Ur Svensk författningssamling 1947.

 

    1. Lag 3 jan. 1947 om allmän sjukförsäkring.
    18. KK 10 jan. 1947 ang. omplaceringstraktament åt vissa befattningshavare i statens tjänst.
    57. KK 28 febr. 1947 om fortsatt giltighet av kung. d. 25 maj 1945 (nr 209) ang. allmänt prisstopp.
    60. Lag 28 febr. 1947 ang. ändring i lagen d. 7 dec. 1934 (nr 573) om tillsättning av prästerliga tjänster.
    81. KK 14 mars 1947 ang. beslag å samt reglering av handeln med kaffe, te och kakaobönor m. m.
    82. KK 14 mars 1947 ang. allmänt importförbud.
    90. Lag 21 mars 1947 ang. ändring i lagen d. 22 juni 1928 (nr 2541 om arbetsdomstol.

FRÅN LAGSTIFTNINGSARBETET. 449    112. Lag 14 mars 1947 om fortsatt giltighet av lagen d. 26 april 1940 (nr 272) med särskilda bestämmelser ang. domstolarna och rättegången vid krig eller krigsfara m. m.
    113. Lag 14 mars 1947 ang. fortsatt giltighet av lagen d. 13 dec. 1940 (nr 995) om straff för sabotage.
    123. Generalpoststyrelsens kung. 21 mars 1947 ang. utnyttjandet av tjänstebrevsrätten m. m.
    152. Lag 11 april 1947 om antalet statsdepartement och statsråd utan departement.
    153. Lag 18 april 1947 om tingshusbyggnadsskyldigheten i vissa fall.
    160. Lag 2 maj 1947 om ändrad lydelse av 57 och 64 §§ lagen d. 28 maj
    1886 (nr 46) ang. stenkolsfyndigheter m. m.
    164. Lag 9 maj 1947 om förbud mot politiska uniformer.
    175. KK 9 maj 1947 ang. postverkets ensamrätt till brevbefordran m. m.
    177. Lag 16 maj 1947 ang. ändrad lydelse av 10 § lagen d. 13 maj 1932 (nr 107) om häradsallmänningar.
    178. KCirk 9 maj 1947 till statsmyndigheterna ang. sparsamhet med papper och papp.
    183. Lag 16 maj 1947 om ändrad lydelse av 2 § lagen d. 2 sept. 1939 (nr 608) om enskilda vägar.
    187. Lag 16 maj 1947 om ändring i giftermålsbalken.
    188. Lag 16 maj 1947 om ändrad lydelse av 1 kap. 2 § lagen d. 8 juli 1904 (nr 26 s. 1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap.
    189. Lag 16 maj 1947 om ändrad lydelse av 18 kap. 2 § strafflagen.
    201. KF 9 maj 1947 om krigskonjunkturskatt för år 1947.
    211. KK 23 maj 1947 ang. ersättning åt särskild ledamot i underrätt vid upptagande av sjöförklaring eller sjöförhör.
    216. Arbetstidslag 23 maj 1947 för hotell, restauranger och kaféer.
    233. Lag 6 juni 1947 ang. ändring i lagen d. 12 maj 1917 (nr 189) om expropriation.
    261. Lag 20 juni 1947 om återställande i vissa fall av rätt till patent, mönster eller varumärke m. m.
    269. KK 20 juni 1947 med vissa bestämmelser ang. exekutionsbiträden.
    270. Lag 20 juni 1947 om virkesmätning.
    288. Lag 30 juni 1947 om uppsikt å jordbruk.
    290. Lag 30 juni 1947 om tvångsinlösen av vanhävdad jordbruksegendom.
    291. Lag 30 juni 1947 ang. ändring i lagen d. 14 juni 1907 (nr 36 s. 1) om nyttjanderätt till fast egendom.
    299. Lag 30 juni 1947 ang. upphävande av 5 kap. 3 § strafflagen samtlagen d. 13 mars 1937 (nr 75) om tvångsuppfostran.
    300. Lag 30 juni 1947 ang. ändring i lagen d. 6 juni 1924 (nr 361) om samhällets barnavård och ungdomsskydd (barnavårdslag).
    303. Prisregleringslag d. 30 juni 1947.
    306. KK 30 juni 1947 ang. allmänt prisstopp.

B. L.

 

29—477004. Svensk Juristtidning 1947.