Stockholms rådhusrätt. I juli 1945 äro vid rådhusrätten fast anställda å extra ordinarie stat följande jurister, tillhörande domarekarriären (siffrorna efter namnen angiva åren för resp. jur. kand.-examen, anställning i rådhusrätten och första assessorsförordnandet):
    Förste amanuenserna (vice assessorerna) C. Sandblom, 32, 35, 36; G. Masreliez, 33, 33, 37; B. Lännergren, 34, 34, 37; L. Sandwall, 34, 35, 36; P. O. Heurlin, 35, 35, 37; G. Grabe, 35, 35, 37; E. Björkman, 34, 37, 38; R. af Klintberg, 35, 35, 37; G. Almling, 36, 36, 37; H. Lundberg, 36, 37, 38; A. Lindencrona, 34, 37, 38; förste amanuenserna H. Engfeldt, 36, 36, 38; H. Ljungström, 36, 36, 38; amanuenserna L. Nordman, 36, 36, 38; H. Kling, 38, 38, 39; I. Ågren, 38, 38, 39; K. G. Linnander, 37, 38, 39; Å. Asp, 39, 39, 40; N. Gynne, 39, 39, 40; C. Böre, 40, 40, 42; H. Winberg, 41, 41, 42; K. E. Skarvall, 39, 39, 42; G. Eberhardt, 41, 41, 42; Maja-Britta Wiklund, 41, 41, 42.
    Vidare tjänstgöra vid rådhusrätten följande jurister såsom domareaspiranter för vinnande av utbildning motsvarande tingsutbildningen vid domsagorna samt, i förekommande fall, fortsatt utbildning, nämligen:
    med fast aspirantarvode å extra stat (turordning ej fastställd) extra notarierna G. Smith, 41, 41, 42 (tjl); O. Trulsson, 42, 42, 43; E. Söderquist, 42, 42, 43; F. von Schéele, 41, 42, 43; B. Ekestaf, 42, 42, 43; G. Petrén, 42, 42, 43; A. Ballé, 42, 42, 43; K.-E. Cruse, 42, 42, 43; D. Glück, 42, 43, 43; T. Sergenius, 42, 42, 44; O. Wetterlundh, 41, 41, 44; Å. Lundberg, 42, 43, 44; R. Thorell, 42, 42, 44 (tjl); P. Bratt, 42, 42, 44; T. Kihlstedt, 42, 43, 44; Dagmar Jägerstad, f. Bruno, 41, 41, 44; N. Grenander, 39, 39, 44 (tjl); F. Östergren, 41, 43, 44; G. Brattne, 43, 43, 44 (tjl); A. Öberg, 42, 43, 44; Maj Roman, 43, 43, 44; G. Kahm, 43, 43; S. Forsheim, 43, 43, 44; K. G. Grönhagen, 43, 43,45; R. Zacharias, 43,43,44; Gunnel Agvald, f. Widegren, 41, 43, 44;
    med fast vikariat å aspirantarvode (turordning ej fastställd) extra notarierna Ella Köhler, f. Karlgren, 43, 44, 44; C. Malmgren, 43, 43, 45; R. Magrell, 43, 44, 45; N. Örtegren, 43, 44, 44; B. Nordenhök, 42, 42; E. Berggren, 43, 43; S. Rudholm, 42, 44, 44;
    övriga domareaspiranter (de äldre avlönade genom vikariatsförordnande å aspirantarvode, de yngre genom kvartalsgratifikationer i mån av tillgång; turordning ej fastställd) extra notarierna N. A. von Oelreich, 39, 39, 41; A. Grunander, 43, 43, 45; S. Almling, 44, 44, 45; L. Nordvall, 44, 44, 45; G. Bergqvist, 44, 44, 45; B. Alderin, 43, 43, 45; S. Kjellgren, 44, 44, 45; J. Wellander, 42, 44, 44; G. Nystedt, 44, 44; S. Olsson, 44, 44, 45 (tjl); J. Hansson, 44, 44; B. Rönnqvist, 42, 44, 45; Ingegärd Söderquist, f. Lövgren, 44, 44; Margit Kvarnström, f. Orwin, 44, 44, 45; K. Sandart, 43, 44; B. Morling, 44, 44; S. Marcus, 44, 44 (tjl); N. H. Edwall, 43, 44; L. Bruhn, 44, 44; U. Lyttkens, 44, 44; G. Nobel, 44, 44; G. Sterner, 44, 44 (tjl); C. F. Lindell, 44, 45; Gudrun Stålhane, f. Johnsson, 44, 45; B. Österberg, 44, 45 (tjl); T. Nylén, 45, 45; P. G. Holmquist, 45, 45; O. Särnmark, 45, 45; K. Ralf, 45, 45; B. Ringström, 43, 45; S. G. Ekman, 45, 45; N. E. Segerfors, 45, 45; A. I. L. Forslund, 45, 45; G. E. Olofsson, 45, 45; Brita Jonsson, 45, 45.
    Av rådhusrättens ordinarie och extra ordinarie jurister voro den 15 juli 1945 följande personer tjänstlediga för nedan angivna ändamål: Rådmannen E. Wilhelmsson (utredning om krigsdomstolarnas avskaffande), rådmannen E. Tammelin (parlamentariska undersökningskommissionen), assessorn H. Bruce (skolutredningen), vice assessorerna B. Lännergren (försvarsdepartementet) och A. Lindencrona (luftfartsstyrelsen), amanuenserna H. Kling (jordbruksdepartementet), H. Winberg (kommunikationsdepartementet) och G. Eberhardt (parlamentariska undersökningskommissionen).

R. Kg.