Fiskalsförordnanden i hovrätt. Under år 1944 har fiskalsförordnande första gången meddelats för: i Svea hovrätt O. Lindhagen, H. Nordqvist. L. Wallin. H. E. Nordström, L. Simonsson, E. Beskow, F. Palmér, A. Thuresson, E. Larsson, H. Winberg, O. Garenberg, S. Herrlin, C. Böre, N. von Oelreich, K. E. Skarvall, K. E. Högner och H. Stenberg; i Göta hovrätt Th. Granger, L. Lindencrona, G. Fischer, G. Schnell, B. Erichs, I. Björkman och M. Nilsson; i hovrätten över Skåne och Blekinge A. Sandberg, A. Ahlbeck, S. Nyman, I. Adell, H. Schunnesson O. Bruzelius, P. Ryding, N. A. Svensson, S. Walberg, F. Sjöholm och S. Larsson; samt i hovrätten för Övre Norrland G. W. Delje, P. I. Lidbeck, B. Lindeblad, O. E. A. Hamberg, B. A. Zethræus och G. E. Hammarström.