Hovrättsassessorer i domsagor: Under 1945 tjänstgjorde såsom t. f. domhavande: I Västerbergslags domsaga B. Marcus, i Oxie och Skyttsdomsaga A. Lüzell, i Vemmenhögs, Ljunits och Herrestads domsaga S. Pontén; såsom tingsdomare: i Södertörns domsaga G. Hagströmer, i Södra Roslags domsaga B. Marcus och E. Spens, i Medelpads östra domsaga G. von Euler, i Vättle, Ale och Kullings domsaga G. Ljung och N. Baumgardt, i Östbo och Västbo domsaga G. Bergström, i Bräkne och Listers domsaga T. Frigell, i Östra och Medelsta domsaga A. Lüzell och I. Bodewall samt i Västerbottens västra domsaga S. Tobieson.

 

    Hovrättsjuristers tjänstgöring i rådhusrätter. Följande fiskaler och fiskalsaspiranter från hovrätterna ha under 1945 uppehållit vikariatförordnanden vid rådhusrätterna i nedannämnda städer:
    från Svea hovrätt: fiskalerna T. Melin (Köping), H. E. Nordström,
    F. Palmér och O. Garenberg (Västerås), E. Larsson (Örebro), F. Nyquist (Karlstad), J. Wellander (Sthm), L. Lindberg och E. Sjöberg (Sundsvall), C. A. Hallenberg (Östersund), fiskalsaspiranterna I. Wallenberg (Eskilstuna), T. Bäck och S. Rudholm (Västerås), A. Loheman (Trosa), S. Martiin (Vaxholm) och B. Björk (Askersund);
    från Göta hovrätt: fiskalerna B. Adèll och T. Granger (Jönköping),
    G. Holst och E. Öhlén (Norrköping), M. Ernulf (Falköping), K. Ahlbom (Halmstad), G. Fischer (Kalmar), G. Schnell (Västervik), B. Erichs och B. Falken (Borås), fiskalsaspiranterna C. G. Ljunggren (Västerås), L. Lindgren (Motala) samt B. Olsén och B. Swartling (Jönköping);
    från hovrätten över Skåne och Blekinge: fiskalerna I. Holm och A. Arvidsson (Karlskrona), A. Ahlbeck och O. Bruzelius (Malmö), I. Adell (Landskrona), S. Walberg, F. Sjöholm och S. Braun (Hälsingborg), S. Larsson (Lund), B. Göransson (Kristianstad), G. Ekberg (Trelleborg,

 

1 Divisionens ordinarie ordförande, hovrättsrådet C. Werner, är t. f. president under riksdagstiden.

398 PERSONALNOTISER.Ystad, Hälsingborg), L. Wiberg (Ystad) och C. G. Persson (Ängelholm, Hälsingborg) ;
    från hovrätten för Övre Norrland: fiskalerna S. Rissler, M. Hertting och A. Leijding (Umeå).