Nedre justitierevisionen. K. M:t har 31 aug. 1945 till revisionssekreterare fr. o. m. 1 sept. 1945 utnämnt hovrättsrådet i Göta hovrätt Samuel Åseskog.

 

    Hovrätterna. K. M:t har
    19 sept. 1945 till hovrättsråd i Svea hovrätt fr. o. m. 1 okt. 1945 utnämnt assessorn i hovrätten Gösta Thulin;
    s. d. till assessor i Svea hovrätt fr. o. m. 1 okt. 1945 förordnat e. o. tingsdomaren i Medelpads östra domsaga Åke von Schultz (jfr nedan).

 

    Häradsrätterna. K. M:t har
    10 aug. 1945 beviljat e. o. tingsdomaren i Medelpads östra domsaga Åke von Schultz entledigande fr. o. m. 1 okt. 1945 från tingsdomartjänsten;
    31 aug. 1945 beviljat häradshövdingen i Luggude domsaga Johan Hansson avsked från häradshövdingämbetet fr. o. m. 21 dec. 1945;
    19 sept. 1945 till tingsdomare i Medelpads östra domsaga för tiden 1 okt. 1945—30 sept. 1948 förordnat assessorn i Svea hovrätt Georg von Euler Chelpin.

 

    Vattendomstolarna. K. M:t har 19 sept. 1945 förordnat fiskalen i Svea hovrätt Sven Aminoff att fortfarande fr. o. m. 1 okt. 1945 t. o. m. 31 mars 1946 vara vattenrättssekreterare vid Norrbygdens vattendomstol.

 

    Krigsdomarna. K. M:t har förordnat
    31 aug. 1945 borgmästaren i Söderhamn Axel Bäckman att för tiden 1 okt.— 31 dec. 1945 vara krigsdomare i regementskrigsrätten vid Hälsinge flygflottilj;
    19 sept. 1945 häradshövdingen i Södra Åsbo och Bjäre domsaga Gustaf Adolf Eriksson och assessorn vid rådhusrätten i Hälsingborg Gillis Berencreutz att för tiden 1 okt.—31 dec. 1945 vara krigsdomare resp. vice krigsdomare i regementskrigsrätten vid Skånska flygflottiljen;
    s. d. assessorn vid rådhusrätten i Lulelå Sven Gustaf Ahlström att t. o. m. 31 dec. 1945 vara vice krigsdomare i regementskrigsrätterna vid Luleå luftvärnskår och Norrbottens flygbaskår.
    K. M:t har 19 sept. 1945 förklarat att de rådmännen i Malmö Olof Wickman och Sigurd Ryde meddelade förordnandena att vara krigsdomare resp. vice krigsdomare i regementskrigsrätten vid Skånska flygflottiljen skola upphöra med utgången av sept. 1945 (ändrad förläggningsort för flottiljen).

 

    Juridiska examina vårterminen 1945. Juris licentiatexamen har avlagts

vid Uppsala universitet
d. 31 januari av:

    Stig Axel Fridolf Jägerskiöld, sthm, f. i Göteborg 7/1 07, student där 16/6 28, fil. kand. där 15/9 31, fil. lic. där 15/9 34, fil. dr där 31/5 37, jur. kand. i Uppsala 31/1 39;

vid Stockholms högskola
d. 31 januari av:

    Rudolf Paul Grante, f. i Lund 4/11 99, student i Göteborg 15/6 22, jur. kand. i Lund 15/9 28.

830 PERSONALNOTISER.    Juris kandidatexamen har avlagts

vid Uppsala universitet
d. 31 januari av:

    Hans Jörgen Yngve Bengtsson, sthm, f. i Sthm 31/7 24, student där 18/12 41. — Gösta Harald Bjurström, uppl., f. i Koburg (Thüringen) 8/10 13, student i Uppsala 19/5 34. — Per Olof Salén, sthm, f. i Sthm 13/9 20, student där 12/12 39;

d. 23 mars av:

