Fiskalsförordnanden i hovrätt. Under år 1945 har fiskalsförordnande första gången meddelats för: i Svea hovrätt F. Nyquist, P. Westerlind, J. Gyllensvärd, S. Larsson, S. Mejegård, N. E. Åquist, J. Wellander, L. Lindberg, C. A. Hallenberg, E. Sjöberg, B. Hult, I. Wallenberg, F. Andrén, Å. Åkebring, T. Bäck, G. Petrén, A. Loheman, S. Rudholm, H. Hessler,
    G. Eberhardt, Maja-Britta Wiklund, G. Timelin och B. Rönnquist; i Göta hovrätt B. Falken, I. Ulveson, N. Norling, E. Öhlén, G. Ohlson, C. G. Ljunggren och H. Kastrup; i hovrätten över Skåne och Blekinge S. F. Åstrand, G. Dejenfeldt, B. Göransson, G. Ekberg, A. Arvidsson, L. Wiberg, C. G. Persson och S. Braun; i hovrätten för Övre Norrland M. Hertting, A. Leijding och S. Brehmer.

 

    Tjänstlediga hovrättsråd, assessorer samt fiskaler och tingssekreterare. Följande hovrättsledamöter samt fiskaler och tingssekreterare åtnjöto omkring 1 april 1946 på grund av offentligt uppdrag (annat än förordnande i underrätt) m. m. ledighet från hovrättstjänsten:
    i Svea hovrätt: hovrättsråden E. Bergendal (sjukdom), G. Quensel (fastighetsbildningssakkunniga), B. Fallenius (statssekr. i jordbr.dep.), S. Björkholm (v. ordf. i hyresrådet), E. Eckerberg (statssekr. i komm.dep.), E. Söderlund (just.dep.), N. Beckman (led. av straffrättskommittén), R. Dahlgren (chef för rättsavd. i fin.dep.); G. Danielson (statsråd), I. Lindell (t. f. statssekr. i soc.dep.), H. Zetterberg (statsråd), O. Söderström (v. ordf. i livsmedelskommissionen), P. O. Palmquist (utredningsman för virkesmätningslagstiftning m. m.), H. Nitelius (t. f. byråchef i fin.dep.), N. Viklund (e. vattenrättsdomare i Norrbygdens vattendomstol), assessorerna R. Lundberg (byråchef i försv.dep.), S. Romanus (byråchef för lagärenden i just.dep.), H. Digman (byråchef i bränslekommissionen), H. af Trolle (led. av lagberedningen), O. Riben (bitr. vattenrättsdomare i Norrbygdens vattendomstol), E. Alexanderson (t. f. byråchef i soc.styr.), G. Graffman (t. f. rev.sekr.), K. Holmgren (byråchef för lagärenden i just.dep.), N. Joachimsson (sekr. i utredning rör. vissa markfrågor), E. Göransson (t. f. byråchef för lagärenden i folkh.dep.), G. Rådström, R. Pihl och Å. Thorell (t. f. rev.sekr.), S. Strömberg (just.dep.), O. H. Appeltofft (sekr. i försäkringsutredningen), S. D. Sanne (t. f. rev.sekr.), Y. Samuelsson (soc.dep.), G. A. Widellt. f. byråchef i försv.dep.), G. Fredrikson och I. Weidenhaijn (t. f. rev.sekr.), Å. Lundgren (jordbr.dep.), S. Löwenhielm (t. f. rev.sekr.), E. Mossberg (statsråd), S. Edling (t. f. byråchef för lagärenden i just.dep.), E. Hedfeldt och Å. von Schultz (just.dep.), C. H. Nordlander (livsmedelskommissionen), E. Leijonhufvud (rådgivare i justitieministeriet i Etiopien)
    H. Skogman (byråchef i hyresrådet), I. Ahlström (bitr. vattenrättsdomare i Söderbygdens vattendomstol), S. Petrén (sekr. i straffrättskommittén), ävensom fiskalerna S. Fellenius (vattenrättssekr. i Söderbygdens vattendomstol), S. Källén (hyresrådet), T. Nordström (soc.dep.), S. Aminoff (vattenrättssekr. i Norrbygdens vattendomstol), A. Björklund (flyktkapitalbyrån), T. Andersson (bränslekommissionen), A. Brunnberg (bitr. i lagberedningen), B. Alexanderson (arbetsdomstolen), B. Wetterström (vattenfallsstyr.), L. af Klintberg (bitr. vattenrättsdomare i Västerbygdens vattendomstol), A. Nordin (bitr. vattenrättssekr. i Söderbygdens vattendomstol), P. Bergsten (vattenrättssekr. i Österbygdens vattendomstol), G. Wessman (vattenrättssekr. i Norrbygdens vattendomstol), S. Falk (flyktkapitalbyrån), B. Broman (e. vattenrättssekr. i Norrbygdens vattendomstol), V. Sohlberg (bitr. vattenrättssekr. i Västerbygdens vattendomstol), T. Mellgard (e. vattenrättssekr. i Norrbygdens vattendomstol), O. Lindhagen (bitr. vattenrättssekr. i Norrbygdens vattendomstol);

PERSONALNOTISER. 399    i Göta hovrätt: hovrättsråden O. Löthner (riksdagsman), C. Romberg (ordf. i fiskerättskomm.), N. Regner (rev. av strafflagen för krigsmakten), B. Lindskog (t. f. kommerseråd), G. Källblad (t. f. rev.sekr.), R. Gunaeus (komm.dep.), C. Svennegård och G. Eurenius (t. f. rev.sekr.), T. Myrland (t. f.byråchef hos JK), assessorerna I. Lilja (t. f. rev.sekr.) P. O. Hainer (byråchef hos MO), Å. Bonge och G. Ljung (t. f. rev.sekr.), B. Widegren (1943 års domarutr.), B. Beskow (1944 års trafikförfattningssakk.), fiskalerna E. Bendz (riksdagens I lagutskott), K. Ahlbom (hyresrådet), L. G. Lindencrona (parlamentariska undersökningskomm.), ävensom tingssekreteraren K. Modigh (riksdagens II lagutskott);
    i hovrätten över Skåne och Blekinge: hovrättsråden I. Wieslander (MO), H. Wickström (president i bland. domst. i Alexandria), H. Moberg och B. Möller (t. f. rev.sekr.), K. Wulff (byråchef i bank- o. fondinsp.), assessorerna S. Larsson (soc.dep.), T. Norell, E. Persson, H. Ramel, H. Nordholm, T. Frigell, A. Lüzell och G. Rosenqvist (t. f. rev.sekr.), G. Ekedahl (hyresrådet), C. Bergström (t. f. rev.sekr.), K. Larsson (livsmedelskommissionen), B. Lassen (just.dep.), H. G. Andersson (jordbr.dep.), W. Gripmark (sekr. i strafflagberedningen) och O. Hegrelius (hos MO), fiskalerna Ewa Reuterskiöld-Svensson (hyresrådet) och N A. Svensson (riksdagens I lagutskott) ävensom tingssekreteraren I. Jönsson (riksdagens II lagutskott);
    i hovrätten för Övre Norrland: hovrättsråden II. Henkow (just.dep.), A. Nordenstam (t. f. rev.sekr.) och E. H. Dahlin (kanslichef hos priskontrollnämnden) ävensom assessorerna A. Olsson (e. o. byråchef i statistiska centralbyrån) och B. Kjellin (just.dep.).