Esaias Centerwall avled d. 1 sept. 1947. Han var född i Kristianstad d. 6 juli 1867, blev jur. utr. kand. i Lund 1890, utnämndes till v. häradshövding 1893, började därefter tjänstgöring vid skilda länsstyrelser samt var åren 1908—1934 landskamrerare i Göteborgs och Bohus län.

 

    Niklas Henrik Benjamin Glimstedt avled d. 3 sept. 1947. Han var född i Stockholm d. 12 sept. 1869, avlade mogenhetsex. där 1888 samt hovrättsex. i Uppsala 1892. Efter tingstjänstgöring samt tjänstgöring i Stockholms rådhusrätt och Svea hovrätt blev han hovrättsråd där 1913. Från 1933 till 1936, då han avgick med pension, var han ordf. å division.

 

    Sixten Hadar Ivanoff Kylander avled d. 13 sept. 1947. Född i Eskilstuna d. 3 april 1882, avlade han mogenhetsex. i Nyköping 1900 och jur. utr. kand.ex. i Uppsala 1905. Efter tingssittning tjänstgjorde han i Svea hovrätt, blev t. f. rev.-sekr. och assessor 1915, hovrättsråd 1917 och rev.-sekr. 1919. Han utnämndes 1925 till häradshövding i Livgedingets domsaga. Han var led. av 1918 och 1925 års religionsfrihetssakkunniga (tillika ordf. i sistnämnda) samt hade före häradshövdingutnämningen ett flertal andra lagstiftningsuppdrag inom justitie- och socialdepartementen. Sedan 1939 var han krigsdomare. I Eskilstuna var han kommunalt och politiskt verksam, bl. a. som överförmyndare och landstingsman.

 

    Carl Edelstam avled d. 20 sept. 1947. Han var född i Stockholm d. 22 sept. 1874, avlade mogenhetsex. där 1893 och blev jur. utr. kand. i Uppsala 1900. Efter tingssittning började han tjänstgöra i dåvarande civildepartementet, där han blev t. f. byråchef 1912. Sedan 1918 var han kansliråd, först i civildepartementet, sedermera i socialdepartementet, där han var chef för landsstatsbyrån. 1941 avgick han med pension.

 

    Nils Waldemar Lundblad avled d. 25 sept. 1947. Han var född i Härslöv, Malmöhus län, d. 7 dec. 1888, blev student i Lund 1908, jur. kand. där 1911 samt inträdde efter tingstjänstgöring i skånska hovrätten, där han blev assessor 1918. 1922 blev han t. f. rev.-sekr. 1923 lämnade han domarbanan och blev ombudsman hos Svenska sockerfabriksaktiebolaget. Sedan 1942 var han bolagets verkställande direktör. Han var under många år ordf. i Skånes handelskammare och tillhörde ledningen för ett stort antal industriföretag och ekonomiska sammanslutningar.

 

    Einar Folke Robert Blomsterwall avled d. 28 sept. 1947. Han var född i Varberg d. 1 juli 1891, avlade stud.-ex. i Halmstad 1910 och blev jur. kand. i Lund 1914. Efter tingssittning fick han anställning på advokatbyrå i Göteborg. Sedan 1918 bedrev han egen advokatverksamhet i Halmstad. Han var led. av advokatsamfundet sedan 1920.

 

    Ernst Hugo Nohrlander avled d. 24 okt. 1947. Han var född i Lövestad, Malmöhus 1., 1892, blev student i Ystad 1911 och jur. kand. i Lund 1915. Han blev bitr. fiskal i Skånska hovrätten 1919 och adj. ledamot 1922. Efter långvariga domarförordnanden blev han t. f. rev.-sekr. 1931 och utnämndes till häradshövding i Hammarkinds, Stegeborgs och Skärkinds domsaga 1932.