    John Anstruther Carl Knutsson Bonde, sthm, f. i Washington, U. S. A., 28/4 18, student enl. kungl. dispens 22/3 35. — Gunnar Oscar Sven Ekman, östg., f. i Vists förs. Östergötlands 1. 13/2 20, student i Sigtuna 23/5 38. — Lars Gunnar Engström, gästr.- häls., f. i Sthm 2/8 19, student där 11/5 38. — Sven Hugo Gabriel Ryman, västg., f. i Skövde 24/3 19, student i Uppsala 8/6 38. — Stig Henry Rönnblad, västm.-dala, f. i Ore förs. Kopparbergs 1. 8/9 19, student i Uppsala 17/5 39. —Olle Wangstad, norrl., f. i Örebro 3/8 19, student i Härnösand 6/6 39. — Johan Gustaf Westerberg, göteb., f. i Göteborg 27/11 16, student i Lundsberg 23/5 36;

d. 25 april av:

    Fritz Henrik Belfrage, göteb., f. i Göteborg 29/3 17, student där 5/6 35. — Sigvard Reinhold Bälter, västm.-dala, f. i Älvdalens förs. Kopparbergs 1. 7/9 15, student i Falun 8/6 35;

d. 30 maj av:

    Eskil Ture Aldén, gästr.-häls., f. i St. Tuna förs. Kopparbergs 1. 13/5 21, student i Gävle 18/5 40. — Rolf Axel Gidén, göteb., f. i Göteborg 9/2 19, student i Sthm 16/6 39.Bror Axel Lennart Hellsten, västm.-dala, f. i Karlsborgs förs. Skaraborgs 1. 12/2 17, student i Västerås 15/5 37. — Bengt Oscar Sixtensson Hesser, östg., f. i Sthm 30/5 23, student i Linköping 20/6 41. — Nils Gustaf Natanael Nordin, östg., f. i Linköping 3/2 17, student i Lundsberg 28/5 38. — Inga Maria Nordlander, värml., f. i Filipstad 17/1 19, student i Uppsala 15/5 39. — Bengt Odevall, östg., f. i Bräkne-Hoby förs. Blekinge 1. 24/1 21, student i Linköping 13/6 40;

d. 28 juni av:

    Gunnar Mauritz Bäärnhielm, göteb., f. i Göteborg 9/2 21, student där 1/6 39. —Erik Ahle Carlsson, östg., f. i Sunds förs. Östergötlands 1. 20/7 18, student 1 Göteborg 17/12 37. — Lars Hans Egemalm, västm.-dala, f. i Örebro 20/9 16, student i Falun 20/5 36. — Oskar Carl-Axel Hallström, uppl., f. i Uppsala 4/7 21, student där 15/5 39.Curt Åke Johanson, göteb., f. i Göteborg 24/9 18, student där 13/5 38. — SuneRagnar Lindgren, östg., f. i Ringarums förs. Östergötlands 1. 27/1 19, student i Västervik 3/6 39. — Margareta Lindholm, göteb., f. i Göteborg 7/7 17, student där 20/5 38. — Carl-Gustaf Gottfrid Westholm, östg., f. i Hässleby förs. Jönköpings 1.9/12 17, student i Norrköping 30/5 38.

vid Lunds universitet 
d. 15 januari av:

    Berndt Lindhqvist, hbg, f. i Hälsingborg 20/4 17, student där 4/6 36;

d. 31 januari av:

    Torsten Georg Krooke, ld, f. i Lund 5/9 18, student i Malmö 20/6 40. — Sven Hugo Olsson, mlm, f. i Malmö 2/10 18, student där 5/6 37. — Olof Petersson, mlm, f. i Stobyförs. Kristianstads 1. 2/7 17, student i Malmö 28/5 35;

d. 26 februari av:

    John Percy Jönzén, mlm, f. i Malmö 12/4 19, student där 24/5 39;

d. 2 mars av:

    Per Åke Åkesson, krist., f. i Karlshamn 12/5 18, student i Kristianstad 9/5 37;

d. 26 mars av:

