Krigsdomarna. K. M:t har 29 juni 1945 till krigsdomare för tiden 1 juli—31 december 1945 förordnat
    i regementskrigsrätterna vid Luleå luftvärnskår och Norrbottens flygbaskår borgmästaren i Luleå Vincent Ekholm;
    i särskilda krigsrätten för kustflottan assessorn vid Stockholms rådhusrätt Bertil Kjerrman; och
    i särskilda krigsrätten i Kiruna häradshövdingen i Gällivare domsaga Einar Holm.

 

    Rådhusrätterna. K. M:t har
    9 mars 1945 — sedan utredning verkställts om staden Köpings förenande i judiciellt avseende med Västmanlandsvästradomsaga — med hänsyn till i ärendet därefter förebragta omständigheter funnit vidare åtgärd ifråga om rådhusrättens i staden upphörande och dess förenande med domsaga icke böra för närvarande vidtagas; dock att lediga tjänsten såsom lagfaren rådman i staden icke må utan K. M:ts tillstånd återbesättas med ordinarie innehavare;
    25 maj 1945 till rådman i Stockholm utnämnt assessorn vid Stockholms rådhusrätt Set Tidstrand;
    1 juni 1945 förordnat att rådhusrätten i Torshälla skall upphöra med utgången av år 1945 och staden därefter i judiciellt avseende tillhöra Rekarne tingslag av Livgedingets domsaga;
    29 juni 1945 anbefallt vederb. länsstyrelser att föranstalta om utredning rörande följande städers förenande i judiciellt avseende med domsaga, nämligen:
    Vaxholm, Norrtälje och Sigtuna med resp. Södra Roslags, Mellersta Roslags och Stockholms läns västra domsaga;
    Mariefred och Trosa med resp. Livgedingets och Nyköpings domsaga,
    Söderköping och Vadstena med resp. Hammarkinds, Stegeborgs och Skärkinds samt Aska, Dals och Bobergs domsaga, Vimmerby med Sevede och Tunaläns domsaga,
    Sölvesborg med Bräkne och Listers domsaga eller, därest nämnda domsaga kommer att uppdelas, med den domsaga vari Listers tingslag kommer att ingå,
    Ängelholm med södra Åsbo och Bjäre domsaga, Skanör med Falsterbo med Oxie och Skytts domsaga, Laholm med Hallands södra domsaga,
    Ulricehamn och Åmål med resp. Kinds och Redvägs samt Tössbo och Vedbo domsaga, samt
    Askersund, Nora och Lindesberg med resp. Västernärkes, Nora och Lindes domsaga;
    s. d. till borgmästare i Umeå fr. o. m. 1 sept. 1945 utnämnt assessorn i hovrätten för Övre Norrland Arne Fallenius.

PERSONALNOTISER. 751    Magistraten i Stockholm har 28 juni 1945 till assessor i rådhusrätten där utnämnt vice assessorn Wilhelm von Schéele.
    Magistraten i Göteborg har 20 mars 1945 till assessor i rådhusrätten därstädes utnämnt stadsnotarien Erik Ahlquist.