6 36, DHS;
 

d. 19 juli av:
 

    Lennart Severin Fredlund, mlm, f. i Malmö 21/11 19, student där 28/5 38;
 

d. 26 juli av:
 

    Claes Gunnar Munck af Rosenschöld, hbg, f. i Landskrona 12/1 17, student där 7/6 35. — Bengt Schlasberg, hbg, f. i Lund 18/7 18, student där 8/6 37;
 

d. 28 juli av:
 

    Eva Solveig Ann-Mari Henning, f. i Lund 17/5 20, student där 6/9 38;

PERSONALNOTISER. 831vid Stockholms högskola
d. 31 januari av:
 

    Jan Henrik Ahlgren, f. i Sthm 28/2 20, student där 11/5 38. — Sten Anders Almling, f. i Sthm 30/10 16, student där 11/5 38. — Gunnar Bergholm, f. i Sthm 3/9 19, student i Djursholm 15/5 37. — Dag Erik Bergman, f. i Uppsala 23/10 14, student i Sthm 16/6 33, fil. kand. i Uppsala 31/1 38. — Karl Gösta Bergqvist, f i Sthm 14/3 14, student där 11/5 35. — Sten Kjellgren, f. i Sthm 17/7 19, student där 14/5 38. — Sven Herman Ljungberg, f. i Sthm 28/2 19, student där 11/5 38. — Karl Oskar Åke Moberg, f. i Forshaga förs. Värmlands 1. 19/10 15, student i Karlstad 20/5 36. — Carl Ingmar Norlindh, f. i Linköping 11/3 21, student där 27/5 39. — Rolf Paulsen, f. i Västerås 18/3 16, student där 15/5 37. — Eira Britt Hildegard Sundin, f. i Barkåkra förs. Kristianstads 1. 12/4 18, student i Karlskrona 31/5 38. — Bertil Einar Westerberg, f. i Sthm 30/3 21, student där 13/5 39;
 

d. 4 mars av:
 

    Curt Wilhelm Augustinsson, f. i Sthm 3/9 18, student där 9/12 38. — Sven Petter Collin, f. i Sthm 7/2 19, student där 14/5 38. — Bengt Gustaf Jean-Jacques von Dardel, f. i Sthm 13/10 18, student i Sigtuna 18/5 37. — Lars John Carl-Gustaf Gyllenhaal, f. i Sthm 6/2 18, student där 27/5 36. — Lars Krister Nordvall, f. i Solna 25/12 17, student i Sthm 11/5 37. — Erik Gunnar Nystedt, f. i Sthm 18/7 16, student där 27/5 36. — Carl Arne Sigvard Olsson, f. i Sthm 6/4 21, student där 18/5 40. — Mai Thorsell, f. i Sthm 8/6 06, student där 16/5 25.Karl Herman Bengt Wieslander, f. i Malmö 1/2 20, student i Uppsala 8/6 38;
 

d. 22 april av:
 

    Lennart Birger Carlström, f. i Sthm 11/6 18, student där 15/5 37. — lan Isaac Cassel, f. i Sthm 17/8 18, student i Jönköping 24/5 37. — John Åke Birger Esseen, f. i Säfsnäs förs. Kopparbergs 1. 24/9 17, student i Sthm 12/5 36.
    — Nils-Göran Lejefors, f. i Furingstads förs. Östergötlands 1. 31/12 19, student i Norrköping 30/5 38. — Per Gunnar Leo, f. i Älmhults förs. Kronobergs 1. 13/11 18, student i Lidingö 13/6 36. — Hans Gösta Lindstedt, f. i Sthm 8/12 19, student där 11/5 38. — Rudolf Wilhelm Lundborg, f. i Södertälje 31/5 20, student där 17/5 39. — Stig Marcus, f. i Sthm 22/7 20, student där 11/5 38. — Psyche Naëmi Margareta Viktoria Nyström, f. i Jönköping 12/7 17, student i Malmö 16/6 39;
 

d. 27 maj av:
 

    Gösta Bertil Agrenius, f. i Linköping 8/9 14, student där 4/6 32, civilingenjör i Sthm 26/4 38. — Carl Lennart Oscar Appelberg, f. i Michigan, U. S. A., 20/1 20, student i Sthm 11/5 38. — Olle Björck, f. i Sthm 30/3 21, student där 10/5 39. Harry Bertil Carrick, f. i Sundsvall 30/1 19, student i Sthm 11/5 38. — Per Bertil Northam Kollberg, f. i Sthm 8/3 21, student där 10/5 39. — Anders Gustav Litzén, f. i Sthm 5/12 20, student där 11/5 38. — Bertil Jakob Albert Morling, f. i Sthm 23/5 20, student i Lidingö 17/5 39. — Stig Lennart Oscar Stefan Sjöling, f. i Stenstorps förs. Skaraborgs 1. 16/4 16, student i Sthm 16/5 36;
 

d. 30 juni av:
 