    Torsten von Horn, smål., f. i Stocksund 30/11 16, student i Lund 4/6 37. — Johan Gunnar Olsson, värml., f. i Ytter-Lännäs förs. Västernorrlands 1. 25/10 03, student i Lund 8/12 27, fil. kand. där 31/5 30;

d. 18 april av:

    Kjell Ivar Ivarsson Fogelklou, krist., f. i Kristianstad 2/3 17, student där 11/6 36;

d. 3 maj av:

    Elsa Gunvor Kristiansson, krist., f. i Örkelljunga förs. Kristianstads 1. 29/2 20, student i Hässleholm 25/5 40;

d. 17 maj av:

    Nils Gunnar Tryggve Ahlgren, göteb., f. i Sthm 7/11 19, student i Malmö 24/5 39. — Bengt Olof Hamdahl, göteb., f. i Göteborg 11/9 23, student där 5/6 41. — Sven Otto Vilhelm Wikander, göteb., f. i Göteborg 11/4 16, student där 28/5 37;

d. 2 8 maj av:

    Åke Anders Eric Malmström, smål., f. i Malmö 12/11 18, student i Lund 11/6 36. — Carl Georg Ferdinand Wargelius, krist., f. i Kristianstad 3/4 22, student där 20/5 41.

PERSONALNOTISER. 831Frans Börje Herbert Velander, västg., f. i Lund 26/12 18, student i Sigtuna 22/5 39.Bengt Erik Börje Åberg, mlm, f. i Malmö 25/9 18, student där 5/6 37;

d. 30 maj av:

    Nils Lage Billing, krist., f. i Kristianstad 25/9 03, student där 11/5 22. — Sven Sune Ingemar Jönsson, mim, f. i Malmö 22/12 19, student där 18/5 38. — Kjell Erik Perssonhbg, f. i Lund 7/3 17, student i Landskrona 15/5 37;

d. 15 juni av:

    Bengt Olof Ekeroth, mim, f. i Göteborg 7/8 16, student i Lund 8/6 37;

d. 18 juni av:

    Per Anders Bjering, smål., f. i Sthm 16/12 19, student i Eksjö 10/6 40;

d. 26 juni av:

    Klas Viktor Bertelman, västg., f. i Göteborg 12/5 16, student i Borås 23/5 35. — Gunnar Johan Georg Ljungdahl, mlm, f. i Malmö 16/8 20, student där 21/5 39;

d. 9 juli av:

    Karl Arvid Berglund, mlm, f. i Lövestads förs. Malmöhus 1. 10/2 20, student  i Malmö 2l/5 39. — Alf Dag Öjer Gjöthlén, göteb., f. i Vartofta-Åsaka förs. Skaraborgs 1. 6/5 14, student i Malmö 11/12 35;

d. 9 augusti av:

    Karl Richard Håkansson, mlm, f. i Malmö 22/1 17, student där 5/6 38;

d. 22 augusti av:

    Eric Gustaf Kinberg, hbg., f. i S. Åsums förs. Malmöhus 1. 9/6 17, student i Lund 5/6 37;

d. 25 augusti av:

    Frida Emma Barbro Elisabet Johansson, f. Hagen, yst., f. i Falun 7/12 14, student i Ystad 2/6 34;

d. 27 augusti av:

    Ove Thulin, göteb., f. i Göteborg 19/12 20, student där 6/6 39;

vid Stockholms högskola
d. 31 januari av:

    Nils Erik Ahnlund, f. i Sthm 17/4 21, student där 8/5 39. — Erik Georg Ekman Braunerhielm, f. i Karlskrona 28/12 21, student i Djursholm 10/6 39. — Gösta Dahlbeck, f. i Sthm 30/8 20, student där 10/5 39. — Kersti Engdahl, f. i Södertälje landsförs. Sthms 1. 22/2 21, student i Södertälje 18/5 40. — Per Holmgren, f. i London 15/9 18, student i Sigtuna 22/5 37. — Carl-Fredrik Mac Key, f. i Sthm 27/3 18, student där 8/6 39. — Torsten Nylén, f. z Sthm 9/8 10, student där 14/5 28. — Erik Sten Olov Rudhe, f. i Sthm 17/6 20, student där 14/5 40. — Joachim Nils Richard Åkerman, f. i Sthm 17/9 21, student där 14/5 40;

d. 3 mars av:

