Lagrådet har nedannämnda dagar 1946 avgivit utlåtande över följande lagförslag.
    Juni 5. Förslag till lag om allmän sjukförsäkring. Föredragande: hovrättsassessorn Yngve Samuelsson.
    Juni 19. Förslag till lag om ändring i vissa delar av giftermålsbalken, m. m. Föredragande: hovrättsassessorn Sven Strömberg.
    Förslag till lag om ändrad lydelse av 12 § lagen d. 20 juni 1918 (nr 460) ang. åtgärder mot utbredning av könssjukdomar, m. m. Föredragande: hovrättsrådet Erik Söderlund.
    Förslag till lag ang. ändring i lagen d. 14 sept. 1944 (nr 705) om aktiebolag, m. m. Föredragande: hovrättsassessorn Strömberg.
    Förslag till lag ang. ändring i vissa delar av lagen d. 8 juni 1923 (nr 147) om straff för olovlig varuinförsel, m. m. Föredragande: hovrättsrådet Söderlund.
    Förslag till lag ang. ändrad lydelse av 17—19 §§ lagen d. 19 maj 1944 (nr 219) om djurskydd. Föredragande: hovrättsassessorn Strömberg.
    September 6. Förslag till lag med vissa bestämmelser om rättegången i tryckfrihetsmål. Föredragande: hovrättsassessorn Strömberg.

B. L.