Mellersta avdelningen av Sveriges advokatsamfund har haft årsmöte d. 18 mars 1944 i Västerås. Föreningens styrelse har utgjorts av advokaterna Frithiof Hydbom, Västerås, ordf., samt Harald Håkansson, Uppsala, Thore Landberg, Falun, Enar Lundström, Karlstad, och Magnus Wistrand, Örebro, sekr. Styrelsesuppleanter ha varit advokaterna Birger Gezelius, Falun, Per Bondestam, Uppsala, Otto Lange, Kristinehamn, Torsten Malm, Örebro, och Ruben Nyman, Västerås. Som ledamöter i samfundets nämnd ha utsetts advokaterna Ruben Nyman, Västerås, Nils Högberg, Örebro, och Aje Werner, Karlstad, med Folke Adelsohn, Karlstad, Theodor Sylwan, Falun, och Helmer Lindh, Ludvika, som suppleanter. Avdelningens medlemsantal var vid 1944 års slut 61.

 

    Norra avdelningen av Sveriges advokatsamfund höll ordinarie möte i Skellefteå d. 4 mars 1944. Styrelsen har utgjorts av advokaterna Adolf Sjöberg, Östersund, ordf., Birger Kjellson, Sundsvall, Olof Rödöö, Östersund, sekr., John Nordstrand, Sundsvall, och Gösta Malmsten, Gävle. Suppleanter ha varit advokaterna Rudolf Ahlgren, Umeå, Sten Palmgren, Skellefteå, och Rickard Bergengren, Härnösand. Ledamöter av samfundets nämnd ha varit advokaterna Erik Selander, Östersund, Gunnar Fogelqvist, Sundsvall, och Alex Rehn, Skellefteå, med Oliver Öhnell, Gävle, Sten Söderqvist, Sundsvall, och David Nilzén, Sundsvall, såsom suppleanter. Vid årsskiftet räknade avdelningen 56 ledamöter.

 

    Nya medlemmar av Sveriges advokatsamfund. Under år 1944 ha i Sveriges advokatsamfund intagits följande nya medlemmar, nämligen i Bollnäs Nils Söderquist; Eskilstuna Sven Sundström; Falun Mats Gerdén; Gävle Léon Ståhlberg; Göteborg Åke Eckerstein, Herman Katz; Jönköping Björn Sandberg; Linköping Erik Trägårdh; Malmö Åke Lindström, Uno Stenström; Mora Åke Aulin; Norrköping Bertil Davidson, O. Thorsell; Norrtälje Bengt Borg; Simrishamn Knut Sjölund; Stenungsund Harald Gjöthlén; Stockholm Brita Eriksson, Nils Frodell, Sten Hagardt, Rolf Jörgensen, Magnus Koskull, Sven Christian Lagerlöf, Magnus Lindahl, Gerard Lindström, Harry Nilsson, Claes Sandels, Gunnar Sjöberg, Rune Stenström; Tranås Torsten Hellberg; Trelleborg Erik A. Andersson, Erik W. Falkner, Åke Segner; Uppsala Kurt Winberg; Örebro Hans-Erik Mattsson; Örnsköldsvik Birger Larsson; Östersund Carl W. Nordenfelt.

 

    Bankjuristernas förening har under 1944 hållit tre sammanträden, nämligen d. 28 jan., d. 2 juni och d. 8 dec.
    Föreningen omfattar 52 medlemmar. Dess styrelse består av bankombudsmannen Rudolf Lindh, ordf., bankdirektören Ingemar Widebeck, v. ordf., bankombudsmännen Axel Äström, referent, Erik Burling sekr., och Harold Ryott-Iohnson, klubbmästare.