Häradsrätternas tingsordningar. Genom kung. 18 okt. 1946 (nr 632) har förordnats om ändring i kung. om häradsrätternas tingsställen och tingsordningar med 1947 års ingång.
    Av utredningen beröres denna gång endast en domsaga, nämligen Livgedingets. Med domsagan införlivas fr. o. m. år 1947 Strängnäs stad. Detta har ansetts kräva att i Åkers och Selebo tingslag, i vilket staden skall ingå, de allmänna tingssammanträdena ökas från nuv. 10 till 20. I samband därmed har ansetts lämpligt att jämväl i domsagans andra tingslag, Rekarne tingslag, som omfattar bl. a. Torshälla stad, införa ett motsvarande antal allmänna tingssammanträden. Sammanträdestur blir i Rekarnetingslag »1:a onsdagen» (f. n. »1:a tisdagen») och i Åkers och Selebo tingslag »2:a onsdagen» (nu »3:e tisdagen»). Ytterligare ett tremansting under sommaruppehållet införes därjämte i sistnämnda tingslag.
    I detta sammanhang kan nämnas att den vid årsskiftet skeende införlivningen av städerna Söderköping och Skanör med Falsterbo med Hammarkinds, Stegeborgs och Skärkinds resp. Oxie och Skytts domsagor icke ansetts påkalla någon ändring av tingsordningarna i dessa domsagor.

C. G. B.

 

    Föreningen Sveriges hovrättsdomare höll d. 27 april 1946 under ordförandeskap av presidenten Birger Ekeberg sitt ordinarie årsmöte i Stockholm. Presidenten Gunnar Bendz höll föredrag över ämnet »Några huvudpunkter i domarutredningens blivande betänkande». Efter föredraget följde diskussion. Till ledamöter i styrelsen valdes från Svea hovrätt: presidenten Ekeberg, hovrättsråden Hugo Wikander, Ejnar Hörstadius och Tage Boye samt assessorn Curt Carlon med hovrättsråden Erik Zethelius och Sven Björkholm samt assessorn Jarl Prom såsom suppleanter; från Göta hovrätt: presidenten Gunnar Bendz, hovrättsråden Birger Aurell och Hans Ljungholm samt assessorn Sven Ekblom med hovrättsråden Carl Romberg och Ingemar Lilja såsom suppleanter; från hovrätten över Skåne och Blekinge: presidenten Ivar Wieslander, hovrättsrådet Carl Ludvig Werner (†) och assessorn Sam Pontén med hovrättsrådet Gunnar Nilsson och assessorn Sven Ove Svensson såsom suppleanter; samt från hovrätten för Övre Norrland: presidenten Holger Elliot och hovrättsrådet Manne Zuhr med hovrättsrådet Hugo Henkow och assessorn Björn Kjellin såsom suppleanter. Föreningens medlemsantal uppgick vid 1945 års utgång till 136.