    Karl Wilhelm Mauritz Carlgren, f. i Sthm 6/6 22, student där 10/5 39, fil. kand.där 31/3 42. — Per Ivar Viktor Hallvig, f. i Sthm 27/10 19, student i Jönköping 7/6 38.Per Gustaf Holmquist, f. i Sthm 25/11 20, student i Lundsberg 25/5 40. — Klas Einar Ralf, f. i Sthm l3/12 20, student där 9/5 39. — Stig Gustav Viktor Sandbergf. i Ljusdals förs. Gävleborgs 1. 27/3 17, student i Sthm 16/5 36. — Per Olof Valdemar Särnmark, f. i Sthm 7/12 17, student där 10/5 39;

d. 14 april av:

    Edvard Brändström, f. i Göteborg 17/10 18, student i Sigtuna 28/5 38. — Carl-Gustaf Grotander, f. i Sthm 9/12 20, student där 10/s 39. — Karl Gustaf Ewald Hjerner, f. i Sthm 20/2 14, student där 11/5 34. — Per Johan Wolmar Högberg, f. i Blidö förs. Sthms 1.20/s 21, student i Sthm 18/5 40. — Gustav Teodor Folke Jansson, f. i Erikstads förs. Älvsborgs 1. 15/7 13, student i Malmö 17/12 37. — Ulla Ingeborg Johansson, f. i Örebro 29/11 20, student i Västerås 24/5 39. — Brita Jonsson, f. i Häggenås förs. Jämtlands 1. 16/4 02, student i Uppsala 27/5 20. — Sten Gunnar Kallin, f. i Sthm 21/6 18, student där 14/5 38. — Bengt Nordenskjöld, f. i Sthm 1/4 15, student där 12/5 33.Gunnar Zacharias Nordin, f. i Gävle 9/12 18, student där 1/6 38. — Elsa Tora Ingegerd Runnström, f. i Sthm 28/10 22, student där 11/6 41. — Carl Stig Rudolf Salomonson, f. i Kinna förs. Älvsborgs 1. 1/7 19, student i Borås 1/6 40. — Maikki Birgitta Velander, f. i Sthm 29/5 21, student där 21/5 40. — Bengt Ludvig Svensson Westerling, f. i Sthm 15/7 22, student där 16/5 40. — Pehr-Henrik Gunnar Wikander, f. i Sthm 22/11 19, student där 23/5 40. — Mats-Åke Wirstedt, f. i Linköping 7/11 18, student i Kristianstad 4/6 38;

d. 28 maj av:

    Carl-George Vilhelm Crafoord, f. i Sthm 3/9 21, student där 16/5 40. — Gunnar Vilhelm Delleryd, f. i Östersund 18/10 19, student där 31/5 40. — Sven Gösta Ekmanf. i Sthm 4/5 19, student där 10/5 38. — Axel lu ar Lennart Forslund, f. i Sthm 24/9 17, student där 12/5 37. — Carl Simon Sven Olof Haglund, f. i Lommaryds förs. Jönkö-

832 PERSONALNOTISER.pings 1.10/618, student i Skara 11/6 37. — Bengt Lillieros, f. i Sthm 16/7 16, student där 9/5 35. — Sten Lindh, f. i Kalmar 24/10 22, student där 9/6 41. - Tore Sigvard EinarLönnberg, f. i Hamburg 10/7 22, student i Sthm 28/5 41. — Sverker Gustav Didrik Maechel, f. i Karlstad 5/1 15, student i Jönköping 25/5 37. — Gunnar Edvin Olofssonf. i Sthm 27/12 20, student där 18/5 40. — Nils Erik Segerfors, f. i Sthm 28/7 19, student i Göteborg 28/5 37, fil. kand. i Sthm 13/9 41. — Nils Eric Söderlund, f. i Sthm 21/5 21, student där 10/5 39. — Axel Åke Wikner, f. i Sthm 12/1 22, student där 16/5 40;

d. 29 juni av:

    Stig-Lennart Age, f. i Hälsingborg 14/9 19, student i Sundsval] 30/5 38. — Ulf Johan Samuel Betts, f. i Halmstad 28/11 19, student där 20/5 39. — Olof Oskar Allan Björkman, f. i Sthm 6/6 21, student där 14/5 40. — Nils Birger Christenson, f. i Södertälje11/8 19, student där 21/5 38. — Sven Gunnar Ekblad, f. i Sthm 24/12 18, student där16/5 40. — Berndt Erneholm, f. i Hunnebostrands förs. Göteborgs och Bohus 1. 31/521, student i Lund 30/5 40. — Curt-Steffan Giesecke, f. i Sthm 1/5 21, student där 10/539. — Olle Holger Härlin, f. i Älmhults förs. Kronobergs 1. 30/4 11, student i Eslöv20/5 30. — Stig Fjalar Nordlund, f. i Sthm 7/9 20, student där 16/5 40. — Hans Arvid Nordmark, f. i Ljusnarsbergs förs. Örebro 1.25/10 19, student i Västerås 7/6 38. — Hans Gustaf Ulf Söderlund, f. i Sthm 18/12 22, student där 29/5 41. — Hans Birger Thorelli, f. i Newark, U. S. A., 18/9 21, student i Sthm 14/5 40, pol. mag. där 4/3 44. —Lars Olof Westerlund, f. i Sthm 30/7 21, student i Lidingö 20/5 40.

    Statsvetenskaplig juridisk examen har under vårterminen 1945 avlagts

vid Uppsala universitet
d. 23 mars av:

    Nils Erik Berglund, norrl., f. i Stigsjö förs. Västmanlands 1. 30/5 16, student i Malmö 20/6 40;

d. 30 maj av:

    Erik Osvald Lennart Vesterberg, västg., f. i Göteborg 11/1 17, student i Skara 25/536, fil. mag. i Uppsala 28/5 40;

vid Lunds universitet
d. 31 januari av:

    Sven Viktor Josef Ulrik Lindgren, ld, f. i Löderups förs. Kristianstads 1. 18/7 17, student i Lund 23/5 38;

d. 28 maj av:

    Gunnar Olof Olderin, blek., f. i Karlskrona 28/4 20, student där 7/6 40. — Stig Hjalmar Weister, hbg, f. i Höja förs. Kristianstads 1. 14/3 20; student i Hälsingborg 20/5 40;

den 9 juli av:

    Pontus Eskil Martin Weibull, hbg, f. i Lund 6/1 22, student i Göteborg 6/6, 40, fil. kand. i Lund 28/5 41,

d. 22 augusti av:

    Bror-Henrik Peter Kockum, ld, f. i St. Råby förs. Malmöhus 1. 19/8 20, student i Lund 27/5 40;

d. 29 augusti av:

    Rolf Lahnhagen, mim, f. i Malmö 14/10 17, student i Lund 16/5 42;
vid Stockholms högskola d. 14 april av:
    Lars Göte Tiger, f. i Tammerfors, Finland, 25/4 20, student i Sthm 31/5 39;

d. 28 maj av:

    Magnus Ludvig Elison, f. i Sthm 30/8 21, student där 14/5 40. — Sven-Olof Johannes Runesten, f. i Nässjö 30/4 21, student i Jönköping 21/5 41. — Börje Sigvard Svenssonf. i Sthm 25/2 17, student där 15/5 37;

d. 29 juni av:

    Britta Dahlén, t. i Sthm 28/3 21, student där 20/5 40. — Karl Gunnar Erbacke, f. i Östersund 19/9 09, student i Sthm 18/6 37. — Per Lennart Lindberg, f. i Luleå 1/8 17, student i Sthm 13/5 38. — Håkan Sixten Anders Sundberg, f. i Sthm 4/8 18, student där 12/5 37.

Sammanfattning:

 uppsalalundstockholms:a
juris licentiatexamen1-12
Juris kandidatexamen273057114
stadsvetensk. jurid. ex.26816