238 NOTISER.    Bankjuristernas förening har under 1945 hållit tre sammanträden, nämligen d. 2 mars, d. 8 juni och d. 7 dec. Dess styrelse består av bankombudsmannen Rudolf Lindh, ordf., bankdirektören Ingemar Widebeck, v. ordf., bankombudsmännen Axel Åström, referent, Erik Burling, sekr., och Harold Ryott-Iohnson, klubbmästare. Föreningen har 50 medlemmar.

 

    Juridiska examina höstterminen 1945. Juris licentiatexamen har avlagts

vid Lunds universitet

d. 15 september av:

Per Stjernquist, krist., f. i Lund 11/5 12, student där 26/5 30, jur. kand. där 15/12 34;

vid Stockholms högskola

d. 18 oktober av:

    Ole Sigfrid Westerberg, f. i Göteborg 26/9, 18, student där 28/5 37, jur. kand. i Sthm 14/12 40, disp. för juris doktorsgrad 10/11 45.
 

    Juris kandidatexamen har avlagts

vid Uppsala universitet

d. 15 september av:

    Gerd Blomqvist, f. Santesson, västg., f. i Trollhättan 25/5 21, student i Lund 14/6 41. — Gunnar Bertil Karl-Gerhard Cars, östg., f. i Linköping 18/4 21, student där 27/5 39. — Folke Said Christersson Egerström, sthm, f. i Konstantinopel 11/2 21, student i Karlskrona 15/5 39. — Carl Tryggve Eric Gillis Franzén, sthm, f. i Sthm 17/4 20, student där 10/12 38. — Ragnar Kaiser, göteb., f. i Göteborg 18/1 21, student där 27/5 39, ekon. ex. vid handelshögskolan där 30/5 42. — Lars Albin Larsson, värml., f. i Kristinehamn 28/6 23, student där 15/5 41. — Carl Stig Carlsson Malmros, östg., f. i Lund 19/10 18, student i Linköping 5/5 37. — Sture Nikolaus Marteleur, uppl., f. i Tierps förs. Uppsala l. 20/10 17, student i Uppsala 19/5 39. — Olof Gustaf Nordenström, västm.-dala, f. i Uppsala 5/9 18, student i Falun 29/5 37. — Sven Nyborg, värml., f. i Arvika 29/6 18, student där 31/5 39;

d. 30 oktober av:

    Karl-Erik Gustaf Andersson, norrl., f. i Luleå 3/1 19, student där 5/6 37. — Anders Jan Erik Elliot, sthm, f. i Danderyds förs. Sthms l. 13/5 22, student i Umeå 14/6 40. — Per Jonas Torkel Hallenberg, västm.-dala, f. i Leksands förs. Kopparbergs l. 31/7 23, student i Falun 6/5 42. — Carl Gustaf Hugo Casimir Hamilton, östg., f. i Sthm 21/3 21, student i Sigtuna 5/6 40. — Sven Erik Lennart Ljunggren, söderm.närke, f. i Nyköping 15/4 19, student där 9/6 37. — Karl-Axel Rönquist, värml., f. i Umeå 13/7 21, student i Karlstad 25/5 40;

d. 15 december av:

    Svante Robert Fresk, gästr.-häls., f. i Gävle 22/4 21, student i Uppsala 21/5 41.Nils Herman Grass, uppl., f. i Uppsala 14/6 14, student där 29/5 33. — Boo Arne William Kristensen, göteb., f. i Göteborg 9/8 17, student där 5/6 37. — Sven Lennart Lundmark, söderm.-närke, f. i Strängnäs 14/10 19, student där 2/6 39. — Karl Erik Hjalmar Sundqvist, gästr.-häls., f. i Ovanåkers förs. Gävleborgs l. 25/2 24, student i Uppsala 18/5 42;

d. 22 december av:

    Knut Lennart Andreas Killander, värml., f. i Karlstad 28/5 17, student i Lundsberg 14/5 35;
 

vid Lunds universitet

d. 1 september av:

    Torsten Malte Lundius, hbg, f. i Landskrona 8/3 19, student där 15/3 37;

d. 28 september av:

    Jan Erik Lennart Rydström, hbg, f. i Höganäs 18/12 14, student i Hälsingborg 28/5 34, fil. kand. i Lund 3/10 39;

PERSONALNOTISER. 239d. 29 september av:

    Sven Erik Edestrand, klm, i Kalmar 11/4 15, student där 2/6 34. — Claes-Erik Wickström, hall., f. i Halmstad 27/7 19, student där 24/5 37;

d. 12 oktober av:

    Stig Axel Gunnar Löfvendahl, smål., f. i Huskvarna 4/12 18, student i Jönköping 17/5 39;

d. 27 oktober av:

    Walter Torsten Laurentius Welin, ld, f. i Bonderups förs. Malmöhus l. 20/9 08, student i Sthm 17/12 27, fil. kand. i Lund 29/5 42, statsv.-jur. ex. där 31/3 43;

d. 31 oktober av:

    Sven-Johan Sigander, hbg, f. i Hälsingborg 20/9 19, student där 2/6 38. — Bengt Gustav Ivarsson Sjögren, klm, f. i Danderyds förs. Sthms 1. 9/1 22, student i Sthm 28/5 41, fil. kand. i Lund 29/5 43, statsv.-jur. ex. där 30/5 44;

d. 14 november av:

    Sven Gustaf Hjalmar Holmberg, ld, f. i Lund 2/7 20, student där 23/5 38;

d. 16 november av:

    Paul-Einar Thorvald Persson, mlm, f. i Malmö 6/9 19, student där 18/5 38;

d. 6 december av:

    Sven Åke Bramnert, västg., f. i Malmö 3/4 20, student i Lund 28/5 38;

d. 15 december av:

    Berndt Axel Rune Danielsson, smål., f. i Jönköping 12/2 20, student där 7/6 38. Sten Ove Sandford, ld, f. i V. Sallerups förs. Malmöhus l. 1/8 15, student i Eslöv 10/12 36. — Börje Smedberg, smål., f. i Växjö 27/5 17, student där 14/5 36. — Johan Ludvig von Sydow, krist., f. i Göteborg 16/4 18, student i Kristianstad 12/6 36. — Nils Gudmund Bertil Sönnerby, mlm, f. i Malmö 12/3 20, student där 22/5 40. — Lars Rudolf Lennart Öhrbom, göteb., f. i Göteborg 12/4 22, student där 5/6 41;

d. 20 december av:

    Gunvor Mildred Hildur Tollhagen. blek., f. i Karlskrona 6/11 18, student där 30/5 38;

d. 31 december av:

    Arne Norrlöw, hbg, f. i Hälsingborg 7/6 20, student där 22/5 39;
 

vid Stockholms högskola

d. 15 september av:

    Anders Ragnar Andersson, f. i Sundsvall 7/10 20, student i Södertälje 17/5 39. — Carl Bertil André, f. i Järpås förs. Skaraborgs l. 3/6 17, student i Göteborg 28/5 37. — Börje Fredrik Billner f. å S/S Frederik VIII å Atlantiska oceanen 12/12 15, student i Sthm 13/5 36, ekon.ex. i Sthm 13/11 41. — Karl-Ingmar Edstrand, f. i Umeå 26/9 22, student i Sthm 16/5 41, statsv.-jur.ex. där 22/4 44. — Gustav Axel Gunnar Ehrner, f. i Sthm 26/6 20, student där 14/5 38. — Ernst Peter Herslow, f. i Källstorps förs. Malmöhus 1. 5/8 19, student i Sthm 9/5 38. — Sten Viktor Högberg, f. i Sthm 10/2 17, student där 11/5 35. — Ernst Lennart Lindstrand, f. i Sthm 10/3 22, student där 13/6 41. — Ernst Gustaf Sture Lindström, f. i Södertälje landsförs. Sthms l. 23/10 19, student i Södertälje 21/5 38. — Hans Sixten Andreas Lundmark, f. i Uddevalla 8/7 18, student i Göteborg 28/5 37. — Robert Waldemar Melin, f. i Uppsala 1/3 20, student där 15/5 39. — Per Erik Sigvard Olsson, f. i Sthm 3/8 19, student där 14/5 38. — Bengt-Olof Edvard Sandin, f. i Borgs förs. Östergötlands l. 14/9 19, student i Norrköping 24/5 39. — Hans Bertil Yngve Siven, f. i Lund 12/9 14, student i Kristianstad 6/6 34. — Carl Olov Sommar, f. i Sthm 28/12 18, student där 15/5 37. — John Axel Gösta Swartling, f. Sthm 11/11 04, student där 15/6 22. — Ragnar Adolf Folke Thörn, f. i Hamburg 14/9 20, Abiturientenex. i Reinbek 2/3 38. — Axel Olof Wallinder, f. i Filipstad 15/5 16, student i Lidingö 11/6 36;

d. 3 november av:

    Jan Christian Berggren, f. i Sthm 8/1 18, student där 12/5 37. — Harald Lennart Eliæson, f. i Sthm 12/10 20, student där 9/5 39. — Mats Hilding Hilding, f. i Göteborg 12/2 17, student där 18/5 38. — Sten Severin Krook, f. i Sthm 4/5 20, student där 10/5 39. — Yngve Ludwigs, f. i Sthm 16/3 23, student där 14/5 41. — Sten Eskil Stendahl Tengelin, f. i Sthm 2/2 21, student där 8/5 39. — Sten Reinhold Tersmeden,

240 PERSONALNOTISER.f. i Sthlm 29/6 21, student där 13/5 39. — Gunnar Campbell-Westlind, f. i Göteborg 6/11 17, student i Sthm 10/12 38. — Henning Olov Wijk, f. i Sthm 2/8 18, student där 12/5 37;

d. 15 december av:

    Stina Birgitta Berglund, f. i Sthm 6/8 21, student i Sundsvall 25/5 40. — Raoul Fredrik Herman Ottoson Boström, f. i Sthm 18/11 14, student i Visby 3/6 36, statsv.jur.ex. i Sthm 29/5 41. — Bertil Ernst Magnus Cederlund, f. i Sthm 6/9 18, student där 17/5 38. — Jan Erik Cederstrand, f. i Sthm 4/9 21, student där 14/5 40. — Gunnar Bertil Fredriksson, f. i Sthm 26/5 21, student där 15/5 40. — Oscar Helge Bertil Gripnäs, f. i Hälsingborg 6/4 18, student i Sthm 9/6 42. — Carl Thure Gyllensvärd, f. i Sthm 26/1 18, student där 11/6 37. — Sven Bertil Helleberg, f. i Sthm 7/8 18, student där 10/5 38. — Gunnar Henriz, f. i Uppsala 20/3 18, student i Sthm 11/5 38. — Per-Olof Lewerth, f. i Göteborg 8/11 21, student där 6/6 40. — Sten Levinson, f. i Sthm 21/8 23, student där 14/5 41. — Gunnar Lundén, f. i Göteborg 25/3 21, student i Sthm 16/5 40. — Lillemor Vera Kristina Tillgren, f. Wiberg, f. i Göteborg 5/4 18, student där 11/6 36. — Per Arvid Ågren, f. i Jönköping 11/9 18, student där 15/5 39, ekon.ex. i Göteborg 30/5 42. — Jöns Axel Bruno Åkeson, f. i Kristianstad 24/7 21, student i Sthm 20/6 40. — Jan Christer Ödmann, f. i Solna 10/4 20, student i Sthm 10/5 39.


    Statsvetenskaplig juridisk examen har under höstterminen 1945 avlagts

vid Uppsala universitet

d. 15 december av:

    Tord Gunnar Oscarsson Rising, västg., f. i Malmö 29/8 16, student i Uppsala 11/12 36, fil. kand. där 31/10 44;
 

vid Lunds universitet

d. 15 september av:

    Inge Harald Thulin, mlm, f. i Malmö 23/10 18, student där 5/6 37;

d. 12 oktober av:

    John Mauritz Richard Hain, mlm, f. i Malmö 21/12 17, student där 5/6 37;

d. 15 december av:

    Sven Peter Elfverson, klm, f. i Kalmar 7/12 20, student där 5/6 40;

d. 20 december av:

    Bertil Samuel Lindqvist, krist., f. i Sthm 17/3 20, student i Kristianstad 11/6 40;
 

vid Stockholms högskola

d. 15 september av:

    Bror Albert Fritiof Larsson, f. Mariefred 8/11 19, student i Strängnäs 5/6 40. — Jan Lennart Mathias Wittrock, f. i Sthm 25/2 20, student där 18/5 40;

d. 3 november av:

    Carl Wilhelm Brynge Kjellberg, f. i Alingsås landsförs. Älvsborgs l. 13/4 20, student i Sigtuna 27/5 38. — Arne Viktor Lindstedt, f. i Sthm 17/4 21, student där 16/5 40. — Birger Axel Sandberg, f. i Sthm 19/12 18, student där 11/5 38. — Per-Eje Sewén, f. i Göteborg 15/9 19, student i Sthm 16/5 40;

d. 15 december av:

    Carl-Fredrik Cassel, f. i Sthm 15/7 19, student i Sigtuna 28/5 38. — Carl Gunnar Harry Hedetorp, f. i Djursholm 15/7 17, student där 10/6 39. — Arne Holger Nilstein, f. i Sthm 10/5 20, student där 16/5 40.

 

Sammanfattning.

 uppsalalundstockholms:a
juris licentiatexamen112
juris kandidatexamen22194384
statsvetensk. jurid.ex.14914