    Bengt Erik Bjerke, f. i Sthm 5/7 18, student i Gävle 5/6 37. — Lars-Erik Sigfrid Fitger, f. i Sthm 29/11 19, student där 11/5 38. — Lars Axel Gustaf Gewalli, f. i Spånga förs. Sthms 1. 16/2 20, student i Sthm 10/5 40. — Carl Johan Gyllenswärd, f. i Danderyds förs. Sthms 1. 25/6 19, student i Sthm 9/12 38. — Jon Martin Hanson, f. i Sthm 8/6 17, student där 12/5 37. — Nils Bertil Henriques, f. i Sthm 28/5 19, student där 16/5 39. — Marianne Märta Hilda Sofi Hesser, f. i Sthm 23/11 19, student där 17/5 38. — Hugo Erik Fredrik Holmquist, f. i Sthm 7/9 19, student där 13/5 39. — Margit Kvarnström, f. Orwin, f. i Kiruna förs. Norrbottens 1. 26/1 07, student i Sthm 15/5 26. — Stig Arne Thorleif Königson, f. i Göteborg 3/9 18, student där 14/5 38. — Sixten Manne Lagebrant, f. i Stenstorps förs. Skaraborgs 1. 12/12 19, student i Malmö 20/6 40. — Bengt Johan Lilienberg, f. i Sthm 10/9 20, student där 13/5 39. — Inga Maria Lindblom, f. Ode, f. i Jönköping 13/3 20, student där

832 PERSONALNOTISER.16/5 39. — Johan Mauritz Malmström, f. i Ängelholm 30/7 18, student i Linköping 13/6 36, fil. kand. i Lund 30/6 41. — Nils Olof Malmström, f. i Ängelholm 31/7 21, student i Växjö 1/6 40. — Sture Adolf Fredrik Melin, f. i Ulricehamn 23/8 19, student i Sthm 11/5 37. — Sven Lars Gunnar Nyström, f. i Sthm 2/1 21, student där 9/5 39. — Erik Ivar Olsson, f. i Ullångers förs. Västernorrlands 1. 15/3 16, student i Härnösand 8/6 37. — Hans Henrik Mascoll V-son Silfverstolpe, f. i Angerums förs. Blekinge 1. 17/8 19, student i Örebro 18/5 37. — Sven Elver Svedin, f. i Munkfors förs. Värmlands 1. 28/1 20, student i Sthm 15/5 40. — Anton Alvar Wikefeldt, f. i Locknevi förs. Kalmar 1. 19/7 16, student i Lund 9/6 39.
   

 Statsvetenskaplig juridisk examen har under vårterminenavlagts
 

vid Uppsala universitet
d. 30 maj av:
 

    Stig Gunnar Brodin, klm, f. i Kalmar 9/3 20, student där 13/5 39. — Birgitta Marianne Svensson, östg., f. i S:t Ilians förs. Västmanlands 1. 15/11 19, student i Uppsala 15/5 39;
 

d. 20 juni av:
 

    Carl Fredrik Wilhelm Paul Olof Rudebeck, sthm, f. i Sthm 5/5 14, student i Sigtuna 15/5 34;
 

vid Lunds universitet
d. 31 januari a v:
 

    Nils Hugold Ragnar Rufelt, hbg, f. i Borlunda förs. Malmöhus 1. 13/7 18, student i Eslöv 20/5 38;
 

d. 26 maj av:
 

    Josef Sven-Erik Borg, klm, f. i Kalmar 19/3 19, student där 9/6 38;
 

d. 30 maj av:
 

    Bengt Gustav Ivarsson Sjögren, klm, f. i Madesjö förs. Kalmar 1. 9/1 22, student i Sthm 28/5 41, fil. kand. i Lund 29/5 43, statsvetenskaplig-filosofisk ex. där 30/5 44. — Arvid Fredrik Wachtmeister, 1d, f. i Malmö 12/1 19, student i Lund 8/6 37;
 

vid Stockholms högskola
d. 4 mars av:
 

    Björn Theodor Bardel, f. i Sthm 6/3 18, student där 24/5 38. — Hans Birger Thorelli, f. i Newark, U. S. A., 18/9 21, student i Sthm 14/5 40;
 

d. 22 april av:
 

    Karl-Ingmar Edstrand, f. i Umeå 26/9 22, student i Sthm 16/5 41. — Olle Karleby, f. i Hälsingborg 29/7 18, student i Sthm 12/5 37. — Lars Axel Lindblad, f. i Sala 31/1 15, student i Västerås 5/6 35. — Ingvald Hubert Söderlund, f. i Eda förs. Värmlands 1. 2/6 12, student i Malmö 17/12 37;
 

d. 27 maj av:
 

    Claes Johan Fredrik Engelke, f. i Lund 10/5 16, student i Linköping 5/6 37.Ernst Samuel Holger Wellving, f. i Söderby-Karls förs. Sthms 1. 25/1 15, student i Uppsala 22/5 36;
 

d. 30 juni av:
 

    Erland Esaias Erlandsson, f. i Nyköping 30/3 15, student där 16/5 36. — Gustaf Arne Gustafson, f. i Sunne förs. Värmlands 1. 21/2 18, student i Sthm 12/5 37. — Lars Axel Evald Hjerner, f. i Sthm 16/1 22, student där 15/5 40. — Kurt Lennart Eugén Hjärpe, f. i Sthm 13/4 14, student där 8/5 34. — Margareta Maria Paulsen, f. Liljequist, f. i Sthm 21/2 20, student där 9/5 39. — Karl Axel Julius Åkerberg, f. i Sthm 10/12 17, student där 13/5 36.
 

Sammanfattning.

 uppsalalundstockholms:a
juris kandidatexamen423259133
statsvetensk. jurid. ex.341421
s:a453673154