Ny justisminister i Norge. Ved regjeringsskiftet i oktober 1945 er statsråd Johan Cappelen gått av som justisminister og gått tilbake til sin tidligere stilling som fylkesmann i Sør-Trøndelag. Som justisminister i den nye regjering Gerhardsen er utnevnt Oscar Christian Gundersen, som tillhører Arbeiderpartiet. Statsråd Gundersen er født i 1908, tok juridisk embedseksamen i 1931. Han begynte som overrettssakfører i Trondheim i 1932 og ble høyesterettsadvokat i 1938. Fra 1. januar 1939 var han rådmann i Trondheim, men ble avsatt av Quisling-regimet i januar 1941. Senere samme år kom han til Stockholm, hvor han var knyttet til den norske legasjon, og ble senere kalt til London av den norske regjering.

O. F. H.

 

    Norges Høyesterett. Som bekjent nedla samtlige høyesterettsdommere sine embeder i desember 1940 som protest mot okkupasjonsmyndighetenes overgrep. De høyesterettsdommere» som deretter ble oppnevnt av Quisling-regimet, ble satt ut av funksjon etter frigjøringen i mai 1945, og den tidligere Høyesterett gjenopptok sin virksomhet. Høsten 1945 er utnevnt følgende nye høyesterettsdommere:
    Asmund Eirik Soelseth, født 1886. Han tok juridisk embedseksamen i 1910, ble sekretær i Justisdepartementet 1914, dommer i Bergens byrett 1919 og lagmann i Gulating (Bergen) 1936.
    C, Stub Holmboe, født 1892, cand. jur. 1914, sekretær i Justisdepartementets Lovavdeling 1917, sekretær i Vinmonopolet 1922. I 1925 ble han høyesterettsadvokat og har siden 1926 vært tilknyttet Den Norske Creditbank. Han var i 1930—31 norsk delegert ved den internasjonale konferanse i Genf for enhet i veksel- og checkretten, og har i 1932 utgitt kommentarutgaver av den norske veksellov og checkloven.
    Reidar Skau, født 1893, juridisk embedseksamen 1920. Han ble i 1921 overrettssakfører og har siden 1926 vært høyesterettsadvokat i Bergen.
    Terje Wold, født 1899, juridisk embedseksamen 1921. Begynte som sakfører i Vadsø 1922 og ble høyesterettsadvokat i 1931. Utnevnt til lagdommer i Hålogaland (Tromsø) i 1936 og var justisminister i Nygaardsvolds regjering fra 1939 til 1945.
    Bent Berger, født 1898, juridisk embedseksamen 1919. Ble overrettsdommer i Trondheim 1933 og har vært sorenskriver i Namdal siden 1936.
    Henrik Bahr, født 1902, cand. jur. 1924. Ble sekretær i Justisdepartementets Lovavdeling i 1929, byråchef 1936 og ekspedisjonschef 1945. Konstituert som høyesterettsdommer for den tid høyesterettsdommer Erik Solem fungerer som lagmann.
    De øvrige medlemmer av Høyesterett er for tiden høyesterettsjustitiarius

 

NORDISKT OCH INTERNATIONELLT. 75Paal Berg og høyesterettsdommerne Thomas Bonnevie, Einar Hanssen, Henry Larssen, Edvin Alten, Ferdinand Schjelderup, Svend Evensen, Helge Klæstad, Sverre Grette, Emil Stang og Sigurd Fougner.

O. F. H.