320 PERSONALNOTISER.    Stockholms rådhusrätt. Omkring d. 15 mars 1947 voro vid rådhusrätten fast anställda å extra ordinarie stat följande jurister, tillhörande domarekarriären (siffrorna efter namnen angiva åren för resp. jur. kand.-examen, anställning vid rådhusrätten och första assessorsförordnandet):
    Förste amanuenserna (vice assessorerna) C. Sandblom, 32, 35, 36; G. Masreliez, 33, 33, 37; B. Lännergren, 34, 34, 36; L. Sandwall, 34, 35, 36; P. O. Heurlin, 35, 35, 37; G. Grabe, 35, 35, 37; E. Björkman, 34, 37, 38; R. af Klintberg, 35, 35, 37; G. Almling, 36, 36, 37; H. Lundberg, 36, 37, 38; H. Engfeldt, 36, 36, 38; H. Kling, 38, 38, 39; amanuenserna L. Nordman, 36, 36, 38; I. Ågren, 38, 38, 39; G. Linnander, 37, 38, 39; Å. Asp, 39, 39, 40; N. Gynne, 39, 39, 40; C. Böre, 40, 40, 42; K. E. Skarvall, 39, 39, 42; G. Petrén, 42, 42, 43; G. Eberhardt, 41, 41, 42; Maja Britta Oldin, f. Wiklund, 41, 41, 42; B. Rönnqvist, 42, 44, 45; D. Gliick, 42, 43, 43; B. Ekestaf, 42, 42, 43.
    Vidare tjänstgöra vid rådhusrätten följande jurister såsom domareaspiranter för vinnande av utbildning, motsvarande tingsutbildningen vid domsagorna samt, i förekommande fall, fortsatt utbildning, nämligen:
    med. fast aspirantarvode å extra stat (turordning ej fastställd) extra notarierna B. Grönquist, 43, 45, 46 (tjl); F. Östergren, 41, 43, 44 (tjl); A. Öberg, 42, 43, 44 (tjl); Maj Roman, 43, 43, 44 (tjl); Gunnel Agvald, f. Widegren, 41, 43, 44 (tjl); Ella Köhler, f. Karlgren, 43, 44, 44; N. Örtegren, 43, 44, 44; S. Kjellgren, 44, 44, 45; J. Hanson, 44, 44, 46; Ingegärd Söderquist, f. Lövgren, 44, 44, 46; Margit Kvarnström, f. Orwin, 44, 44, 45; N. H. Edwall, 43, 44, 46; L. Bruhn, 44, 44, 46 (tjl); U. Lyttkens, 44, 44, 46; G. Nobel, 44, 44, 46; G. Sterner, 44, 44, 46; B. Morling, 44, 44, 46 (tjl); K. Sandart, 43, 44, 46; G. Simkowsky, 44, 44, 46; O. Björck, 44, 44, 46; C. F. Lindell, 44, 45, 46; Gudrun Stålhane, f. Johnsson, 44, 45, 46 (tjl); B. Österberg, 44, 45, 47; P. Holmquist, 45, 45, 46; O. Särnmark, 45, 45, 47; N. E. Segerfors, 45, 45, 47; L. Forslund, 45, 45, 47; S. Assarsson, 44, 45, 47; R. Billner, 41, 45, 47; L. Hjerner, 44, 45, 47; L. Nordin, 44, 45; L. Eliaeson, 45, 45, 47;
    med vikariat å aspirantarvode (turordning ej fastställd) extra notarierna M. Hilding, 45, 45; B. Gripnäs, 45, 45; J. E. Cederstrand, 45, 45; Å. Malmström, 45, 46; B. Åkeson, 45, 46; R. Thörn, 45, 46; J. Berggren, 45, 46: O. Holm, 46, 46, R. Mårtens, 46, 46; P. A. Persson-Jemt, 46, 46; S. Collin, 44, 46, 47; Lillemor Tillgren, f. Wiberg, 45, 46; B. Cederlund, 45, 46; R. Pålsson, 46, 46; U. Reenstierna, 46, 46;
    övriga extra notarier: B. Hultman, 46, 46; L. Gullstrand, 46, 46; J. Gehlin, 46, 46; Margareta Almling, f. Kriström, 46, 46; S. Vinell, 46, 47; Siv Bergman, f. Othzén, 46, 47; C. G. Lindelöw, 47 47.
    Av rådhusrättens ordinarie och extra ordinarie jurister voro följande personer tjänstlediga för nedan angivna ändamål: rådmannen E. Tammelin (parlamentariska undersökningskommissionen), assessorn S. Lind (juridisk rådgivare åt kejsaren av Etiopien), vice assessorerna B. Lännergren (försvarsdepartementet), G. Grabe (försäkringsutredningen), R. af Klintberg (handelsdepartementet) och H. Kling (jordbruksdepartementet), amanuenserna I. Ågren (jordbruksdepartementet), Å. Asp (sekr. i strafflagberedningen), N. Gynne (justitiekanslersämbetet) samt G. Petrén (vetenskapligt arbete).

R. Kg.

 

Angående Nordiska Kriminalistmötet i Stockholmden 15—19 maj 1947 lämnas meddelande åomslaget till detta häfte, andra sidan.